Zaglavlje
   ћирилица latinica english  
 
 
 
  Уверења о одобрењу типа су доступна овлашћеним телима у делу Услуге > Одобрење типа мерила > Уверења о одобрењу типа мерила (уз ауторизацију)   ◙ ◙ ◙   Послове ванредног прегледа мерила у употреби обављају Одсек за контролу и надзор Београд, Одсек за контролу и надзор Ниш, Одсек за контролу и надзор Крушевац, Одсек за контролу и надзор Нови Сад, Одсек за контролу и надзор Суботица и Одсек за контролу и надзор Зрењанин  
 
 
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
У Београду је одржан 31. састанак Комитета WELMEC
31. састанак Комитета WELMEC - Европске сарадње у законској метрологији (31st Committee Meeting of WELMEC - European Cooperation in Legal Metrology), одржан је у Београду од 5-7. маја 2015. године.
Мр Види Живковић, директору Дирекције за мере и драгоцене метале, Stephen Patoray, директор Међународног бироа за законску метрологију и представник OIML, свечано је уручио Међународну награду за изврсна достигнућа у законској метрологији земаља у развоју.
У Београду је одржан 31. састанак Комитета WELMEC У Београду је одржан 31. састанак Комитета WELMEC
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ ДОБИТНИК ЈЕ МЕЂУНАРОДНЕ НАГРАДЕ ЗА ИЗВРСНА ДОСТИГНУЋА У ЗАКОНСКОЈ МЕТРОЛОГИЈИ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ ДОБИТНИК ЈЕ МЕЂУНАРОДНЕ НАГРАДЕ ЗА ИЗВРСНА ДОСТИГНУЋА У ЗАКОНСКОЈ МЕТРОЛОГИЈИ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ

ДОБИТНИК ЈЕ
МЕЂУНАРОДНЕ НАГРАДЕ

ЗА ИЗВРСНА ДОСТИГНУЋА
У ЗАКОНСКОЈ МЕТРОЛОГИЈИ

      На 49. састанку Међународног комитета за законску метрологију (International Committee of Legal Metrology - CIML) који је одржан у периоду од 4. до 6. новембра 2014. године, у Окланду (Нови Зеланд), усвојена је Резолуција бр. 2014/19 на основу које је Дирекција за мере и драгоцене метале добила награду Meђународне организације за законску метрологију (International Organization for Legal Metrology - ОIML) за изврсна достигнућа у законској метрологији земaља у развоју
 (https://www.oiml.org/en/structure/ciml/pdf/49-ciml-resolutions-english.pdf).

Награда за изврсна достигнућа у законској метрологији земаља у развоју је специјална награда која се додељује земљама које имају изврсна достигнућа у развоју активности у области законске метрологије. Победник добија специјални ОIML стаклени изгравирани трофеј. С обзиром, да се ова награда се додељује од пре неколико година, Дирекција за мере и драгоцене метале поносна je што је носилац ове награде.

Међународна организација за законску метрологију (International Organization for Legal Metrology - ОIML) установљена је потписивањем Међународне конвенције на међународној конференцији у Паризу, 12. октобра 1955. године, а међу државама оснивачима – потписницима била је и Југославија.
Међународна организација за законску метрологију (International Organization for Legal Metrology - ОIML http://www.oiml.org/en) првенствено има за циљ да одреди опште принципе законске метрологије, установи смернице и упутства за израду закона и законских прописа којима се регулише употреба мерила, дефинише захтеве које морају да испуне мерила у области законске метрологије у државама чланицама.
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ

СВИМ САРАДНИЦИМА ЧЕСТИТА

СВЕТСКИ ДАН МЕТРОЛОГИЈЕ

20. мај је Светски дан метрологије. Њиме се прославља годишњица потписивања Метарске конвенције 20. маја 1875. године. Ова Конвенција даје основу за светски кохерентaн мерни систем.
Тема изабрана за 2015. годину је Мерења и светлост.
Ове године, Светски дан метрологије је усклађен са Међународном годином светлости и технологијама заснованим на светлости проглашеном од стране Генералне скупштине уједињених нација, у организацији UNESCO. Догађаји у 2015. обележиће централну улогу светлости у животу, било као извора енергије, као основе за фотонске технологије или као извора
чуда и узбуђења. Метрологија, наука о мерењу и примена, има централну улогу да омогући примену и унапређење технологија заснованих на светлости, било за ефикаснију производњу енергије, боље разумевање климатских промена, или оптимално осветљавање наших градова и места. Заузврат, светло је у срцу многих најважнијих нових елемената модерних технологија мерења.
Широм света, национални метролошки институти, као што је Дирекција за мере и драгоцене метале у Републици Србији, стално унапређују науку мерења развојем и потврђивањем нових мерних техника на сваком нивоу сложености. Они такође учествују у поређењима која координира Међународни биро за тегове и мере (BIPM), како би се обезбедила поузданост резултата мерења широм света.
Многа мерила се оверавају на основу закона или подлежу контроли према прописима, на пример ваге које се користе да се одмери роба у продавници, мерила загађења животне средине, или бројила која се користе за наплату енергије. Међународна организација за законску метрологију (OIML) доноси међународне препоруке, чији је циљ да се ускладе и хармонизују захтеви за ове типове мерила широм света.
Светски дан метрологије признаје и прославља допринос свих запослених у међувладиним и државним организацијама током целе године за добробит свих људи.
ЈУСК међународнa конвенцијa о квалитету - JUSK ICQ 2015
Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) и Акредитационо тело Србије (АТС) у оквиру ЈУСК међународне конвенције о квалитету - JUSK ICQ 2015 - (http://www.jusk.rs/) организују седму
Специјалну конференцију „Национални систем акредитације - стање и будући развој” и шесту Специјалну конференцију „Национални метролошки систем – стање и будући развој”, које ће се одржати у среду 3. јуна 2015. године, на Машинском факултету у Београду, Краљице Марије 16, у сали CeNT (први спрат), у термину од 9:00 – 13:00.
Позивамо вас да, уколико сте у могућности, присутвујете овим изузетно значајним и едукативним Конференцијама.
Позив
Регистрациони лист
Припремљени су нацрти правилника
Нацрт правилника о рефрактометрима који се користе у промету роба и услуга
Позивају се све заинтересоване стране да своја мишљења, предлоге и сугестије доставе Дирекцији за мере и драгоцене метале, до 22. маја 2015. године, на адресу: office@dmdm.rs
Нацрт правилника о млекомерима и лактофризима
Позивају се све заинтересоване стране да своја мишљења, предлоге и сугестије доставе Дирекцији за мере и драгоцене метале, до 29. маја 2015. године, на адресу: office@dmdm.rs
ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка међулабораторијских поређења (PT шеме) из области димензионих величина
ОБАВЕШТЕЊЕ о испитивању оспособљености у области електричних величина
ОБАВЕШТЕЊЕ о међулабораторијским поређењима у области еталонирања која ће ДМДМ организовати у 2014. години
ОБАВЕШТЕЊЕ овлашћеним телима за обављање послова оверавања бројила електричне енергије, које је дало Министарство привреде актом Број: 011-00-48/2014-07 од 27. фебруара 2014. године.
ОБАВЕШТЕЊЕ овлашћеним телима за обављање послова оверавања медицинских термометара, које је дало Министарство привреде актом Број: 011-00-48/2014-07 од 27. фебруара 2014. године
ОБАВЕШТЕЊЕ произвођaчима предмета од драгоцених метала, као и увозницима, односно заступницима страног произвођача предмета од драгоцених метала о новој слици облика државних жигова за драгоцене метале
ОБАВЕШТЕЊЕ о прелазном периоду Правилника о мерилима
ОБАВЕШТЕЊЕ о прелазном периоду Правилника о вагама са неаутоматским функционисањем

Корисници услуга оверавања мерила
захтеве за оверавање одређених врста мерила могу подносити и овлашћеним телима

ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА ОВЛАШЋЕНИХ ТЕЛА ЗА ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА

Дирекција за мере и драгоцене метале
Адреса:
Мике Аласа 14
11000 Београд
Република Србија
Телефон - централа: 011 32 82 736, 011 20 24 400
Факс: 011 21 81 668
Е-пошта:office@dmdm.rs
Видео презентација ДМДМ  Видео презентација ДМДМ
Maпа локације  мапа локације Придружите нам се на Facebook-у
ОТВОРЕН PAYPAL РАЧУН ЗА ЖРТВЕ ПОПЛАВЕ
 
   
Нацрт правилника о млекомерима и лактофризима
   
У Београду је одржан 31. састанак WELMEC
   
Нацрт правилника о рефрактометрима који се користе у промету роба и услуга
   
Нацрт правилника о мерним трансформаторима који се користе за обрачун електричне енергије
   
У Београду је одржан други део обуке и радионице „Training and Workshop on Principles of Strategic Management (Part II)”
   
Правилник о реглоскопима
   
Правилник о опациметрима
   
Обавештење о покретању поступка међулабораторијских поређења (PT шеме) из области димензионих величина
   
У Београду је одржан Годишњи скуп Дирекције за мере и драгоцене метале „У сусрет изазовима у 2015.”
   
Дирекција за мере и драгоцене метале добитник је међународне награде за изврсна достигнућа у законској метрологији
   
   
ЗВАНИЧНО ВРЕМЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЗВАНИЧНО ВРЕМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
 
 
Светски дан метрологије

Светски дан метрологије
20. мај 2015.

 
Извештај о раду 2010-2012

ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
Извештај о раду 2010-2012

 
Информације од јавног значаја
 
 
 
Последња промена 27.05.2015. у 15:50  
  Назад Е-mail  |  Претражи сајт  |  Мапа сајта  |  На врх  
  Дирекција за мере и драгоцене метале. Мике Аласа 14, 11000 Београд