Zaglavlje
   ћирилица latinica english  
 
 
 
  Уверења о одобрењу типа су доступна овлашћеним телима у делу Услуге > Одобрење типа мерила >Уверења о одобрењу типа мерила (уз ауторизацију)   ◙ ◙ ◙   Послове ванредног прегледа мерила у употреби обављају Одсек за контролу и надзор Београд, Одсек за контролу и надзор Ниш, Одсек за контролу и надзор Крушевац, Одсек за контролу и надзор Нови Сад, Одсек за контролу и надзор Суботица и Одсек за контролу и надзор Зрењанин  
 
 
НАДЛЕЖНОСТ
Дирекција за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: ДМДМ) обавља следеће послове:
стара се о систему законских мерних јединица у Републици Србији; развија, остварује, проглашава, чува, одржава, усавршава еталоне Републике Србије; обезбеђује метролошку следивост; обавља послове метролошке експертизе; врши метролошки надзор; спроводи испитивање претходно упакованих производа ради провере испуњености метролошких захтева; оцењивања усаглашености мерила; контроле предмета од драгоцених метала; дистрибуције времена; обавља и друге послове из области метрологије у складу са законом.
Адреса:
Мике Аласа 14
11000 Београд
Република Србија
Телефон - централа: 011 32 82 736, 011 20 24 400
Факс: 011 21 81 668
Е-пошта:office@dmdm.rs
Видео презентација ДМДМ  Видео презентација ДМДМ
Maпа локације  мапа локације Придружите нам се на Facebook-у
ОТВОРЕН PAYPAL РАЧУН ЗА ЖРТВЕ ПОПЛАВЕ
Институт за нуклеарне науке „Винча” именован за носиоца националног еталона из области јонизујућег зрачења
 
На основу иницијативе директора Дирекције за мере и драгоцене метале да се Институт за нуклеарне науке „Винча” (Институт „Винча”) именује за носиоца националног еталона у у области јонизујућег зрачења, директор Међународног бироа за тегове и мере (BIPM) је донео одлуку да се Институт „Винча” нађе у додатку А (Appendix A) базе података кључних поређења (Key Comparison Data Base – KCDB), на листи института учесника споразума Међународног комитета за тегове и мере о узајамном признавању еталона, резултата мерења и уверења о еталонирању (CIPM MRA). Сврха овог именовања је да омогући међународно признавање националног еталона Републике Србије у области метрологије јонизујућег зрачења, чиме ће бити остварен велики корак у остварењу метролошке следивости у области еталонирања дозиметара у радиотерапији и заштити од радиоактивног зрачења, а делимично и у области дијагностичке радиологије.
 
Институт за нуклеарне науке „Винча” именован за носиоца националног еталона из области јонизујућег зрачења
Припремљен је нацрт правилника
Нацрт правилника о реглоскопима
Припремљен је нацрт правилника
Нацрт правилника о етилометрима
Ново радно време Дирекције за мере и драгоцене метале
ОБАВЕШТЕЊЕ о међулабораторијским поређењима у области еталонирања која ће ДМДМ организовати у 2014. години
ОБАВЕШТЕЊЕ овлашћеним телима за обављање послова оверавања бројила електричне енергије, које је дало Министарство привреде актом Број: 011-00-48/2014-07 од 27. фебруара 2014. године.
ОБАВЕШТЕЊЕ овлашћеним телима за обављање послова оверавања медицинских термометара, које је дало Министарство привреде актом Број: 011-00-48/2014-07 од 27. фебруара 2014. године
ОБАВЕШТЕЊЕ произвођaчима предмета од драгоцених метала, као и увозницима, односно заступницима страног произвођача предмета од драгоцених метала о новој слици облика државних жигова за драгоцене метале
ОБАВЕШТЕЊЕ о прелазном периоду Правилника о мерилима
ОБАВЕШТЕЊЕ о прелазном периоду Правилника о вагама са неаутоматским функционисањем
Србијa је добила статус посматрача да се придружи Сталном комитету Конвенције о драгоценим металима
    Секретаријат Конвенције о драгоценим металима примио је писмо о намерама о приступању Конвенцији од стране Србије. Следећи корак за Србију ће бити да поднесе званичан захтев за чланство, који ће да буде оцењен у складу са Упутством за приступање Сталном комитету (SC). У међувремену, Србија има статус посматрача (тј. државе подносиоца захтева) и њени представници могу да присуствују свим састанцима SC.
Извештај о раду 2010-2012
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
Извештај о раду 2010-2012


Трогодишњи приказ активности Дирекције за мере и драгоцене метале у периоду од 2010. до 2012. године не представља уобичајени збирни приказ активности, већ представља приказ транзиционог периода у коме су промењени Закон о метрологији, структура метролошког система Републике Србије, па самим тим и улога Дирекције за мере и драгоцене метале, која је добила нову организациону структуру са намером да одговори новим задацима. Поред Закона о метрологији, донет је и нов Закон о контроли предмета од драгоцених метала, па је и област драгоцених метала преуређена у складу са новим законом.
ДМДМ примљена у чланство EURACHEM

Корисници услуга оверавања мерила
захтеве за оверавање одређених врста мерила могу подносити и овлашћеним телима

ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА ОВЛАШЋЕНИХ ТЕЛА ЗА ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА

 
 
   
Нацрт правилника о опациметрима
   
Нацрт правилника о реглоскопима
   
Правилник о мерилима за мерење силе кочења код моторних возила
   
Правилник о манометрима за мерење крвног притиска
   
Правилник о изменама и допуни Правилника о медицинским термометрима
   
Правилник о изменама и допунама Правилника о бројилима реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3
   
Нацрт правилника о етилометрима
   
Правилник о манометрима за мерење притиска у пнеуматицима
   
Правилник о ареометрима
   
Списак српских стандарда из области електромагнетске компатибилности и Списак српских стандарда из области електричне опреме намењен за употребу у оквиру одређених граница напона
   
АТС потписник новог EA MLA споразума
   
ОТВОРЕН PAYPAL РАЧУН ЗА ЖРТВЕ ПОПЛАВЕ
   
Списак српских стандарда из области мерила и Списак српских стандарда (нормативних докумената) из области мерила
   
Правилник о мерилима нивоа звука
   
Правилник о влагомерима за зрна житарица и семенке уљарица
   
Правилник о алкохолометрима
   
ОБАВЕШТЕЊЕ о међулабораторијским поређењима у области еталонирања која ће ДМДМ организовати у 2014. години
   
ОБАВЕШТЕЊЕ овлашћеним телима за обављање послова оверавања бројила електричне енергије, које је дало Министарство привреде актом Број: 011-00-48/2014-07 од 27. фебруара 2014. године
   
ОБАВЕШТЕЊЕ овлашћеним телима за обављање послова оверавања медицинских термометара, које је дало Министарство привреде актом Број: 011-00-48/2014-07 од 27. фебруара 2014. године
   
Правилник о мерним системима за компримована гасовита горива за возила
   
ОБАВЕШТЕЊЕ произвођaчима предмета од драгоцених метала, као и увозницима, односно заступницима страног произвођача предмета од драгоцених метала о новој слици облика државних жигова за драгоцене метале
   
Правилник о медицинским термометрима
   
Правилник о бројилима реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3
   
ДМДМ је добитник Националне награде за пословну изврсност „Оскар квалитета” 2013, као АПСОЛУТНИ ПОБЕДНИК у јавном сектору
   
ОБАВЕШТЕЊЕ о прелазном периоду Правилника о мерилима
   
ОБАВЕШТЕЊЕ о прелазном периоду Правилника о вагама са неаутоматским функционисањем
   
   
ЗВАНИЧНО ВРЕМЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЗВАНИЧНО ВРЕМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
 
 
Светски дан метрологије

Светски дан метрологије
20. мај 2014.

 
 
Информације од јавног значаја
 
 
 
Последња промена 27.10.2014. у 16:35  
  Назад Е-mail  |  Претражи сајт  |  Мапа сајта  |  На врх  
  Дирекција за мере и драгоцене метале. Мике Аласа 14, 11000 Београд