ћир lat eng
 
 

Потписан споразум о пословно-техничкој сарадњи између Дирекције за стандардизацију, кодификацију и метрологију и Дирекције за мере и драгоцене метале

Потписан споразум о пословно-техничкој сарадњи између Дирекције за стандардизацију, кодификацију и метрологију и Дирекције за мере и драгоцене метале

У ПКВ одржана је друга инфо сесија „Подизање свести о метрологији у Републици Србији“

У ПКВ одржана је друга инфо сесија „Подизање свести о метрологији у Републици Србији“

У ПКС одржана инфо сесија „Подизање свести о метрологији у Републици Србији“

У ПКС одржана инфо сесија „Подизање свести о метрологији у Републици Србији“

Обележен Светски дан метрологије у ДМДМ

Обележен Светски дан метрологије у ДМДМ

Одобрени типови мерила

Најважније вести

Потписан споразум о пословно – техничкој сарадњи са Институтом за физику Београд

Дана 12. јуна 2017. године, у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ) потписан је Споразум о пословно – техничкој сарадњи, између ДМДМ и Института за физику Београд. Споразум су потписали Чедомир Белић, в.д. директора ДМДМ и др Александар Богојевић, директор Института за физику Београд.

Основни циљ споразума је интензивирање пословно – техничке сарадње у специфичној области метрологије Фотометрије и радиометрије, као и сарадња на специјалистичком усавршавању запослених у обе институције. Поред наведеног, споразум ће послужити и као основа за проглашење носица специфичних националних еталона из области Фотометрије и радиометрије, нарочито у домену метролошке подобласти Оптичка влакна.

 
(2)
 
Новинари ЕУ земаља у посети Дирекцији за мере и драгоцене метале

Економски новинари из земаља чланица ЕУ у оквиру делегације европског комесара Јоханес Хана посетили су Дирекцију за мере и драгоцене метале (ДМДМ). Новинаре који су дошли из познатих редакција Велике Британије, Аустрије, Грчке, Италије и Пољске поздравио је в. д. директора ДМДМ Чедомир Белић.

Посета је настављена обиласком лабораторија ДМДМ за масу, електричне величине и за контролу предметa од драгоцених метала.

 
(17)
 
Потписан споразум о пословно-техничкој сарадњи између Дирекције за стандардизацију, кодификацију и метрологију и Дирекције за мере и драгоцене метале

Директор пуковник Дирекције за стандардизацију, кодификацију и метрологију, Веселин Раичевић и в.д. директора Дирекције за мере драгоцене метале, Чедомир Белић, потписали су 1. јуна 2017. године споразум о пословно - техничкој сарадњи, у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале.

Споразум има за циљ међусобно повезивање и обједињавање ресурса у областима од заједничког интереса, квалитетније решавањe стручних и пословно-техничких питања у области метрологије.

 
(2)
 

Извод из регистра овлашћених тела за послове оверавања мерила

ЗВАНИЧНО ВРЕМЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Тачност приказаног времена 1 s;
Актуелности
 
Информатор о раду ДМДМ
 
 
Извештај о раду 2013-2014

ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
Извештај о раду 2013-2014

 
Светски дан метрологије

Светски дан метрологије
20. мај 2016.

 
Видео презентација
 
Метрологија