Zaglavlje
       
   ћирилица latinica english  
 
 
 
  Уверења о одобрењу типа су доступна овлашћеним телима у делу Услуге > Одобрење типа мерила > Уверења о одобрењу типа мерила (уз ауторизацију)   ◙ ◙ ◙   Послове ванредног прегледа мерила у употреби обављају Одсек за контролу и надзор Београд, Одсек за контролу и надзор Ниш, Одсек за контролу и надзор Крушевац, Одсек за контролу и надзор Нови Сад, Одсек за контролу и надзор Суботица и Одсек за контролу и надзор Зрењанин  
 
 
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
Обуке у вези са захтевима стандарда ISO/IEC 17065:2012 Оцењивање усаглашености – захтеви за тела која сертификују производе, процесе и услуге

Током јануара 2016. године, у Дирекцији за мере и драгоцене метале (ДМДМ) одржане су обуке у вези са захтевима стандарда ISO/IEC 17065:2012 Оцењивање усаглашености – захтеви за тела која сертификују производе, процесе и услуге, у организацији StandCert, Привредног друштва за сертификацију и надзор из Београда.

Прва обука одржана је 12. јануара 2016. године, у циљу ближег упознавања запослених са захтевима стандарда ISO/IEC 17065:2012 за тела која сертификују производе, процесе и услуге, а затим је 13. и 14. јануара уследила обука за интерне провераваче према захтевима поменутог стандарда. Ове обуке одржане су као део припрема за предстојећу акредитацију сертификационог тела ДМДМ за мерила.

Ресертификација Дирекције за мере и драгоцене метале

Након трогодишњег циклуса, Дирекција за мере и драгоцене метале успешно је потврдила усаглашеност свог интегрисаног система менаџмента са захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008, SRPS ISO 14001:2008 и SRPS OHSAS 18001:2008.

Обим сертификације обухвата: еталонирање/испитивање мерних средстава; одобрење типа мерила; оверавање мерила; развој нових и унапређење постојећих еталона Републике Србије, укључујући и методе еталонирања; контролисање и жигосање предмета од драгоцених метала; доношење решења о знаку произвођача предмета од драгоцених метала; послове метролошког надзора; испитивање и надзор над претходно упакованим производима и надзор над предметима од драгоцених метала.

Донета Стратегија унапређења система инфраструктуре квалитета за период 2015-2020.
Стратегија унапређења система инфраструктуре квалитета у Републици Србији за период 2015-2020, коју је Влада Србије усвојила на седници 30. октобра, објвљена је у „Службеном гласнику Републијке Србије“ број 93/2015.
    Успостављање и унапређење система инфраструктуре квалитета је веома важно за привреду и потрошаче. Он привредницима омогућава да остваре захтеве тржишта у погледу квалитета и слободног пласмана робе и лакши и једноставнији извоз, а потрошачима гарантује безбедност производа које купују.
    У Србији је успостављена мрежа институција и организација у области инфраструктуре квалитета – метрологије, акредитације, оцењивања усаглашености и стандардизације са захтевима техничких прописа и стандарда. Овај систем је у функцији сервиса домаће привреде, а Стратегија дефинише даље кораке за динамичан и свеобухватан развој ових области и система.
Објављен годишњи извештај Европске комисије о напретку Србије
Европска комисија објавила је Извештај о напретку Србије за 2015. годину.
У оквиру Одељка 5. Способност преузимања обавеза које проистичу из чланства, Поглавља 1: Слободно кретање робе, наведено је: „У области метрологије усвојени су подзаконски акти у нехармонизованој области, заједно са уредбом донетом на основу препорука Међународне организације за законску метрологију. Број међународно признатих националних стандарда за калибрацију и мерење још увек је 143. Дирекција за мере и драгоцене метале унапредила је своје капацитете за тржишни надзор, посебно за надзор над спровођењем директива ЕУ које се односе на стандарде и неаутоматске ваге”.
ОБАВЕШТЕЊЕ о прелазном периоду Правилника о мерилима
ОБАВЕШТЕЊЕ о прелазном периоду Правилника о вагама са неаутоматским функционисањем

Корисници услуга оверавања мерила
захтеве за оверавање одређених врста мерила могу подносити и овлашћеним телима

ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА ОВЛАШЋЕНИХ ТЕЛА ЗА ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА

Дирекција за мере и драгоцене метале
Адреса:
Мике Аласа 14
11000 Београд
Република Србија
Телефон - централа: 011 32 82 736, 011 20 24 400
Факс: 011 21 81 668
Е-пошта:office@dmdm.rs
Видео презентација ДМДМ  Видео презентација ДМДМ
Maпа локације  мапа локације Придружите нам се на Facebook-у
 
   
Правилник о измени Правилника о мерилима брзине возила у саобраћају
   
Ресертификација Дирекције за мере и драгоцене метале
   
Донета Стратегија унапређења система инфраструктуре квалитета за период 2015-2020
   
Објављен годишњи извештај Европске комисије о напретку Србије
   
Нацрт закона о метрологији
   
Прихваћен захтев Србије за приступање Конвенцији за контролу и жигосање предмета од драгоцених метала
   
ОБАВЕШТЕЊЕ КОРИСНИЦИМА УСЛУГА Дирекције за мере и драгоцене метале
   
Захтев за прву верификацију
   
Прилог захтеву за прву верификацију
   
Нацрт закона о изменама и допунама закона о контроли предмета од драгоцених метала
   
   
   
ЗВАНИЧНО ВРЕМЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЗВАНИЧНО ВРЕМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
 
 
Извештај о раду 2013-2014

ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
Извештај о раду 2013-2014

 
Светски дан метрологије

Светски дан метрологије
20. мај 2015.

 
Информације од јавног значаја
 
 
 
Последња промена 04.02.2016. у 19:05  
  Назад Е-mail  |  Претражи сајт  |  Мапа сајта  |  На врх  
  Дирекција за мере и драгоцене метале. Мике Аласа 14, 11000 Београд