ћир lat eng
 
 

Потписан споразум о пословно-техничкој сарадњи између Дирекције за стандардизацију, кодификацију и метрологију и Дирекције за мере и драгоцене метале

Потписан споразум о пословно-техничкој сарадњи између Дирекције за стандардизацију, кодификацију и метрологију и Дирекције за мере и драгоцене метале

У ПКВ одржана је друга инфо сесија „Подизање свести о метрологији у Републици Србији“

У ПКВ одржана је друга инфо сесија „Подизање свести о метрологији у Републици Србији“

У ПКС одржана инфо сесија „Подизање свести о метрологији у Републици Србији“

У ПКС одржана инфо сесија „Подизање свести о метрологији у Републици Србији“

Обележен Светски дан метрологије у ДМДМ

Обележен Светски дан метрологије у ДМДМ

Одобрени типови мерила

Најважније вести

СВЕТСКИ ДАН МЕТРОЛОГИЈЕ

20. мај, Светски дан метрологије, је дан када се обележава годишњица потписивања Метарске конвенције из 1875. године. Овај споразум обезбеђује основу за кохерентан систем мерења широм света на ком почивају научна открића и иновације, индустријска производња и међународна трговина, као и унапређење квалитета живота и заштита животне средине на глобалном нивоу.

Тема Светског дана метрологије 2017. је: Мерења у транспорту. Ова тема је изабрана јер транспорт игра веома важну улогу у савременом свету. Не само да се крећемо ми, већ се транспортује и храна коју једемо, одећа коју носимо, добра која користимо и од којих зависимо, не заборављајући при том сировине од којих је све то направљено. Да би смо ово урадили безбедно, ефикасно и са минималним утицајем на животну средину потребан је запањујући спектар мерења.

Националне метролошке институције широм света континуирано унапређују метрологију развијајући и потврђујући нове технике мерења са већим нивоима тачности. Овај напредак има кључну улогу у новим решењима у транспортном сектору, са проналасцима водоничне горивне ћелије, возила на електични погон и нове генерације путничких авиона са ефикаснијом потрошњом горива.

Националне метролошке институције учествују у поређењима које координира Међународни биро за тегове и мере (BIPM) како би се осигурала поузданост резултата мерења широм света. BIPM такође обезбеђује форум државама чланицама ради суочавања са новим изазовима мерења. Међународна организација за законску метрологију (OIML) развија међународне препоруке чији је циљ да усклади и хармонизује метролошке захтеве широм света у многим областима, укључујући и транспорт.

Светски дан метрологије препознаје и слави допринос свих људи широм света који раде у међувладиним и националним организацијама на пословима метрологије на добробит свих.

9th IWC TQM & IAA & Међународна конвенција о квалитету JUSK ICQ 2017

Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) , Акредитационо тело Србије (АТС) и Институт за стандардизацију Србије (ИСС), у оквиру ЈУСК међународне конвенције о квалитету JUSK ICQ 2017 која ће се одржати на Машинском факултету у Београду у периоду од 5.-7. јуна 2017. године, организују осму Специјалну конференцију „Национални метролошки систем – стање и будући развој”, девету Специјалну конференцију „Национални систем акредитације – стање и будући развој” и прву Специјалну конференцију „Национални систем стандардизације – стање и будући развој“ које ће се одржати у четвртак, 6. јуна 2017. године, на Машинском факултету у Београду, Краљице Марије 16, у сали CENT (први спрат) у термину од 11:00 до 12:30 часова.

Детаљан програм конференције

Позив

Пoтписaн Спoрaзум o сaрaдњи измeђу Грaдa Зрeњaнинa и Дирeкциje зa мeрe и дрaгoцeнe мeтaлe

Грaдoнaчeлник Зрeњaнинa Чeдoмир Jaњић и в.д. дирeктoр Дирeкциje зa мeрe и дрaгoцeнe мeтaлe Рeпубликe Србиje Чeдoмир Бeлић, пoтписaли су 28.3.2017. у Грaдскoj кући у Зрeњaнину Спoрaзум o пoслoвнo-тeхничкoj сaрaдњи, којим Дирeкциja, уступа на коришћење Грaду Зрeњaнину дeo свojих пoслoвних прoстoриja у Jeврejскoj улици у Зрeњaнину.Спoрaзумoм се oсим успoстaвљaњa пoслoвнo-тeхничкe сaрaдњe, ствaрajу и пoвoљниjи услoви зa унaпрeђивaњe пoслoвaњa, како Грaдa Зрeњaнинa тако и Дирeкциje.

Грaдoнaчeлник Зрeњaнинa Чeдoмир Jaњић изразио је захвалност Министарству привреде и Дирекцији на сарадњи у циљу унапређења квалитета пружања услуга грађанима. Зграду Дирекције у Jeврejскoj улици у Зрењанину пoтoм су и oбишли грaдoнaчeлник Зрeњaнинa Чeдoмир Jaњић сa сaрaдницимa и нaчeлницa Срeдњeбaнaтскoг упрaвнoг oкругa Снeжaнa Вучурeвић.

Opширније на: http://www.zrenjanin.rs/3-45-45-5180/Potpisan-Sporazum-o-saradnji-izmedju-Grada-Zrenjanina-i-Direkcije-za-mere-i-dragocene-metale

Славица Симић је именована на место в.д. помоћника директора Сектора за развој метрологије

Решењем Владе Републике Србије 24 број 119-2293/2017 од 23. марта 2017. године, Славица Симић је постављена за вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале – Сектора за развој метрологије.

Славица Симић рођена је 1969. године у Бору. Звање дипломираног инжењера електротехнике стекла је 1995..године на Електротехничком факултету, Универзитета у Београду, одсек Физичка електроника, смер Оптоелектроника и ласерска техника. Почев од 1996. године искуство је стекла у Дирекцији као метролог за температуру, а касније као руководилац Групе за термометрију. Дугогодишњи је заменик руководиоца система квалитета за послове еталонирања/испитивања (SRPS 17025) и за интегисани систем менаџмента (SRPS 9001, SRPS 14001 и SRPS ОHSAS18001). У досадашњем раду учествовала је на пројектима развоја инфраструктуре у Републици Србији, CARDS 2006, IPA 2008 и IPA 2011, као и на пројектима развоја у области термометрије NOTED пројекат (EMRP програм), и ЕuraThermаl и HUMEA (EMPIR програм).

Извод из регистра овлашћених тела за послове оверавања мерила

ЗВАНИЧНО ВРЕМЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Тачност приказаног времена 1 s;
 
Информатор о раду ДМДМ
 
 
Извештај о раду 2013-2014

ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
Извештај о раду 2013-2014

 
Светски дан метрологије

Светски дан метрологије
20. мај 2016.

 
Видео презентација
 
Метрологија