ћир lat eng
 
 

EURAMET TC-F технички комитет за проток, 19 - 21. април 2016. године у Београду

Twinning пројекат

Годишњи састанак овлашћених тела за обављање послова оверавања мерила

Нa сaјту WELMEC - Европске сaрaдње у облaсти зaконске метрологије објaвљени су водичи нa српском језику ... опширније

Обука зa послове оверaвaњa мерних системa зa компримовaнa гaсовитa горивa зa возилa ... опширније

АНКЕТА - ПРЕИСПИТИВАЊЕ МЕТРОЛОШКИХ ПОТРЕБА

За потребе остваривања циља из Aкционог плана за спровођење Стратегије унапређења система инфраструктуре квалитета у Републици Србији за период 2015-2020. године, а за текућу 2016. годину, која се односи на преиспитивање метролошких потреба које је потребно унапредити, припремљена је анкета.

Ваше мишљење нам је важно, стога вас молимо да попуните анкету и на тај начин дате смернице будућем унапређењу инфраструктуре квалитета у Републици Србији.

Анкета се закључује 28.априла 2016.године.

Најважније вести

Дирекција за мере и драгоцене метале је била домаћин састанка EURAMET TC-F техничког комитета за проток, одржаног од 19. до 21. априла 2016. године у Београду

Дирекција за мере и драгоцене метале, била је од 19. априла до 21. априла 2016. године домаћин ЕУРАМЕТ Техничког комитета за проток (EURAMET TC-F).

На састанку ЕУРАМЕТ TC-F је било присутно 44 еминентних стручњака, представника Националних Метролошких Института (NMI) и Именованих Института (DI) из 22 државе.Опширније..

Чедомир Белић в.д. директора Дирекције за мере и драгоцене метале

Влада Србије је на седници одржаној дана 15.априла 2016.године решењем број 119-4001/2016 поставила за вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале Чедомира Белића.

Примопредаја дужности обављена је у петак 22.04.2016. године. Опширније..

В.Д. Директора Чедомир Белић
Годишњи састанак овлашћених тела за обављање послова оверавања мерила

Годишњи састанак овлашћених тела за обављање послова оверавања мерила (овлашћених тела) одржан је по четврти пут, 30. марта 2016. године у Београду, у Палати Србија, у организацији Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ), уз присуство представника Министарства привреде.

Састанак је отворила Луција Дујовић, помоћник директора ДМДМ, која се на самом почетку захвалила учесницима скупа на великом одазиву, уз констатацију да то потврђује оправданост и значај оваквих састанака.

Мр Вида Живковић, директор ДМДМ је поздравила присутне, изразивши задовољство због раста броја учесника скупа из године у годину. Напоменула је да су се у пракси годишњи састанци показали веома корисним, подсетивши да су, због потреба овлашћених тела истакнутим на прошлогодишњем састанку, у току претходне године одржана четири стручна састанка овлашћених тела и то: за обављање послова оверавање мерила масе, за бројила електричне енергије, за мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количине течности које нису вода, водомера и мерила топлотне енергије. На крају, мр Вида Живковић је честитала свим овлашћеним телима који су се акредитовали и обновили овлашћења по важећем Правилнику о вагама са неаутоматским функционисањем (чија је примена почела од 1. јануара 2016. године), изразивши велико задовољство што су заједничким напорима превазиђени проблеми прелазног периода.Опширније..

Извод из регистра овлашћених тела за послове оверавања мерила

Обавештења ОБАВЕШТЕЊЕ о предметима који не подлежу обавези жигосања Дирeкциja зa мeрe и дрaгoцeнe мeтaлe нaдлeжнa зa пoслoвe oвлaшћивaњa тeлa зa oбaвљaњe пoслoвa oвeрaвaњa мeрилa ОБАВЕШТЕЊЕ КОРИСНИЦИМА УСЛУГА Дирекције за мере и драгоцене метале

Документа Закон о метрологији Закон о изменама и допунама Закона о контроли предмета од драгоцених метала Правилник о измени Правилника о претходно упакованим производима

ЗВАНИЧНО ВРЕМЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Тачност приказаног времена 1 s;
Извештај о раду 2013-2014

ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
Извештај о раду 2013-2014

 
Светски дан метрологије

Светски дан метрологије
20. мај 2016.

Видео презентација
 
Информације од јавног значаја