ћир lat eng
 
 
Обука запослених за интерне провераваче за лабораторије за испитивање и еталонирање према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Обука запослених за интерне провераваче за лабораторије за испитивање и еталонирање према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Активност PTB-пројекта

Активност PTB-пројекта "Подршка инфраструктури квалитета у Републици Србији"

Нова услуга Дирекције за мере и драгоцене метале – еталонирање референтних материјала

Нова услуга Дирекције за мере и драгоцене метале – еталонирање референтних материјала

Нове могућности еталонирања (СМС) ДМДМ  из области храпавости

Нове могућности еталонирања (СМС) ДМДМ из области храпавости

Нове могућности еталонирања (СМС) ДМДМ  из области хемије (гасних анализа)

Нове могућности еталонирања (СМС) ДМДМ из области хемије (гасних анализа)

BIPM је у Међународној бази података објавио нове могућности еталонирања (ЦМЦ) из области једносмерног електричног напона ДМДМ

BIPM је у Међународној бази података објавио нове могућности еталонирања (СМС) из области једносмерног електричног напона ДМДМ

Најважније вести

Дирекција за мере и драгоцене метале је акредитована и именована за оцењивање усаглашености

Акредитационо тело Србије (АТС) доделило је акредитацију Сертификационом телу Дирекције за мере и драгоцене метале за послове оцењивања усаглашености. Обим акредитације Сертификационог тела Дирекције за мере и драгоцене метале према стандарду SRPS EN ISO/IEC 17065:2016 је испитивање типа: вага са неаутоматским функционисањем, бројила активне електричне енергије и таксиметара.

Дирекција за мере и драгоцене метале именована је за оцењивање усаглашености вага са одговарајућим захтевима Правилника о вагама са неаутоматским функционисањем – испитивање типа и за оцењивање усаглашености мерила са одговарајућим захтевима из Прилога 1 Правилника о мерилима и захтевима из одговарајућег прилога за свако мерило према поступку оцењивања усаглашености Модул Б – испитивање типа.

Нова услуга Дирекције за мере и драгоцене метале – еталонирање референтних материјала

Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) од 2017. године производи сертификоване референтне материјале (SRM – e) – растворе етанола у води, за потребе калибрације (подешавања) и/или оверавања мерила (етилометара).

Референтни материјали су у стакленим тамним боцама за хемикалије, запремине 1L

Сваки референтни материјал прати одговарајуће Уверење о еталонирању (сертификат) за произведену концентрацију. Расположиве концентрације могу се видети у каталогу услуга (II СЕРТИФИКОВАНИ РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ).

Објављен Правилник о детекторима јонизујућег зрачења

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 4/17 од 20. јануара 2017. године објављен је Правилник о детекторима јонизујућег зрачења.

Овим правилником прописују се захтеви за детекторе јонизујућег зрачења који се користе у функцији заштите здравља и опште безбедности и заштити животне средине, техничка документација, натписи и ознаке, начин утврђивања испуњености захтева за детекторе, карактеристике опреме за утврђивање испуњености захтева, методе мерења, као и начини и услови оверавања детектора.

Правилник ступа на снагу 28. јануара 2017. године.

Објављен Правилник о програму, условима и начину полагања стручног испита за обављање послова оверавања мерила

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 2/17 од 13. јануара 2017. године објављен је Правилник о програму, условима и начину полагања стручног испита за обављање послова оверавања мерила.

Овим правилником прописују се програм, услови и начин полагања стручног испита којим се доказује стручна оспособљеност лица за обављање послова оверавања мерила у одговарајућој области за коју се привредни субјект и друго правно лице овлашћује или је овлашћено.

Правилник ступа на снагу 21. јануара 2017. године.

Објављен Правилник о условима за обављање послова оверавања мерила, начину овлашћивања и вођењу регистра овлашћених тела

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 2/17 од 13. јануара 2017. године објављен је Правилник о условима за обављање послова оверавања мерила, начину овлашћивања и вођењу регистра овлашћених тела.

Овим правилником ближе се прописују услови које привредни субјект треба да испуњава за обављање послова оверавања мерила, начин испуњавања тих услова, начин овлашћивања, вођење регистра овлашћених тела, као и друга питања везана за рад овлашћених тела.

Правилник ступа на снагу 21. јануара 2017. године.

Извод из регистра овлашћених тела за послове оверавања мерила

ЗВАНИЧНО ВРЕМЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Тачност приказаног времена 1 s;
Актуелности
 
Информатор о раду ДМДМ
 
Извештај о раду 2013-2014

ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
Извештај о раду 2013-2014

 
Светски дан метрологије

Светски дан метрологије
20. мај 2016.

Видео презентација
 
Метрологија