ћир lat eng
 
 

Препорука ДМДМ за поуздано мерење телесне температуре
Национални еталони Републике Србије
Одобрени типови мерила

Најновије вести

17.12.2020.

Састанак EURAMET групе за комуникацију

Представници Дирекције за мере и драгоцене еметале, Вања Радојевић Милошевић, начелник Одељења за правне, послове људских ресурса, стручно оперативне и информатичке послове, Јасмина Павловић, руководилац Групе за информационе технологије, Ана Гајић и Борис Башчаревић запослени у Групи за информационе технологије учествовали су 16. децембра у раду EURAMET групе за комуникацију који је одржан путем видео везе.

 

08.12.2020.

Објављено 13 нових CMCs из области термометрије

Дана 7. децембра 2020. године Међународни биро за тегове и мере (BIPM) објавио је 13 нових могућности мерења и еталонирања (CMCs) Дирекције за мере и драгоцене метале из области термометрије у бази података KCDB 2.0.

 

24.11.2020.

Обука - радионица, Kick-off workshop - SEE QI project 7 ISO 17043 capacity building, одржана 17.11. – 19.11.2020.

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, Лука Гажевић, метролог у Групи за метрологију у хемији, присуствовао је online радионици Kick-off workshop - SEE QI project 7 ISO 17043 capacity building.

 

16.11.2020.

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале на састанку EURAMET Техничког комитета за проток TC-F

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, Љиљана Мићић, руководилац Групе за запремину и проток, 3. и 4. новембра 2020. године учествовала je у раду EURAMET Техничког комитета за проток (EURAMET TC-F), који je одржан путем видео везе.

 

02.11.2020.

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале на састанку EURAMET Техничког комитета за електрицитет и магнетизам ТС-ЕМ

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, Јасмина Лазаревић, метролог у Одсеку за електричне величине, време и фреквенцију је од 21. до 22. октобра 2020. године учествовала у раду EURAMET Техничког комитета за електрицитет и магнетизам (EURAMET TC-EM) који је одржан путем видео везе.

 

30.10.2020.

Петнаести састанак Техничког комитета за квалитет ЕURAMET TC-Q

У периоду од 21. до 23. октобра 2020. године, одржан је Петнаести састанак техничког комитета за квалитет Европског удружења националних метролошких института – EUAMET TC-Q.

 

26.10.2020.

CA17128 LignoCOST обука „Модификовани лигнински материјали за реактивне полимерне композите: обрада и карактеризација“, одржана 23. октобра 2020.

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, др Јелена Бебић, руководилац Групе за метрологију у хемији, учествовала је, по позиву, као један од предавача, у одржавању поменуте обуке. Обуку је пратило 91 учесника из 26 различитих земаља света, а било је укупно 7 предавача. Организатор обуке био је Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет, Пољопривредни факултет, Шумарски факултет и Војно-технички институт из Србије, у оквиру LignoCOST пројекта.

 

21.10.2020.

Завршетак летњег рачунања времена у 2020. години

На основу Закона о рачунању времена (“Службени лист СЦГ”, бр. 20/06), летње рачунање времена у 2020. години се завршава у недељу 25. октобра 2020. године у 3 h, 00 min, 00 s, тако што се, померањем за један час уназад, време у 3 h, 00 min, 00 s рачуна као 2 h, 00 min, 00 s.

 

16.10.2020.

Годишњи састанак директора националних метролошких института

Дана 15. октобра 2020. године путем видео конференције одржан је састанак директора нациналних метролошких института. Састанку су присуствовали Чедомир Белић, директор Дирекције за мере и драгоцене метале и Никола Петровић, помоћник директора Сектора за развој метрологије.

 

14.10.2020.

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале на састанку EURAMET Техничког комитета за дужину TC-L

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, Слободан Зеленика, руководилац Групе за дужину, оптичке величине и акустику, је 12. и 13. октобра 2020. године учествовао у раду EURAMET Техничког комитета за дужину (EURAMET TC-L), који je одржан путем видео везе.

 

12.10.2020.

BIPM виртуелна радионица о тачном праћењу амбијенталног озона, 5. - 9. октобар 2020.

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, др Јелена Бебић, руководилац Групе за метрологију у хемији, учествовала је у раду BIPM виртуелнe радионица о тачном праћењу амбијенталног озона радионице. Радионици су присуствовала укупно 72 учесника из различитих земаља света.

 

09.10.2020.

Годишњи састанак EURAMET радне групе за јачање капацитета

Током 7. и 8. октобра 2020. године, путем видео конференције, одржан је пети по реду, годишњи састанак директора, представника националних метролошких института, у оквиру Радне групе за јачање капацитета за послове метрологије (у даљем тексту: BoD WGCB). Састанком је председавао господин Пол Хетерингтон.

 

09.10.2020.

Представници Дирекције за мере и драгоцене метале на састанку WELMEC WG 11 за комунална мерила

Представници Дирекције за мере и драгоцене метале, Љиљана Мићић, руководилац Групе за запремину и проток и Раде Дерета, метролог у Одсеку за електричне величине, време и фреквенцију, су од 6. до 7. oктобра 2020. године били активни учесници WELMEC радне групе за комунална мерила (WELMEC WG11), који je одржан коришћењем интернет апликације MS Teams.

 

Извод из регистра овлашћених тела за послове оверавања мерила

 
ЗВАНИЧНО ВРЕМЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Тачност приказаног времена 1 s;
Контакт центар за представке и притужбе привреде и грађана републичким инспекцијама
Актуелности
Прихватање доказа о уплати такси и накнада без печата банке
 
Информатор о раду ДМДМ
 
 
 
Светски дан метрологије

Светски дан метрологије
20. мај 2020.

 
Видео презентација
 
Метрологија