ћир lat eng
 
 

ОБРАЋАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА МЕТРОЛОГИЈЕ
 
Поштовани/е,
Сваке године, 20. маја, обележавамо Светски дан метрологије и годишњицу потписивања ,,Метарске конвенцијеˮ, којом је 1875. године успостављен оквир за међународну сарадњу у области метрологије за индустријску, трговинску и друштвену примену.
Претходних година имали смо прилику да будемо сведоци историјског догађаја и испратимо еволуцију Међународног система јединица (SI). У 2017. години усвојена је резолуција којом је препоручена редефиниција неколико основних јединица, да би затим, у новембру 2018. године на састанку Генералне конференције за тегове и мере уследило и усвајање новог Међународног система мерних јединица. Коначно, 20. маја 2019. године, ступиле су на снагу нове дефиниције четири основне мерне јединице (килограма (kg), aмпeра (A), кeлвина (K) и мoла (mol)), у јединственом новом, из основа бољем, Међународном систему јединица.
Дирекција за мере и драгоцене метале спроводила је активно током 2019. године промоцију новог SI и редефинисаних мерних јединица и на тај начин омогућила да ова веома важна информација стигне до свих наших корисника услуга, представника образовног система у Републици Србији на свим нивоима и свих других заинтересованих страна. Том приликом, ,,нови килограм'' изазвао је посебну пажњу јавности.
Иако нове дефиниције мерних јединица немају директан утицај на мерења у свакодневном животу, њихови ефекти биће видљиви у будућности упоредо са иновацијама и даљим развојем науке. У 2020. години, у складу са овогодишњом темом Светског дана метрологије „Мерења у светској трговини“, требало је да се посветимо важној улози коју мерења играју у омогућавању праведне светске трговине, обезбеђујући да производи испуне стандарде и прописе, задовољавајући очекивања корисника у погледу квалитета.
Пандемија изазвана заразном болешћу COVID-19, осим што нам је пореметила све планове, скренула је и пажњу на повезаност метрологије и заштите здравља.
Сведоци смо тренутака где се резултати мерења користе за обезбеђивање кључних, поузданих и тачних информација у процесу одлучивања, истраживања и технолошког развоја у области медицине. Неадекватна мерења могу да угрозе безбедност пацијената, а најкритичније случајеве могу да изложе још озбиљнијим опасностима. Бројни су примери примене метрологије, као науке о мерењима, у свакодневној медицинској пракси, почев од унапређења медицинских уређаја, дијагностике, преко третмана и лечења.
Дирекција за мере и драгоцене метале активан је члан EURAMET – европске регионалне метролошке организације, посебно у делу истраживачко - развојних метролошких пројеката. Међу овим пројектима, већ увелико се налазе они чији је циљ развој метода и техника мерења као подршке дијагностиковању и лечењу озбиљних здравствених стања. Кључна улога метрологије огледа се у обезбеђивању доступности тачних мерења за процену перформанси нових дијагностичких метода и терапија, као и за омогућавање услова за ефикасније лечење пацијената.
Као што су иновације у различитим гранама медицине тек у фази развоја, тако су и поједини сегменти метрологије тек на прагу открића паралелно са даљим развојем медицине. Зато је важно да користимо резулатате истраживања у области метрологије за даљи развој медицине и здравства, као и у заједничкој борби против пандемије, односно да наставимо метрологијом да унапређујемо наше здравље.
На том путу, у име свих запослених Дирекције за мере и драгоцене метале, поручујем да ће Дирекција, као водећа метролошка институција у Републици Србији, наставити да развија и осигурава примену одговарајуће инфраструктуре мерења, како би обезбедила тачна, поуздана и поштена мерења у циљу даљег унапређења квалитета живота грађана.
Традиционално, подсетио бих да иако званично Светски дан метрологије обележавамо једном годишње, ми који се метологијом бавимо славимо је сваки дан.
 
Чедомир Белић, в.д. директора Дирекције за мере и драгоцене метале
 
У Београду, 20. мај 2020. године
 
Национални еталони Републике Србије
Одобрени типови мерила

Најновије вести

21.10.2020.

Завршетак летњег рачунања времена у 2020. години

На основу Закона о рачунању времена (“Службени лист СЦГ”, бр. 20/06), летње рачунање времена у 2020. години се завршава у недељу 25. октобра 2020. године у 3 h, 00 min, 00 s, тако што се, померањем за један час уназад, време у 3 h, 00 min, 00 s рачуна као 2 h, 00 min, 00 s.

 

14.10.2020.

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале на састанку EURAMET Техничког комитета за дужину TC-L

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, Слободан Зеленика, руководилац Групе за дужину, оптичке величине и акустику, је 12. и 13. октобра 2020. године учествовао у раду EURAMET Техничког комитета за дужину (EURAMET TC-L), који je одржан путем видео везе.

 

12.10.2020.

BIPM виртуелна радионица о тачном праћењу амбијенталног озона, 5. - 9. октобар 2020.

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, др Јелена Бебић, руководилац Групе за метрологију у хемији, учествовала је у раду BIPM виртуелнe радионица о тачном праћењу амбијенталног озона радионице. Радионици су присуствовала укупно 72 учесника из различитих земаља света.

 

09.10.2020.

Представници Дирекције за мере и драгоцене метале на састанку WELMEC WG 11 за комунална мерила

Представници Дирекције за мере и драгоцене метале, Љиљана Мићић, руководилац Групе за запремину и проток и Раде Дерета, метролог у Одсеку за електричне величине, време и фреквенцију, су од 6. до 7. oктобра 2020. године били активни учесници WELMEC радне групе за комунална мерила (WELMEC WG11), који je одржан коришћењем интернет апликације MS Teams.

 

01.10.2020.

Годишњи састанак Конвенције о контроли и обележавању предмета од драгоцених метала

Представници Републике Србије учествовали су на 86. годишњем састанку Конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала (позната и као: Конвенција о драгоценим металима, Бечка конвенција, Hallmarking конвенција), који је одржан путем видео конференције, 30. 9. 2020. године.

 

25.09.2020.

Новa услуга еталонирања из области протока гаса

Почетком 2016. године је Група за запремину и проток започела развој методе еталонирања еталон гасомера са течношћу. Развој методе се одвијао у неколико фаза. Последња фаза, валидација методе, завршена је у мају 2020. године.

 

22.09.2020.

Представници Дирекције за мере и драгоцене метале на састанку EURAMET Техничког комитета за акустику, ултразвук и вибрације TC-AUV

Представници Дирекције за мере и драгоцене метале, Слободан Зеленика и Гордана Стефановић су 17. и 18. септембра 2020. године били активни учесници EURAMET Техничког комитета за акустику, ултразвук и вибрације (EURAMET TC-AUV), као и Подкомитета за звук у ваздуху (SC-A), који су одржани путем видео везе.

 

18.09.2020.

Дирекција објавила информацију од јавног значаја која се односи на растојања између наплатних станица и портала на ауто-путевима у Републици Србији

Растојања између наплатних станица и портала на ауто путевима у Републици Србији

 

18.09.2020.

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале на састанку WELMEC WG 10 за мерне системе за течности које нису вода

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, Љиљана Мићић, руководилац Групе за запремину и проток, је од 15. до 17. септембра 2020. године била активни учесник WELMEC радне групе за мерне системе за течности које нису вода (WELMEC WG10), који je одржан коришћењем интернет апликације MS Teams..

 

17.09.2020.

Представаник ДМДМ на годишњем састанаку EURAMET ТС-Т

Годишњи састанак ЕURAMET Техничког комитета за термометрију, ТС-Т одржан је 1. и 2. септембра 2020. године преко видео везе. Представник ДМДМ на састанку била је Славица Симић, контакт особа ТС-Т и руководилац Групе за термометрију. Састанку је присутвовао и др Ненад Милошевић испред Лабораторије за термотехнику и енергетику, ИНН Винча као носилац националних еталона у подобласти која се бави термофизичким величина..

 

15.09.2020.

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале на састанку EURAMET Техничког комитета за време и фреквенцију

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, Снежана Реновица, руководилац Одсека за електричне величине, време и фреквенцију је 1. и 8. јула 2020. године била активни учесник EURAMET Техничког комитета за метрологију времена и фреквенције (EURAMET TC-TF), који je on line одржан..

 

09.09.2020.

Међународни биро за тегове и мере (BIPM) објавио могућности мерења и еталонирања (CMCs) Дирекције за мере и драгоцене метале из области термометрије

Дана 18. августа 2020. године Међународни биро за тегове и мере (BIPM) објавио је нове могућности мерења и еталонирања (CMCs) Дирекције за мере и драгоцене метале из области термометрије и подобласти температуре у оквиру нове базе података KCDB 2.0.

 

28.08.2020.

ФОТО КОНКУРС

Дирекција за мере и драгоцене метале организује Фото конкурс са темом:„Осети метрологију“.

 

04.08.2020.

Објављен Правилник о критеријумима за одређивање висине трошкова оверавања мерила

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 104/20 од 31. јуla 2020. године објављен је Правилник о критеријумима за одређивање висине трошкова оверавања мерила..

 

28.07.2020.

Република Србија постала пуноправни члан Конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала

Конвенција о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала са анексима I и II ступила је на снагу за Републику Србију 24. јуна 2020. године, чиме је Република Србија постала пуноправни члан ове Конвенције.

 

08.07.2020.

Објављен Правилник о изменама Правилника о врстама мерилa која подлежу законској контроли

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 93/20 од 25. јуна 2020. године објављен је Правилник о изменама Правилника о врстама мерилa која подлежу законској контроли.

 

08.07.2020.

Објављени су Правилници за мерила која су саставни део медицинских средстава

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 92/20 од 29. јуна 2020. године објављени су Правилници за мерила која су саставни део медицинских средстава.

 

03.07.2020.

Обавештење о покретању поступка међулабораторијскoг поређења (PT шеме) из области времена и фреквенције

Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ), Одсек за електричне величине, време и фреквенцију, планира да у наредном периоду организује међулабораторијскo поређењe у области времена и фреквенције.

 

18.06.2020.

OБJAВЉEНA ВЕРЗИЈА 2.0 EURAMET ВOДИЧА БРОЈ 21 ИЗ ОБЛАСТИ ЗАПРЕМИНЕ ТЕЧНОСТИ

Нa weб стрaници EURAMET-a oбjaвљeнa je верзија 2.0 (05/2020) EURAMET вoдичa број 21 - Guidelines on the Calibration of Standard Capacity Measures Using the Volumetric Method.

 

08.06.2020.

Нови сертификати о акредитацији

Дирекција за мере и драгоцене метале спроводи активности испитивања и еталонирања, одржавајући и унапређујући, делом акредитован а делом самодекларисан, систем менаџмента у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025.

 

23.04.2020.

Објављен Правилник о мерним системима за компримована гасовита горива за возила

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 44/20 од 27. марта 2020. године објављен је Правилник о мерним системима за компримована гасовита горива за возила. Овај правилник ступа на снагу 4. априла 2020. године.

 

23.03.2020.

Почетак летњег рачунања времена у 2020. години

На основу Закона о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/06), летње рачунање времена у 2020. години почиње 29. марта 2020. године у 2 h, 00 min, 00 s, тако што се, померањем за један час унапред, време у 2 h, 00 min, 00 s рачуна као 3 h, 00 min, 00 s.

 

12.03.2020.

Закон о потврђивању Конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала са анексима I и II

Закон о потврђивању Конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала са анексима I и II објављен је у „Службеном гласнику РС – Међународни уговори”, број 4/20 од 5. марта 2020. године и ступа на снагу 13. марта 2020. године.

 

21.02.2020.

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале на састанку EURAMET Техничког комитета за метрологије у хемији

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, Јелена Бебић, руководилац Групе за метрологију у хемији је од 5. до 7. фебруара 2020. године била активни учесник EURAMET Техничког комитета за метрологије у хемији (EURAMET TC-MC) као и на састанку поткомитета за органске и био анализе и гасне анализе у Берну, Швајцарска.

 

21.02.2020.

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале на састанку EURAMET Техничког комитета за фотометрију и радиометрију

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, Бобан Зарков, метролог за оптичке величине Групе за дужину, оптичке величине и акустику је од 27. јануара до 1. фебруара 2020. године биo активни учесник EURAMET Техничког комитета за фотометрију и радиометрију у Кишњи, Молдавија.

 

18.02.2020.

Објављен Правилник о мерилима за мерење силе кочења код моторних возила

У „Службеном гласнику Републике Србије” број 13/20 од 14. фебруара 2020. године објављен је Правилник о мерилима за мерење силе кочења код моторних возила, који ступа на снагу 22. фебруара 2020. године.

 

9.1.2020.

Објављен Правилник о анализаторима за мерење садржаја протеина у житу

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 96/19 од 31. децембра 2019. године објављен је Правилник о анализаторима за мерење садржаја протеина у житу.

 

Извод из регистра овлашћених тела за послове оверавања мерила

 
ЗВАНИЧНО ВРЕМЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Тачност приказаног времена 1 s;
Контакт центар за представке и притужбе привреде и грађана републичким инспекцијама
Актуелности
Прихватање доказа о уплати такси и накнада без печата банке
 
Информатор о раду ДМДМ
 
 
 
Светски дан метрологије

Светски дан метрологије
20. мај 2020.

 
Видео презентација
 
Метрологија