ћир lat eng
 
 
Обележен Светски дан метрологије у ДМДМ

Обележен Светски дан метрологије у ДМДМ

ЈУСК међународнa конвенцијa

ЈУСК међународнa конвенцијa о квалитету - JUSK ICQ 2016 „Квалитетом ка европским и светским интеграцијама“ ...опширније

Представници Државног завода за мјеритељство Републике Хрватске у посети Дирекцији

Представници Државног завода за мјеритељство Републике Хрватске у посети Дирекцији за мере и драгоцене метале ...опширније

у oквиру Twinning пројекта

У Дирекцији за мере и драгоцене метале, у oквиру Twinning пројекта “Strengthening Capacities of National Quality Infrastructure and Conformity Assessment Services in the Republic of Serbia” одржана је активност која се односи на примену Закона о метрологији ...опширније

BIPM je u Međunarodnoj bazi podataka objavio nove mogućnosti etaloniranja (CMC) iz oblasti jednosmernog električnog napona DMDM

BIPM je u Međunarodnoj bazi podataka objavio nove mogućnosti etaloniranja (CMC) iz oblasti jednosmernog električnog napona DMDM

EURAMET TC-F технички комитет за проток, 19 - 21. април 2016. године у Београду

EURAMET TC-F технички комитет за проток, 19 - 21. април 2016. године у Београду

Најважније вести

Јавна расправа о предлозима подзаконских аката припремљених у складу са новим Законом о метрологији ("Службени гласник РС", број 15/16)

У поступку припреме предлога подзаконских аката у циљу уређења питања која се односе на критеријуме за израду ценовника овлашћених тела за оверавање мерила, програм, услове и начин полагања стручног испита за обављање послова оверавања мерила, као и услове за обављање тих послова и начин овлашћивања и вођења регистра овлашћених тела, Дирекција за мере и драгоцене метале спроводи јавну расправу о:

- Предлогу правилника о критеријумима за израду ценовника овлашћеног тела за оверавање мерила

- Предлогу правилника о програму, условима и начину полагања стручног испита за обављање послова оверавања мерила

- Предлогу правилника о условима за обављање послова за оверавање мерила, начину овлашћивања и вођењу регистра овлашћених тела

Јавна расправа спроводи се у периоду од 27. јула до 10. августа 2016. године.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Дирекцији за мере и драгоцене метале, на e-mail: vanja@dmdm.rs

Обележен Светски дан метрологије у ДМДМ

Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) прославила је у петак 20. маја, Светски дан метрологије. Том приликом, ДМДМ је отворила своја врата за све заинтересоване стране, укључујући представнике Министарства привреде, представнике институција инфраструктуре квалитета Републике Србије, као и представнике Универзитета у Београду. Присутне је поздравио и пожелео добродошлицу, вршилац дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале, господин Чедомир Белић, честитавши свима Светски дан метрологије. Уследило је представљање актуелности у досадашњем раду ДМДМ кроз промотивни филм, а затим и кроз посету лабораторијама ДМДМ.

Опширније..

ЈУСК међународнa конвенцијa о квалитету
ЈУСК међународнa конвенцијa о квалитету - JUSK ICQ 2016 „Квалитетом ка европским и светским интеграцијама“

Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) и Акредитационо тело Србије (АТС) организују, у оквиру ЈУСК међународне конвенције о квалитету (JUSK ICQ 2016 „Квалитетом ка европским и светским интеграцијама“), седму Специјалну конференцију „Национални метролошки систем – стање и будући развој” и осму Специјалну конференцију „Национални систем акредитације – стање и будући развој” / тринаесту Специјалну конференцију „Европске директиве – примена у Србији“ које ће се одржати у четвртак, 2. јуна 2016. године, на Машинском факултету у Београду, Краљице Марије 16, у сали CENT (први спрат) у термину од 09:00 до 13:00 часова.

Опширније..

Међународни биро за тегове и мере BIPM је у Међународној бази података објавио нове могућности еталонирања (СМС) из области једносмерног електричног напона
Међународни биро за тегове и мере BIPM је у Међународној бази података објавио нове могућности еталонирања (СМС) из области једносмерног електричног напона Дирекције за мере и драгоцене метале

Међународни биро за тегове и мере (BIPM) је у Међународној бази података објавио нове могућности еталонирања (СМС) из области једносмерног електричног напона Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ), Одсека за електричне величине. Могућности еталонирања за област једносмерног електричног напона применом новог националног еталона једносмерног електричног напона на бази Џозефсоновог ефекта се могу наћи на адреси:

http://kcdb.bipm.org/appendixC/country_list_search.asp?CountSelected=RS&iservice=EM/DC.1.1.1

Опширније..

Дирекција за мере и драгоцене метале је била домаћин састанка EURAMET TC-F техничког комитета за проток, одржаног од 19. до 21. априла 2016. године у Београду

Дирекција за мере и драгоцене метале, била је од 19. априла до 21. априла 2016. године домаћин EURAMET Техничког комитета за проток (EURAMET TC-F).

На састанку EURAMET TC-F је било присутно 44 еминентних стручњака, представника Националних Метролошких Института (NMI) и Именованих Института (DI) из 22 државе.Опширније..

Чедомир Белић в.д. директора Дирекције за мере и драгоцене метале

Влада Србије је на седници одржаној дана 15.априла 2016.године решењем број 119-4001/2016 поставила за вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале Чедомира Белића.

Примопредаја дужности обављена је у петак 22.04.2016. године. Опширније..

В.Д. Директора Чедомир Белић

Извод из регистра овлашћених тела за послове оверавања мерила

Обавештења ОБАВЕШТЕЊЕ о предметима који не подлежу обавези жигосања Дирeкциja зa мeрe и дрaгoцeнe мeтaлe нaдлeжнa зa пoслoвe oвлaшћивaњa тeлa зa oбaвљaњe пoслoвa oвeрaвaњa мeрилa ОБАВЕШТЕЊЕ КОРИСНИЦИМА УСЛУГА Дирекције за мере и драгоцене метале

Документа Закон о метрологији Закон о изменама и допунама Закона о контроли предмета од драгоцених метала Правилник о измени Правилника о претходно упакованим производима

ЗВАНИЧНО ВРЕМЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Тачност приказаног времена 1 s;
Актуелности
 
Информатор о раду ДМДМ
 
Извештај о раду 2013-2014

ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
Извештај о раду 2013-2014

 
Светски дан метрологије

Светски дан метрологије
20. мај 2016.

Видео презентација
 
Метрологија