ћир lat eng
 
 

 
Одобрени типови мерила

Најважније вести

Стручни и допунски испит за обављање послова оверавања мерила

У складу са чланом 5. Правилника о програму, условима и начину полагања стручног испита за послове оверавања мерила („Службени гласник РСˮ, број 2/17) Дирекција за мере и драгоцене метале објавила је изворе релевантне за полагање стручног испита за послове оверавања мерила.

Све потребне информације у вези са полагањем стручног испита за послове оверавања мерила можете пронаћи овде.

 
Нове дефиниције научних јединица у 2018. години

На 106. састанку Међународног комитета за тегове и мере (CIPM), 20. октобра 2017. године, усвојена је резолуција која препоручује редефиниције основних мерних јединица Међународног система јединица (SI) (килограма, ампера, келвина и мола) које су засноване на утврђеним вредностима четири природне константе. Ове препоруке ће бити упућене Генералној конференцији за тегове и мере (CGPM), надлежној да надгледа SI. Усвајање коначног међународног споразума је планирано за новембар 2018. године. Званично нове дефиниције основних мерних јединица ступају на снагу на Светски дан метрологије, 20. маја 2019. године.

Одлука CIPM да 26. Генерелној конференцији за тегове и мере предложи резолуцију о редефиницији основних јединица SI је велики корак за цео свет мерења. SI заснован на инваријантним природним константама је резултат вишегодишњег теоријског и експерименталног рада многих научника који су у својим Националним Метролошким Институтима остварили квантни помак у стварању једног савременог SI.

„Дирекција за мере и драгоцене метале -ДМДМ је као представник Републике Србије у свим овим међународним телима препознала изузетан значај одлуке да се редефинишу основне јединице SI и тиме успостави веза свих мерења са непроменљивим природним константама.“

мр Чедомир Белић, в.д. директора ДМДМ

 
Чедомиру Белићу уручена ,,Национална награда за унапређење квалитета''

У организацији Јединственог удружења Србије за квалитет- ЈУСК, Машинског факултета, Привредне коморе Београда и Европске организације за квалитет из Брисела, у свечаној сали привредне коморе Београда, 23. и 24. новембра одржана је 14-та Европска недеља квалитета 2017, под мотом ,,Квалитетом до резултата''.

Конференцијом су председавали проф. др. Видосав Мајсторовић, председник ЈУСК-а, Чедомир Белић, в.д. директора Дирекције за мере и драгоцене метале, Миливоје Милетић, в.д. директора Привредне коморе Београда и Милован Луковић, компанија Слобода, Чачак.

Након отварања скупа и поздрављања присутних, проф.др. Видосав Мајсторовић одржао је уводну реч, и том приликом представио значај Европске недеље квалитета, као и актуелне теме са којима се квалитет, као глобални појам, суочава.

Опширније

 
Чедомиру Белићу уручена ,,Национална награда за унапређење квалитета''
(5)
 

Извод из регистра овлашћених тела за послове оверавања мерила

ЗВАНИЧНО ВРЕМЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Тачност приказаног времена 1 s;
Актуелности
 
Информатор о раду ДМДМ
 
 
Извештај о раду 2013-2014

ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
Извештај о раду 2013-2014

 
Светски дан метрологије

Светски дан метрологије
20. мај 2018.

 
Видео презентација
 
Метрологија