Zaglavlje
   ћирилица latinica english  
 
 
 
  Уверења о одобрењу типа су доступна овлашћеним телима у делу Услуге > Одобрење типа мерила > Уверења о одобрењу типа мерила (уз ауторизацију)   ◙ ◙ ◙   Послове ванредног прегледа мерила у употреби обављају Одсек за контролу и надзор Београд, Одсек за контролу и надзор Ниш, Одсек за контролу и надзор Крушевац, Одсек за контролу и надзор Нови Сад, Одсек за контролу и надзор Суботица и Одсек за контролу и надзор Зрењанин  
 
 
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
Донета Стратегија унапређења система инфраструктуре квалитета за период 2015-2020.
Стратегија унапређења система инфраструктуре квалитета у Републици Србији за период 2015-2020, коју је Влада Србије усвојила на седници 30. октобра, објвљена је у „Службеном гласнику Републијке Србије“ број 93/2015.
    Успостављање и унапређење система инфраструктуре квалитета је веома важно за привреду и потрошаче. Он привредницима омогућава да остваре захтеве тржишта у погледу квалитета и слободног пласмана робе и лакши и једноставнији извоз, а потрошачима гарантује безбедност производа које купују.
    У Србији је успостављена мрежа институција и организација у области инфраструктуре квалитета – метрологије, акредитације, оцењивања усаглашености и стандардизације са захтевима техничких прописа и стандарда. Овај систем је у функцији сервиса домаће привреде, а Стратегија дефинише даље кораке за динамичан и свеобухватан развој ових области и система.
Објављен годишњи извештај Европске комисије о напретку Србије
Европска комисија објавила је Извештај о напретку Србије за 2015. годину.
У оквиру Одељка 5. Способност преузимања обавеза које проистичу из чланства, Поглавља 1: Слободно кретање робе, наведено је: „У области метрологије усвојени су подзаконски акти у нехармонизованој области, заједно са уредбом донетом на основу препорука Међународне организације за законску метрологију. Број међународно признатих националних стандарда за калибрацију и мерење још увек је 143. Дирекција за мере и драгоцене метале унапредила је своје капацитете за тржишни надзор, посебно за надзор над спровођењем директива ЕУ које се односе на стандарде и неаутоматске ваге”.
Обука из области времена и фреквенције
Дирекција за мере и драгоцене метале је, у оквиру активности EURAMET Фокус групе за помоћ у развоју националне метролошке инфраструктуре (EURAMET FG-FNMID - Focus Group on Facilitating National Metrology Infrastructure Development), била домаћин „Training on Time and Frequency Dissemination In Packet – Oriented Networks” – обуке из области времена и фреквенције, од 19-20. новембра 2015. године, у Београду.

Обука је одржана у организацији EURAMET, PTB и ДМДМ, на основу великог интересовања чланица за област генерисања и дистрибуције у области времена и фреквенције.

ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка међулабораторијскoг поређења (PT шеме) из области времена и фреквенције
ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка међулабораторијскoг поређења (PT шеме) из области еталонирања вага и тегова
ОБАВЕШТЕЊЕ о прелазном периоду Правилника о мерилима
ОБАВЕШТЕЊЕ о прелазном периоду Правилника о вагама са неаутоматским функционисањем

Корисници услуга оверавања мерила
захтеве за оверавање одређених врста мерила могу подносити и овлашћеним телима

ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА ОВЛАШЋЕНИХ ТЕЛА ЗА ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА

Дирекција за мере и драгоцене метале
Адреса:
Мике Аласа 14
11000 Београд
Република Србија
Телефон - централа: 011 32 82 736, 011 20 24 400
Факс: 011 21 81 668
Е-пошта:office@dmdm.rs
Видео презентација ДМДМ  Видео презентација ДМДМ
Maпа локације  мапа локације Придружите нам се на Facebook-у
 
   
Донета Стратегија унапређења система инфраструктуре квалитета за период 2015-2020
   
Објављен годишњи извештај Европске комисије о напретку Србије
   
Обавештење о покретању поступка међулабораторијскoг поређења (PT шеме) из области времена и фреквенције
   
Нацрт закона о метрологији
   
Прихваћен захтев Србије за приступање Конвенцији за контролу и жигосање предмета од драгоцених метала
   
ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка међулабораторијскoг поређења (PT шеме) из области еталонирања вага и тегова
   
ОБАВЕШТЕЊЕ КОРИСНИЦИМА УСЛУГА Дирекције за мере и драгоцене метале
   
Захтев за прву верификацију
   
Прилог захтеву за прву верификацију
   
Нацрт закона о изменама и допунама закона о контроли предмета од драгоцених метала
   
Правилник о рефрактометрима који се користе у промету роба и услуга
   
Правилник о млекомерима и лактофризима
   
Правилник о мерним трансформаторима који се користе за обрачун електричне енергије
   
   
ЗВАНИЧНО ВРЕМЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЗВАНИЧНО ВРЕМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
 
 
Извештај о раду 2013-2014

ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
Извештај о раду 2013-2014

 
Светски дан метрологије

Светски дан метрологије
20. мај 2015.

 
Информације од јавног значаја
 
 
 
Последња промена 25.11.2015. у 18:30  
  Назад Е-mail  |  Претражи сајт  |  Мапа сајта  |  На врх  
  Дирекција за мере и драгоцене метале. Мике Аласа 14, 11000 Београд