Zaglavlje
   ћирилица latinica english  
 
 
 
  Уверења о одобрењу типа су доступна овлашћеним телима у делу Услуге > Одобрење типа мерила > Уверења о одобрењу типа мерила (уз ауторизацију)   ◙ ◙ ◙   Послове ванредног прегледа мерила у употреби обављају Одсек за контролу и надзор Београд, Одсек за контролу и надзор Ниш, Одсек за контролу и надзор Крушевац, Одсек за контролу и надзор Нови Сад, Одсек за контролу и надзор Суботица и Одсек за контролу и надзор Зрењанин  
 
 
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ ДОБИТНИК ЈЕ МЕЂУНАРОДНЕ НАГРАДЕ ЗА ИЗВРСНА ДОСТИГНУЋА У ЗАКОНСКОЈ МЕТРОЛОГИЈИ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ ДОБИТНИК ЈЕ МЕЂУНАРОДНЕ НАГРАДЕ ЗА ИЗВРСНА ДОСТИГНУЋА У ЗАКОНСКОЈ МЕТРОЛОГИЈИ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ

ДОБИТНИК ЈЕ
МЕЂУНАРОДНЕ НАГРАДЕ

ЗА ИЗВРСНА ДОСТИГНУЋА
У ЗАКОНСКОЈ МЕТРОЛОГИЈИ

      На 49. састанку Међународног комитета за законску метрологију (International Committee of Legal Metrology - CIML) који је одржан у периоду од 4. до 6. новембра 2014. године, у Окланду (Нови Зеланд), усвојена је Резолуција бр. 2014/19 на основу које је Дирекција за мере и драгоцене метале добила награду Meђународне организације за законску метрологију (International Organization for Legal Metrology - ОIML) за изврсна достигнућа у законској метрологији земaља у развоју
 (https://www.oiml.org/en/structure/ciml/pdf/49-ciml-resolutions-english.pdf).

Награда за изврсна достигнућа у законској метрологији земаља у развоју је специјална награда која се додељује земљама које имају изврсна достигнућа у развоју активности у области законске метрологије. Победник добија специјални ОIML стаклени изгравирани трофеј. С обзиром, да се ова награда се додељује од пре неколико година, Дирекција за мере и драгоцене метале поносна je што је носилац ове награде.

Међународна организација за законску метрологију (International Organization for Legal Metrology - ОIML) установљена је потписивањем Међународне конвенције на међународној конференцији у Паризу, 12. октобра 1955. године, а међу државама оснивачима – потписницима била је и Југославија.
Међународна организација за законску метрологију (International Organization for Legal Metrology - ОIML http://www.oiml.org/en) првенствено има за циљ да одреди опште принципе законске метрологије, установи смернице и упутства за израду закона и законских прописа којима се регулише употреба мерила, дефинише захтеве које морају да испуне мерила у области законске метрологије у државама чланицама.
У Београду је одржан Годишњи скуп Дирекције за мере и драгоцене метале „У сусрет изазовима у 2015.”
У Београду је, у просторијама Клуба посланика, 16. децембра 2014. године, одржан Годишњи скуп Дирекције за мере и драгоцене метале „У сусрет изазовима у 2015.”, којем су присуствовали сви запослени.
У Београду је одржан Годишњи скуп Дирекције за мере и драгоцене метале „У сусрет изазовима у 2015.”
У Београду је одржан Годишњи скуп Дирекције за мере и драгоцене метале „У сусрет изазовима у 2015.”
У Београду је одржана обука и радионица „Training and Workshop on Principles of Strategic Management” чији је домаћин била Дирекција за мере и драгоцене метале
Дирекција за мере и драгоцене метале је, у оквиру Акционог плана за 2014. годину EURAMET Фокус групе за помоћ у развоју националне метролошке инфраструктуре (EURAMET FG-FNMID - Focus Group on Facilitating National Metrology Infrastructure Development) била домаћин „Training and Workshop on Principles of Strategic Management” - Oбуке и радионицe о принципима стратешког менаџмента, од 4-5. децембра 2014. године, у Београду.
У Београду је одржана обука и радионица „Training and Workshop on Principles of Strategic Management” чији је домаћин била Дирекција за мере и драгоцене метале
Национални еталон Републике Србије - фотометар за озон NIST SRP 54 инсталиран је у Дирекцији за мере и драгоцене метале
У периоду од 3-8. новембра 2014. године у Лабораторији за референтне материјале и мерења у хемији ДМДМ извршена је инсталација и пуштање у рад еталонског фотометра за озон – NIST SRP 54 (Standard Reference Photometer 54), који је нови национални еталон у области мерења амбијенталних концентрација озона Републике Србије. Набавком SRP 54 унапређене су мерне могућности ДМДМ у области мерења у хемији у циљу заштите животне средине и одређивања квалитета ваздуха, а тиме и обезбеђена следивост резултата мерења концентрација озона у ваздуху.
Национални еталон Републике Србије - фотометар за озон NIST SRP 54 инсталиран је у Дирекцији за мере и драгоцене метале
Посета Инспекцијског тима Ковенције о драгоценим металима Дирекцији за мере и драгоцене метале
У оквиру процеса приступања Републике Србије пуноправном чланству Конвенцији о драгоценим металима (Hallmarking convention), у периоду од 10. до 11. новембра 2014. године Дирекцију за мере и драгоцене метале посетио је Инспекцијски тим Конвенције о драгоценим металима. Током посете, Инспекцијски тим је проверавао усаглашеност Републике Србије, односно Дирекције за мере и драгоцене метале, са захтевима Конвенције о драгоценим металима, како у погледу законске регулативе, тако и у погледу техничких аспеката који се односе на испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала.
Посета Инспекцијског тима Ковенције о драгоценим металима Дирекцији за мере и драгоцене метале
ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка међулабораторијских поређења (PT шеме) из области димензионих величина
ОБАВЕШТЕЊЕ о испитивању оспособљености у области електричних величина
ОБАВЕШТЕЊЕ о међулабораторијским поређењима у области еталонирања која ће ДМДМ организовати у 2014. години
ОБАВЕШТЕЊЕ овлашћеним телима за обављање послова оверавања бројила електричне енергије, које је дало Министарство привреде актом Број: 011-00-48/2014-07 од 27. фебруара 2014. године.
ОБАВЕШТЕЊЕ овлашћеним телима за обављање послова оверавања медицинских термометара, које је дало Министарство привреде актом Број: 011-00-48/2014-07 од 27. фебруара 2014. године
ОБАВЕШТЕЊЕ произвођaчима предмета од драгоцених метала, као и увозницима, односно заступницима страног произвођача предмета од драгоцених метала о новој слици облика државних жигова за драгоцене метале
ОБАВЕШТЕЊЕ о прелазном периоду Правилника о мерилима
ОБАВЕШТЕЊЕ о прелазном периоду Правилника о вагама са неаутоматским функционисањем

Корисници услуга оверавања мерила
захтеве за оверавање одређених врста мерила могу подносити и овлашћеним телима

ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА ОВЛАШЋЕНИХ ТЕЛА ЗА ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА

Дирекција за мере и драгоцене метале
Адреса:
Мике Аласа 14
11000 Београд
Република Србија
Телефон - централа: 011 32 82 736, 011 20 24 400
Факс: 011 21 81 668
Е-пошта:office@dmdm.rs
Видео презентација ДМДМ  Видео презентација ДМДМ
Maпа локације  мапа локације Придружите нам се на Facebook-у
ОТВОРЕН PAYPAL РАЧУН ЗА ЖРТВЕ ПОПЛАВЕ
 
   
Правилник о опациметрима
   
Обавештење о покретању поступка међулабораторијских поређења (PT шеме) из области димензионих величина
   
У Београду је одржан Годишњи скуп Дирекције за мере и драгоцене метале „У сусрет изазовима у 2015.”
   
Правилник о етилометрима
   
Посета Инспекцијског тима Ковенције о драгоценим металима Дирекцији за мере и драгоцене метале
   
Дирекција за мере и драгоцене метале добитник је међународне награде за изврсна достигнућа у законској метрологији
   
Национални еталон Републике Србије - фотометар за озон NIST SRP 54 инсталиран је у Дирекцији за мере и драгоцене метале
   
Правилник о мерилима брзине возила у саобраћају
   
Нацрт правилника о опациметрима
   
Нацрт правилника о реглоскопима
   
Правилник о мерилима за мерење силе кочења код моторних возила
   
Правилник о манометрима за мерење крвног притиска
   
Правилник о изменама и допуни Правилника о медицинским термометрима
   
Правилник о изменама и допунама Правилника о бројилима реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3
   
Нацрт правилника о етилометрима
   
Правилник о манометрима за мерење притиска у пнеуматицима
   
Правилник о ареометрима
   
Списак српских стандарда из области електромагнетске компатибилности и Списак српских стандарда из области електричне опреме намењен за употребу у оквиру одређених граница напона
   
АТС потписник новог EA MLA споразума
   
ОТВОРЕН PAYPAL РАЧУН ЗА ЖРТВЕ ПОПЛАВЕ
   
Списак српских стандарда из области мерила и Списак српских стандарда (нормативних докумената) из области мерила
   
Правилник о мерилима нивоа звука
   
Правилник о влагомерима за зрна житарица и семенке уљарица
   
Правилник о алкохолометрима
   
ОБАВЕШТЕЊЕ о међулабораторијским поређењима у области еталонирања која ће ДМДМ организовати у 2014. години
   
ОБАВЕШТЕЊЕ овлашћеним телима за обављање послова оверавања бројила електричне енергије, које је дало Министарство привреде актом Број: 011-00-48/2014-07 од 27. фебруара 2014. године
   
ОБАВЕШТЕЊЕ овлашћеним телима за обављање послова оверавања медицинских термометара, које је дало Министарство привреде актом Број: 011-00-48/2014-07 од 27. фебруара 2014. године
   
Правилник о мерним системима за компримована гасовита горива за возила
   
ОБАВЕШТЕЊЕ произвођaчима предмета од драгоцених метала, као и увозницима, односно заступницима страног произвођача предмета од драгоцених метала о новој слици облика државних жигова за драгоцене метале
   
Правилник о медицинским термометрима
   
Правилник о бројилима реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3
   
ДМДМ је добитник Националне награде за пословну изврсност „Оскар квалитета” 2013, као АПСОЛУТНИ ПОБЕДНИК у јавном сектору
   
ОБАВЕШТЕЊЕ о прелазном периоду Правилника о мерилима
   
ОБАВЕШТЕЊЕ о прелазном периоду Правилника о вагама са неаутоматским функционисањем
   
   
ЗВАНИЧНО ВРЕМЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЗВАНИЧНО ВРЕМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
 
 
Светски дан метрологије

Светски дан метрологије
20. мај 2014.

 
Извештај о раду 2010-2012

ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
Извештај о раду 2010-2012

 
Информације од јавног значаја
 
 
 
Последња промена 26.02.2015. у 14:40  
  Назад Е-mail  |  Претражи сајт  |  Мапа сајта  |  На врх  
  Дирекција за мере и драгоцене метале. Мике Аласа 14, 11000 Београд