ћир lat eng
 
 
  О нама > Организација > Сектор за контролу и надзор > Група за контролу и надзор Зрењанин  
ГРУПА ЗА КОНТРОЛУ И НАДЗОР ЗРЕЊАНИН

Група за контролу и надзор Зрењанин, обавља послове за подручну јединицу за општине:

Алибунар, Бела Црква, Вршац, Житиште, Зрењанин, Кикинда, Ковачица, Ковин, Нова Црња, Нови Бечеј, Нови Кнежевац, Опово, Пландиште, Сечањ и Чока, са седиштем у Зрењанину.

У Групи за контролу и надзор Зрењанин обављају се послови који се односе на: покретање измене и израде прописа из области надзора; надзор над применом и спровођењем Закона о метрологији и других прописа у области метрологије; надзор над употребом законских мерних јединица; надзор над производњом, прометом, увозом, уградњом, употребом, одржавањем и поправком мерила; испитивање количина у претходно упакованим производима; надзор над претходно упакованим производима који се стављају на тржиште или су стављени на тржиште, односно који се складиште са намером стављања на тржиште; надзор над стручним радом овлашћених тела; сарадњу са надлежним инспекцијиским органима у вези са спровођењем метролошког надзора.

Руководилац групе:
Велибор Младеновић
E-mail: velibormladenovic@dmdm.rs

Адреса:
Дирекција за мере и драгоцене метале
Група за контролу и надзор Зрењанин
Јеврејска 14
23000 Зрењанин

Телефон:
023 510 613
Факс:
023 589 200

Е-пошта:
oknzrenjanin@dmdm.rs
 
Mапа локације мапа локације