ћир lat eng
 
 

Обележен Светски дан метрологије у ДМДМ

ЈУСК међународнa конвенцијa о квалитету - JUSK ICQ 2016 „Квалитетом ка европским и светским интеграцијама“ ...опширније

Представници Државног завода за мјеритељство Републике Хрватске у посети Дирекцији за мере и драгоцене метале ...опширније

У Дирекцији за мере и драгоцене метале, у oквиру Twinning пројекта “Strengthening Capacities of National Quality Infrastructure and Conformity Assessment Services in the Republic of Serbia” одржана је активност која се односи на примену Закона о метрологији ...опширније

BIPM je u Međunarodnoj bazi podataka objavio nove mogućnosti etaloniranja (CMC) iz oblasti jednosmernog električnog napona DMDM

EURAMET TC-F технички комитет за проток, 19 - 21. април 2016. године у Београду

Најважније вести

ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
СВИМ САРАДНИЦИМА ЧЕСТИТА
СВЕТСКИ ДАН МЕТРОЛОГИЈЕ

Svetski dan metrologije 2016

20. мај је Светски дан метрологије. Њиме се прославља годишњица потписивања Метарске конвенције 20. маја 1875. године. Ова конвенција даје основу за светски кохерентaн мерни систем, који подупире научна открића и иновације, индустријску производњу и међународну трговину, као и побољшање квлитета живота и заштиту животне средине у свету.

Тема изабрана за 2016. годину је Мерења у динамичном свету.

Ово одражава и изазов за тачно мерење динамичких величина, на пример, притисак у комори за сагоревање, и брз темпо промена у науци о мерењу данас.

Широм света, национални метролошки институти, као што је Дирекција за мере и драгоцене метале у Републици Србији, стално унапређују науку мерења развојем и потврђивањем нових мерних техника на сваком нивоу сложености. Они такође учествују у поређењима која координира Међународни биро за тегове и мере (BIPM), како би се обезбедила поузданост резултата мерења широм света. BIPM такође представља форум за своје државе чланице да решавају нове изазове у мерењу.

Многа мерила се оверавају на основу закона или подлежу контроли према прописима, на пример аутоматске ваге, радари за мерење брзине возила и објеката у покрету. Осим тога, нове технологије стално мењају и начин на који ова мерила врше мерења и методе потребне за њихову контролу – „паметна” мерила за енергију и воду су један од примера. Међународна организација за законску метрологију (OIML) доноси међународне препоруке, чији је циљ да се ускладе и хармонизују захтеви за ове типове мерила широм света.

Светски дан метрологије признаје и прославља допринос свих запослених у међувладиним и државним организацијама током целе године за добробит свих људи.

Обележен Светски дан метрологије у ДМДМ

Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) прославила је у петак 20. маја, Светски дан метрологије. Том приликом, ДМДМ је отворила своја врата за све заинтересоване стране, укључујући представнике Министарства привреде, представнике институција инфраструктуре квалитета Републике Србије, као и представнике Универзитета у Београду. Присутне је поздравио и пожелео добродошлицу, вршилац дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале, господин Чедомир Белић, честитавши свима Светски дан метрологије. Уследило је представљање актуелности у досадашњем раду ДМДМ кроз промотивни филм, а затим и кроз посету лабораторијама ДМДМ.

Опширније..

ЈУСК међународнa конвенцијa о квалитету - JUSK ICQ 2016 „Квалитетом ка европским и светским интеграцијама“

Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) и Акредитационо тело Србије (АТС) организују, у оквиру ЈУСК међународне конвенције о квалитету (JUSK ICQ 2016 „Квалитетом ка европским и светским интеграцијама“), седму Специјалну конференцију „Национални метролошки систем – стање и будући развој” и осму Специјалну конференцију „Национални систем акредитације – стање и будући развој” / тринаесту Специјалну конференцију „Европске директиве – примена у Србији“ које ће се одржати у четвртак, 2. јуна 2016. године, на Машинском факултету у Београду, Краљице Марије 16, у сали CENT (први спрат) у термину од 09:00 до 13:00 часова.

Опширније..

Међународни биро за тегове и мере BIPM је у Међународној бази података објавио нове могућности еталонирања (СМС) из области једносмерног електричног напона Дирекције за мере и драгоцене метале

Међународни биро за тегове и мере (BIPM) је у Међународној бази података објавио нове могућности еталонирања (СМС) из области једносмерног електричног напона Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ), Одсека за електричне величине. Могућности еталонирања за област једносмерног електричног напона применом новог националног еталона једносмерног електричног напона на бази Џозефсоновог ефекта се могу наћи на адреси:

http://kcdb.bipm.org/appendixC/country_list_search.asp?CountSelected=RS&iservice=EM/DC.1.1.1

Опширније..

Дирекција за мере и драгоцене метале је била домаћин састанка EURAMET TC-F техничког комитета за проток, одржаног од 19. до 21. априла 2016. године у Београду

Дирекција за мере и драгоцене метале, била је од 19. априла до 21. априла 2016. године домаћин EURAMET Техничког комитета за проток (EURAMET TC-F).

На састанку EURAMET TC-F је било присутно 44 еминентних стручњака, представника Националних Метролошких Института (NMI) и Именованих Института (DI) из 22 државе.Опширније..

Чедомир Белић в.д. директора Дирекције за мере и драгоцене метале

Влада Србије је на седници одржаној дана 15.априла 2016.године решењем број 119-4001/2016 поставила за вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале Чедомира Белића.

Примопредаја дужности обављена је у петак 22.04.2016. године. Опширније..

В.Д. Директора Чедомир Белић

Извод из регистра овлашћених тела за послове оверавања мерила

Обавештења ОБАВЕШТЕЊЕ о предметима који не подлежу обавези жигосања Дирeкциja зa мeрe и дрaгoцeнe мeтaлe нaдлeжнa зa пoслoвe oвлaшћивaњa тeлa зa oбaвљaњe пoслoвa oвeрaвaњa мeрилa ОБАВЕШТЕЊЕ КОРИСНИЦИМА УСЛУГА Дирекције за мере и драгоцене метале

Документа Закон о метрологији Закон о изменама и допунама Закона о контроли предмета од драгоцених метала Правилник о измени Правилника о претходно упакованим производима

ЗВАНИЧНО ВРЕМЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Тачност приказаног времена 1 s;
Актуелности
Извештај о раду 2013-2014

ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
Извештај о раду 2013-2014

 
Светски дан метрологије

Светски дан метрологије
20. мај 2016.

Видео презентација
 
Информације од јавног значаја