ћир lat eng
 
 
 
  O nama > Organizacija > Grupa za finansijske poslove  
GRUPA ZA FINANSIJSKE POSLOVE
Poslovi i zadaci
U Grupi za finansijske poslove obavljaju poslovi koji se odnose na finansijsko poslovanje Direkcije; planiranje i izvršenje budžeta Direkcije i pripremu finansijskog plana Direkcije i njegovu realizaciju; praćenje i sprovođenje zakonitog namenskog i ekonomičnog trošenja budžetskih sredstava;praćenje dinamike priliva i utroška sredstava; analizu kretanja troškova; neposrednu saradnju sa nadležnim službama Ministarstva finansija; pripremu stručnih osnova za izradu propisa kojima se utvrđuju naknade; pripremu izveštaja o izvršenju budžeta; vođenje knjigovodstvenih poslova, pomoćnih knjiga i evidencija; praćenje propisa kojima se uređuje finansijsko poslovanje korisnika budžetskih sredstava kao i propisa iz oblasti računovodstva i finansija; pripremu rešenja i zahteva Upravi za trezor za isplatu sredstava; kontrolu isplata, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.
 
Kontakt
Rukovodilac grupe Tatjana Aćimović
telefon: 011 20 24 433
faks: 011 21 81 668
E-mail: tacimovic@dmdm.rs
   
Adresa Direkcija za mere i dragocene metale
Grupa za finansijske poslove
Mike Alasa 14,
11000 Beograd
Republika Srbija
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Poslovi i zadaci
   
Kontakt