ћир lat eng
 
 
Нове могућности еталонирања (СМС) ДМДМ  из области храпавости

Нове могућности еталонирања (СМС) ДМДМ из области храпавости

Нове могућности еталонирања (СМС) ДМДМ  из области хемије (гасних анализа)

Нове могућности еталонирања (СМС) ДМДМ из области хемије (гасних анализа)

Обележен Светски дан метрологије у ДМДМ

Обележен Светски дан метрологије у ДМДМ

BIPM је у Међународној бази података објавио нове могућности еталонирања (ЦМЦ) из области једносмерног електричног напона ДМДМ

BIPM је у Међународној бази података објавио нове могућности еталонирања (СМС) из области једносмерног електричног напона ДМДМ

Најважније вести

Објављен Правилник о изменама и допуни Правилника о мерилима

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 95/16 од 30. новембра 2016. године објављен је Правилник о изменама и допуни Правилника о мерилима.

Правилник о изменама и допуни Правилника о мерилима је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 95/16 од 30. новембра 2016. године. Овај правилник ступа на снагу 8. децембра 2016. године.

Правилником о изменама и допуни Правилника о мерилима је измењен датум важења уверења о одобрењу типа, односно продужен је до 1. јануара 2024. године. Такође, овим правилником је прописано да мерила која су на дан ступања на снагу овог правилника у употреби могу се подносити на периодично или ванредно оверавање све док испуњавају захтеве из прописа на основу којих су стављена у употребу.

Међународни биро за тегове и мере BIPM је у Међународној бази података објавио нове могућности еталонирања (СМС) из области храпавости

Међународни биро за тегове и мере (BIPM) је у Међународној бази података објавио нове могућности еталонирања (СМС) из области храпавости Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ), Одсека за димензионе, оптичке величине и акустику. Могућности еталонирања за област храпавости могу се наћи на адреси:

http://kcdb.bipm.org/appendixC/country_list_search.asp?CountSelected=RS&sservice=L/DimMet.5.1

Aнализа резултата анкете - Преиспитивање метролошких потреба у Републици Србији

На основу мере М1 дефинисане у оквиру посебног циља 1 Акционог плана за спровођење Стратегије развоја система инфраструктуре квалитета у Републици Србији за период 2015. –2020. године, за 2016. годину, извршено је анкетирање заинтересованих страна у циљу преиспитивања метролошких потреба у Србији.

Анкетирање је извршено електронски, у периоду од 29. марта до 9. маја 2016. године. Aнкета је послата на 500 е-маил адреса заинтересованих страна (акредитоване лабораторије, институти, тела за оцењивање усаглашености, овлашћена тела, јавна предузећа и др.) а такође je била објављена на званичном веб сајту www.dmdm.gov.rs.

Детаљну анализу резултата анкете можете преузети ОВДЕ

Међународни биро за тегове и мере BIPM је у Међународној бази података објавио нове могућности еталонирања (СМС) из области хемије (гасних анализа)

Међународни биро за тегове и мере (BIPM) је у Међународној бази података објавио нове могућности еталонирања (СМС) из области хемије (гасних анализа) Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ), Групе за метрологију у хемији. Могућности еталонирања за област хемије (гасних анализа) за мерење концентрације озона у атмосфери применом новог националног еталона – еталонског фотометра за озон SRP 54 се могу наћи на адреси:

http://kcdb.bipm.org/appendixC/QM/RS/QM_RS_4.pdf

Међународни биро за тегове и мере BIPM је у Међународној бази података објавио нове могућности еталонирања (СМС) из области једносмерног електричног напона Дирекције за мере и драгоцене метале

Међународни биро за тегове и мере (BIPM) је у Међународној бази података објавио нове могућности еталонирања (СМС) из области једносмерног електричног напона Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ), Одсека за електричне величине. Могућности еталонирања за област једносмерног електричног напона применом новог националног еталона једносмерног електричног напона на бази Џозефсоновог ефекта се могу наћи на адреси:

http://kcdb.bipm.org/appendixC/country_list_search.asp?CountSelected=RS&iservice=EM/DC.1.1.1

Опширније..

Чедомир Белић в.д. директора Дирекције за мере и драгоцене метале

Влада Србије је на седници одржаној дана 15.априла 2016.године решењем број 119-4001/2016 поставила за вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале Чедомира Белића.

Примопредаја дужности обављена је у петак 22.04.2016. године. Опширније..

В.Д. Директора Чедомир Белић

Извод из регистра овлашћених тела за послове оверавања мерила

ЗВАНИЧНО ВРЕМЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Тачност приказаног времена 1 s;
 
Информатор о раду ДМДМ
 
Извештај о раду 2013-2014

ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
Извештај о раду 2013-2014

 
Светски дан метрологије

Светски дан метрологије
20. мај 2016.

Видео презентација
 
Метрологија