ћир lat eng
 
 

Редефиниција Међународног система јединица SI
 
Национални еталони Републике Србије
Одобрени типови мерила

Најновије вести

9.1.2020.

Објављен Правилник о анализаторима за мерење садржаја протеина у житу

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 96/19 од 31. децембра 2019. године објављен је Правилник о анализаторима за мерење садржаја протеина у житу.

 

Извод из регистра овлашћених тела за послове оверавања мерила

 
ЗВАНИЧНО ВРЕМЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Тачност приказаног времена 1 s;
Прихватање доказа о уплати такси и накнада без печата банке
 
Информатор о раду ДМДМ
 
 
 
Светски дан метрологије

Светски дан метрологије
20. мај 2019.

 
Видео презентација
 
Метрологија