ћир lat eng
 
 
 
  O nama > Organizacija > Sektor za kontrolu i nadzor > Odsek za kontrolu predmeta od dragocenih metala  
ODSEK ZA KONTROLU PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA
Poslovi i zadaci
U Odseku za kontrolu predmeta od dragocenih metala obavljaju se poslovi koji se odnose na:
 • ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala;
 • utvrđivanje ispunjenosti uslova za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala u poslovnim prostorijama proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika predmeta od dragocenih metala, kao i uslove za donošenje rešenja o znaku proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika;
 • veštačenje porekla i finoće predmeta od dragocenih metala;
 • vođenje evidencije određenih znakova proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika;
 • međunarodnu saradnju u oblasti dragocenih metala i međunarodne projekte kružnih analiza;
 • pokretanje izmene ili donošenja novih propisa o kontroli predmeta od dragocenih metala;
 • pokretanje razvoja metoda za ispitivanje dragocenih metala;
 • ispitivanje sastava i finoće predmeta od dragocenih metala i obavljanje analiza legura od kojih se izrađuju predmeti od dragocenih metala, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.
Poslovi iz delokruga Odseka obavljaju se:
 1. u sedištu;
 2. u područnoj jedinici za područje grada Niša i Kruševca, sa sedištem u Nišu;
 3. u područnoj jedinici za područje grada Novog Sada, Subotice i Zrenjanina, sa sedištem u Novom Sadu;
Kontakt
Šef Odseka Danka Pavlović, dipl. inž.
telefon: 011 20 24 422
faks: 011 21 81 668
E-mail: danka@dmdm.rs
   
Adresa Direkcija za mere i dragocene metale
Odsek za kontrolu predmeta od dragocenih metala
Mike Alasa 14,
11000 Beograd
Republika Srbija
 
 
 
   
Istorijski pregled
   
Poslovi i zadaci
   
Propisi
   
Žigovi
   
Obrasci
   
Proizvođači predmeta od dragocenih metala
   
Kontakt