Zaglavlje
   ћирилица latinica english  
 
 
 
  Уверења о одобрењу типа су доступна овлашћеним телима у делу Услуге > Одобрење типа мерила > Уверења о одобрењу типа мерила (уз ауторизацију)   ◙ ◙ ◙   Послове ванредног прегледа мерила у употреби обављају Одсек за контролу и надзор Београд, Одсек за контролу и надзор Ниш, Одсек за контролу и надзор Крушевац, Одсек за контролу и надзор Нови Сад, Одсек за контролу и надзор Суботица и Одсек за контролу и надзор Зрењанин  
 
 
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
У Београду је одржан 31. састанак Комитета WELMEC
31. састанак Комитета WELMEC - Европске сарадње у законској метрологији (31st Committee Meeting of WELMEC - European Cooperation in Legal Metrology), одржан је у Београду од 5-7. маја 2015. године.
Мр Види Живковић, директору Дирекције за мере и драгоцене метале, Stephen Patoray, директор Међународног бироа за законску метрологију и представник OIML, свечано је уручио Међународну награду за изврсна достигнућа у законској метрологији земаља у развоју.
У Београду је одржан 31. састанак Комитета WELMEC У Београду је одржан 31. састанак Комитета WELMEC
Потписан уговор о сарадњи између Дирекције за мере и драгоцене метале и Aгенцијe за лекове и медицинска средства
Дирекција за мере и драгоцене метале и Aгенција за лекове и медицинска средства Србије су 18. јунa 2015. потписале споразум о пословној сарадњи у просторијама Агенције. Потписник споразума је у име Дирекције била директор мр Вида Живковић, а у име Агенције директор Спец. др. мед. Саша Јаћовић.
Потписан уговор о сарадњи између Дирекције за мере и драгоцене метале и  Aгенцијe за лекове и медицинска средства
Овај споразум има за циљ да формализује однос између ове две референтне институције Републике Србије на пословима од заједничког интереса у области метрологије и мерила која се користе као медицинска средства као и да постави основе будуће сарадње. У ту сврху, предвиђено је повезивања и обједињавање ресурса у областима од заједничког интереса како би се допринело квалитетнијем решавању стручних и пословно-техничких проблема, а нарочито у области примене поменутих мерила односно медицинских средстава.
Такође, овај споразум има посебан значај имајући у виду значајне обавезе Дирекције и Агенције у европским интеграцијама Републике Србије и раду на хармнонизацији са правним тековинама Европске уније у контексту преговора и приступању наше земље ЕУ. Коначно, он предвиђа сарадњу приликом обављања систематске и ванредне контроле тржишта за медицинска средства.
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ ДОБИТНИК ЈЕ МЕЂУНАРОДНЕ НАГРАДЕ ЗА ИЗВРСНА ДОСТИГНУЋА У ЗАКОНСКОЈ МЕТРОЛОГИЈИ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ ДОБИТНИК ЈЕ МЕЂУНАРОДНЕ НАГРАДЕ ЗА ИЗВРСНА ДОСТИГНУЋА У ЗАКОНСКОЈ МЕТРОЛОГИЈИ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ

ДОБИТНИК ЈЕ
МЕЂУНАРОДНЕ НАГРАДЕ

ЗА ИЗВРСНА ДОСТИГНУЋА
У ЗАКОНСКОЈ МЕТРОЛОГИЈИ

      На 49. састанку Међународног комитета за законску метрологију (International Committee of Legal Metrology - CIML) који је одржан у периоду од 4. до 6. новембра 2014. године, у Окланду (Нови Зеланд), усвојена је Резолуција бр. 2014/19 на основу које је Дирекција за мере и драгоцене метале добила награду Meђународне организације за законску метрологију (International Organization for Legal Metrology - ОIML) за изврсна достигнућа у законској метрологији земaља у развоју
 (https://www.oiml.org/en/structure/ciml/pdf/49-ciml-resolutions-english.pdf).

Награда за изврсна достигнућа у законској метрологији земаља у развоју је специјална награда која се додељује земљама које имају изврсна достигнућа у развоју активности у области законске метрологије. Победник добија специјални ОIML стаклени изгравирани трофеј. С обзиром, да се ова награда се додељује од пре неколико година, Дирекција за мере и драгоцене метале поносна je што је носилац ове награде.

Међународна организација за законску метрологију (International Organization for Legal Metrology - ОIML) установљена је потписивањем Међународне конвенције на међународној конференцији у Паризу, 12. октобра 1955. године, а међу државама оснивачима – потписницима била је и Југославија.
Међународна организација за законску метрологију (International Organization for Legal Metrology - ОIML http://www.oiml.org/en) првенствено има за циљ да одреди опште принципе законске метрологије, установи смернице и упутства за израду закона и законских прописа којима се регулише употреба мерила, дефинише захтеве које морају да испуне мерила у области законске метрологије у државама чланицама.
ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка међулабораторијских поређења (PT шеме) из области димензионих величина
ОБАВЕШТЕЊЕ о испитивању оспособљености у области електричних величина
ОБАВЕШТЕЊЕ о међулабораторијским поређењима у области еталонирања која ће ДМДМ организовати у 2014. години
ОБАВЕШТЕЊЕ овлашћеним телима за обављање послова оверавања бројила електричне енергије, које је дало Министарство привреде актом Број: 011-00-48/2014-07 од 27. фебруара 2014. године.
ОБАВЕШТЕЊЕ овлашћеним телима за обављање послова оверавања медицинских термометара, које је дало Министарство привреде актом Број: 011-00-48/2014-07 од 27. фебруара 2014. године
ОБАВЕШТЕЊЕ произвођaчима предмета од драгоцених метала, као и увозницима, односно заступницима страног произвођача предмета од драгоцених метала о новој слици облика државних жигова за драгоцене метале
ОБАВЕШТЕЊЕ о прелазном периоду Правилника о мерилима
ОБАВЕШТЕЊЕ о прелазном периоду Правилника о вагама са неаутоматским функционисањем

Корисници услуга оверавања мерила
захтеве за оверавање одређених врста мерила могу подносити и овлашћеним телима

ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА ОВЛАШЋЕНИХ ТЕЛА ЗА ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА

Дирекција за мере и драгоцене метале
Адреса:
Мике Аласа 14
11000 Београд
Република Србија
Телефон - централа: 011 32 82 736, 011 20 24 400
Факс: 011 21 81 668
Е-пошта:office@dmdm.rs
Видео презентација ДМДМ  Видео презентација ДМДМ
Maпа локације  мапа локације Придружите нам се на Facebook-у
 
   
ОБАВЕШТЕЊЕ КОРИСНИЦИМА УСЛУГА Дирекције за мере и драгоцене метале
   
Нацрт правилника о млекомерима и лактофризима
   
У Београду је одржан 31. састанак WELMEC
   
Нацрт правилника о рефрактометрима који се користе у промету роба и услуга
   
Нацрт правилника о мерним трансформаторима који се користе за обрачун електричне енергије
   
У Београду је одржан други део обуке и радионице „Training and Workshop on Principles of Strategic Management (Part II)”
   
Правилник о реглоскопима
   
Правилник о опациметрима
   
Обавештење о покретању поступка међулабораторијских поређења (PT шеме) из области димензионих величина
   
У Београду је одржан Годишњи скуп Дирекције за мере и драгоцене метале „У сусрет изазовима у 2015.”
   
Дирекција за мере и драгоцене метале добитник је међународне награде за изврсна достигнућа у законској метрологији
   
   
ЗВАНИЧНО ВРЕМЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЗВАНИЧНО ВРЕМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
 
 
Извештај о раду 2013-2014

ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
Извештај о раду 2013-2014

 
Светски дан метрологије

Светски дан метрологије
20. мај 2015.

 
Информације од јавног значаја
 
 
 
Последња промена 16.07.2015. у 17:05  
  Назад Е-mail  |  Претражи сајт  |  Мапа сајта  |  На врх  
  Дирекција за мере и драгоцене метале. Мике Аласа 14, 11000 Београд