ћир lat eng
 
 
   Документи > Закони  
ЗАКОНИ
Закон о метрологији "Службени гласник РС" 15/2016.
Закон о контроли предмета од драгоцених метала "Службени гласник РС" 36/2011 и 15/2016
Закон о рачунању времена "Службени лист СЦГ", 20/2006
Закон о потврђивању Конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала са анексима I и II "Службени гласник РС – Meђународни уговори " 4/20