ћир lat eng
 
 

Килограм, ампер, келвин и мол спремни за нову дефиницију

Килограм, ампер, келвин и мол спремни за нову дефиницију

Ученици трећег разреда Четврте гимназије у Београду у посети Дирекцији за мере и драгоцене метале

Ученици трећег разреда Четврте гимназије у Београду у посети Дирекцији за мере и драгоцене метале

Национални еталони Републике Србије
Одобрени типови мерила

Најважније вести

Усвојена редефиниција Међународног система јединица

На 26. Генералној конференцији за тегове и мере, коју је организовао Међународни биро за тегове и мере (BIPM) 16. новембра 2018. године у Версају у Француској, присутни представници из 54 земље света једногласно су изгласали ревизију Међународног система јединица (SI) чија ће примена почети 20. маја 2019. године, којом су усвојене нoвe дeфинициje зa килoгрaм, aмпeр, кeлвин и мoл.

Рeдeфинисaни SI oд сaдa сe зaснивa нa oснoвним прирoдним кoнстaнтaмa. Килoгрaм je одређен нa oснoву Плaнкoвe кoнстaнтe (h), aмпeр нa oснoву eлeмeнтaрнoг нaeлeктрисaњa (e), кeлвин нa oснoву Бoлцмaнoвe кoнстaнтe (k) и мoл нa oснoву Aвoгaдрoвe кoнстaнтe (NA).

 
Килограм, ампер, келвин и мол спремни за нову дефиницију

Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ), као национална метролошка институција саопштава да ће се на Генералној конференцији за тегове и мере у организацији Међународног бироа за тегове и мере (BIPM) изгласати нове дефиниције SI система.

Научници 60 држава света, који се баве тачним и прецизним мерењима, састаће се 16. новембра 2018. године у Версају у Француској како би озваничили нове дефиниције за килограм (kg), ампер (А), келвин (К) и мол (mol). Нове дефиниције Међународног система јединица (SI) требало би да ступе на снагу 20. маја 2019. године.

Килограм је тренутно дефинисан тако да је једнак маси Интернационалног прототипа килограма (ИПК), односно једнак је маси цилиндричног артефакта направљеног од платине и иридијума и чува се у просторијама Међународног бироа за тегове и мере (BIPM) у Француској. Научници, артефакт килограма, користе последњих 130 година и његова стабилност и непромењивост могу бити потврђени само поређењем са идентичним копијама, што је захтеван процес.

У новом Међународном систему јединица (SI), килограм ће бити одређен на основу Планкове константе, као фундаменталне природне физичке константе. Након усвајања ове одлуке, тачна и прецизна мерења масе, електричне струје, температуре и количине материје, више се неће ослањати на употребу и упоређивање са физичким објектима. Величине ове четири јединице неће бити промењене, килограм ће и даље бити килограм. Три преостале SI јединице, секунда, метар и кандела већ су дефинисане на основу природних константи. Допринос редефиниције биће отварање могућности за развој у разним научним областима. Као што је претходна редефиниција SI система за секунду 1967. године допринела настанку и развоју GPS навигације и интернета, сматра се да ће нове SI дефиниције имати велики утицај на нова научна достигнућа, развој технологије, међународне трговине, као и већи утицај на безбедно функционисање здравственог система и очување животне средине.

О међународном значају овог догађаја на доношењу резолуције о редефиницији килограма, ампера, келвина и мола у SI систему говори и могућност директног праћења овог догађаја на youtube каналу https://www.youtube.com/thebipm, у петак 16. новембра 2018. године, у 11 h.

 
 

Извод из регистра овлашћених тела за послове оверавања мерила

 
ЗВАНИЧНО ВРЕМЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Тачност приказаног времена 1 s;
 
Информатор о раду ДМДМ
 
 
Извештај о раду 2013-2014

ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
Извештај о раду 2013-2014

 
Светски дан метрологије

Светски дан метрологије
20. мај 2019.

 
Видео презентација
 
Метрологија