ћир lat eng
 
 
 
   Архива > Вести 2015  
ВЕСТИ - 2015
 
Годишњи скуп Дирекције за мере и драгоцене метале „У сусрет 2020.”
23. децембар 2015. године
У Београду је, у просторијама Клуба посланика, 21. децембра 2015. године, одржан традиционални Годишњи скуп Дирекције за мере и драгоцене метале „У сусрет 2020.” Поред свих запослених у ДМДМ, скупу су присуствовали и др Милош Петровић, државни секретар Министарства привреде, Јован Петровић, в.д. помоћника министра привреде - Сектор за инфраструктуру квалитета и безбедност производа на тржишту, Радоје Савићевић, секретар, Драгана Зечевић и Жељко Лалић, представници Министарства привреде, Ђорђе Лазаревић и Ненад Милошевић, представници Института за нуклеарне науке „Винча”.
Мр Вида Живковић, директор ДМДМ, уз изразе добродошлице присутнима, најавила је Дневни ред овог састанка и његов радни карактер, који има за циљ сумирање постигнутих резултата у 2015. години и преглед обавеза у наредном периоду.
У другом делу скупа одржана је Радионица „У сусрет 2020.”, у оквиру које су учесници скупа, распоређени у радне групе, дали своје виђење и предлоге за решавање будућих професионалних изазова за ефективно и ефикасно коришћење и јачање постојећих ресурса ДМДМ, а у смеру остваривања основних стратешких циљева у области научне/индустријске и законске метологије, уз поштовање усвојене Стратегије унапређења система инфраструктуре квалитета у Републици Србији за период 2015-2020. и Акционог плана.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20151223.php
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0133.php
 
 
Састанак овлашћених тела за обављање послова оверавања водомера и мерила топлотне енергије
8. децембар 2015. године
У организацији Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ) и Привредне коморе Србије (Групације за метрологију Удружења акредитованих тела за оцењивање усаглашености), 07. децембра 2015. године одржан је састанак овлашћених тела за обављање послова оверавања водомера и мерила топлотне енергије.
У складу са једним од закључака Годишњег састанка овлашћених тела за обављање послова оверавања мерила од 7. априла 2015. године, до сада су одржани појединачни састанци са представницима овлашћених тела за обављање послова оверавања мерила масе, бројила електричне енергије и мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количине течности које нису вода. Овај, четврти по реду састанак, посвећен водомерима и мерилима топлотне енергије, одржан је ради разматрања питања које се односе на примену Правилника о мерилима („Службени гласник РС”, број 63/13) почев од 1. јануара 2017. године.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20151208.php
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0132.php
 
 
Ресертификација Дирекције за мере и драгоцене метале
30. новембар 2015. године
Након трогодишњег циклуса, Дирекција за мере и драгоцене метале успешно је потврдила усаглашеност свог интегрисаног система менаџмента са захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008, SRPS ISO 14001:2008 и SRPS OHSAS 18001:2008.
Обим сертификације обухвата: еталонирање/испитивање мерних средстава; одобрење типа мерила; оверавање мерила; развој нових и унапређење постојећих еталона Републике Србије, укључујући и методе еталонирања; контролисање и жигосање предмета од драгоцених метала; доношење решења о знаку произвођача предмета од драгоцених метала; послове метролошког надзора; испитивање и надзор над претходно упакованим производима и надзор над предметима од драгоцених метала.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20151130.php
 
 
Донета Стратегија унапређења система инфраструктуре квалитета за период 2015-2020.
25. новембар 2015. године
Стратегија унапређења система инфраструктуре квалитета у Републици Србији за период 2015-2020, коју је Влада Србије усвојила на седници 30. октобра, објвљена је у „Службеном гласнику Републијке Србије“ број 93/2015.
Успостављање и унапређење система инфраструктуре квалитета је веома важно за привреду и потрошаче. Он привредницима омогућава да остваре захтеве тржишта у погледу квалитета и слободног пласмана робе и лакши и једноставнији извоз, а потрошачима гарантује безбедност производа које купују.
У Србији је успостављена мрежа институција и организација у области инфраструктуре квалитета – метрологије, акредитације, оцењивања усаглашености и стандардизације са захтевима техничких прописа и стандарда. Овај систем је у функцији сервиса домаће привреде, а Стратегија дефинише даље кораке за динамичан и свеобухватан развој ових области и система.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20151125.php
 
 
Објављен годишњи извештај Европске комисије о напретку Србије
25. новембар 2015. године
Европска комисија објавила је Извештај о напретку Србије за 2015. годину.
У оквиру Одељка 5. Способност преузимања обавеза које проистичу из чланства, Поглавља 1: Слободно кретање робе, наведено је: „У области метрологије усвојени су подзаконски акти у нехармонизованој области, заједно са уредбом донетом на основу препорука Међународне организације за законску метрологију. Број међународно признатих националних стандарда за калибрацију и мерење још увек је 143. Дирекција за мере и драгоцене метале унапредила је своје капацитете за тржишни надзор, посебно за надзор над спровођењем директива ЕУ које се односе на стандарде и неаутоматске ваге”.
Опширније у документима
Извештај о напретку Србије за 2015. годину
Стратегијa проширења и кључни изазови
Преузето са: http://www.seio.gov.rs/вести.39.html?newsid=2074
 
 
Обука из области времена и фреквенције
23. новембар 2015. године
Дирекција за мере и драгоцене метале је, у оквиру активности EURAMET Фокус групе за помоћ у развоју националне метролошке инфраструктуре (EURAMET FG-FNMID - Focus Group on Facilitating National Metrology Infrastructure Development), била домаћин „Training on Time and Frequency Dissemination In Packet – Oriented Networks” – обуке из области времена и фреквенције, од 19-20. новембра 2015. године, у Београду. Обука је одржана у организацији EURAMET, PTB и ДМДМ, на основу великог интересовања чланица за област генерисања и дистрибуције у области времена и фреквенције.
Учеснике обуке је поздравио Борис Лаштро, помоћник директора Дирекције. Предавачи у оквиру практичног дела тренинга су били експерти из националног метролошког института Немачке (PTB), Dr. Dieter Sibold, и националног метролошког института Словеније (MIRS) др Радо Лапух. Предавања о практичној реализацији генерисања и дистрибуције времена и фреквенције у Републици Србији, у лабораторијама ДМДМ, одржали су су Снежана Реновица и Душан Поповић из Групе за време, фреквенцију и дистрибуцију времена ДМДМ. У име господина Танаска Тасића, представника EURAMET, господин Радо Лапух је одржао уводно предавање о подизању капацитета у оквиру ове организације.
Обуци је присуствовало 15 учесника, представника европских националних метролошких института. Теме обухваћене овом обуком односиле су се на развој и најновија достигнућа у области времена и фреквенције, дистрибуције времена и фреквенције у мрежама за пакетни пренос података и практичну реализацију генерисања и дистрибуције јединица времена и фреквенције у Републици Србији, које се врше у лабораторијама ДМДМ.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0131.php
 
 
Одржана јавна расправа о Нацрту закона о метрологији
2. новембар 2015. године
На основу Програма јавне расправе, утврђеног закључком Владе Републике Србије од 8. октобра 2015. године, Министарство привреде је дана 30. октобра 2015. године у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале организовало јавну расправу, у форми округлог стола, о Нацрту закона о метрологији. Поред представника Министарства привреде и Дирекције за мере и драгоцене метале, овој расправи одржаној у форми округлог стола, присуствовали су и представници Акредитационог тела Србије, „МЦ ЛАБОРˮ д.о.о, Министарства одбране, Самосталне агенције Јоксимовић, ВЗ „Мома Станојловићˮ, Војномедицинске академије, SITEL, д.о.о, ЈКП „Водовод и канализацијаˮ Крагујевац, ЈКП „Београдске електранеˮ, Vukas mering, д.о.о, Вага легал, д.о.о, ЕПС Дистрибуција Београд, Meter&Control и Групација за метрологију у метролошком систему Србије, Привреднe коморe Србије, Овлашћеног тела ЈП Србија гас – лабораторија за контролисање и Nelt. co, д.о.о.
На почетку јавне расправе мр Вида Живковић, директор Дирекције за мере и драгоцене метале, поздравила је учеснике Округлог стола и дала уводну реч. Вања Радојевић Милошевић, начелник Одељења за правне и опште послове, својом презентацијом упознала је присутне са разлозима за доношење новог закона, као и са најзначајнијим новинама које тај закон доноси, након чега се прешло на дискусије присутних.
О спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о метрологији Министарство привреде ће сачинити извештај и припремити коначну верзију нацрта закона за разматрање на седници Владе.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0130.php
 
 
Обука „Оверавање вага у складу са стандардом SRPS EN 45501: 2009”
29. октобар 2015. године
У организацији Дирекције за мере и драгоцене метале у периоду од 12-27. октобра 2015. године одржане су три дводневне обуке из области оверавања вага са неаутоматским функционисањем. Обукама је присуствовало 37 учесника, представника овлашћених тела за обављање послова оверавања мерила масе, као и овлашћених тела која су у поступку овлашћивања.
Обука се састојала из теоријског дела, у коме је представљен Правилник о вагама са неаутоматским функционисањем и стандард SRPS EN 45501: 2009 и практичног дела, у коме је представљен начин и поступак испитивања вага. На крају обуке сви учесници су полагали тест знања из познавања Правилника о вагама и стандарда SRPS EN 45501: 2009.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0129.php
 
 
Припреме за акредитацију Дирекције за мере и драгоцене метале као сертификационог тела за мерила
23. октобар 2015. године
У оквиру пројекта техничке помоћи Републике Немачке институцијама у Републици Србији у области инфраструктуре квалитета, од 20-22. октобра 2015. године у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале одржано је предоцењивање сертификационог тела Дирекције за мере и драгоцене метале за акредитацију према стандарду ISO/IEC 17065.
Оцењивач је био Wolfgang Mikovits из националног метролошког института Аустрије (BEV - Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen). Предоцењивању су присуствовали представници Одсека за сертификацију Дирекције за мере и драгоцене метале.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0128.php
 
 
Метролошки надзор – обука
22. октобар 2015. године
У периоду од 5-9. октобра 2015. године, шесторо запослених из Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ) посетили су Federal Office of Metrology and Surveying (BEV) у Бечу.
Ова недеља практичног тренинга је била важан део дуге сарадње између Немачког института PTB и ДМДМ као подршка процесу Европских интеграција у Србији, као део пројекта „Подршка инфраструктури квалитета” у Србији. Тема практичне обуке је „Тржишни надзор над мерилима и претходно упакованим производима”.
Између 14-17. априла 2015 године теоријски темељ је дат у форми основног тренинга за ДМДМ експерте. Главни циљеви су били Европска директива 765/2008/EC (захтеви за акредитацију и тржишни надзор, директива 2014/32/ЕU (MID - директива о мерилима, 2014/31/ЕU (NAWID - директива о неаутоматским вагама) и 2007/45/EC (заједно са основним правилима и називним количинама за претходно упаковане производе).
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20151022.php
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0127.php
 
 
Обавештење о покретању поступка међулабораторијскoг поређења (PT шеме) из области времена и фреквенције
19. октобар 2015. године
Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ), Група за време, фреквенцију и дистрибуцију времена, планира да у наредном периоду организује међулабораторијскo поређењe у области времена и фреквенције и то:
1. Еталонирањe еталона времена и фреквенције
Све заинтересоване лабораторије из земље и региона које желе да учествују у поменутoм поређењу, PT-шеми, могу да поднесу свој захтев/пријаву званично на адресу Дирекције за мере и драгоцене метале, 11000 Београд, Мике Аласа 14, најкасније до 30. 11. 2015. године.
Лабораторије учеснице ће сносити трошкове међулабораторијског поређења, као и трошкове транспорта предмета еталонирања. Лабораторије су у обавези да саме обезбеде транспорт еталона до наредне лабораторије учеснице, а у складу са техничким протоколом поређења.
Трошкови који се уплаћују на рачун ДМДМ за потребе поређења износиће 21.000,00 RSD.
ДМДМ ће, као пилот лабораторија, након прикупљања пријава, свим учесницама доставити технички протокол поређења.
У зависности од броја заинтересованих лабораторија, ДМДМ ће накнадно одредити датум почетка наведене активности.
 
 
Одржана јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о контроли предмета од драгоцених метала
16. октобар 2015. године
На основу Програма јавне расправе, утврђеног закључком Владе Републике Србије од 16. септембра 2015. године, Министарство привреде је дана 14. октобра 2015. године, у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале, организовало јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о контроли предмета од драгоцених метала. Поред представника Министарства привреде и Дирекције, овој јавној расправи, одржаној у форми округлог стола, присуствовали су и представници Републичког секретаријата за јавне политике, МУП-а РС, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Привредне коморе Србије и Уније златара Србије.
На почетку јавне расправе, мр Вида Живковић, директор Дирекције за мере и драгоцене метале, поздравила је учеснике Округлог стола и дала уводну реч. Представници Министарства привреде су обавестили присутне да нису примили ни једну примедбу на Нацрт закона. Луција Дујовић, помоћник директора, је у својој презентацији подсетила присутне на хронологију догађаја који су довели до израде Нацрта закона, као и на измене које овај Нацрт закона доноси, након чега се прешло на дискусије присутних.
О спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о контроли предмета од драгоцених метала Министарство привреде ће сачинити извештај и припремити коначну верзију Нацрта закона за разматрање на седници Владе.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0126.php
 
 
Завршетак летњег рачунања времена
15. октобар 2015. године
На основу Закона о рачунању времена („Службени лист СЦГ”, број 20/2006) летње рачунање времена у 2015. години се завршава у недељу, 25. октобра 2015. године у 3 h, 00 min, 00 s, тако што се, померањем за један час уназад, време у 3 h, 00 min, 00 s рачуна као 2 h, 00 min, 00 s.
Час који се 25. октобра 2015. године, због померања за један час уназад, појављује два пута између 2 h 00 min 00 s и 3 h 00 min 00 s, означава се први пут као час 2А, а други пут као час 2Б.
 
 
Прихваћен захтев Србије за приступање Конвенцији за контролу и жигосање предмета од драгоцених метала
2. oктобар 2015. године
На састанку 77. Сталног комитета Конвенције за контролу и жигосање предмета од драгоцених метала (Hallmarking Convention), одржаном 10. септембра 2015. године у Лондону, Велика Британија, на коме су као представници Републике Србије учествовале мр Јелена Поповић, помоћник министра за инфраструктуру квалитета и мр Вида Живковић, директор Дирекције за мере и драгоцене метале, представник Депозитара Конвенције, Министарство спољних послова Шведске, известило је присутне да је Депозитар упутио Влади Републике Србије званичан позив за њено приступање Конвенцији.
Министарство спољних послова Шведске је нотом од 4. септембра 2015. године обавестило Министарство спољних послова Републике Србије да има част да упути позив Републици Србији да приступи Конвенцији.
Позив за приступање Србије Конвенцији је уследио након што је Министарство спољних послова Шведске добило од свих држава уговорница Конвенције информацију о њиховој сагласности за пријем Србије у Конвенцију и након што у предвиђеном року од четири месеца није стигао ни један приговор.
Овим позивом, процес приступања Републике Србије пуноправном чланству Конвенцији о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала (Hallmarking Convention), који је започет 25. октобра 2013. године подношењем захтева Републике Србије Конвенцији, је ушао у завршну фазу. Приступање Србије Конвенцији ступиће на снагу три месеца после подношења инструмента о приступању Министарству спољних послова Шведске.
 
 
Обавештење о покретању поступка међулабораторијскoг поређења (PT шеме) из области еталонирања вага и тегова
21. септембар 2015. године
Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ), Група за масу силу и притисак, планира да у наредном периоду организује међулабораторијскo поређењe у области масе и то:
 1. Еталонирања вага са неаутоматским функционисањем
 2. Еталонирања тегова
 3. Еталонирања мерила притиска
Све заинтересоване лабораторије из земље и региона које желе да учествују у поменутoм поређењу, PT-шеми, могу да поднесу свој захтев/пријаву званично на адресу Дирекције за мере и драгоцене метале, 11000 Београд, Мике Аласа 14, најкасније до 15. 10. 2015. године.
Лабораторије учеснице ће сносити трошкове међулабораторијског поређења као и трошкове транспорта предмета еталонирања. Лабораторије су у обавези да саме обезбеде транспорт еталона до наредне лабораторије учеснице, а у складу са техничким протоколом поређења.
Трошкови који се уплаћују на рачун ДМДМ за потребе поређења износиће 21.000,00 RSD.
ДМДМ ће, као пилот лабораторија, након прикупљања пријава, свим учесницама доставити технички протокол поређења.
У зависности од броја заинтересованих лабораторија, ДМДМ ће накнадно одредити датум почетка наведене активности.
 
 
Састанак овлашћених тела за обављање послова оверавања мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количине течности које нису вода
7. септембар 2015. године
У организацији Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ), Привредне коморе Србије (Групације за метрологију Удружења акредитованих тела за оцењивање усаглашености) и Регионалне привредне коморе Ниш, 03. септембра 2015. године у Нишу, одржан је састанак овлашћених тела за обављање послова оверавања мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количине течности које нису вода.
Као један од закључака Годишњег састанка овлашћених тела за обављање послова оверавања мерила од 07. априла 2015. године, овај састанак је одржан у циљу указивања на битне чињенице представницима овлашћених тела, везане за примену Правилника о мерилима (,,Службени гласник РС'', број 63/13) почев од 1. јануара 2017. године.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20150907.php
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0125.php
 
 
Обавештење о покретању поступка међулабораторијскoг поређења (PT шеме) из области рефрактометрије
31. јул 2015. године
Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ), Група за метрологију у хемији, планира да у наредном периоду организује међулабораторијскo поређењe у области рефрактометрије и то:
    1. Еталонирање рефрактометара
Све заинтересоване лабораторије из земље и региона које желе да учествују у поменутoм поређењu, PT-шеми, могу да поднесу свој захтев/пријаву званично на адресу Дирекције за мере и драгоцене метале, 11000 Београд, Мике Аласа 14, најкасније до 31. 08. 2015. године.
Лабораторије учеснице ће сносити трошкове међулабораторијског поређења као и трошкове транспорта предмета еталонирања. Лабораторије су у обавези да саме обезбеде транспорт еталона до наредне лабораторије учеснице, а у складу са техничким протоколом поређења.
Трошкови који се уплаћују на рачун ДМДМ за потребе поређења износиће 21.000,00 RSD.
ДМДМ ће, као пилот лабораторија, након прикупљања пријава, свим учесницама доставити технички протокол поређења.
У зависности од броја заинтересованих лабораторија, ДМДМ ће накнадно одредити датум почетка наведене активности.
 
 
Правилник о рефрактометрима који се користе у промету роба и услуга
30. јул 2015. године
У „Службеном гласнику РС”, број 65/15 од 24. јула 2015. године објављен је Правилник о рефрактометрима који се користе у промету роба и услуга, који ступа на снагу 1. августа 2015. године, а примењује се од 1. септембра 2015. године.
Овим правилником ближе се прописују захтеви за ручне, Abbe и аутоматске рефрактометре, који се користе у промету роба и услуга (у даљем тексту: рефрактометри), означавање рефрактометара, начин утврђивања испуњености захтева за рефрактометре, методе мерења, као и начин и услови оверавања рефрактометара.
Овај правилник примењује се на рефрактометре који мере и приказују индекс преламања и масени садржај шећера у течном раствору (воденом раствору шећера или шири), уколико су рефрактометри снабдевени одговарајућим скалама.
 
 
Правилник о млекомерима и лактофризима
30. јул 2015. године
У „Службеном гласнику РС”, 66/15 од 27. јула 2015. године објављен је Правилник о млекомерима и лактофризима, који ступа на снагу 4. августа 2015. године, а примењује се од 15. новембра 2015. године.
Овим правилником ближе се прописују захтеви за млекомере и лактофризе, означавање млекомера и лактофриза, начин утврђивања испуњености захтева за млекомере и лактофризе, методе мерења, као и начин и услови оверавања млекомера и лактофриза.
Овај правилник примењује се на млекомере и лактофризе који се користе у промету роба и услуга и који мере запремину млека.
Овај правилник не примењује се на лактофризе уграђене у друмска возила.
 
 
Правилник о мерним трансформаторима који се користе за обрачун електричне енергије
30. јул 2015. године
У „Службеном гласнику РС”, 66/15 од 27. јула 2015. године објављен је Правилник о мерним трансформаторима који се користе за обрачун електричне енергије, који ступа на снагу 4. августа 2015. године, а примењује се од 1. октобра 2015. године.
Овим правилником ближе се прописују захтеви и означавање мерних трансформатора који се користе за обрачун електричне енергије (у даљем тексту: мерни трансформатори), начин утврђивања испуњености захтева за мерне трансформаторе, методе мерења, као и начин и услови оверавања мерних трансформатора.
Овај правилник примењује се на мерне трансформаторе у колима наизменичне струје, фреквенције 50 Hz.
 
 
Српски стандарди за захтевна тржишта
6. јул 2015. године
Примена стандарда омогућава сигурнији извоз, као и побољшање перформанси производа и процеса, чиме се подиже конкурентност и одрживост пословања, истакнуто је на промоцији најновијих српских стандарда
Институт за стандардизацију Србије, Привредна комора Србије и Програм за развој приватног сектора у Србији ACCESS, који спроводи Немачка организација за техничку помоћ (GIZ) промовисали су две књиге најновијих српских стандарда. Прва збирка обрађује величине и јединице, математичке знаке и ознаке, простор, време, механику и термодинамику, а у другој се говори о индустријским системима и производима, инсталацији и опреми. Руководилац Центра за заштиту животне средине ПКС Душан Стокић, указао је да сви који користе стандарде и они који учествују у њиховом развоју, имају прилику да се упознају са најновијим техничко-технолошким решењима и са иновацијама које се нуде у наредних пет година. Helmut Mairhofer, руководилац компоненте јачања области инфраструктуре квалитета у оквиру Програма GIZ ACCESS, нагласио је да у Србији постоје компетентне институције у области стандардизације. Усвајањем новог закона који се бави овом проблематиком, мала и средња предузећа добијају одговарајуће алате, односно консалтинг и сертификацију.
Институт за стандардизацију Србије објавио је до сада 11 публикација о стандардима, рекао је директор овог института Иван Крстић. У најновијим збиркама на више од 380 страница обрађено је на српском језику осам стандарда, намењених широком кругу стручњака, студентима, наставницима и њиховим ученицима, као и заинтересованим привредницима и грађанима у Србији и региону.
Преузето са: http://www.pks.rs/Vesti.aspx?IDVestiDogadjaji=18367
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0124.php
 
 
Реализација кључног поређења - директно поређење еталона на бази Џозефсоновог ефекта између Дирекције за мере и драгоцене метале и Међународног бироа за тегове и мере
2. јул 2015. године
У Дирекцији за мере и драгоцене метале, у Одсеку за електричне величине, успешно је реализована последња фаза Приоритетног пројекта 03/2012: Национални еталон једносмерног електричног напона заснован на Џозефсоновом ефекту. У периоду од 17-25. јуна 2015. године спроведено је поређење преносног еталона на бази Џозефсоновог ефекта Међународног бироа за тегове и мере (BIPM) и реализације еталона на бази Џозефсоновог ефекта ДМДМ. Поређење је спроведено према протоколу On-site comparison of Josephson arrays, BIPM.EM-K10.a & b option B comparisons.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20150702.php
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0123.php
 
 
У Билтену OIML објављен је чланак на тему претходно упакованих производа
1. јул 2015. године
У светлу Међународне награде за изврсна достигнућа у законској метрологији земаља у развоју, коју је добила Дирекција за мере и драгоцене метале, објављен је и чланак на тему претходно упакованих производа под називом Realization of the project „Development of a system for prepackage controlˮ, аутора мр Бранке Раданов, координатора у Сектору за контролу и надзор ДМДМ.
Чланак је објављен у Билтену Међународне организације за законску метрологију (OIML), OIML Bulletin, Volume LVI, Number 3, July 2015, који се може преузети са адресе: http://www.oiml.org/en/publications/bulletin/pdf/oiml_bulletin_july_2015.pdf
Објављивањем чланка у Билтену Међународне организације за законску метрологију, Дирекција за мере и драгоцене метале је добила још једну потврду да кроз развојне токове кључних области доприноси да Република Србија равноправно са осталим чланицама Међународне организације прати светске трендове у области законске метрологије.
 
 
Потписан уговор о сарадњи између Дирекције за мере и драгоцене метале и Aгенцијe за лекове и медицинска средства
18. јун 2015. године
Дирекција за мере и драгоцене метале и Aгенција за лекове и медицинска средства Србије су данас потписале споразум о пословној сарадњи у просторијама Агенције. Потписник споразума је у име Дирекције била директор мр Вида Живковић, а у име Агенције директор Спец. др. мед. Саша Јаћовић.
Овај споразум има за циљ да формализује однос између ове две референтне институције Републике Србије на пословима од заједничког интереса у области метрологије и мерила која се користе као медицинска средства као и да постави основе будуће сарадње. У ту сврху, предвиђено је повезивања и обједињавање ресурса у областима од заједничког интереса како би се допринело квалитетнијем решавању стручних и пословно-техничких проблема, а нарочито у области примене поменутих мерила односно медицинских средстава.
Такође, овај споразум има посебан значај имајући у виду значајне обавезе Дирекције и Агенције у европским интеграцијама Републике Србије и раду на хармнонизацији са правним тековинама Европске уније у контексту преговора и приступању наше земље ЕУ. Коначно, он предвиђа сарадњу приликом обављања систематске и ванредне контроле тржишта за медицинска средства.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0122.php
 
 
Састанак овлашћених тела за обављање послова оверавања бројила електричне енергије
17. јун 2015. године
Дирекција за мере и драгоцене метале заједно са Групацијом за метрологију Удружења акредитованих тела за оцењивање усаглашености Привредне коморе Србије, одржала је 16. јуна 2015. године састанак овлашћених тела за обављање послова оверавања бројила електричне енергије, у Привредној комори Србије у Београду.
Учеснике је поздравила Луција Дујовић, помоћник директора ДМДМ, захваливши се организаторима, и напоменула да је циљ састанка указивање на битне чињенице везане за примену Правилника о мерилима (,,Службени гласник РС'', број 63/13) али и разматрање актуелних питања везаних за прелазни период и почетак примене овог Правилника од 1. јануара 2017. године.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20150617.php
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0121.php
 
 
Правилник о измени и допуни Правилника о реглоскопима
12. јун 2015. године
У „Службеном гласнику РС”, број 49/15 од 5. јуна 2015. године објављен је Правилник о измени и допуни Правилника о реглоскопима, који ступа на снагу 13. jуна 2015. године.
 
 
Посета представника ДМДМ-а PTB-у, у оквиру Пројекта подршке инфраструктури квалитета у Републици Србији
8. јун 2015. године
У оквиру пројекта техничке помоћи Републике Немачке институцијама у Републици Србији у области инфраструктуре квалитета, од 1-5.6.2015. године у просторијама PTB-а у Берлину и Брауншвајгу, одржана је студијска посета на тему „Software Testing (MID/NAWID)“. Студијскa посетa је део стручног усавршавања представника ДМДМ-а, који су чланови Радне групе за испитивање софтвера у мерилима која су обухваћена Правилником о мерилима („Службени гласник РС, број 63/13“) и Правилником о вагама са неаутоматским функционисањем („Службени гласник РС, број 63/13“).
Испред PTB-a предавања су одржали запослени у групи за тестирање софтвера у мерилима.
 
 
ЈУСК међународнa конвенцијa о квалитету - JUSK ICQ 2015
4. јун 2015. године
У оквиру традиционалне ЈУСК Међународне конвенције о квалитету - JUSK ICQ 2015 „Квалитетом ка европским и светским интеграцијама“, на Машинском факултету у Београду, 3. јуна 2015. године, у организацији Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ) и Акредитационог тела Србије (АТС), одржане су седма Специјална конференција „Национални систем акредитације – стање и будући развој” и шеста Специјална конференција „Национални метролошки систем – стање и будући развој”.
Конференције су отворили Луција Дујовић, помоћник директора ДМДМ и др Горан Џафић, заменик директора АТС, и том приликом се захвалили свим учесницима и још једном истакли значај сарадње Акредитационог тела Србије, Дирекције за мере и драгоцене метале и Института за стандардизацију Србије у одржавању инфраструктуре квалитета Републике Србије.
Осим размене стручних искустава представника ДМДМ, АТС, Института за нуклеарне науке „Винчаˮ - првог именованог института у оквиру националног метролошког система Републике Србије, овлашћених тела као и Групације за метрологију, конференције су имале за циљ и презентовање бројних радова, са освртом на резултате и новине у области метрологије и акредитације у претходних годину дана.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20150604.php
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0120.php
 
 
Светски дан акредитације
4. јун 2015. године
Међународни дан акредитације се обележава 9. јуна као глобална иницијатива коју су заједнички установили Међународни форум за акредитацију (IAF) и Међународна организација за акредитацију лабораторија (ILAC) како би промовисали значај и улогу акредитације. Сваке године на заједничким годишњим скупштинама IAF-a и ILAC-а бира се тема Међународног дана акредитације. Разни догађаји, медијске кампање, као и радионице и семинари се дешавају упоредо са прославом Међународног дана акредитације у преко 90 земаља, како би јавност била упозната са значајем акредитације. Ове године Светски дан акредитације је посвећен подршци коју акредитација обезбеђује у области пружања здравствене и социјалне заштите и обележава се под слоганом „Supporting the Delivery of Health and Social Care“.
Здравствена и социјална заштита имају исте циљеве као и готово сви сектори, у настојању да пруже услуге које испуњавају равнотежу између квалитета, економских, социјалних и еколошких потреба. Изврсност у области здравствене и социјалне заштите вођена је потребом да се обезбеди сигурност и поверење према пацијентима, породицама, као и онима који спроводе здравствену и социјалну заштиту.
Акредитација представља кључни инструмент за оне који пружају услуге у области здравствене и социјалне заштите, од сертификације, како даваоца услуга, тако и медицинских уређаја, до акредитације медицинских лабораторија за испитивања, дијагностичких служби и инспекције пружалаца социјалне заштите.
У складу са Статутом Акредитационог тела Србије, АТС (Акредитационо тело Србије) сваке године обележава и 9. јун као Међународни дан акредитације и 28. јун као Дан акредитације у Републици Србији, по дану када је у Србији 2000. године додељена прва акредитација.
Опширније на адреси: http://www.iaf.nu/articles/World_Accreditation_Day_2015/409 и http://www.ats.rs/sr/strane/dan-akreditacije
 
 
Састанак представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Светске банке, Института за физику у Београду и Дирекције за мере и драгоцене метале
1. јун 2015. године
У Дирекцији за мере и драгоцене метале (ДМДМ) је 28. маја 2015. године одржан састанак коме су присуствовали др Александар Белић, државни секретар у Министарству просвете , науке и технолошког развоја, др Александар Богојевић, директор Института за физику у Београду, др Хусеин Угур, експерт Светске банке, мр Вида Живковић, директор ДМДМ и Борис Лаштро помоћник директора ДМДМ.
Састанак су иницирали др Александар Белић, државни секретар у Министарству просвете, науке и технолошког развоја и представник Светске банке др Хусеин Угур, у оквиру пројекта на којем је тренутно ангажован, под називом Serbia Innovation Projekt (SIP). Пројект је у трећој години имплементације, a циљ му је јачање истраживачког развојног и иновационог система Републике Србије. Покретач пројекта је Влада Републике Србије, финансијер је Европска унија, a имплементација је поверена Светској банци.
У оквиру састанка разговарало се о поменутом пројекту, као и будућим правцима сарадње Института за физику и ДМДМ, с обзиром на водећу улогу ове две институције у остваривању научног и технолошког развоја Републике Србије.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0119.php
 
 
TrainMiC курс
1. јун 2015. године
У организацији Дирекције за мере и драгоцене метале, Привредне коморе Србије и Акредитационог тела Србије, а под покровитељством Европске комисије и Института за референтне материјале и мерења (IRMM) као носиоца пројекта, у просторијама Привредне коморе Србије одржан је TrainMiC - Програм обуке за мерења у хемији „Принципи и примене метрологије у хемији“, у периоду од 28-29. маја 2015. године.
Курсу је присуствовало 20 учесника, представника акредитованих лабораторија за испитивање и еталонирање, Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, института, привреде и лабораторија у поступку акредитације. Теме обрађене на овом курсу односиле су се на следивост резултата мерења у аналитичким поступцима, валидацију поступка мерења унутар лабораторија, несигурност мерења (део I - принципи и несигурност мерења и део II - приступи оцени), а према захтевима стандарда ISO/IEC 17025. У оквиру курса представљена су три практична примера кроз вежбе: Одређивање концентрације нитрата у пијаћој води, Одређивање полифосфата у месним производима и Одређивање укупног органског угљеника у отпадним водама.
 
 
Студенти Високе техничке школе струковних студија из Зрењанина у посети Одсеку за контролу и надзор Зрењанин
27. мај 2015. године
Дана 26. маја 2015. године студенти Високе техничке школе струковних студија из Зрењанина посетили су Одсек за контролу и надзор Зрењанин (ОКН Зрењанин), организациону јединицу Дирекције за мере и драгоцене метале (Дирекција) за подручје Баната.
Студенти су упознати са надлежностима Дирекције у оквиру Министарства привреде и њеним пословима и задацима у области метрологије, који су у функцији пословања привредних, научних и других организација, као и побољшања квалитета живота људи. Упознати су и са територијалном надлежношћу ОКН Зрењанин и пословима које обавља овај Одсек.
Након упознавања са организационом шемом Дирекције и приказивања промотивног филма о раду Дирекције, стручна посета је настављена обиласком лабораторија. У лабораторији за физичко-хемијска мерила студентима је демонстрирано оверавање ареометара за мерење густине и квалитативна анализа предмета од драгоцених метала. На крају, студенти су добили одговоре на бројна питања у вези употребе и начина провере исправности мерила која се користе у свакодневном животу.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0118.php
 
 
Састанак овлашћених тела за обављање послова оверавања мерила масе
27. мај 2015. године
Дирекцијa за мере и драгоцене метале је, 26. маја 2015. године, у Београду, организовала Састанак овлашћених тела за обављање послова оверавања мерила масе, који је имао за циљ да укаже пажњу овлашћеним телима на битне чињенице, важне за примену Правилника о вагама са неаутоматским функционисањем („Службени гласник РС“, број 17/13) и стандарда SRPS EN 45501. Дирекцију су представљали Луција Дујовић, помоћник директора Дирекције за мерe и драгоцене метале, Драгутин Вељковић, шеф Одсека за контролу и надзор Крушевац, Предраг Ђурић, руководилац Групе за масу, силу и притисак и Борис Рамач метролог за масу, силу и притисак – координатор.
Учеснике је поздравила Луција Дујовић и позитивно оценила велику заинтересованост овлашћених тела за учешће на састанцима које организује Дирекција и подсетила их на обавезу да кориснике својих услуга правовремено информишу о метролошким захтевима који су прописани Правилником о вагама са неаутоматским функционисањем („Службени гласник РС“, број 17/13), чија примена почиње 1. јануара 2016. Године. Такође су разматрана и друга актуелна питања, везана како за прелазни период, тако и за сам почетак примене овог правилника. Још једном је наглашено да се од овлашћених тела очекује активно учествовање и допринос у доношењу нових законских и подзаконских аката у поменутој области.
На састанку је приказана презентација:
Прaвилник o вaгaмa сa нeaутoмaтским функциoнисaњeм и SRPS EN45501
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0117.php
 
 
Студенти Факултета организационих наука у посети Дирекцији за мере и драгоцене метале
25. мај 2015. године
У оквиру обележавања Дана метрологије и петнаест година сарадње Факултета организационих наука Универзитета у Београду и Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ), на иницијативу мр Ане Трајковић, асистента на Катедри за менаџмент квалитета и стандардизацију ФОН, 22. маја 2015. године је организована посета студената ове студијске групе ДМДМ.
Први пут, у националном метролошком институту, студенти су имали прилику да се ближе упознају са метролошким системом у Републици Србији, са стручним пословима из области научне и законске метрологије и са улогом Дирекције за мере и драгоцене метале у обезбеђењу метролошке следивости у Републици Србији.
Након приказивања промотивног филма о раду ДМДМ, стручна посета је настављена обиласком лабораторија у Дирекцији за мере и драгоцене метале.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0116.php
 
 
Семинар о примени Правилника о претходно упакованим производима, Зрењанин
22. мај 2015. године
Семинар о примени Правилника о претходно упакованим производима одржан је 18. маја 2015. године, у организацији Привредне коморе Зрењанин и Дирекције за мере и драгоцене метале, у просторијама Привредне коморе Зрењанин у Зрењанину. Координатор семинара, мр Бранка Раданов, поздравила је присутне испред Дирекције за мере и драгоцене метале, а мр Биљана Влатковић, у име Регионалне привредне коморе Зрењанин.
Семинар је био реализован тако да је обухватао теоријски и практични део (радионица и смернице пакерима). Предавачи су били тим из Дирекције: мр Бранка Раданов, Љиљана Булић, Љиљана Мићић, Мирјана Бандовић, Бошко Стефановић и Александар Костић. Семинар је имао за циљ упознавање циљне групе са Правилником као и регистрацију пакера и увозника са подручја Банатског округа.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0115.php
 
 
Посета представника PTB у оквиру Пројекта подршке инфраструктури квалитета у Републици Србији
15. мај 2015. године
У оквиру пројекта техничке помоћи Републике Немачке институцијама у Републици Србији у области инфраструктуре квалитета, од 11-13. маја 2015. године у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале одржана је радионица на тему „Идентификација капацитета ДМДМ за акредитацију према стандарду ISO/IEC 17065 за Директиву о мерилима (MID) и Директиву о неаутоматским вагама (NAWID)”.
Предавач је био Dr. Harry Stolz из националног метролошког института Немачке (PTB - Physikalisch-Technische Bundesanstalt). Радионици су присуствовали представници Дирекције за мере и драгоцене метале.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0114.php
 
 
У Београду је одржан 31. састанак Комитета WELMEC
12. мај 2015. године
31. састанак Комитета WELMEC - Европске сарадње у законској метрологији (31st Committee Meeting of WELMEC - European Cooperation in Legal Metrology), одржан је у Београду од 5-7. маја 2015. године.
Састанку је присуствовало 50 учесника, који су представљали чланове и придружене чланове WELMEC (Members and Associate members), осам Радних група (Working Groups) и три Организације-посматрача (Observer Organisations).
Састанку је претходио састанак председавајућих (Convenors Meeting), који је одржан 4. маја 2015. године у Дирекцији за мере и драгоцене метале, на којем је разматрана стратегија WELMEC, за период од 2015-2020. године, дефинисани стратешки приоритети и усвојене конкретне активности.
Учеснике су поздравиле, у име домаћина скупа, Дирекције за мере и драгоцене метале, мр Вида Живковић, директор и Anneke van Spronssen, председавајућа организације WELMEC.
У уводној презентацији мр Виде Живковић представљене су активности ДМДМ, хармонизација националног законодавства у области метрологије са законодавством и праксом Европске Уније, имплементација транспонованих директива ЕУ и истакнути стратешки циљеви у области законске метрологије за период 2015‐2020. године у Републици Србији.
Састанак је настављен приказом презентација представника Радних група, извештајем о активностима организације EURAMET, укључујући и активности Фокус групе (Focus Group). У даљем току скупа дат је осврт на активности Организација-посматрача: EA (European Co-opeation for Accreditation), OIML (Meђународне организације за законску метрологију - International Organization for Legal Metrology) и NoBoMet (European Platform of Notified Bodies in Legal Metrology).
Том приликом, мр Види Живковић, директору Дирекције за мере и драгоцене метале, Stephen Patoray, директор Међународног бироа за законску метрологију и представник OIML, свечано је уручио Међународну награду за изврсна достигнућа у законској метрологији земаља у развоју - стаклени изгравирани трофеј.
У завршном делу, након извештаја председавајућих и Секретаријата, усвојене су резолуције 31. састанка WELMEC и одређено је место одржавања наредног састанка ове организације.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0113.php
 
 
ЈУСК међународнa конвенцијa о квалитету - JUSK ICQ 2015
4. мај 2015. године
Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) и Акредитационо тело Србије (АТС) у оквиру ЈУСК међународне конвенције о квалитету - JUSK ICQ 2015 - (http://www.jusk.rs/) организују седму Специјалну конференцију „Национални систем акредитације - стање и будући развој” и шесту Специјалну конференцију „Национални метролошки систем – стање и будући развој”, које ће се одржати у среду 3. јуна 2015. године, на Машинском факултету у Београду, Краљице Марије 16, у сали CeNT (први спрат), у термину од 9:00 – 13:00.
Позивамо вас да, уколико сте у могућности, присутвујете овим изузетно значајним и едукативним Конференцијама.
Позив
Регистрациони лист
 
 
Обука „Увод у PROlab софтвер”
24. април 2015. године
У оквиру наставка пројекта техничке помоћи Републике Немачке (PTB и GIZ) институцијама у Србији у области инфраструктуре квалитета, „Истраживање потреба за следивошћу у хемијским, медицинским и мерењима у области заштите животне средине“, др Дитлиф Лик је боравио у Србији од 20. до 23. априла 2015. године.
Током посете организована је дводневна обука-радионица на тему: „Увод у PROlab софтвер за обраду резулатата РТ шема”. Обуци су присуствовали представници Акредитационог тела Србије, НИС-Нафтагас-a, ЈКП Београдских електрана, Института за хигијену и технологију меса из Београда, Фармацеутског факултета из Београда, Института за прехрамбене технологије из Новог Сада, Центра за медицинску биохемију Клиничког центра Србије, као и представници Дирекције за мере и драгоцене метале, укупно 15 учесника. Предавач на обуци био је др Дитлиф Лик из РТВ, Немачка.
Софтвер ће се налазити у Дирекцији за мере и драгоцене метале, на располагању потенцијалним заинтересованим организаторима међулабораторијских поређења.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0112.php
 
 
Семинар о примени Правилника о претходно упакованим производима, Краљево
21. април 2015. године
Семинар о примени Правилника о претходно упакованим производима одржан је 20. априла 2015. године, у организацији Привредне коморе Краљево и Дирекције за мере и драгоцене метале, у просторијама Привредне коморе Краљево, у Краљеву. Присутне је поздравила, испред Дирекције за мере и драгоцене метале, помоћник директора Луција Дујовић, која је изложила презентацију о значају и резултатима рада Дирекције за мере и драгоцене метале.
Семинар је био реализован тако да је обухватао теоријски и практични део (радионица и смернице пакерима). Предавачи су били тим из Дирекције: мр Бранка Раданов, Љиљана Мићић, Ружа Крајнингер Вуковић, Александар Костић, Тамара Калинић, Душан Јовановић и Бошко Стефановић. Семинар је имао за циљ упознавање циљне групе са Правилником, као и регистрацију пакера и увозника са подручја општине Краљево.
 
 
Тржишни надзор - обука
20. април 2015. године
Обука из области тржишног надзора „The first consultancy mission on Market surveillance of measuring instruments”, одржана је у периоду од 15-17. априла 2015. године у Дирекцији за мере и драгоцене метале, у оквиру пројекта сарадње са немачким Институтом за метрологију (PTB). Предавач г. Kugler Rupert, консултант у Аустријском Институту BEV, одржао је низ презентација са доста интересантних и корисних информација које се тичу искуства аустријске законске метрологије, као и начина рада и организације послова тржишног надзора института BEV.
Координатор обуке од стране Дирекције за мере и драгоцене метале била је мр Бранка Раданов, а учесници обуке - запослени у Сектору за контролу и надзор Дирекције за мере и драгоцене метале.
Обука је обухватила различите теме из обимне законске регулативе у области тржишног надзора са аспекта новог законодавног оквира у ЕУ (New Legal Framework). У активној дискусији учесника обуке донет је и закључак у виду предложеног акционог плана са предложеним даљим активностима у овој области, укључујући детаљну анализу циљних мерила у законској метрологији у Републици Србији, начине процене ризика, имајући у виду досадашње резулатате у области тржишног надзора над претходно упакованим производима и мерилима, надзора над овлашћеним телима и надзора над мерилима у употреби.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0111.php
 
 
Годишњи састанак овлашћених тела за обављање послова оверавања мерила
8. април 2015. године
Годишњи састанак овлашћених тела за обављање послова оверавања мерила (овлашћених тела) одржан је 7. априла 2015. године у Београду, у Клубу посланика, у организацији Дирекције за мере и драгоцене метале, уз присуство представника Министарства привреде.
Присутне је поздравила мр Вида Живковић, директор ДМДМ и изразила задовољство због великог броја учесника скупа, похваливши труд и рад овлашћених тела у претходном периоду, у којем су учињена значајна побољшања у овој области метрологије. Осим знатног пораста броја оверених мерила, који указује на квантитет услуга које пружају ови субјекти, посебну пажњу треба посветити и њиховом квалитету. У ту сврху је и задатак, пред свим учесницима метролошког система Републике Србије, прилагођавање новим прописима, нарочито Правилнику о мерилима и Правилнику о вагама са неаутоматским функционисањем, у прелазном периоду, а и обавеза поштовања свих важећих прописа и специфичних захтева предвиђених прописима у области метрологије. Од овлашћених тела се, такође, очекује активно учествовање и допринос у доношењу нових законских и подзаконских аката у поменутој области, као и ангажовање на плану адекватног и правовременог информисања корисника својих услуга.
На састанку, који је водила Луција Дујовић, помоћник директора ДМДМ, наглашена је потреба одржавања састанака овлашћених тела са специфичним темама, посвећених појединим врстама мерила.
Други део састанка био је посвећен дискусији, у оквиру које су представници овлашћених тела изнели своја питања, предлоге и сугестије.
У оквиру састанка, приказане су следеће презентације:
Годишњи извештај о раду овлашћених тела за 2014. годину - Драгутин Вељковић, шеф Одсека за контролу и надзор Крушевац, координатор за надзор над стручним радом овлашћених тела
Овлашћена тела за оверавање мерила - Жељко Лалић, Министарство привреде, Сектор за инфраструктуру квалитета и безбедност производа на тржишту
Искуства из надзора над овлашћеним телима - Драгутин Вељковић, шеф Одсека за контролу и надзор Крушевац, координатор за надзор над стручним радом овлашћених тела
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0110.php
 
 
Округли сто и конференција за медије Националне асоцијације техничких прегледа НАТЕП, Управе саобраћајне полиције и Агенције за безбедност саобраћаја
27. март 2015. године
Национална асоцијација техничких прегледа НАТЕП, Управа саобраћајне полиције и Агенција за безбедност саобраћаја одржали су округли сто и конференцију за медије 24. марта, у свечаној сали Управне зграде Београдског сајма.
Овај традиционални округли сто одржао се у оквиру пратећег програма 52. Међународног сајма аутомобила и 9. Међународног сајма мотоцикала у Београду који се одржава у трајању од 20 до 29. марта 2015. Том приликом, присутнима су се обратили Влада Маринковић, председник Управног одбора Националне асоцијације техничких прегледа НАТЕП, Милан Божовић в. д. директора Агенције за безбедност саобраћаја, Зоран Алимпић начелник Сектора за возила Агенције за безбедност саобраћаја, Небојша Арсов, начелник одељења за саобраћајно техничке послове и прекршајне поступке Управе саобраћајне полиције МУП-а Републике Србије и Луција Дујовић, помоћник директора Дирекције за мере и драгоцене метале.
На округлом столу је највише било речи о Предлогу измена и допуна одредаба Закона о безбедности саобраћаја на путевима и предлогу новог Правилника о техничком прегледу возила.
Опширније на адреси: http://www.abs.gov.rs/tekuce/saopstenje_pl.2015.03.25.html
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0109.php
 
 
Групација за метрологију PKS члан европске асоцијације EUROCAL
27. март 2015. године
Пријем Групације за метрологију у Асоцијацију европских удружења лабораторија за еталонирање (EUROCAL) значи признање нашим лабораторијама да имају систем адекватан европском.
Љубиша Димитријевић, секретар Удружења акредитованих тела за оцењивање усаглашености Привредне коморе Србије (PKS) и Peter Ulbig, представник Националног метролошког института Немачке (PTB) потписали су данас Споразум о приступању Групације за метрологију UATOU PKS Асоцијацији европских удружења лабораторија за еталонирање (EUROCAL).
„Пријем Групације за метрологију у ову европску асоцијацију значи признање нашим лабораторијама да имају систем еталонирања адекватан европском”, рекао је Димитријевић и додао да је на тај начин створена могућност да домаћи произвођачи лакше пласирају своје производе на страна тржишта. Предности учлањења Групације за метрологију у ову престижну Асоцијацију је у размени искуства и добре праксе, доступност свим материјалима - процедуре, препоруке, упутства, као и учешћу у креирању заједничких европских вредности на пољу калибрације.
Peter Ulbig, предавач на семинару „Ревизија стандарда ISO/IEC 17025 и међународна поређења”, који је PKS организовала у сарадњи са Дирекцијом за мере и драгоцене метале и Акредитационим телом Србије, објаснио је како функционише Немачки метролошки институт.
Групација за метрологију PKS покренула је почетком године иницијативу за пуноправно чланство у EUROCAL, формирана је радна група која је усагласила сва техничка питања, а захваљујући доброј сарадњи са Министарством привреде, Дирекцијом за мере и драгоцене метале и Акредитационим телом Србије, направљен је предлог шема међулабораторијских поређења.
Преузето са: http://www.pks.rs/Vesti.aspx?IDVestiDogadjaji=16972
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0108.php
 
 
Десети састанак Техничког комитета за квалитет EURAMET/TC-Q, Праг
26. март 2015. године
У Прагу је, од 18-19. марта 2015. године, одржан Десети састанак Техничког комитета за квалитет Европског удружењa националних метролошких института - EURAMET, EURAMET/TC-QUALITY (TC-Q), на којем су представници Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ) и ИНН „Винча” (VINS) презентовали своје системе управљања квалитетом – QMS (SRPS ISO/IEC 17025).
Десетом састанку Teхничког комитета за квалитет EURAMET TC-Q присуствовали су представници из 36 држава из Европе, представници ЕURAMET, EU и представници GULFMET, регионалне метролошке организације земаља Персијског залива.
По први пут Техничким комитетом је председавао Dr. Enver Sadikoglu из UME, Tурска, коме је дужност предао Dr. Pavel Klenovský, директор CMI, Чешка, организатор скупа.
Иницијалне QMS презентације представили су: Естонија - University of Tartu, Белгија - SCK-CEN/LNK, Швајцарска - MBW Calibration Ltd и Србија - VINS, као први институт у Србији именован за носиоца националног еталона из области јонизујућег зрачења. Периодичну реевалуацију QMS презентовали су представници: Европске уније - IRMM, Бугарскe - BIM-NCM, Чешке - CMI, CHMI, VUGTK, IPE, Грчке - EIM, HIRCL/HAEC, Румуније - INM, IFIN-HH, Летоније - LATMB, Хрватске - HMI/FER-PEL, HMI/FSB-LIMS, FSB-LPM, FSB-LPMD, FSB-SSDL, Румуније - INM, IFIN-HH, Пољске - INTiBS и Републике Србијe - ДМДМ, носиоца националних еталона из области електричних и магнетних величина, масе и сродних величина, дужине, акустике, протока, времена и фреквенције, фотометријских и радиометријских величина и термометрије.
Презентацију QMS у ДМДМ, за период од 2010-2014. године, излагаo je помоћник директорa Сектора за развој метрологије Борис Лаштро, уз подршку Славице Симић, руководиоца Групе за термометрију. Председавајући и сви присутни, били су јединствени у ставу да је реевалуациона QMS презентација Дирекције сажета, јасна и са уочљивим напретком у систему квалитета, тако да је једногласно изгласано поверење у QMS Дирекције, као и њену способност да испуни захтеве споразума CIPM MRA.
Посебна излагања по позиву имали су представник GULFMET - нове регионалне организације у настајању, као и председавајућа Техничког комитета за метрологију у хемији, TC-MC, Mickela Sеga, INRIM, Италија, на тему производње референтних материјала и примене ISO Guide 34, као и поступка потврђивања назначене вредности у складу са ISO/IEC 17025.
Следећи састанак контакт особа TC-Q одржаће се у априлу 2016. у Скопљу, у организацији BOM, FYR Македонија.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0107.php
 
 
Почетак летњег рачунањa времена у 2015. години
20. март 2015. године
На основу Закона о рачунању времена („Службени лист СЦГ” број 20/06) летње рачунање времена у 2015. години почиње 29. марта 2015. године у 2 h, 00 min, 00 s, тако што се, померањем за један час унапред, време у 2 h, 00 min, 00 s рачуна као 3 h, 00 min, 00 s.
 
 
У Београду је одржан други део обуке и радионице „Training and Workshop on Principles of Strategic Management (Part II)” чији је домаћин била Дирекција за мере и драгоцене метале
17. март 2015. године
Дирекција за мере и драгоцене метале је, у оквиру Акционог плана за 2015. годину EURAMET Фокус групе за помоћ у развоју националне метролошке инфраструктуре (EURAMET FG-FNMID - Focus Group on Facilitating National Metrology Infrastructure Development) била домаћин „Training and Workshop on Principles of Strategic Management (Part II)” - Oбуке и радионицe о принципима стратешког менаџмента, од 12-13. марта 2015. године, у Београду.
Предавач је био експерт из националног метролошког института Немачке (PTB) Mr. Oliver Karkoschka.
Анализирани су резултати претходне обуке одржане децембра 2014. године. Разматрани су различити аспекти у вези са планирањем даљих активности у раду и стратегијом будућег развоја националних метролошких института: анализа потреба, приоритетне области за развој, мерне могућности, људски ресурси и организациони капацитети које треба развијати, као и перспективе за даљи развој у ширем смислу.
Исход таквог деловања је од посебног значаја не само за чланове EURAMET и њихових придружених чланова (као подршка у припремању елемената у вези са њиховом стратегијом развоја) већ и за сам EURAMET, јер је познавање потреба развоја чланова EURAMET од пресудног значаја за планирање активности изградње капацитета (Capacity Building) и стратешко истраживање.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20150317.php
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0106.php
 
 
Правилник о реглоскопима
17. март 2015. године
У „Службеном гласнику РС”, број 26/15 од 14. марта 2015. године објављен је Правилник о реглоскопима, који ступа на снагу 22. марта 2015. године, а примењује се од 1. априла 2015. године.
Овим правилником ближе се прописују захтеви за реглоскопе, означавање реглоскопа, начин утврђивања испуњености захтева за реглоскопе, методе мерења, као и начин и услови оверавања реглоскопа.
Овај правилник примењује се на реглоскопе који се користе у функцији контроле и безбедности саобраћаја при техничком прегледу возила на линијама техничког прегледа.
 
 
Правилник о измени Правилника о манометрима за мерење крвног притиска
17. март 2015. године
У „Службеном гласнику РС”, број 26/15 од 14. марта 2015. године објављен је Правилник о измени Правилника о манометрима за мерење крвног притиска, који ступа на снагу 22. марта 2015. године.
 
 
У Зрењанину је одржан семинар „Законска метрологија”
26. фебруар 2015. године
Регионална привредна комора Зрењанин у сарадњи са Дирекцијом за мере и драгоцене метале дана 24. фебруара 2015. године одржала је семинар под називом „Законска метрологија”. Семинар је имао за циљ да упозна привредне субјекте из Средњобанатског управног округа о значају законске метрологије, као и да их ближе упозна са новинама у метролошком систему Републике Србије. На семинару су приказане следеће презентације:
 1. Метролошки систем Републике Србије (мр Вида Живковић, директор Дирекције за мере и драгоцене метале);
 2. Законска метрологија - Закон о метрологији Републике Србије (Луција Дујовић, помоћник директора Дирекције за мере и драгоцене метале);
 3. Оверавање мерила (Љиљана Булић, шеф Одсека за контролу и надзор Зрењанин);
 4. Метролошки надзор (Мирјана Ломпар, шеф Одсека за контролу и надзор Београд).
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0105.php
 
 
Учешће Дирекције за мере и драгоцене метале у EMPIR пројектима
13. фебруар 2015. године
Процес евалуације предлога EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research) позива за 2014. годину који су прошли у другу фазу Европских истраживачких пројеката колегијалне сарадње (JRP - Joint Research Project) је завршен. Независне судије су оцениле и вредновале пројекте, а EMPIR комитет је пристао да преговара са Европском Комисијом о финансирању следећих пројеката на којима је Дирекција за мере и драгоцене метале пријавила своје учешће:
 • Traceable calibration of dynamic weighing instruments;
 • Matrix reference materials for environmental analysis;
 • Developing traceable capabilities in thermal metrology.
Опширније на адреси:
http://www.euramet.org/index.php?id=latestnews&tx_ttnews%5Btt_news%5D=383&cHash=b8a559a9c1379d0b741410786d2954df
 
 
Правилник о опациметрима
10. фебруар 2015. године
У „Службеном гласнику РС”, број 15/15 од 6. фебруара 2015. године објављен је Правилник о опациметрима, који ступа на снагу 14. фебрура 2015. године, а примењује се од 1. априла 2015. године.
Овим правилником ближе се прописују захтеви за опациметре, означавање опациметара, начин утврђивања испуњености захтева за опациметре, начин испитивања типа опациметара, методе мерења, као и начин и услови оверавања опациметара.
Овај правилник примењује се на опациметре који се користе у функцији контроле и безбедности саобраћаја при техничком прегледу возила на линијама техничког прегледа.
 
 
Седница Групације за метрологију
2. фебруар 2015. године
На седници Групације за метрологију одржаној 29. јануара 2015. године било речи о проблему сиве економије у тој области, могућностима сузбијања превара и крађа, као и повећању конкурентности лабораторија и контролних тела.
Групација за метрологију Удружења акредитованих тела за оцењивање усаглашености Привредне коморе Србије (ПКС) покренуће иницијативу за пуноправно чланство у EUROCAL. Формирана је Радна група која ће усагласити сва техничка питања до момента учлањења, истакнуто је на седници Групације.
Захваљујући доброј сарадњи и комуникацији Групације за метрологију са Министарством привреде, Дирекцијом за мере и драгоцене метале и Акредитационим телом Србије, направљен је предлог шема међулабораторијских поређења која су веома значајна за Групацију. Предвиђено је да међулабораторијским поређењима руководи Дирекција за мере и драгоцене метале.
На седници је било речи и о проблему сиве економије у области метрологије и могућностима сузбијања превара и крађа које настају коришћењем мерила која не задовољавају метролошке прописе, као и о сталној активности повећања конкурентности лабораторија и контролних тела, пре свега, развијањем система међулабораторијских поређења и ПТ активностима.
Групација за метрологију је изабрала једног новог члана, усвојила Извештај о раду Групације за 2014. годину и Програм рада Групације за 2015. годину.
Групацију чине чланови ПКС које је акредитовало Акредатиционо тело Србије, а чија је делатност у вези са пословима оверавања мерила, оцењивања усаглашености мерила са прописаним захтевима, као и пословима еталонирања.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0104.php
 
 
Обавештење о покретању поступка међулабораторијских поређења (PT шеме) из области димензионих величина
8. јануар 2015. године
Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ), Одсек за димензионе, оптичке величине и акустику, планира да у наредном периоду организује међулабораторијска поређења у области димензионих величина и то:
 1. Еталонирање мерних лењира и
 2. Еталонирање материјализованих мера храпавости
Све заинтересоване лабораторије из земље и региона које желе да учествују у поменутим поређењима, PT-шемама, могу да поднесу свој захтев/пријаву званично на адресу Дирекције за мере и драгоцене метале, 11000 Београд, Мике Аласа 14, најкасније до 31. 01. 2015. године.
Лабораторије учеснице ће сносити трошкове међулабораторијског поређења као и трошкове транспорта предмета еталонирања. Лабораторије су у обавези да саме обезбеде транспорт еталона до наредне лабораторије учеснице, а у складу са техничким протоколом поређења.
Трошкови који се уплаћују на рачун ДМДМ за потребе поређења износиће 21.000,00 RSD по поређењу.
ДМДМ ће, као пилот лабораторија, након прикупљања пријава, свим учесницама доставити технички протокол поређења.
У зависности од броја заинтересованих лабораторија, ДМДМ ће накнадно одредити датум почетка наведене активности.