ћир lat eng
 
 

Објављен извештај из области запремине течности

Објављен извештај из области запремине течности

Стручни и допунски испит за обављање послова оверавања мерила

Стручни и допунски испит за обављање послова оверавања мерила

Одобрени типови мерила

Најважније вести

Обавештење о покретању поступка међулабораторијскoг поређења (PT шеме) из области термометрије, подобласт температура

Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ), Група за термометрију, планира да у наредном периоду организује међулабораторијскo поређењe (PT-шему) у области термометрије, подобласт температуре:

1. Еталонирање термопарова

Све заинтересоване лабораторије које желе да учествују у поменутом поређењу, ПТ-шеми, могу своју намеру да искажу најкасније до 21.05.2018. на email: office@dmdm.rs или snedic@dmdm.rs.

Лабораторије учеснице ће сносити трошкове међулабораторијског поређења као и трошкове транспорта предмета еталонирања. Лабораторије су у обавези да саме обезбеде транспорт еталона до наредне лабораторије учеснице, а у складу са техничким протоколом поређења.

ДМДМ ће, као пилот лабораторија, након прикупљања пријава, свим учесницама доставити технички протокол поређења и одредити датум почетка наведене активности.

Трошкови који се уплаћују на рачун ДМДМ за потребе поређења износиће 28.000,00 RSD.

 
Обавештење о покретању поступка међулабораторијскoг поређења (PT шеме) из области густине

Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ), Група за метрологију у хемији, планира да у наредном периоду организује међулабораторијскo поређењe у области густине и то:

1. Еталонирање мерила густине

Све заинтересоване лабораторије из земље и региона које желе да учествују у поменутoм поређењu, PT-шеми, могу да поднесу свој захтев/пријаву званично на адресу Дирекције за мере и драгоцене метале, 11000 Београд, Мике Аласа 14, најкасније до 18. маја 2018. године.

Лабораторије учеснице ће сносити трошкове међулабораторијског поређења као и трошкове транспорта предмета еталонирања. Лабораторије су у обавези да саме обезбеде транспорт мерила до наредне лабораторије учеснице, а у складу са техничким протоколом поређења.

Трошкови који се уплаћују на рачун ДМДМ за потребе поређења износиће 28.000,00 RSD.

ДМДМ ће, као пилот лабораторија, након прикупљања пријава, свим учесницама доставити технички протокол поређења.

У зависности од броја заинтересованих лабораторија, ДМДМ ће накнадно одредити датум почетка наведене активности..

 
Стручни и допунски испит за обављање послова оверавања мерила

У складу са чланом 5. Правилника о програму, условима и начину полагања стручног испита за послове оверавања мерила („Службени гласник РСˮ, број 2/17) Дирекција за мере и драгоцене метале објавила је изворе релевантне за полагање стручног испита за послове оверавања мерила.

Све потребне информације у вези са полагањем стручног испита за послове оверавања мерила можете пронаћи овде.

 
Нове дефиниције научних јединица у 2018. години

На 106. састанку Међународног комитета за тегове и мере (CIPM), 20. октобра 2017. године, усвојена је резолуција која препоручује редефиниције основних мерних јединица Међународног система јединица (SI) (килограма, ампера, келвина и мола) које су засноване на утврђеним вредностима четири природне константе. Ове препоруке ће бити упућене Генералној конференцији за тегове и мере (CGPM), надлежној да надгледа SI. Усвајање коначног међународног споразума је планирано за новембар 2018. године. Званично нове дефиниције основних мерних јединица ступају на снагу на Светски дан метрологије, 20. маја 2019. године.

Одлука CIPM да 26. Генерелној конференцији за тегове и мере предложи резолуцију о редефиницији основних јединица SI је велики корак за цео свет мерења. SI заснован на инваријантним природним константама је резултат вишегодишњег теоријског и експерименталног рада многих научника који су у својим Националним Метролошким Институтима остварили квантни помак у стварању једног савременог SI.

„Дирекција за мере и драгоцене метале -ДМДМ је као представник Републике Србије у свим овим међународним телима препознала изузетан значај одлуке да се редефинишу основне јединице SI и тиме успостави веза свих мерења са непроменљивим природним константама.“

мр Чедомир Белић, в.д. директора ДМДМ

 
Чедомиру Белићу уручена ,,Национална награда за унапређење квалитета''

У организацији Јединственог удружења Србије за квалитет- ЈУСК, Машинског факултета, Привредне коморе Београда и Европске организације за квалитет из Брисела, у свечаној сали привредне коморе Београда, 23. и 24. новембра одржана је 14-та Европска недеља квалитета 2017, под мотом ,,Квалитетом до резултата''.

Конференцијом су председавали проф. др. Видосав Мајсторовић, председник ЈУСК-а, Чедомир Белић, в.д. директора Дирекције за мере и драгоцене метале, Миливоје Милетић, в.д. директора Привредне коморе Београда и Милован Луковић, компанија Слобода, Чачак.

Након отварања скупа и поздрављања присутних, проф.др. Видосав Мајсторовић одржао је уводну реч, и том приликом представио значај Европске недеље квалитета, као и актуелне теме са којима се квалитет, као глобални појам, суочава.

Опширније

 
Чедомиру Белићу уручена ,,Национална награда за унапређење квалитета''
(5)
 

Извод из регистра овлашћених тела за послове оверавања мерила

ЗВАНИЧНО ВРЕМЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Тачност приказаног времена 1 s;
 
Информатор о раду ДМДМ
 
 
Извештај о раду 2013-2014

ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
Извештај о раду 2013-2014

 
Светски дан метрологије

Светски дан метрологије
20. мај 2018.

 
Видео презентација
 
Метрологија