ћир lat eng
 
 
Нове могућности еталонирања (СМС) ДМДМ  из области храпавости

Нове могућности еталонирања (СМС) ДМДМ из области храпавости

Нове могућности еталонирања (СМС) ДМДМ  из области хемије (гасних анализа)

Нове могућности еталонирања (СМС) ДМДМ из области хемије (гасних анализа)

Обележен Светски дан метрологије у ДМДМ

Обележен Светски дан метрологије у ДМДМ

BIPM је у Међународној бази података објавио нове могућности еталонирања (ЦМЦ) из области једносмерног електричног напона ДМДМ

BIPM је у Међународној бази података објавио нове могућности еталонирања (СМС) из области једносмерног електричног напона ДМДМ

Најважније вести

Обавештење о покретању поступка међулабораторијскoг поређења (PT шеме) из области запремине течности, подобласт уређаји запремине са клипом
17. октобар 2016. године

Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ), Група за запремину и проток, планира да у наредном периоду организује међулабораторијскo поређењe (PT шему) из области запремине течности, подобласт уређаји запремине са клипом.

Назив PT шеме је "Еталонирање пипете са клипом".

Све заинтересоване лабораторије из земље и региона које желе да учествују у поменутoм поређењу (PT-шеми), могу да поднесу свој захтев/пријаву званично на адресу Дирекције за мере и драгоцене метале, 11000 Београд, Мике Аласа 14, најкасније до 10. новембра 2016. године.

Лабораторије учеснице ће сносити трошкове међулабораторијског поређења као и трошкове транспорта предмета еталонирања. Лабораторије су у обавези да саме обезбеде транспорт еталона до наредне лабораторије учеснице, а у складу са техничким протоколом поређења.

Трошкови који се уплаћују на рачун ДМДМ за потребе поређења износиће 28.000,00 RSD.

ДМДМ ће, као пилот лабораторија, након прикупљања пријава, свим учесницама доставити технички протокол поређења и одредити датум почетка наведене активности.

Обавештење о покретању поступка међулабораторијскoг поређења (PT шеме) из области термометрије, подобласт температура
04. октобар 2016. године

Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ), Група за термометрију, планира да у наредном периоду организује међулабораторијскo поређењe (PT-шему) у области термометрије, подобласт температуре:

1. Еталонирање отпорних термометара.

Све заинтересоване лабораторије из земље и региона које желе да учествују у поменутoм поређењу (PT-шеми), могу да поднесу свој захтев/пријаву званично на адресу Дирекције за мере и драгоцене метале, 11000 Београд, Мике Аласа 14, најкасније до 31. октобра 2016. године.

Лабораторије учеснице ће сносити трошкове међулабораторијског поређења као и трошкове транспорта предмета еталонирања. Лабораторије су у обавези да саме обезбеде транспорт еталона до наредне лабораторије учеснице, а у складу са техничким протоколом поређења.

Трошкови који се уплаћују на рачун ДМДМ за потребе поређења износиће 28.000,00 RSD.

ДМДМ ће, као пилот лабораторија, након прикупљања пријава, свим учесницама доставити технички протокол поређења и одредити датум почетка наведене активности.

Обележен Светски дан метрологије у ДМДМ

Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) прославила је у петак 20. маја, Светски дан метрологије. Том приликом, ДМДМ је отворила своја врата за све заинтересоване стране, укључујући представнике Министарства привреде, представнике институција инфраструктуре квалитета Републике Србије, као и представнике Универзитета у Београду. Присутне је поздравио и пожелео добродошлицу, вршилац дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале, господин Чедомир Белић, честитавши свима Светски дан метрологије. Уследило је представљање актуелности у досадашњем раду ДМДМ кроз промотивни филм, а затим и кроз посету лабораторијама ДМДМ.

Опширније...

ЈУСК међународнa конвенцијa о квалитету - JUSK ICQ 2016 „Квалитетом ка европским и светским интеграцијама“

Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) и Акредитационо тело Србије (АТС) организују, у оквиру ЈУСК међународне конвенције о квалитету (JUSK ICQ 2016 „Квалитетом ка европским и светским интеграцијама“), седму Специјалну конференцију „Национални метролошки систем – стање и будући развој” и осму Специјалну конференцију „Национални систем акредитације – стање и будући развој” / тринаесту Специјалну конференцију „Европске директиве – примена у Србији“ које ће се одржати у четвртак, 2. јуна 2016. године, на Машинском факултету у Београду, Краљице Марије 16, у сали CENT (први спрат) у термину од 09:00 до 13:00 часова.

Опширније..

Међународни биро за тегове и мере BIPM је у Међународној бази података објавио нове могућности еталонирања (СМС) из области једносмерног електричног напона Дирекције за мере и драгоцене метале

Међународни биро за тегове и мере (BIPM) је у Међународној бази података објавио нове могућности еталонирања (СМС) из области једносмерног електричног напона Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ), Одсека за електричне величине. Могућности еталонирања за област једносмерног електричног напона применом новог националног еталона једносмерног електричног напона на бази Џозефсоновог ефекта се могу наћи на адреси:

http://kcdb.bipm.org/appendixC/country_list_search.asp?CountSelected=RS&iservice=EM/DC.1.1.1

Опширније..

Дирекција за мере и драгоцене метале је била домаћин састанка EURAMET TC-F техничког комитета за проток, одржаног од 19. до 21. априла 2016. године у Београду

Дирекција за мере и драгоцене метале, била је од 19. априла до 21. априла 2016. године домаћин EURAMET Техничког комитета за проток (EURAMET TC-F).

На састанку EURAMET TC-F је било присутно 44 еминентних стручњака, представника Националних Метролошких Института (NMI) и Именованих Института (DI) из 22 државе.Опширније..

Чедомир Белић в.д. директора Дирекције за мере и драгоцене метале

Влада Србије је на седници одржаној дана 15.априла 2016.године решењем број 119-4001/2016 поставила за вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале Чедомира Белића.

Примопредаја дужности обављена је у петак 22.04.2016. године. Опширније..

В.Д. Директора Чедомир Белић

Извод из регистра овлашћених тела за послове оверавања мерила

Обавештења ОБАВЕШТЕЊЕ о предметима који не подлежу обавези жигосања Дирeкциja зa мeрe и дрaгoцeнe мeтaлe нaдлeжнa зa пoслoвe oвлaшћивaњa тeлa зa oбaвљaњe пoслoвa oвeрaвaњa мeрилa ОБАВЕШТЕЊЕ КОРИСНИЦИМА УСЛУГА Дирекције за мере и драгоцене метале

Документа Закон о метрологији Закон о изменама и допунама Закона о контроли предмета од драгоцених метала Правилник о измени Правилника о претходно упакованим производима

ЗВАНИЧНО ВРЕМЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Тачност приказаног времена 1 s;
 
Информатор о раду ДМДМ
 
Извештај о раду 2013-2014

ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
Извештај о раду 2013-2014

 
Светски дан метрологије

Светски дан метрологије
20. мај 2016.

Видео презентација
 
Метрологија