ћир lat eng
 
 
 
   Архива > Вести 2016  
ВЕСТИ - 2016
 
Дирекција за мере и драгоцене метале постала је именовано тело за оцењивање усаглашености мерила по Модулу Б – испитивање типа
28. децембар 2016. године
Министарство привреде Решењем број 119 – 01-232/2016 – 07 од 21. 11. 2016. године именовало је Дирекцију за мере и драгоцене метале за обављање послова оцењивања усаглашености мерила са одговарајућим захтевима из Прилога 1 Правилника и захтевима из одговарајућег прилога Правилника за свако мерило, према поступку оцењивања усаглашености Модул Б - испитивање типа, у складу са чланом 7. Правилника, и то:
- водомера, Прилог 17:МI-001 Правилника;
- гасомера и уређаја за конверзију запремине, Прилог 18:МI-002 Правилника;
- бројила активне електричне енергије, Прилог 19:МI-003 Правилника;
- мерила топлотне енергије, Прилог 20:МI-004 Правилника;
- мерних система за непрекидно и динамичко мерење количина течности које нису вода, Прилог 21:МI-005 Правилника;
- вага са аутоматским функционисањем, Прилог 22:МI-006 Правилника;
- таксиметара, Прилог 23:МI-007 Правилника;
- материјализованих мера, Прилог 24:МI-008 Правилника;
- мерила димензија, Прилог 25:МI-009 Правилника; - анализатора издувних гасова, Прилог 26:МI-010 Правилника.
Регистар именованих тела за оцењивање усаглашености налази се на следећој адреси:
http://www.tehnis.privreda.gov.rs/infrastruktura-kvaliteta/Ocenjivanje-usaglasenosti/imenovanje-telaza-ocenjivanje-usaglasenosti.html
 
 
Објављен Правилник о бројилима активне електричне енергије класе тачности 0,2 S
28. децембар 2016. године
У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 104/16 од 23. децембра 2016. године објављен је Правилник о бројилима активне електричне енергије класе тачности 0,2 S..
Правилник о бројилима активне електричне енергије класе тачности 0,2 S је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 104/16 од 23. децембра 2016. године. Овај правилник ступа на снагу 31. децембра 2016. године, а примењује се од 1. јануара 2017. године, осим члана 11. који се примењује даном приступања Републике Србије Европској Унији.
Правилником о бројилима активне електричне енергије класе тачности 0,2 S прописују се захтеви и натписи и ознаке за бројила активне електричне енргије класе тачности 0,2 S, начин утврђивања испуњености тих захтева, карактеристике опреме за утврђивање испуњености захтева, као и начин и услови оверавања бројила активне електричне енергије класе тачности 0,2 S.
 
 
TrainMiC курс
28. децембар 2016. године
У организацији Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ) и Привредне коморе Србије (ПКС), а под покровитељством Европске комисије и Института за референтне материјале и мерења (IRMM) као носиоца пројекта, у просторијама ПКС одржан је TrainMiC - Програм обуке за мерења у хемији „Принципи и примене метрологије у хемији“, у периоду од 21-22. децембра 2016. године. Курсу је присуствовало 11 учесника, представника акредитованих лабораторија за испитивање и еталонирање, института, привреде, лабораторија у поступку акредитације и запослених у ДМДМ. Теме обрађене на овом курсу односиле су се на следивост резултата мерења у аналитичким поступцима, валидацију поступка мерења унутар лабораторија, несигурност мерења - део I принципи и несигурност мерења део II приступи оцени и узорковања као дела поступка мерења, према захтевима стандарда ISO/IEC 17025. У оквиру курса представљене су две додатне презентације - Еталонирање термометара и Еталонирање лабораторијског посуђа. Практичан пример кроз вежбе се односио на Одређивање концентрације нитрата у пијаћој води.
 
TrainMiC курс
(3)
 
 
Годишњи скуп Дирекције за мере и драгоцене метале
26. децембар 2016. године
У Новом Саду је, у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ), 23. децембра 2016. године, одржан традиционални Годишњи скуп запослених ДМДМ. Поред запослених у ДМДМ, скупу је присуствовао и Ненад Милошевић, представник Института за нуклеарне науке „Винча”.
Чедомир Белић, в.д. директора ДМДМ, сумирао је постигнуте резултате у 2016. години, међу којима је истакао усвајање новог Закона о метрологији и Закона о изменама и допунама Закона о контроли предмета од драгоцених метала који су ступили на снагу 4. марта ове године, адаптацију зграде ДМДМ у Крушевцу, Одсека за контролу и надзор Крушевац и адаптацију лабораторије за релативну влажност. Као најзначајнији резултати у претходном периоду, наглашени су именовање ДМДМ за оцењивање усаглашености вага са одговарајућим захтевима Правиланика о вагама са неаутоматским функционисањем и објављивање нових могућности мерења и еталонирања (CMC) у бази BIPM KCDB, једносмерног електричног напона, из области хемије (гасних анализа) и шест линија из области храпавости.
Предраг Ђурић, в.д. помоћника директора ДМДМ, Сектора за контролу и надзор у свом излагању је истакао да ће 2017. година бити у знаку законске метрологије и да ће тимски рад запослених бити кључни фактор за постизање планираних резултата.
 
Годишњи скуп Дирекције за мере и драгоцене метале
(6)
 
 
Студенти Београдске политехнике у посети Дирекцији за мере и драгоцене метале
22. децембар 2016. године
Студенти треће године смера Рециклажне технологије Високе школе струковних студија - Београдска политехника из Београда, посетили су (ДМДМ), 21. децембра 2016. године.
Студенти треће године су се упознали са улогом ДМДМ у метролошком систему Републике Србије, са стручним пословима из области научне и законске метрологије кроз кратку презентацију и промо филм ДМДМ.
Стручна посета је настављена обиласком лабораторија у ДМДМ. Студенти су посетили лабораторије за дужину, масу, акустику, температуру, време, једносмерни електрични напон и велике запремине где су им презентоване реализоване методе еталонирања за преношење вредности SI јединица до крајњих корисника.
 
Студенти Београдске политехнике у посети Дирекцији за мере и драгоцене метале
(5)
 
 
Активност PTB-пројекта "Подршка инфраструктури квалитета у Републици Србији"
15. децембар 2016. године
У оквиру пројекта " Подршка инфраструктури квалитета у Републици Србији" који спроводи Немачки метролошки институт PTB, ДМДМ је посетила Душанка Шкрбић, руководилац сектора за надзор Мјеритељског Института Републике Словеније у периоду од 11.-14. децембра 2016. године. Том приликом дала је смернице и предлоге за развој информационог система који је у току, а финансиран је из пројекта. Информациони систем ће обухватити целокупан метролошки надзор и пратити оверавање мерила, тако да ће се на једном месту на систематски начин објединити информације у вези са мерилима за које је обавезно оверавање и метролошког надзора. Уједно је са колегама из Сектора за контролу и надзор размењивала поизитивна искуства из праксе.
 
Активност PTB-пројекта
(3)
 
 
ДМДМ посетили студенти
14. децембар 2016. године
Дирекцију за мере и драгоцене метале (ДМДМ) посетили су студенти мастер студија Електротехничког факултета у Београду који прате предмет Метрологија и мерни рачунарски системи у пратњи професорке Ковиљке Станковић. Студенти су након упознавања са пословима из надлежности ДМДМ обишли лабораторије.
 
ДМДМ посетили студенти ЕТФ-а
(7)
 
 
Радионица EURAMET „Механизми одрживости људских ресурса метрологија у малим привредама & Одржавање стратегије националног метролошког института“
8. децембар 2016. године
Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ) била је домаћин радионице коју је органозовао EURAMET - Европско удружење националних метролошких института у Београду, 5. и 6. децембра на тему стратешког планирања.
Присутне је поздравио Чедомир Белић, в.д. директора ДМДМ, након чега се присутнима обратио Танаско Тасић, представник EURAMET, изразивши задовољство због одржавања скупа, након чега је скренуо пажњу на значај стратешког планирања и важност претходно одржаних радионица. Осим механизама одрживости људских ресурса и стратешког планирања, радионица је била прилика да учесници размењују искуства из праксе својих националних метролошких института и разговарају о изазовима пред којима се институти суочавају. Поред представника Србије, на радионици су учествовали представници националних метролошких института Ирске, Турске, Црне Горе и Албаније.
 
Радионица EURAMET „Механизми одрживости људских ресурса метрологија у малим привредама & Одржавање стратегије националног метролошког института“
(9)
 
 
Објављен Правилник о изменама и допуни Правилника о мерилима
6. децембар 2016. године
У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 95/16 од 30. новембра 2016. године објављен је Правилник о изменама и допуни Правилника о мерилима.
Правилник о изменама и допуни Правилника о мерилима је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 95/16 од 30. новембра 2016. године. Овај правилник ступа на снагу 8. децембра 2016. године.
Правилником о изменама и допуни Правилника о мерилима је измењен датум важења уверења о одобрењу типа, односно продужен је до 1. јануара 2024. године. Такође, овим правилником је прописано да мерила која су на дан ступања на снагу овог правилника у употреби могу се подносити на периодично или ванредно оверавање све док испуњавају захтеве из прописа на основу којих су стављена у употребу.
 
 
Институт за стандардизацију Србије примљен је у пуноправно чланство Европских организација за стандардизацију
5. децембар 2016. године
Институт за стандардизацију Србије примљен је у пуноправно чланство европских организација за стандардизацију CEN и CENELEC чиме се представницима привреде и другим заинтересованим странама, равноправно учешће у европској стандардизацији и директан приступ стандардизацијским документима.
Опширније на адреси: http://www.privreda.gov.rs/institut-za-standardizaciju-srbije-postao-je-punopravni-clan-evropskih-organizacija-za-standardizaciju-cen-i-cenelec/
 
 
Наставак активности у оквиру Twinning пројекта
30. новембар 2016. године
У оквиру Twinning пројекта у техничком делу активности „Activity 3.1 Trainings and consultancy to DMDM for implementation of MID, NAWI and Pre-packages, extension of the accreditation scope, improvement of existing Serbian measurement standards, obtaining new calibration and measuring capabilities”,у Дирекцији за мере и драгоцене метале (ДМДМ) је од 21. до 25. новембра 2016. године,организован наставак активности на пројекту са колегама из Чешког Метролошког Института (CMI).
Представници CMI Karel Ševčík, експерт за бројила електричне енергије, Tomáš Valenta, експерт за гасомере, Jindřich Bílek, експерт за водомере и Stanislav Hynek, експерт за таксиметре имали су консултативне разговоре и разменили су искуства са колегама из ДМДМ.
Кључни eлeмeнти нaвeдeнe кoмпoнeнтe Пројекта су били прeдстaвљaњe тeхничких кaпaцитeтa, пoбoљшaњe пoстojeћe имплeмeнтaциje ЕУ Директиве о мерилима у Србиjи, oзнaчaвaњe у oбaвљaњу пoслoвa oцeњивaњa усaглaшeнoсти, рaзвиjaњe прoцeдурa у сврху имeнoвaњa тeлa зa oцeњивaњe усaглaшeнoсти, као и прoширeњe кaпaцитeтa ДМДМ зa пoслoвe испитивaњa мeрилa.
Са становишта припреме ДМДМ за именовање одабраних лабораторија, као један од предуслова за чланство Србије у ЕУ, вођени су разговори о наредним корацима и активностима ДМДМ у оквиру припрема техничке регулатива и процедура.
 
Наставак активности у оквиру Twinning пројекта
(5)
 
 
Јачање капацитета националног система за инфраструктуру квалитета и тела за оцену усаглашености у Републици Србији
23. новембар 2016. године
У оквиру Твининг пројекта Европске уније „Јачање капацитета националног система за инфраструктуру квалитета и тела за оцену усаглашености у Републици Србији“ представник Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ), шеф Одсека за контролу и надзор Београд, др Бранка Раданов учествовала је на састанку са темом „Процеси акредитације у сврху нотификације тела за оцену усаглашености“, који је одржан у среду, 23. новембра 2016. године у Министарству привреде, Сектор за инфраструктуру квалитета. Том приликом су представници Чешког акредитационог института (CMI), дали смернице, примере из праксе и препоруке представницима Министарства здравља, Акредитационог тела Србије, Министарства привреде и ДМДМ у вези са различитим процесима акредитације у сврху нотификације тела за оцену усаглашености.
 
 
Испуњавање техничких захтева и примене стандарда, предуслов за јачање националне и међународне конкурентности
18. новембар 2016. године
У оквиру Twinning пројекта Европске уније „Јачање капацитета националног система за инфраструктуру квалитета и тела за оцену усаглашености производа у Републици Србији“ у Дирекцији за мере и драгоцене метале (у даљем тексту ДМДМ) 15. и 18. новембра, одржани су састанци на тему подизања свести привредника у Србији о значају, важности и предности које им доноси испуњавања захтева техничких прописа и стандарда у овој области.
Испред ДМДМ, присутне је поздравила др Бранка Раданов, шеф Одсека за контролу и надзор Београд. Састанку су присуствовали представници ДМДМ: Татјана Цинцар – Вујовић, шеф Одсека за електричне величине; Раде Дерета, метролог у Одсеку електричних величина; Љиљана Мићић, руководилац Групе за запремину и проток; др Зоран Марковић, руководилац Групе за сертификацију; Недељко Вукадиновић, метролог за оцењивање усаглашености и сертификацију у Групи за сертификацију; Слободан Зеленика, шеф Одсека за димензионе оптичке величине и акустику; Павле Станичић, специјални саветник директора за правне и опште послове и Жељко Лалић, Министарство привреде – Сектор за инфраструктуру квалитета и безбедност производа на тржишту. Национални метролошки институт Чешке (CMI) представљали су: Карел Зачек, стални саветник Twinning пројектa; Никола Рашковић, асистент сталног саветника Twinning пројектa; др Јиржи Тесар, директор Научне метрологије и Кристина Ванкурова, пројект менаџер Националног метролошког института Чешке.
На састанцима колеге из Чешке представиле су како и на који начин сарађују са привредницима у смислу трансфера потребних знања за испуњавање захтева техничких прописа. Планиране су будуће активности ДМДМ везане за организовање и планирање инфо – сесија, на којима ће се представницима привреде у Републици Србији презентовати актуелни технички захтеви и стандарди у области метрологије, а све са циљем повећања њихове конкурентости на тржишту.
 
Испуњавање техничких захтева и примене стандарда, предуслов за јачање националне и међународне конкурентности
(4)
 
 
Студенти завршне године студија Maшинског факултета Универзитета у Београду у посети Дирекцији за мере и драгоцене метале
17. новембар 2016. године
Студенти завршне године студија Машинског факултета Универзитета у Београду, посетили су Дирекцију за мере и драгоцене метале.
У оквиру вежби из предмета Техничко законодавство – прописи и стандарди, студенти су се упознали са улогом Дирекције у метролошком систему Републике Србије, са стручним пословима из области метрологије.
У име Дирекције, студенте је поздравила Татјана Цинцар – Вујовић, шеф Одсека за електричне величине. Стручна посета је настављена обиласком лабораторија за температуру, једносмерни електрични напон, време, фотометрију, запремину, дужину, акустику и масу, где су им представљене реализоване методе еталонирања и правци истраживања у којима Дирекција учествује.
 
Студенти завршне године студија Maшинског факултета Универзитета у Београду у посети Дирекцији за мере и драгоцене метале
(4)
 
 
Дирекција за мере и драгоцене метале на Linkedin-у
16. новембар 2016. године
Однедавно Дирекција за мере и драгоцене метале има своју Linkedin страницу. Позивамо Вас да посетите и запратите нашу страницу.
 
 
Студенти Београдске политехнике у посети Дирекцији за мере и драгоцене метале
9. новембар 2016. године
Студенти Високе школе струковних студија - Београдска политехника из Београда, посетили су Дирекцију за мере и драгоцене метале, 8. новембра 2016. године.
Поред теоријског знања из метрологије, које су усвојили из предмета Метрологија у оквиру Студијског програма Менаџмент квалитетом, студенти прве године су се упознали са улогом Дирекције у метролошком систему Републике Србије, са стручним пословима из области научне и законске метрологије.
Стручна посета је настављена обиласком лабораторија у Дирекцији. Студенти су посетили лабораторије за дужину, масу, акустику, фотометрију, температуру, време, једносмерни електрични напон и велике запремине где су им презентоване реализоване методе еталонирања за преношење вредности SI јединица до крајњих корисника. Упознати су са истраживањима у којима Дирекција учествује ради унапређења SI јединица, остварења нових и унапређењa постојећих националних еталона и обезбеђивања њихове метролошке следивости до међународног нивоа.
 
Студенти Београдске политехнике у посети Дирекцији за мере и драгоцене метале
(5)
 
 
Завршетак летњег рачунањa времена у 2016. години
27. октобар 2016. године
На основу Закона о рачунању времена („Службени лист СЦГ“, бр. 20/06) летње рачунање времена у 2016. години се завршава у недељу, 30. октобра 2016. године у 3 h, 00 min, 00 s, тако што се, померањем за један час уназад, време у 3 h, 00 min, 00 s рачуна као 2 h, 00 min, 00 s.
 
 
 
Делегација Републике Србије на Петнаестој међународној конференцији за законску метрологију и 51. састанку Међународног комитета за законску метрологију
24. октобар 2016. године
На Петнаестој међународној конференцији за законску метрологију и 51. састанку Међународног комитета за законску метрологију, који су одржани у Стразбуру, Француска, од 17. до 21. октобра 2016. године учествовали су Чедомир Белић, в. д. директора Дирекције за мере и драгоцене метале и члан Међународног комитета за законску метрологију, и др Зоран Марковић, руководилац Групе за сертификацију.
На Конференцији је поред постојећих система сертификата OIML, односно основног и МАА, успостављен нови сертификациони систем OIML (OIML-CS). Усвојен је буџет OIML од 2017-2020. године, при чему прилози држава чланица и дописних чланица остају непромењени, односно нема никаквог повећања буџета. Конференција је потврдила нова или ревидирана међународна документа и препоруке OIML, која је Међународни комитет за законску метрологију одобрио.
Комитет је одобрио нове међународне препоруке и усвојио нове пројекте. Ревизија документа о изради међународних препорука биће настављена и наредне године. Комитет је донео одлуку о затварању преводилачког центра и престанку финансирања. Разматана је сарадња са регионалним метролошким организацијама и помоћ земљама у развоју. Кенија је добила награду за изврсна достигнућа у законској метрологији. За првог потпредседника Комитета изабран је проф. Роман Шварц из Немачке.
 
Делегација Републике Србије на Петнаестој међународној конференцији за законску метрологију и 51. састанку Међународног комитета за законску метрологију
(4)
 
 
Обавештење о покретању поступка међулабораторијскoг поређења (PT шеме) из области запремине течности, подобласт уређаји запремине са клипом
16. октобар 2016. године
Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ), Група за запремину и проток, планира да у наредном периоду организује међулабораторијскo поређењe (PT шему) из области запремине течности, подобласт уређаји запремине са клипом.
Назив PT шеме је "Еталонирање пипете са клипом".
Све заинтересоване лабораторије из земље и региона које желе да учествују у поменутoм поређењу (PT-шеми), могу да поднесу свој захтев/пријаву званично на адресу Дирекције за мере и драгоцене метале, 11000 Београд, Мике Аласа 14, најкасније до 10. новембра 2016. године.
Лабораторије учеснице ће сносити трошкове међулабораторијског поређења као и трошкове транспорта предмета еталонирања. Лабораторије су у обавези да саме обезбеде транспорт еталона до наредне лабораторије учеснице, а у складу са техничким протоколом поређења.
Трошкови који се уплаћују на рачун ДМДМ за потребе поређења износиће 28.000,00 RSD.
ДМДМ ће, као пилот лабораторија, након прикупљања пријава, свим учесницама доставити технички протокол поређења и одредити датум почетка наведене активности.
 
 
Обавештење о покретању поступка међулабораторијскoг поређења (PT шеме) из области термометрије, подобласт температура
04. октобар 2016. године
Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ), Група за термометрију, планира да у наредном периоду организује међулабораторијскo поређењe (PT-шему) у области термометрије, подобласт температуре:
1. Еталонирање отпорних термометара.
Све заинтересоване лабораторије из земље и региона које желе да учествују у поменутoм поређењу (PT-шеми), могу да поднесу свој захтев/пријаву званично на адресу Дирекције за мере и драгоцене метале, 11000 Београд, Мике Аласа 14, најкасније до 31. октобра 2016. године.
Лабораторије учеснице ће сносити трошкове међулабораторијског поређења као и трошкове транспорта предмета еталонирања. Лабораторије су у обавези да саме обезбеде транспорт еталона до наредне лабораторије учеснице, а у складу са техничким протоколом поређења.
Трошкови који се уплаћују на рачун ДМДМ за потребе поређења износиће 28.000,00 RSD.
ДМДМ ће, као пилот лабораторија, након прикупљања пријава, свим учесницама доставити технички протокол поређења и одредити датум почетка наведене активности.
 
 
Међународни биро за тегове и мере BIPM је у Међународној бази података објавио нове могућности еталонирања (СМС) из области храпавости
03. октобар 2016. године
Међународни биро за тегове и мере (BIPM) је у Међународној бази података објавио нове могућности еталонирања (СМС) из области храпавости Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ), Одсека за димензионе, оптичке величине и акустику. Могућности еталонирања за област храпавости могу се наћи на адреси:
http://kcdb.bipm.org/appendixC/country_list_search.asp?CountSelected=RS&sservice=L/DimMet.5.1
 
 
Предраг Ђурић је именован на место в.д. помоћника директора Сектора за контролу и надзор ДМДМ
25. септембар 2016. године
Решењем Владе Републике Србије 24 број 119-7484/2016 Предраг Ђурић је постављен за вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале – Сектора за контролу и надзор.
Предраг Ђурић рођен је 1955. године у Београду. Звање дипломираног механичара стекао је 1987.године на Природно математичком факултету у Београду, група механика. Радио је у образовном центрима „Први мај“ и „Петар Драпшин“, Почев од 1986. године искуство је стекао у ДМДМ као метролог за масу а касније као руководилац групе за масу силу и притисак.
Примопредаја дужности обављена је у петак 16.09.2016. године.
 
 
Aнализа резултата анкете - Преиспитивање метролошких потреба у Републици Србији
22. септембар 2016. године
На основу мере М1 дефинисане у оквиру посебног циља 1 Акционог плана за спровођење Стратегије развоја система инфраструктуре квалитета у Републици Србији за период 2015. –2020. године, за 2016. годину, извршено је анкетирање заинтересованих страна у циљу преиспитивања метролошких потреба у Србији.
Анкетирање је извршено електронски, у периоду од 29. марта до 9. маја 2016. године. Aнкета је послата на 500 е-маил адреса заинтересованих страна (акредитоване лабораторије, институти, тела за оцењивање усаглашености, овлашћена тела, јавна предузећа и др.) а такође била објављена на званичном веб сајту www.dmdm.gov.rs.

Детаљну анализу резултата анкете можете преузети ОВДЕ

 
 
У oквиру Twinning пројекта реализована је активност која се односи на ревизију подзаконских прописа у области оверавања и испитивања мерила на линији техничког прегледа возила
19. септембар 2016. године
У Дирекцији за мере и драгоцене метале (ДМДМ) у периоду од 13-15. септембра 2016. године, реализована је активност „Support in review of the secondary legislation in force in the area of metrology and prepacking fields-2nd mission-II part- Activity 1.1.2/2”, у оквиру Twinning пројекта “Strengthening Capacities of National Quality Infrastructure and Conformity Assessment Services in the Republic of Serbia”.
Испред ДМДМ, присутне је поздравила Шеф Одсека за контролу и надзор мр Бранка Раданов. Састанку су присуствовали и представници ДМДМ Гордана Стефановић и Драган Пантић, представници Министарства привреде, Сектора за инфраструктуру квалитета и безбедност производа на тржишту Жељко Лалић и Драгана Зечевић. Национални метролошки институт Чешке (CMI) представљали су Карел Зачек, стални саветник за Twinning пројекат, Никола Рашковић, асистент сталног саветника за Twinning пројекат и М.Јарушек технички експерт за мерила на линији техничког прегледа испред DEKRA- services for testing, inspections, certification.
У оквиру реализације ове активности, 15.септембра, одржан је округли сто са представницима АМСС-центара за моторна возила, Саобраћајног факултета и Института за заштиту на раду-Нови Сад. Тема састанка је био трансфер знања и искуства Чешких колега у области испитивање типа и оверавање мерила која се користе на линијама техничког прегледа возила, са циљем унапређења подзаконских аката која уређују ову метролошку област у Републици Србији.
 
Наставак активности у оквиру Twinning пројекта
(3)
 
 
Наставак активности у оквиру Твининг пројекта
1. септембар 2016. године
У оквиру Активности број 1.4 ЕУ Директиве из поглавља 1 (FMG) транспоноване у складу са NPAA, Твининг пројекта „Јачање капацитета националног система за инфраструктуру квалитета и тела за оцену усаглашености производа у Републици Србији", у периоду од 23. – 26. августа 2016. године у Прагу, Чешка Република, одржан је низ састанака са релевантним представницима из Чешке: Метролошког института, Канцеларије за стандарде, метрологију и испитивање, произвођачима аеросол диспензера и тржишне инспекције.
Републику Србију представљали су Чедомир Белић, в.д.директора Дирекције за мере и драгоцене метале, Љиљана Мићић, руководилац групе за запремину и представници Министарства привреде, Јован Петровић, помоћник министра, Миле Митровић и Сања Ђурђевић.
Циљ ове студијске посете је био упознавање са механизмима транспоновања и организацијом инфраструктуре у земљама чланицама ЕУ у области aеросол распршивача.
 
 
Сарадња Националног института за еталоне и технологију (NIST) и Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ) кроз Peer Visit
18. aвгуст 2016. године
У Дирекцији за мере и драгоцене метале (ДМДМ) је 15. августа 2016. године у Групи за метрологију у хемији организована колегијална посета (peer visit) од стране колеге James-a Norrisa из Националног института за еталоне и технологију (NIST), САД. У оквиру посете одржана је обука за нову верзију софтвера који се користи приликом мерења концентрације озона у ваздуху помоћу националног еталона Републике Србије - фотометра за озон SRP 54. Обука је одржана у Лабораторији за референтне материјале, а присуствовали су запослени у Групи за метрологију у хемији.
 
 
Међународни биро за тегове и мере BIPM је у Међународној бази података објавио нове могућности еталонирања (СМС) из области хемије (гасних анализа)
14. јул 2016. године
Међународни биро за тегове и мере (BIPM) је у Међународној бази података објавио нове могућности еталонирања (СМС) из области хемије (гасних анализа) Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ), Групе за метрологију у хемији. Могућности еталонирања за област хемије (гасних анализа) за мерење концентрације озона у атмосфери применом новог националног еталона – еталонског фотометра за озон SRP 54 се могу наћи на адреси:
http://kcdb.bipm.org/appendixC/QM/RS/QM_RS_4.pdf
Фотометар за озон SRP 54
 
 
Наставак активности у оквиру Twinning пројекта
5. јул 2016. године
У оквиру Twinning пројекта “Strengthening Capacities of National Quality Infrastructure and Conformity Assessment Services in the Republic of Serbia” Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) је била домаћин другог дела активности 1.1.2/2 „Support in review of the secondary legislation in force in the area of metrology and pre-packing fields – 2nd mission” од 28. до 30. јуна 2016. године.
Основне теме консултативних дискусија између представника Чешког метролошког института и представника ДМДМ су биле припреме плана и развоја техничке регулативе за нехармонизоване области, а посебно за претходно упаковане производе, који нису обухваћени директивама ЕУ, као и за компримоване природне гасове (ТНГ) и резервоаре за гас.
У низу консултација у оквиру Twinning пројекта, направљен је корак ка повећању свести о предностима узајамног признавања као поузданом алату који омогућава слободан промет роба на јединственом тржишту.
 
Наставак активности у оквиру Twinning пројекта
(3)
 
 
Наставак активности у оквиру Twinning пројекта
22. јун 2016. године
У оквиру Twinning пројекта “Strengthening Capacities of National Quality Infrastructure and Conformity Assessment Services in the Republic of Serbia” Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) је била домаћин другог дела активности „Activity 3.1 Trainings and consultancy to DMDM for implementation of MID, NAWI and Pre-packages, extension of the accreditation scope, improvement of existing Serbian measurement standards, obtaining new calibration and measuring capabilities” у периоду од 13. до 17. јуна 2016. године..
Петодневне консултације између колега из Чешког метролошког института, Erich Ludwig и Jan Kalandra.и представника ДМДМ имале су за тему анализу и препоруке припреме ДМДМ за именовано тело за ЕУ директиве транспоноване у законодавство Републике Србије, Правилник о мерилима (MID) и Правилник о неаутоматским вагама (NAWID), као и разговори о будућим аранжманима, наредним корацима и активностима ДМДМ.
Припреме за именовање одабраних лабораторија, њихове процедуре и одговорности су један од предуслова за чланство Србије у ЕУ, са одговорношћу за организацију активности везаних за припрему релевантног законодавтсва са капацитетима ДМДМ за оцењивање усаглашености.
 
Наставак активности у оквиру Twinning пројекта
(3)
 
 
Meђународни дан акредитације
9. јун 2016. године
Међународни дан акредитације је датум који су заједнички установили Међународни форум за акредитацију (International Accreditation Forum - IAF) и Међународна организација за акредитацију лабораторија (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC), како би јавност сазнала више о значају акредитације.
Тема Међународног дана акредитације 2016 наглашава значај акредитације као средства за остваривање циљева у свим областима јавног сектора које укључују централни и локални ниво, као и рад законодаваца. Акредитација је средство које помаже у испуњењу свих потреба владе на локалном, централном и међународном нивоу.
Опширније на адреси: : http://www.ats.rs/sr/vest/medjunarodni-dan-akreditacije-09-jun-dan-akreditacije-u-r-srbiji-28-jun
 
Meђународни дан акредитације
 
 
Резултати учешћа ДМДМ у кључном поређењу (BIPM.EM-K10.b) еталона једносмерног електричног напона на бази Џозефсоновог ефекта са (BIPM)
3. јун 2016. године
Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) у сарадњи са Међународним бироом за тегове и мере (BIPM) је спровела поређење свог националног примарног еталона једносмерног електричног напона на бази Џозефсоновог ефекта са еталоном BIPM који је реализован на истом принципу.
У кључном поређењу BIPM.EM-K10.b је до сада учествовало око 30 земаља из целог света. Резултати добијени у овом поређењу су показали да је реализација еталона јединице Волт за једносмерни електрични напона у ДМДМ призната на међународном нивоу. Потврђена је еквивалентност Di =0,1 nV (1Е-11) са проширеном мерном несигурношћу Ui =3 nV (k = 2).
Резултати учешћа ДМДМ у кључном поређењу (BIPM.EM-K10.b) еталона једносмерног електричног напона на бази Џозефсоновог ефекта са (BIPM)
ДМДМ је реализовала примарни национални еталон за јединицу Волт по дефиницији и тиме остварила следивост мерења једносмерног електричног напона до фундаменталних физичких константи. Овим кључним поређењем је потврђено да је реализација еталона еквивалентна са реализацијом еталона Волта у BIPM.
Резултати поређења су објављени у међународној бази података Key Comparison Database (KCDB) BIPM-а, а детаљнији подаци се могу наћи на следећим линковима:
Листа учесника
Степен еквивалентности
Графички приказ резултата ДМДМ
Коначни извештај о резултатима поређења ДМДМ
 
 
ЈУСК међународнa конвенцијa о квалитету - JUSK ICQ 2016
3. јун 2016. године
У оквиру традиционалне ЈУСК Међународне конвенције о квалитету - JUSK ICQ 2016 „Квалитетом ка европским и светским интеграцијама“, на Машинском факултету у Београду, 2. јуна 2016. године, у организацији Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ) и Акредитационог тела Србије (АТС), одржане су осма Специјална конференција „Национални систем акредитације – стање и будући развој” и седма Специјална конференција „Национални метролошки систем – стање и будући развој”, као и тринаеста Специјална конференција ,,Европске директиве – примена у Србији”.
Уводно излагање одржали су Чедомир Белић, в.д. директора Дирекције за мере и драгоцене метале и проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора Акредитационог тела Србије.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20160603.php
 
ЈУСК међународнa конвенцијa о квалитету - JUSK ICQ 2016
(8)
 
 
Наставак активности које се односе на примену Закона о метрологији у оквиру Twinning пројекта
31. мај 2016. године
Дирекција за мере и драгоцене метале је, била домаћин одржавања активности „Activity 1.4: EU Directives from the chapter 1 (FMG) transposed in line with the NPAA – Aerosols ” од 23 – 27. Маја 2016. Године, у оквиру Twinning пројекта “Strengthening Capacities of National Quality Infrastructure and Conformity Assessment Services in the Republic of Serbia”.
На састанку су присуствовали представници Дирекције за мере и драгоцене метале мр Бранка Раданов и Љиљана Мићић и испред Чешких института J.Moravec из ''Czech Aerosol a.s.”, и V.Pokorny, председник ‘’Czech Office for Standards Metrology and Testing”. У оквиру ове активности размотрили су нацрт подзаконског акта ''Правилник о аеросол распршивачима'' којим је транспонована директива 75/324/ЕЕC у правни систем Републике Србије.
Нацрт овог правилника је припремила Дирекција за мере и драгоцене метале, као прву фазу у постављању нове области, када је реч о техничким захтевима који се постављају за производњу односно о условима под којим се аеросол распршивачи стављају на тржиште.
 
Наставак активности које се односе на примену Закона о метрологији у оквиру  Twinning пројекта
(2)
 
 
ДМДМ на Десетој Генералној скупштини ЕURAMET
30. мај 2016. године
Представници Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ) в. д. директора Чедомир Белић и мр Вида Живковић присуствовали су Десетој Генералној скупштини ЕURAMET, регионалне организације Европе, која координира сарадњу националних метролошких института Европе у области метрологије. Десета Генерална скупштини ЕURAMET је одржана у периоду од 23-27. маја 2016. године у Ослу, Краљевина Норвешка. Домаћин састанка је био Норвешки метролошки Сервис (Norvegian metrology Service (JV) и Euramet).
На Десетој Генералној скупштини ЕURAMET, разматрани су финансијски извештаји за претходну годину и стратешки циљеви ЕURAMET, а усвојени су и извештаји техничких комитета ЕURAMET за области дужине, масе, температуре, времена и фреквенције, метрологије у хемији, радиометрије и фотометрије.
На састанку се разматрало и о кључним питањима која се односе на Европски програм за иновације и истраживање у области метрологије (Еuropean Metrology Research and Innovation Programm – EMPIR), у оквиру програма Европске Уније за истраживање и развој на посебном EMPIR комитету. ДМДМ активни је учесник ових пројеката који пружају нове могућности развоја и остваривање истраживачких потенцијала како за развој метрологије тако и за привредни развој Републике Србије.
 
 
Обележен Светски дан метрологије у ДМДМ
23. мај 2016. године
Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) прославила је у петак 20. маја, Светски дан метрологије. Том приликом, ДМДМ је отворила своја врата за све заинтересоване стране, укључујући представнике Министарства привреде, представнике институција инфраструктуре квалитета Републике Србије, као и представнике Универзитета у Београду. Присутне је поздравио и пожелео добродошлицу, вршилац дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале, господин Чедомир Белић, честитавши свима Светски дан метрологије. Уследило је представљање актуелности у досадашњем раду ДМДМ кроз промотивни филм, а затим и кроз посету лабораторијама ДМДМ.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20160523a.php
 
 
ЈУСК међународнa конвенцијa о квалитету - JUSK ICQ 2016 „Квалитетом ка европским и светским интеграцијама“
23. мај 2016. године
Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) и Акредитационо тело Србије (АТС) организују, у оквиру ЈУСК међународне конвенције о квалитету (JUSK ICQ 2016 „Квалитетом ка европским и светским интеграцијама“), седму Специјалну конференцију „Национални метролошки систем – стање и будући развој” и осму Специјалну конференцију „Национални систем акредитације – стање и будући развој” /тринаесту Специјалну конференцију „Европске директиве – примена у Србији“ које ће се одржати у четвртак, 2. јуна 2016. године, на Машинском факултету у Београду, Краљице Марије 16, у сали CENT (први спрат) у термину од 09:00 до 13:00 часова.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20160523.php
 
 
Студенти Високе техничке школе струковних студија из Зрењанина у Групи за контролу и надзор Зрењанин
20. мај 2016. године
У недељи посвећеној обележавању 20. маја, Светског дана метрологије, студенти Високе техничке школе струковних студија у Зрењанину посетили су 17. маја 2016. године Групу за контролу и надзор Зрењанин (ГКН Зрењанин), организациону јединицу Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ) за подручје Баната.

Студенти су упознати са значајем и улогом ДМДМ, као националне метролошке институције, њеним надлежностима, пословима и задацима у области метрологије. Они су у функцији, како пословања привредних, научних и других организација тако и побољшања квалитета живота свих људи. У оквиру упознавања са радом ДМДМ студентима је приказан и промотивни филм.

Стручна посета је настављена обиласком лабораторија. У лабораторији за физичко-хемијска мерила студентима је демонстрирано оверавање ареометара за мерење густине.

На крају, у интересантној дискусији, студенти су добили одговоре на бројна питања у вези употребе и начина провере исправности мерила која се користе у свакодневном животу.
Студенти Високе техничке школе струковних студија у посети
 
 
Представници Државног завода за мјеритељство Републике Хрватске у посети Дирекцији за мере и драгоцене метале
11. мај 2016. године
Представници Државног завода за мјеритељство Републике Хрватске посетили су Дирекцију за мере и драгоцене метале (ДМДМ) 5. и 6. маја. 2016. године. Представнике Државног завода за мјеритељство поздравили су в. д. директора Чедомир Белић и в. д. помоћника директора Луција Дујовић. Теме састанка су биле Улога ДМДМ у Метролошком систему Републике Србије, сарадња у појединим подручјима законске метрологије, и законска метрологија у Републици Србији и Републици Хрватској. Радна посета је такође имала за циљ договор у вези наставка сарадње ове две институције. Током радне посете представници Државног завода за мјеритељство обишли су лабораторије ДМДМ.
Представници Државног завода за мјеритељство Републике Хрватске у посети Дирекцији за мере и драгоцене метале(6)
 
 
У Дирекцији за мере и драгоцене метале, у oквиру Twinning пројекта “Strengthening Capacities of National Quality Infrastructure and Conformity Assessment Services in the Republic of Serbia” одржана је активност која се односи на примену Закона о метрологији
5. мај 2016. године
Дирекција за мере и драгоцене метале била је домаћин реализације активности „Support in drafting the new Law of Metrology STE Mission - Activity 1.1.1” од 25-28. априла 2016. године, у оквиру Twinning пројекта “Strengthening Capacities of National Quality Infrastructure and Conformity Assessment Services in the Republic of Serbia” Присутне је поздравила, испред Дирекције за мере и драгоцене метале, в. д. помоћника директора Луција Дујовић. Састанку су присуствовали и представници Дирекције за мере и драгоцене метале мр Бранка Раданов, Вања Радојевић Милошевић и Соња Милојковић, представници Министарства привреде, Сектора за инфраструктуру квалитета и безбедност производа на тржишту Жељко Лалић и Драгана Зечевић, и представници Удружења акредитованих тела за оцењивање усаглашености Љубиша Димитријевић, Владан Лапчевић, Бранислав Аџић, Милан Паскаш, Марко Кнежевић и испред Националног метролошког института Чешке (CMI) састанку су присуствовали др П.Кленовски, генерални директор и К. Зацек. Главна тема састанка су била искуства чешких колега која се односе на примену Закона о метрологији и подзаконских аката из области метрологије. На састанку су дати одговори који су од кључне важности за решавање специфичних питања из области метрологије. Дискутовано је о техничким и другим детаљима, кључним за доношење нових подзаконских аката.
У Дирекцији за мере и драгоцене метале, у oквиру Twinning пројекта “Strengthening Capacities of National Quality Infrastructure and Conformity Assessment Services in the Republic of Serbia” одржана је активност која се односи на примену Закона о метрологији(4)
 
 
Међународни биро за тегове и мере BIPM је у Међународној бази података објавио нове могућности еталонирања (СМС) из области једносмерног електричног напона Дирекције за мере и драгоцене метале
5. мај 2016. године
Међународни биро за тегове и мере (BIPM) је у Међународној бази података објавио нове могућности еталонирања (СМС) из области једносмерног електричног напона Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ), Одсека за електричне величине. Могућности еталонирања за област једносмерног електричног напона применом новог националног еталона једносмерног електричног напона на бази Џозефсоновог ефекта се могу наћи на адреси:
http://kcdb.bipm.org/appendixC/country_list_search.asp?CountSelected=RS&iservice=EM/DC.1.1.1
СМС (сервис под редним бројем 122) је објављен 07. априла 2016. године. Могућности еталонирања за једносмерни електрични напон ДМДМ су значајно унапређене. Мерне несигурности су до 25 пута боље (мање) од до сада објављених.
Корисницима су доступне нове услуге еталонирања еталона једносмерног електричног напона. Следивост је обезбеђена до новог националног еталона једносмерног електричног напона, и у директној је вези са фундаменталним физичким константама.
 
 
Дирекција за мере и драгоцене метале је била домаћин састанка EURAMET TC-F техничког комитета за проток, одржаног од 19. до 21. априла 2016. године у Београду
26. април 2016. године
Дирекција за мере и драгоцене метале, била је од 19. априла до 21. априла 2016. године домаћин EURAMET Техничког комитета за проток (EURAMET TC-F).
На састанку EURAMET TC-F је било присутно 44 еминентних стручњака, представника Националних Метролошких Института (NMI) и Именованих Института (DI) из 22 државе.
Присутне је поздравио, испред Дирекције за мере и драгоцене метале, в.д. помоћника директора Борис Лаштро.
Техничким комитетом је председавала Petra Milota из BEV, Аустрије, a подкомитетима за запремину, проток течности, проток гаса и брзине флуида Miroslava Benkova из ČMI, Чешка Република, Marc de Huu из METAS, Швајцарска, Bodo Mickan из PTB, Немачка и Pier Giorgio Spazzini из INRIM, Италија. На састанку EURAMET TC-F узео је учешће и председавајући EURAMET, г-дин Beat Jeckelmann из METAS, Швајцарска.
Учесници EURAMET TC-F техничког комитета за проток посетили су и лабораторије Дирекције за мере и драгоцене метале.
 
Дирекција за мере и драгоцене метале је била домаћин састанка EURAMET TC-F техничког комитета за проток, одржаног од 19. до 21. априла 2016. године у Београду
(12)
 
 
Чедомир Белић в.д. директора Дирекције за мере и драгоцене метале
25. април 2016. године
Влада Србије је на седници одржаној дана 15.априла 2016.године решењем број 119-4001/2016 поставила за вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале Чедомира Белића.
Примопредаја дужности обављена је у петак 22.04.2016. године.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20160425.php
 
У Дирекцији за мере и драгоцене метале, у oквиру Twinning пројекта је одржана активност „Support in review of the secondary legislation in force in the area of metrology and pre-packing fields – Activity 1.1.2”
18. април 2016. године
Дирекција за мере и драгоцене метале је, била домаћин приликом одржавања активности „Support in review of the secondary legislation in force in the area of metrology and pre-packing fields-Activity 1.1.2” од 11-15. априла 2016. године, у Београду, у оквиру Twinning пројекта.
Присутне је поздравила, испред Дирекције за мере и драгоцене метале, помоћник директора Луција Дујовић, која је изложила презентацију о значају и резултатима рада Дирекције за мере и драгоцене метале.
Координатор мр Бранка Раданов организовала је рад четири радне групе и координирала групу састављену од чешких и српских експерата за претходно упаковане производе која је имала задатак да дефинише кључне аспекте измене и допуне Правилника о претходно упакованим производима и да дефинише даље акције развоја новог процеса везаног за процедуру признавања за знак усаглашености ''е'' на претходно упакованим производима.
Координатори радних група који су такође учествовали са Чешким експертима били су:
1. Координатор радне групе за израду подзаконских аката за претходно упаковане производе : мр Бранка Раданов;
2. Координатор радне групе за израду подзаконских аката у вези са мерилима на линији техничког прегледа возила: Драган Николић;
3. Координатор радне групе за израду подзаконских аката у вези са мерилима за мерење брзине возила у саобраћају: Снежана Реновица;
4. Координатор радне групе за израду подзаконских аката у вези са мерилима за гасомере: Душан Јовановић;
5. Координатор радне групе за израду подзаконских аката у вези са мерилима за компримована гасовита горива за возила: Радомир Ивановић;
За округлим столом који је одржан у петак 15.априла закључено је да је посета чешких експерата Дирекцији за мере и драгоцене метале била веома корисна и успешна и да се поред размењених искустава на основу закључака радних група дати одговори на многа питања.
 
У Дирекцији за мере и драгоцене метале је одржана активност „Support in review of the secondary legislation in force in the area of metrology and pre-packing fields – Activity 1.1.2”
(5)
 
 
Рaд нa пoдзaкoнским aктимa Зaкoнa o мeтрoлoгиjи
07. април 2016. године
Члaнoви Групaциje зa мeтрoлoгиjу ПКС прeдстaвници су рaдних групa зa изрaду пoдзaкoнских aкaтa Зaкoнa o мeтрoлoгиjи.
Шeст мeсeци oд ступaњa нa снaгу Зaкoнa o мeтрoлoгиjи трeбa дa сe усвoje чeтири пoдзaкoнскa aктa, a у рoку oд гoдину дaнa и прeoстaлих 16, истaкнутo je нa шeстoj сeдници Групaциje зa мeтрoлoгиjу. Групaциja, кoja брojи 26 члaнoвa, пoтврдилa je члaнствo Maркa Кнeжeвићa из oвлaшћeнoг тeлa зa oвeрaвaњe мeрилa „MРГ Exпoрт-импoрт“ дoo Бeoгрaд. Нa сaстaнку сe дискутoвaлo сe o дeлeгирaњу члaнoвa Групaциje у рaднe групe зa изрaду пoдзaкoнских aкaтa нoвoг Зaкoнa o мeтрoлoгиjи, кojи je ступиo нa снaгу oд 4. мaртa 2016. гoдинe. Jeднoглaснo су изaбрaнa чeтири члaнa Групaциje зa мeтрoлoгиjу, кojи ћe у нaрeднoм пeриoду, сa прeдстaвницимa Mинистaрствa приврeдe и Дирeкциje зa мeрe и дрaгoцeнe мeтaлe, рaдити нa прeдлoгу прoписa. Нa сaстaнку су aнaлизирaни eфeкти првoг сaстaнку Извршнoг кoмитeтa EUROCAL кojи je oдржaн 9. и 10. мaртa 2016. гoдинe у ПКС. Прeдсeдник Групaциje зa мeтрoлoгиjу прeдлoжиo je дeлeгирaњe члaнoвa Групaциje зa рaд у тeхничким кoмитeтимa, штo je jeднoглaснo и утврђeнo.
Преузето са : http://www.pks.rs/Vesti.aspx?IDVestiDogadjaji=20374
 
Рaд нa пoдзaкoнским aктимa Зaкoнa o мeтрoлoгиjи
(1)
 
 
Годишњи састанак овлашћених тела за обављање послова оверавања мерила
30. март 2016. године
Годишњи састанак овлашћених тела за обављање послова оверавања мерила (овлашћених тела) одржан је по четврти пут, 30. марта 2016. године у Београду, у Палати Србија, у организацији Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ), уз присуство представника Министарства привреде.
Састанак је отворила Луција Дујовић, помоћник директора ДМДМ, која се на самом почетку захвалила учесницима скупа на великом одазиву, уз констатацију да то потврђује оправданост и значај оваквих састанака.
Мр Вида Живковић, директор ДМДМ је поздравила присутне, изразивши задовољство због раста броја учесника скупа из године у годину. Напоменула је да су се у пракси годишњи састанци показали веома корисним, подсетивши да су, због потреба овлашћених тела истакнутим на прошлогодишњем састанку, у току претходне године одржана четири стручна састанка овлашћених тела и то: за обављање послова оверавање мерила масе, за бројила електричне енергије, за мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количине течности које нису вода, водомера и мерила топлотне енергије. На крају, мр Вида Живковић је честитала свим овлашћеним телима који су се акредитовали и обновили овлашћења по важећем Правилнику о вагама са неаутоматским функционисањем (чија је примена почела од 1. јануара 2016. године), изразивши велико задовољство што су заједничким напорима превазиђени проблеми прелазног периода.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20160330.php
 
Галерија слика: Годишњи састанак овлашћених тела за обављање послова оверавања мерила
 
Годишњи састанак овлашћених тела за обављање послова оверавања мерила
(9)
 
 
Почетак летњег рачунањa времена у 2016. години
24. март 2016. године
На основу Закона о рачунању времена („Службени лист СЦГ” број 20/06) летње рачунање времена у 2016. години почиње 27. марта 2016. године у 2 h, 00 min, 00 s, тако што се, померањем за један час унапред, време у 2 h, 00 min, 00 s рачуна као 3 h, 00 min, 00 s.
 
 
Приврeди прeдстaвљeнe зaкoнскe нoвинe у oблaсти мeтрoлoгиje
17. март 2016. године
Прeдстaвници Mинистaрствa приврeдe и Дирeкциje зa мeрe и дрaгoцeнe мeтaлe, нa сaстaнку у ПКС, инфoрмисaли су приврeдникe o нajзнaчajниjим нoвинaмa у Зaкoну o мeтрoлoгиjи и Зaкoну o измeнaмa и дoпунaмa зaкoнa o кoнтрoли прeдмeтa oд дрaгoцeних мeтaлa.
Сeктoр зa инфрaструктуру квaлитeтa и бeзбeднoст прoизвoдa нa тржишту Mинистaрствa приврeдe, Дирeкциja зa мeрe и дрaгoцeнe мeтaлe и Групaциja зa мeтрoлoгиjу Удружeњa aкрeдитoвaних тeлa зa oцeњивaњe усaглaшeнoсти ПКС oргaнизoвaли су сaстaнaк пoсвeћeн нoвинaмa у Зaкoну o мeтрoлoгиjи и Зaкoну o измeнaмa и дoпунaмa зaкoнa o кoнтрoли прeдмeтa oд дрaгoцeних мeтaлa, кojи су ступили нa снaгу 4. мaртa 2016. гoдинe.
Луциja Дуjoвић, пoмoћник дирeктoрa Дирeкциje зa мeрe и дрaгoцeнe мeтaлe, прeдстaвилa je нoви Зaкoн o мeтрoлoгиjи, кojим сe урeђуje oргaнизaциja пoслoвa мeтрoлoгиje, зaкoнскe мeрнe jeдиницe и eтaлoни Рeпубликe Србиje, стaвљaњe нa тржиштe, кao и упoтрeбa мeрилa, oцeњивaњe усaглaшeнoсти мeрилa сa прoписaним зaхтeвимa, прeтхoднo упaкoвaни прoизвoди, вaжeњe инoстрaних знaкoвa и дoкумeнaтa, нaдзoр, кao и другa питaњa oд знaчaja зa мeтрoлoгиjу.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20160317.php
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0137.php
 
 
Прилог РТС-а о заједничкој контроли бензинских станица
17. март 2016. године
Дирекција за мере и драгоцене метале је у координацији са Пореском управом и Министарством трговине вршила контролу бензинских станица. РТС је извештавао о резултатима тих контрола.
Прилог о томе погледајте овде.
 
 
У ПКС одржан први састанак Извршног комитета EUROCAL
11. март 2016. године
У Београду је 9. и 10. марта 2016. године одржан први састанак Извршног комитета EUROCAL, коме су присуствовали чланови из Немачке, Чешке Републике, Словачке, Хрватске и Македоније и Републике Србије, као земље домаћина. Састанке је организовала Привредна комора Србије, у сарадњи са Дирекцијом за мере и драгоцене метале. EUROCAL је европска асоцијација, основана 2012. године, која окупља национална удружења лабораторија за еталонирање са циљем унапређења и хармонизације, као размене најбоље праксе на пољу еталонирања мерних уређаја.
Групација за метрологију УАТОУ ПКС постала је пуноправни члан EUROCAL у марту 2015. године.
На дводневном скупу у Београду анализирана је тренутна ситуација у државама чланицама и истакнут је значај тесне сарадње удружења лабораторија за еталонирање са националним метролошким институтима, акредитационим телима, институтима за стандардизацију, као и надлежним министарствима, а донете су и смернице за Стратегију развоја 2016 -2018. године.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20160311.php
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0136.php
 
 
Дирекција за мере и драгоцене метале надлежна за послове овлашћивања тела за обављање послова оверавања мерила
4. март 2016. године
Обавештавамо подносиоце захтева за овлашћивање послова оверавања мерила и овлашћена тела за обављање послова оверавања мерила да је од 4. марта 2016. године када је ступио на снагу Закон о метрологији (''Службени гласник РС'', број 15/16), надлежност за послове овлашћивања пренета на Дирекцију за мере и драгоцене метале.
С тим у вези, захтеви за овлашћивање, обнављање овлашћивања и измену овлашћивања за обављање послова оверавања мерила подносе се Дирекцији за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, 11000 Београд.
Захтеви који се односе на овлашћивање за обављање послова оверавања мерила који нису решени, а поднети су Министарству привреде до дана ступања на снагу Закона о метрологији, уступају се Дирекцији за мере и драгоцене метале.
 
 
WELMEC водичи на српском језику
3. март 2016. године
На сајту WELMEC - Европске сарадње у области законске метрологије објављени су водичи на српском језику који се, поред осталог, односе на ваге са неаутоматским функционисањем, тржишни надзор, претходно упаковане производе, именована тела која врше оцењивање усаглашености, мерила која користе јавна предузећа. Заинтересоване стране могу преузети водиче на веб адреси http://www.welmec.org/latest/guides. Линкови ка водичима налазе се и на нашем сајту у делу Документи -> WELMEC водичи.
 
 
Правилник о измени Правилника о претходно упакованим производима
2. март 2016. године
У „Службеном гласнику РС”, број 16/16 од 26. фебруара 2016. године објављен је Правилник о измени Правилника о претходно упакованим производима, који ступа на снагу 5. марта 2016. године.
 
Oбука за послове оверавања мерних система за компримована гасовита горива за возила
1. март 2016. године
Дирекција за мере и драгоцене метале је, у оквиру Пројекта подршке инфраструктури квалитета у Србији и Пројекта техничке сарадње са националним метролошким институтом Немачке (PTB - Physikalisch-Technische Bundesanstalt) „Support of the quality infrastructure in Serbia” - Technical cooperation project – PTB number 95089, организовала обуку „Training in CNG dispenser” – за послове оверавања мерних система за компримована гасовита горива за возила, у периоду од 22 - 26. фебруара 2016. године.
Обуци је присуствовало 11 учесника, запослених у Одсецима за контролу и надзор из Београда, Ниша, Новог Сада, Зрењанина и Крушевца и запослених у Групи за запремину и проток.
Предавач je био експерт из националног метролошког института Немачке (PTB), Klaus Helmboldt. Обука се састојала из теоријског и практичног дела у којима је представљен начин и поступак оверавања мерних система за компримована гасовита горива за возила. Практични део обуке је реализован на бензинским станицама у Београду, Аранђеловцу и Крагујевцу.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0135.php
 
 
Закон о метрологији
29. фебруар 2016. године
У „Службеном гласнику РС”, број 15/16 од 25. фебруара 2016. године објављен је Закон о метрологији.
Овим законом уређује се организација послова метрологије, законске мерне јединице и еталони Републике Србије, стављање на тржиште, односно испоручивање на тржиште, као и употреба мерила, оцењивање усаглашености мерила са прописаним захтевима, претходно упаковани производи, важење иностраних знакова и докумената, надзор, као и друга питања од значаја за метрологију.
Циљ овог закона је да обезбеди:
1) употребу мерних јединица усклађених са Међународним системом јединица;
2) јединствено мерења у Републици Србији и поверење у резултате мерења спроведених ради заштите потрошача, живота и здравља људи и животиња, заштите животне средине, опште безбедности и заштите природних ресурса;
3) следивост еталона Републике Србије до међународних еталона или националних еталона других држава;
4) слободну трговину и спречи непотребне препреке у трговини;
5) подршку и развој одговарајуће метролошке инфраструктуре која обезбеђује следивост мерних резултата;
6) усмеравање и финансирање метролошких истраживачких и развојних активности;
7) брзо, тачно и лако разумљиво саопштавање и преношење информација о метролошким питањима.
Одредбе овог закона којима се уређује законска контрола мерила, примењују се на мерила која се употребљавају за мерења у области заштите здравља и опште безбедности, заштите животне средине, контроле и безбедности саобраћаја, као и у промету роба и услуга.
Одредбе овог закона којима се уређују услови за стављање мерила на тржиште, односно њено испоручивање на тржиште, као и употребу примењују се једнако на сва мерила без обзира на њихово порекло.
Одредбе овог закона примењују се и на област одбране, осим планирања, организовања, спровођења и надзора метролошке делатности која се обавља за специфичне потребе одбране, што уређује министар надлежан за послове одбране.
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о метрологији („Службени гласник РС”, број 30/10).
Овај закон ступа на снагу 4. марта 2016. године.
 
 
Закон о изменама и допунама Закона о контроли предмета од драгоцених метала
29. фебруар 2016. године
У „Службеном гласнику РС”, број 15/16 од 25. фебруара 2016. године објављен је Закон о изменама и допунама Закона о контроли предмета од драгоцених метала, који ступа на снагу 4. марта 2016. године.
 
 
Списак српских стандарда из области вага са неаутоматским функционисањем
11. фебруар 2016. године
У „Службеном гласнику РС”, број 10/16 од 8. фебруара 2016. године објављен је Списак српских стандарда из области вага са неаутоматским функционисањем.
Овим списком замењује се Списак српских стандарда из области вага са неаутоматским функционисањем („Службени гласник РС”, број 62/13).
 
 
Правилник о дозиметрима
9. фебруар 2016. године
У „Службеном гласнику РС”, број 9/16 од 5. фебруара 2016. године објављен је Правилник о дозиметрима, који ступа на снагу 13. фебруара 2016. године.
Овим правилником прописују се захтеви за дозиметре, који се користе у функцији заштите здравља (у даљем тексту: дозиметри), означавање дозиметара, начин утврђивања испуњености захтева за дозиметре, начин испитивања типа дозиметара, методе мерења, као и начин и услови оверавања дозиметара.
Овај правилник примењује се на преносне дозиметре фотонског зрачења, електронске персоналне дозиметре, дозиметријске системе засноване на пасивним персоналним дозиметрима.
 
 
Обуке у вези са новим захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 9001:2015 и SRPS ISO/IEC 14001:2015
1. фебруар 2016. године
Пратећи светске трендове у области квалитета, у Дирекцији за мере и драгоцене метале (ДМДМ) одржане су обуке у циљу упознавања са новим верзијама стандарда SRPS ISO/IEC 9001:2015 и SRPS ISO/IEC 14001:2015, у организацији StandCert, Привредног друштва за сертификацију и надзор из Београда.
Обука о томе како извршити транзицију са стандарда SRPS ISO/IEC 9001:2008 на стандард SRPS ISO/IEC 9001:2015, одржана је 21. и 22. јануара 2016. године, док је недељу дана касније, 27. и 28. јануара 2016. године, одржана обука о томе како извршити транзицију са стандарда SRPS ISO/IEC 14001:2004 на стандард SRPS ISO/IEC 14001:2015.
Кроз анализу кључних разлика између старих и нових верзија стадарда, циљ ових обука био је упознавање са новом филозофијом стандарда за системе менаџмента квалитетом и системе животном средином, као и упознавање са новим захтевима, терминима и дефиницијама.
Kроз бројна предавања и интерактивне радионице Браниславe Милованов, менаџерa за обуке у StandCert, указано је на начин на који ће ДМДМ да се брже и лакше прилагоди насталим променама и да спремно уђе у пројекат вођења предстојећих транзиција.
 
 
Обуке у вези са захтевима стандарда ISO/IEC 17065:2012 Оцењивање усаглашености – захтеви за тела која сертификују производе, процесе и услуге
18. jануар 2016. године
Током јануара 2016. године, у Дирекцији за мере и драгоцене метале (ДМДМ) одржане су обуке у вези са захтевима стандарда ISO/IEC 17065:2012 Оцењивање усаглашености – захтеви за тела која сертификују производе, процесе и услуге, у организацији StandCert, Привредног друштва за сертификацију и надзор из Београда.
Прва обука одржана је 12. јануара 2016. године, у циљу ближег упознавања запослених са захтевима стандарда ISO/IEC 17065:2012 за тела која сертификују производе, процесе и услуге, а затим је 13. и 14. јануара уследила обука за интерне провераваче према захтевима поменутог стандарда. Ове обуке одржане су као део припрема за предстојећу акредитацију сертификационог тела ДМДМ за мерила.
Предавачи на обуци, Бранислава Милованов, менаџер за обуке и Љубица Живанић, менаџер за сертификацију особа из StandCert, заједно са мр Смиљаном Раичевић из Центра за испитивање намирница из Београда, кроз интерактиван рад у виду низа предавања и радионица, приближиле су полазницима захтеве стандарда као и нова знања и технике провере.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0134.php
 
 
У научном часопису „Metrologia” објављени су резултати кључног поређења у области хемије у коме је учествовала Дирекција за мере и драгоцене метале, под ознаком „BIPM.QM-K1 Oзон у ваздуху”
8. jануар 2016. године
Као део текућег кључног поређења, извршено је поређење националног еталона озона Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ) са референтним еталоном кључног поређења, којег одржава Међународни биро за тегове и мере - Bureau International des Poids et Mesures (BIPM), преко трансфер еталона којег одржава Национални институт за еталоне у технологију из САД - National Institute of Standards and Technology (NIST). Еталони су поређени у номиналном опсегу удела количине супстанце од 0 nmol/mol дo 500 nmol/mol. Поређење је извршено под ознаком BIPM.QM-K1.
Резулатати поређења објављени су у Техничком додатку часописа „Metrologia”, који представља водећи међународни часопис из опште и примењене метрологије. Издавач часописа је „IOP Publishing” из Уједињеног Краљевства (УК), а уређује га Међународни биро за тегове и мере (BIPM).
Рад се може преузети на адреси: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0026-1394/53/1A/08006.
Коначни извештај кључног поређења налази се и у бази кључних поређења Међународног бироа за тегове и мере – KCDB: BIPM.QM-K1.
 
 
Правилник о измени Правилника о мерилима брзине возила у саобраћају
4. jануар 2016. године
У „Службеном гласнику РС”, број 111/15 од 29. децембра 2015. године објављен је Правилник о измени Правилника о мерилима брзине возила у саобраћају, који ступа на снагу 30. децембра 2015. године.