ћир lat eng
 
 
 
  O nama > Organizacija > Grupa za informacione tehnologije  
GRUPA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Poslovi i zadaci
U Grupi za informacione tehnologije obavljaju se poslovi koji se odnose na: unapređenje i razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija u Direkciji; administraciju lokalne mreže, spoljnih komunikacija i interneta; primarno održavanje LAN-a, komunikacija i aplikativnih softvera, uvođenje, instalaciju i reinstalaciju sistemskog i mrežnog softvera, programskih sistema i baza podataka; bezbednost i zaštitu informacionog sistema Direkcije; obezbeđivanje informacione i dokumentacione osnove za izradu propisa iz oblasti metrologije; organizaciju sistematizovanja, obrade i korišćenja naučnih i stručnih informacija iz oblasti metrologije; učestvovanje u međunarodnoj saradnji u oblasti metrologije; pripremu informacija i staranje o ažuriranju veb strane Direkcije; pripremu Glasnika i drugih publikacija Direkcije; promociju metrologije; saradnju sa institucijama, organima i organizacijama u cilju razmene informacija; postupanje po zahtevima za pristup informacijama iz delokruga rada Direkcije.
 
Kontakt
Šef grupe Jasmina Pavlović
telefon: 011 20 24 440
faks: 011 21 81 668
E-mail: jasminapavlovic@dmdm.rs
   
Adresa Direkcija za mere i dragocene metale
Grupa za informacione tehnologije
Mike Alasa 14,
11000 Beograd
Republika Srbija
 
 
 
 
 
 
 
   
Poslovi i zadaci
   
Kontakt