Zaglavlje
   ћирилица latinica english  
 
 
 
  Уверења о одобрењу типа су доступна овлашћеним телима у делу Услуге > Одобрење типа мерила > Уверења о одобрењу типа мерила (уз ауторизацију)   ◙ ◙ ◙   Послове ванредног прегледа мерила у употреби обављају Одсек за контролу и надзор Београд, Одсек за контролу и надзор Ниш, Одсек за контролу и надзор Крушевац, Одсек за контролу и надзор Нови Сад, Одсек за контролу и надзор Суботица и Одсек за контролу и надзор Зрењанин  
 
 
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ ДОБИТНИК ЈЕ МЕЂУНАРОДНЕ НАГРАДЕ ЗА ИЗВРСНА ДОСТИГНУЋА У ЗАКОНСКОЈ МЕТРОЛОГИЈИ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ ДОБИТНИК ЈЕ МЕЂУНАРОДНЕ НАГРАДЕ ЗА ИЗВРСНА ДОСТИГНУЋА У ЗАКОНСКОЈ МЕТРОЛОГИЈИ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ

ДОБИТНИК ЈЕ
МЕЂУНАРОДНЕ НАГРАДЕ

ЗА ИЗВРСНА ДОСТИГНУЋА
У ЗАКОНСКОЈ МЕТРОЛОГИЈИ

      На 49. састанку Међународног комитета за законску метрологију (International Committee of Legal Metrology - CIML) који је одржан у периоду од 4. до 6. новембра 2014. године, у Окланду (Нови Зеланд), усвојена је Резолуција бр. 2014/19 на основу које је Дирекција за мере и драгоцене метале добила награду Meђународне организације за законску метрологију (International Organization for Legal Metrology - ОIML) за изврсна достигнућа у законској метрологији земaља у развоју
 (https://www.oiml.org/en/structure/ciml/pdf/49-ciml-resolutions-english.pdf).

Награда за изврсна достигнућа у законској метрологији земаља у развоју је специјална награда која се додељује земљама које имају изврсна достигнућа у развоју активности у области законске метрологије. Победник добија специјални ОIML стаклени изгравирани трофеј. С обзиром, да се ова награда се додељује од пре неколико година, Дирекција за мере и драгоцене метале поносна je што је носилац ове награде.

Међународна организација за законску метрологију (International Organization for Legal Metrology - ОIML) установљена је потписивањем Међународне конвенције на међународној конференцији у Паризу, 12. октобра 1955. године, а међу државама оснивачима – потписницима била је и Југославија.
Међународна организација за законску метрологију (International Organization for Legal Metrology - ОIML http://www.oiml.org/en) првенствено има за циљ да одреди опште принципе законске метрологије, установи смернице и упутства за израду закона и законских прописа којима се регулише употреба мерила, дефинише захтеве које морају да испуне мерила у области законске метрологије у државама чланицама.
У Београду је одржан други део обуке и радионице „Training and Workshop on Principles of Strategic Management (Part II)” чији је домаћин била Дирекција за мере и драгоцене метале
Дирекција за мере и драгоцене метале је, у оквиру Акционог плана за 2015. годину EURAMET Фокус групе за помоћ у развоју националне метролошке инфраструктуре (EURAMET FG-FNMID - Focus Group on Facilitating National Metrology Infrastructure Development) била домаћин „Training and Workshop on Principles of Strategic Management (Part II)” - Oбуке и радионицe о принципима стратешког менаџмента, од 12-13. марта 2015. године, у Београду.
 У Београду је одржан други део обуке и радионице „Training and Workshop on Principles of Strategic Management (Part II)” чији је домаћин била Дирекција за мере и драгоцене метале
ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка међулабораторијских поређења (PT шеме) из области димензионих величина
ОБАВЕШТЕЊЕ о испитивању оспособљености у области електричних величина
ОБАВЕШТЕЊЕ о међулабораторијским поређењима у области еталонирања која ће ДМДМ организовати у 2014. години
ОБАВЕШТЕЊЕ овлашћеним телима за обављање послова оверавања бројила електричне енергије, које је дало Министарство привреде актом Број: 011-00-48/2014-07 од 27. фебруара 2014. године.
ОБАВЕШТЕЊЕ овлашћеним телима за обављање послова оверавања медицинских термометара, које је дало Министарство привреде актом Број: 011-00-48/2014-07 од 27. фебруара 2014. године
ОБАВЕШТЕЊЕ произвођaчима предмета од драгоцених метала, као и увозницима, односно заступницима страног произвођача предмета од драгоцених метала о новој слици облика државних жигова за драгоцене метале
ОБАВЕШТЕЊЕ о прелазном периоду Правилника о мерилима
ОБАВЕШТЕЊЕ о прелазном периоду Правилника о вагама са неаутоматским функционисањем

Корисници услуга оверавања мерила
захтеве за оверавање одређених врста мерила могу подносити и овлашћеним телима

ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА ОВЛАШЋЕНИХ ТЕЛА ЗА ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА

Дирекција за мере и драгоцене метале
Адреса:
Мике Аласа 14
11000 Београд
Република Србија
Телефон - централа: 011 32 82 736, 011 20 24 400
Факс: 011 21 81 668
Е-пошта:office@dmdm.rs
Видео презентација ДМДМ  Видео презентација ДМДМ
Maпа локације  мапа локације Придружите нам се на Facebook-у
ОТВОРЕН PAYPAL РАЧУН ЗА ЖРТВЕ ПОПЛАВЕ
 
   
У Београду је одржан други део обуке и радионице „Training and Workshop on Principles of Strategic Management (Part II)”
   
Правилник о реглоскопима
   
Правилник о опациметрима
   
Обавештење о покретању поступка међулабораторијских поређења (PT шеме) из области димензионих величина
   
У Београду је одржан Годишњи скуп Дирекције за мере и драгоцене метале „У сусрет изазовима у 2015.”
   
Дирекција за мере и драгоцене метале добитник је међународне награде за изврсна достигнућа у законској метрологији
   
   
ЗВАНИЧНО ВРЕМЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЗВАНИЧНО ВРЕМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
 
 
Светски дан метрологије

Светски дан метрологије
20. мај 2015.

 
Извештај о раду 2010-2012

ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
Извештај о раду 2010-2012

 
Информације од јавног значаја
 
 
 
Последња промена 24.04.2015. у 16:30  
  Назад Е-mail  |  Претражи сајт  |  Мапа сајта  |  На врх  
  Дирекција за мере и драгоцене метале. Мике Аласа 14, 11000 Београд