ћир lat eng
 
 

Редефиниција Међународног система јединица SI
 
Национални еталони Републике Србије
Одобрени типови мерила

Најновије вести

21.02.2020.

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале на састанку EURAMET Техничког комитета за метрологије у хемији

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, Јелена Бебић, руководилац Групе за метрологију у хемији је од 5. до 7. фебруара 2020. године била активни учесник EURAMET Техничког комитета за метрологије у хемији (EURAMET TC-MC) као и на састанку поткомитета за органске и био анализе и гасне анализе у Берну, Швајцарска.

 

21.02.2020.

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале на састанку EURAMET Техничког комитета за фотометрију и радиометрију

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, Бобан Зарков, метролог за оптичке величине Групе за дужину, оптичке величине и акустику је од 27. јануара до 1. фебруара 2020. године биo активни учесник EURAMET Техничког комитета за фотометрију и радиометрију у Кишњи, Молдавија.

 

18.02.2020.

Објављен Правилник о мерилима за мерење силе кочења код моторних возила

У „Службеном гласнику Републике Србије” број 13/20 од 14. фебруара 2020. године објављен је Правилник о мерилима за мерење силе кочења код моторних возила, који ступа на снагу 22. фебруара 2020. године.

 

9.1.2020.

Објављен Правилник о анализаторима за мерење садржаја протеина у житу

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 96/19 од 31. децембра 2019. године објављен је Правилник о анализаторима за мерење садржаја протеина у житу.

 

Извод из регистра овлашћених тела за послове оверавања мерила

 
ЗВАНИЧНО ВРЕМЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Тачност приказаног времена 1 s;
Прихватање доказа о уплати такси и накнада без печата банке
 
Информатор о раду ДМДМ
 
 
 
Светски дан метрологије

Светски дан метрологије
20. мај 2020.

 
Видео презентација
 
Метрологија