ћир lat eng
 
 
 
   Архива > Вести 2014  
ВЕСТИ - 2014
 
Важна примена техничког законодавства и усаглашавање
26. децембар 2014. године
Правовремено информисање и едукација о техничким прописима и стандардима и њихово доследно спровођење кључни су за унапређење конкурентности српске привреде, истакнуто је на округлом столу „Регулаторни оквир техничког законодавства у Србији и његова примена у пракси”, који је организовала Привредна комора Србије у сарадњи са Министарством привреде, Акредитационим телом Србије, Институтом за стандардизацију Србије и Дирекцијом за мере и драгоцене метале, одржаном 25. децембра 2014. године.
Директор Сектора за привредни систем ПКС Љубиша Димитријевић рекао је да је неопходно посебну пажњу посветити процесу усаглашавања и процене усаглашености производа. Циљ је да се учесници упознају са општим и посебним областима техничког законодавства.
Јелена Поповић, помоћница министра привреде, указала је на значај унапређења конкурентности српске привреде и трасирања пута за квалитетан и безбедан српски производ на европском тржишту. Да бисмо били извозно оријентисани, неопходно је да технички прописи буду имплементирани у наш правни систем.
Лидија Стојановић, помоћница министра трговине и главни тржишни инспектор, указала је да је неопходно унапређење знања када је у питању техничко законодавство, као и повећање компетентности инспектора. Активности и делокруг рада Акредитационог тела Србије представила је Милица Лукешевић, вршилац дужности директора тог тела, док је Вида Живковић, директорка Дирекције за мере и драгоцене метале указала да су у области метрологије све европске регулативе преузете у српско законодавство. Међутим, како је истакла, најважније је да буду и доследно примењиване.
Опширније на адреси: http://www.pks.rs/Vesti.aspx?IDVestiDogadjaji=15983
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0103.php
 
 
У Београду је одржан Годишњи скуп Дирекције за мере и драгоцене метале „У сусрет изазовима у 2015.”
17. децембар 2014. године
У Београду је, у просторијама Клуба посланика, 16. децембра 2014. године, одржан Годишњи скуп Дирекције за мере и драгоцене метале „У сусрет изазовима у 2015.”, којем су присуствовали сви запослени.
У уводној речи, мр Вида Живковић, директор ДМДМ, поздравила је присутне и истакла да је ово, већ традиционално окупљање, прилика да се сви запослени у ДМДМ састану, како би се размотрило све оно што је урађено у претходној години, као и да би се разменила искуства у раду.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20141217.php
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0102.php
 
 
У Београду је одржана обука и радионица „Training and Workshop on Principles of Strategic Management” чији је домаћин била Дирекција за мере и драгоцене метале
9. децембар 2014. године
Дирекција за мере и драгоцене метале је, у оквиру Акционог плана за 2014. годину EURAMET Фокус групе за помоћ у развоју националне метролошке инфраструктуре (EURAMET FG-FNMID - Focus Group on Facilitating National Metrology Infrastructure Development), била домаћин „Training and Workshop on Principles of Strategic Management” - Oбуке и радионицe о принципима стратешког менаџмента, од 4-5. децембра 2014. године, у Београду.
Учесници обуке били су представници земаља југоисточне Европе: Македоније (BoM), Босне и Херцеговине (IMBiH), Црне Горе (MBM), Албаније (DPM), Србије (ДМДМ), Хрватске (HMI), Пољске (GUM), Турске (UME), Ирске (NSAI). Обука је одржана уз техничку помоћ националног метролошког института Немачке (PTB) и EURAMET.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20141209.php
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0101.php
 
 
ДМДМ у студијској посети националном метролошком иституту Аустрије у оквиру пројекта техничке помоћи
4. децембар 2014. године
У оквиру пројекта техничке помоћи Републике Немачке институцијама у Републици Србији у области инфраструктуре квалитета, у организацији националног метролошког института (НМИ) Немачке, Physikalisch Technische Bundesanstalt (РТВ) и у сарадњи са Physico Techical Testing Service (PTP) у саставу НМИ Аустрије, Bundesamt für Eich - und Vermessungswesen (BEV), од 17. новембра до 21. новембра 2014. године, представници Дирекције за мере и драгоцене метале, Министарства привреде Републике Србије и Акредитационог тела Србије били су у студијској посети националном метролошком институту Аустрије (BEV).
Студијска посета под називом „Implementation of MID and NAWID – New Legislation Framework” обухватила је посету нотификованом телу BEV, презентације и дискусије везане за успостављање и примену MID и NAWID, дискусију о модулима B, D, G и F, као и посету лабораторијама за проток, масу, електричне величине и таксиметре.
За успостављање хармонизованог и конзистентног приступа законској метрологији у Европи, посебно су наглашени WELMEC водичи. Акцентована је непристрасност и независност свих тела у функцији законске метрологије. Истакнут је значај увођења система сертификације производа, како би се на тржишту показало да је испоручилац у стању да производи производе који су у складу с одређеним нормативним документима.
У оквиру спроведене студијске посете размењена су искустава у имплементацији директива и стандарда у области метрологије. Успешној сарадњи између представника BEV и ДМДМ допринео је висок степен познавања актуелних тема обуке и интерактивни рад учесника.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0100.php
 
 
TrainMiC курс
2. децембар 2014. године
У организацији Дирекције за мере и драгоцене метале, Привредне коморе Србије и Акредитационог тела Србије, а под покровитељством Европске комисије и Института за референтне материјале и мерења (IRMM) као носиоца пројекта, у просторијама Привредне коморе Србије одржан је TrainMiC - Програм обуке за мерења у хемији, у периоду од 27-28. новембра 2014. године. Курсу је присуствовало 19 учесника, представника акредитованих лабораторија за испитивање и еталонирање, завода за јавна здравља, института, привреде и лабораторија у поступку акредитације. Теме обрађене на овом курсу односиле су се на увод у метрологију у хемији, узорковање као део поступака мерења, статистику за аналитичку хемију - део I и II, избор и употребу референтних материјала и међулабораторијска поређења према захтевима стандарда ISO/IEC 17025.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0099.php
 
 
Семинар о примени Правилника о претходно упакованим производима
1. децембар 2014. године
Семинар о примени Правилника о претходно упакованим производима одржан је 26. новембра 2014. године, у организацији Привредне коморе Војводине и Дирекције за мере и драгоцене метале, у просторијама Привредне коморе Војводине у Новом Саду. Координатор семинара, мр Бранка Раданов, поздравила је присутне испред Дирекције за мере и драгоцене метале. Семинар је био реализован тако да је обухватао теоријски и практични део (радионица и смернице пакерима). Предавачи су били тим из Дирекције: мр Бранка Раданов, Љиљана Мићић, Ружа Крајнингер Вуковић, Александар Костић, Тамара Калинић, Душан Јовановић и Бошко Стефановић. Семинар је имао за циљ упознавање циљне групе са Правилником, као и регистрацију пакера и увозника са подручја Војводине.
 
 
Тржишни надзор - обука
1. децембар 2014. године
Обука под називом „Тржишни надзор”, намењена запосленима на пословима надзора у Сектору за контролу и надзор ДМДМ, одржана је 28. новембра 2014. године, у просторијама Одсека за контролу и надзор Суботица. Обука је имала за циљ оспособљавање запослених у Сектору за контролу и надзор ДМДМ за обављање послова тржишног надзора. На почетку обуке, помоћник директора Луција Дујовић поздравила је учеснике обуке. Предавачи на обуци, мр Бранка Раданов, координатор и Мирјана Ломпар, шеф Одсека за контролу и надзор Београд, упознале су присутне са аспектима тржишног надзора, а нарочито када је реч о надзору над имплементацијом нових правилника којима су транспоноване ЕУ директиве у области мерила и неаутоматских вага, као и у вези са неопходним статистичким методама узорковања, неопходних за правилно обављање нових послова тржишног надзора. Обука се састојала од теоријског дела као и радионице са конкретним примерима. Домаћин обуке, Одсек за контролу и надзор Суботица, срдачним дочеком и добром организацијом оставио је позитиван утисак на све учеснике обуке.
Програм рада
 
 
25. састанак Генералне конференцији за тегове и мере (CGPM)
27. новембар 2014. године
У периоду од 18. до 20. новембра 2014. године одржан је 25. састанак Генералне конференције за тегове и мере (CGPM) у Конгресној палати Версаја у Версају.
У раду 25. Генералне конференције за тегове и мере учествовале су делегације из 44 државе чланице и око 30 држава, односно економија, придружених Генералној конференцији. Конференцији су, такође, присуствовали представници Међународне организације за законску метрологију (OIML), Међународне сарадње за акредитацију лабораторија (ILAC), Међународне организације за стандардизацију (ISO) и др. Конференцијом је председавао председник Француске Академије наука (Académie française des sciences) професор Philippe Taquet.
На 25. Генералној конференцији за тегове и мере, на основу овлашћења министра иностраних послова Републике Србије, учествовала је мр Вида Живковић, директор Дирекције за мере и драгоцене метале, као представник Републике Србије.
На овој Генералној конференцији је усвојено пет резолуција које се односе на научна и институционална питања, а нарочито на будућу редефиницију Међународног система јединица (SI).
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20141127.php
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0098.php
 
 
Правилник о етилометрима
17. новембар 2014. године
У „Службеном гласнику РС”, број 124/14 од 11. новембра 2014. године објављен је Правилник о етилометрима, који ступа на снагу 20. новембра 2014. године, а примењује се од 1. априла 2015. године.
Овим правилником ближе се прописују захтеви за етилометре, начин утврђивања испуњености тих захтева за етилометре, начин испитивања типа етилометара, методе мерења, као и начин и услови оверавања етилометара.
Овај правилник примењује се на етилометре који мере и приказују масену концентрацију алкохола у издаху испитаника. За потребе овог правилника, под алкохолом се подразумева само етил-алкохол (етанол).
 
 
Посета Инспекцијског тима Ковенције о драгоценим металима Дирекцији за мере и драгоцене метале
14. новембар 2014. године
У оквиру процеса приступања Републике Србије пуноправном чланству Конвенцији о драгоценим металима (Hallmarking convention), у периоду од 10. до 11. новембра 2014. године Дирекцију за мере и драгоцене метале посетио је Инспекцијски тим Конвенције о драгоценим металима.
Током посете, Инспекцијски тим је проверавао усаглашеност Републике Србије, односно Дирекције за мере и драгоцене метале, са захтевима Конвенције о драгоценим металима, како у погледу законске регулативе, тако и у погледу техничких аспеката који се односе на испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20141114_1.php
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0097.php
 
 
Дирекција за мере и драгоцене метале добитник је међународне награде за изврсна достигнућа у законској метрологији
14. новембар 2014. године
На 49. састанку Међународног комитета за законску метрологију (International Committee of Legal Metrology - CIML) који је одржан у периоду од 4. до 6. новембра 2014. године, у Окланду (Нови Зеланд), усвојена је Резолуција бр. 2014/19 на основу које је Дирекција за мере и драгоцене метале добила награду Meђународне организације за законску метрологију (International Organization for Legal Metrology - ОIML) за изврсна достигнућа у законској метрологији земaља у развоју (https://www.oiml.org/en/structure/ciml/pdf/49-ciml-resolutions-english.pdf)
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20141114.php
 
 
Национални еталон Републике Србије - фотометар за озон NIST SRP 54 инсталиран је у Дирекцији за мере и драгоцене метале
13. новембар 2014. године
У периоду од 3-8. новембра 2014. године у Лабораторији за референтне материјале и мерења у хемији ДМДМ извршена је инсталација и пуштање у рад еталонског фотометра за озон – NIST SRP 54 (Standard Reference Photometer 54), који је нови национални еталон у области мерења амбијенталних концентрација озона Републике Србије. Набавком SRP 54 унапређене су мерне могућности ДМДМ у области мерења у хемији у циљу заштите животне средине и одређивања квалитета ваздуха, а тиме и обезбеђена следивост резултата мерења концентрација озона у ваздуху.
Произвођач SRP 54 је Национални институт за еталоне и технологију (National Institute for Standards and Technology, NIST) САД. NIST је једини произвођач на свету овог типа еталона, а до сада произведених SRP система има велики број светских националних метролошких института, институција задужених за мониторинг квалитета ваздуха, као и Међународни биро за тегове и мере (BIPM). Нови национални еталон Републике Србије је 54. произведени oд почетка програма производње и тренутно први на територији Балкана.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20141113.php
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0096.php
 
 
Одржана је четрнаеста Конференција квалитета
7. новембар 2014. године
Регионална привредна комора Зрењанин и њен Одбор за квалитет већ четрнаесту годину заредом организују Конференцију квалитета на нивоу Региона.
У препуној свечаној сали хотела Војводина у Зрењанину ове године је одржана 6. новембра 2014. године, са два уводна предавања и презентацијом седамнаест радова. Учесници конференцији били су представници привредних субјеката, предузетника, локалних самоуправа здравствених установа, медијских кућа, образовних установа, студената , удружења.
Циљ конференције је био стицање и унапређење знања из области система менаџмента квалитета, заштите животне средине, стандарда за производњу здравствено безбедне хране, безбедности и здрављу на раду и размена искуства у спровођењу ових система.
Помоћница директора Дирекције за мере и драгоцене метале Републике Србије Луција Дујовић је говорила о активностима Дирекције за мере и драгоцене метале на хармонизацији метролошког система Републике Србије и истакла да се основне одлике међународног ( глобалног) система мерења базирају на:
  • униформном систему хармонизованих националних прописа у области законске метрологије;
  • униформном систему хармонизованих стандарда у области метрологије која није законски регулисана;
  • следивости резултата мерења до SI јединице која је призната на међународном нивоу;
  • међународно хармонизованим захтевима који се односе на компетентност тела за оцењивање усаглашености (лабораторија за еталонирање и испитивање, сертификационих тела и др).
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20141107.php
 
 
Сарадња BIM и ДМДМ кроз Peer Visit
6. новембар 2014. године
У Дирекцији за мере и драгоцене метале (ДМДМ) 4. и 5. новембра 2014. године, реализовано је колегијално оцењивање - Peer Visit, од стране техничких експерата бугарског националног института за метрологију, Bulgarian Institute of Metrology (BIM), у области фотометрије, запремине и протока и дужине.
На основу EURAMET Пројекта бр. 1208 и EURAMET упутства Guide for on Site Visits, колегијално оцењивање спроведено је према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006, проверавајући како менаџмент захтеве, тако и техничке захтеве лабораторија за еталонирање, у поменутим областима за објављене могућности еталонирања (CMCs) у KCDB бази BIPM и за CMCs који су у поступку ревизије, или се планира њихово пријављивање регионалној метролошкој организацији у скоријем периоду. Дводневно оцењивање протекло је у колегијалној атмосфери, кроз интерактиван рад и размену експертских знања. Запажања, која представљају основ за унапређење система управљања квалитетом, дата су у извештају са Peer Visit, а резултати овог оцењивања послужиће као основа за реевалуацију система квалитета Дирекције на састанку TC-Q, у марту 2015. године у Прагу.
Спроведено оцењивање система управљања квалитетом у ДМДМ, представља реализацију треће фазе предвиђеног годишњег наизменичног оцењивања система квалитета BIM и ДМДМ, према EURAMET Пројекту бр. 1208, до 2015. године.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20141106.php
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0095.php
 
 
Правилник о мерилима брзине возила у саобраћају
4. новембaр 2014. године
У „Службеном гласнику РС”, број 119/14 од 31. октобра 2014. године објављен је Правилник о мерилима брзине возила у саобраћају, који ступа на снагу 8. новембра 2014. године.
Овим правилником ближе се прописују захтеви за мерила брзине возила у саобраћају, начин утврђивања испуњености тих захтева, означавање мерила брзине возила у саобраћају, техничка документација, начин испитивања типа мерила брзине возила у саобраћају, методе мерења, као и начин и услови оверавања мерила брзине возила у саобраћају.
Овај правилник примењује се на мерила брзине возила у друмском саобраћају која се користе у функцији контроле и безбедности саобраћаја.
 
 
Осма EURACHEM радионица за програм испитивања оспособљености у аналитичким, микробиолошким и медицинским лабораторијама, Берлин
27. октобар 2014. године
У периоду од 5-10. октобра 2014. године представници Дирекције за мере и драгоцене метале Јелена Бебић и Драган Николић из Групе за метрологију у хемији, Сектора за развој метрологије, учествовали су на радионици EURACHEM „8th Workshop Proficiency Testing in Analytical Chemistry, Microbiology and Laboratory Medicine“ и обуци „ISO 13528 and beyond“ у оквиру радионице, као и у раду радне групе „Working Group on Proficiency Testing“.
Организатори радионице били су EURACHEM и ЕUROLAB, европске организације за сарадњу у области мерења у хемији.
Састанцима радионице и обуке присуствовало је више од 260 учесника из 64 земље, међу којима су већином били организатори PT шема, представници великих произвођача у области прехрамбене индустрије и медицине, представници националних метролошких института.
На састанку су званично прихваћена два кратка објашњења појединих захтева као помоћ лабораторијама у вези са PT шемама (PT Leaflet).
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20141027.php
 
 
Представници Метролошке лабораторије „Орао“ а. д. из Бијељине у посети Дирекцији за мере и драгоцене метале
27. октобар 2014. године
Представници Метролошке лабораторије „Орао“ акционарског друштва за производњу и ремонт из Бијељине посетили су Дирекцију за мере и драгоцене метале (ДМДМ) дана 24. октобра 2014. године.
Радна посета представника Метролошке лабораторије „Орао“ имала је за циљ договор у вези наставка сарадње ове две институције. У пријатељској и срдачној атмосфери домаћини су упознали госте са новом опремом и могућностима ДМДМ, о учешћу ДМДМ у кључним међулабораторијском поређењима, о искуствима ДМДМ у области законске метрологије, о могућностима обучавања особља из „Орла“ у ДМДМ, као и о могућностима учествовања у међулабораторијским поређењима које организује ДМДМ.
Током разговорa је наглашена обострана жеља да се досадашња, веома успешна сарадња ове две институције и даље побољшава.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0094.php
 
 
Семинар о MID/NAWI
23. октобар 2014. године
У оквиру пројекта техничке помоћи Републике Немачке институцијама у Републици Србији у области инфраструктуре квалитета, од 21 – 22. октобра 2014. године у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале одржан је Семинар о новој Директиви о мерилима (MID) и новој Директиви о неаутоматским вагама (NAWI).
Предавач на семинару била је Dr. Urlike Fuchs из националног метролошког института Аустрије (BEV - Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen). Семинару су присуствовали представници Дирекције, Сектора за инфраструктуру квалитета Министарства привреде Републике Србије, као и Акредитационог тела Србије.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20141023.php
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0093.php
 
 
Завршетак летњег рачунања времена
22. октобар 2014. године
На основу Закона о рачунању времена („Службени лист СЦГ”, број 20/2006) летње рачунање времена у 2014. години се завршава у недељу, 26. октобра 2014. године у 3 h, 00 min, 00 s, тако што се, померањем за један час уназад, време у 3 h, 00 min, 00 s рачуна као 2 h, 00 min, 00 s.
Час који се 26. октобра 2014. године, због померања за један час уназад, појављује два пута између 2 h 00 min 00 s и 3 h 00 min 00 s, означава се први пут као час 2А, а други пут као час 2Б.
 
 
Институт за нуклеарне науке „Винча” именован за носиоца националног еталона из области јонизујућег зрачења
6. октобар 2014. године
На основу иницијативе директора Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ) да се Институт за нуклеарне науке „Винча” (Институт „Винча”) именује за носиоца националног еталона у у области јонизујућег зрачења, директор Међународног бироа за тегове и мере (BIPM) је донео одлуку да се Институт „Винча” нађе у додатку А (Appendix A) базе података кључних поређења (Key Comparison Data Base – KCDB), на листи института учесника споразума Међународног комитета за тегове и мере о узајамном признавању еталона, резултата мерења и уверења о еталонирању (CIPM MRA) http://www.bipm.org/en/about-us/member-states/rs/cipm-mra.html.
Сврха овог именовања је да омогући међународно признавање националног еталона Републике Србије у области метрологије јонизујућег зрачења, чиме ће бити остварен велики корак у остварењу метролошке следивости у области еталонирања дозиметара у радиотерапији и заштити од радиоактивног зрачења, а делимично и у области дијагностичке радиологије.
Овим именовањем Институт „Винча” постаје интегрални део метролошког система највишег нивоа у Републици Србији, заједно са ДМДМ, и стиче право да пријави своје могућности мерења и еталонирања (Calibration and Measurement Capabilities - CMCs) у поменуту базу података KCDB.
До 2014. Године CIPM MRA је потписало 95 института из 53 државе потписнице Метарске конвенције (међу којима је и република Србија) и 38 држава које имају статус придруженог члана, четири међународне организације, обухватајући додатна 152 именована института, међу којима је сада и Институт „Винча”.
 
 
Метрологија важна у процесу придруживања ЕУ
3. октобар 2014. године
Захваљујући усвојеним европским директивама, домаћи произвођачи разних врста мерила, производе могу пласирати на тржишту ЕУ.
Групација за метрологију Удружења акредитованих тела за оцењивање усаглашености Привредне коморе Србије у наредном периоду радиће на унапређењу сарадње са надлежним институцијама на пољу тумачења и примене нових прописа.
Дефинисани су приоритети, међу којима су јачање сарадње са Акредитационим телом Србије, Дирекцијом за мере и драгоцене метале, Институтом за стандардизацију Србије и надлежним министарствима у циљу поједностављења и убрзања процедура, уједначавања критеријума, едукације и размене информација и искуства. Размотрене су могућности организације стручних семинара и обука, међународне сарадње и преузимања добре праксе.
Луција Дујовић, помоћник директора Дирекције за мере и драгоцене метале и заменик председника Групације за метрологију, на Другој седници Групације, представила је актуелна дешавања и планиране активности Министарства привреде и Дирекције за мере и драгоцене метале у области метрологије. Према њеним речима, у току процеса придруживања ЕУ метрологија има битну улогу. У поступку преговора у оквиру поглавља Подгрупе 1 - Слободно кретање роба и услуга, у Бриселу, када је одржан билатерални скрининг, постигнути резултати у усаглашавању и примени прописа су веома високо оцењени у области инфраструктуре квалитета, а нарочито у метрологији.
Током претходне године, европска Директива о мерилима (MID) транспонована је у наш Правилник о мерилима, Директиве о вагама са неаутоматским функционисањем (NAWI) у Правилник о вагама са неаутоматским функционисањем, док су ЕУ директиве које се односе на претходно упаковане производе транспоноване у Правилник о претходно упакованим производима. На овај начин створени су услови да домаћи произвођачи своје производе, посебно укључујући и разне врсте мерила, могу стављати на тржиште ЕУ.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20141003.php
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0092.php
 
 
Радионица „Принципи подизања свести”
25. септембар 2014. године
У оквиру активности EURAMET Фокус групе за помоћ у развоју националне метролошке инфраструктуре (EURAMET Focus Group on Facilitating National Metrology Infrastructure Development) у периоду од 17 - 18. септембра 2014. године, у Брауншвајгу, Немачка, у просторијама националног метролошког института Немачке (PTB - Physikalisch-Technische Bundesanstalt) одржана је радионица на тему „Принципи подизања свести”.
Радионица је имала за циљ упознавање са принципима комуникације, размену искустава представника националних метролошких институција у промоцији метрологије и подизању свести о њеном значају, дефинисању комуникационих канала и средстава. Своја искуства на овом плану детаљно су презентовали представници EURAMET, PTB, учесници из Ирске, Турске, и Кине.
Радионици су присуствовали представници Дирекције за мере и драгоцене метале, Весна Петровић и Јасмина Павловић. Учесницима Радионице је представљен веб сајт Дирекције и приказан промотивни филм ДМДМ, који је веома позитивно оцењен.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0091.php
 
 
Правилник о мерилима за мерење силе кочења код моторних возила
19. август 2014. године
У „Службеном гласнику РС”, број 86/14 од 15. августа 2014. године објављен је Правилник о мерилима за мерење силе кочења, који ступа на снагу 23. августа 2014. године, а примењује се од 1. јуна 2015. године.
Овим правилником прописују се захтеви за за мерење силе кочења код моторних и прикључних возила (у даљем тексту: Мерило), означавање Мерила, начин утврђивања испуњености тих захтева, начин испитивања типа мерила, методе мерења, као и начин и услови оверавања мерила.
Овај правилник примењује се на Мерила која се користе у функцији контроле и безбедности саобраћаја при техничком прегледу возила на линијама техничког прегледа.
 
 
Правилник о манометрима за мерење крвног притиска
19. август 2014. године
У „Службеном гласнику РС”, број 86/14 од 15. августа 2014. године објављен је Правилник о манометрима за мерење крвног притиска, који ступа на снагу 23. августа 2014. године, а примењује се од 1. јануара 2015. године.
Овим правилником ближе се прописују захтеви за манометре за мерење крвног притиска (у даљем тексту манометар), означавање манометара, начин утврђивања испуњености захтева за манометре, начин испитивања типа манометара, методе мерења, као и начин и услови оверавања манометара.
Овај правилник примењује се на манометре за неинвазивно мерење крвног притиска, и то:
1) механичке манометре (манометри са живином стубом, анероидни манометри са еластичним мерним елементом);
2) електромеханичке манометре и мерне системе за мерење крвног притиска.
Овај правилник примењује се на манометре којe у функцији заштите здравља користи здравствена служба у смислу закона којим се уређује здравствена заштита тј. мерење крвног притиска у сврху надзора здравља, дијагностиковања и медицинског третмана.
 
 
Правилник о изменама и допуни Правилника о медицинским термометрима
19. август 2014. године
У „Службеном гласнику РС”, број 86/14 од 15. августа 2014. године објављен је Правилник о изменама и допуни Правилника о медицинским термометрима, који ступа на снагу 23. августа 2014. године.
 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о бројилима реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3
19. август 2014. године
У „Службеном гласнику РС”, број 86/14 од 15. августа 2014. године објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника о бројилима реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3, који ступа на снагу 23. августа 2014. године.
 
 
Потписан уговор о сарадњи између Физичког факултета Универзитета у Београду и Дирекције за мере и драгоцене метале
29. јул 2014. године
Уговор о научноистраживачкој, стручној и пословно-техничкој сарадњи између Физичког факултета Универзитета у Београду и Дирекције за мере и драгоцене метале (Министарство привреде Републике Србије) потписан је 29. јула 2014. године. Уговор су потписали декан проф. др Јаблан Дојчиловић у име Физичког факултета и директор мр Вида Живковић у име Дирекције за мере и драгоцене метале.
Циљ сарадње ове две институције је обједињавање ресурса у областима научних, образовних, стручних и пословно-техничких програма од заједничког интереса за обе стране.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20140729.php
 
 
Тачно мерење у јавном интересу
28. јул 2014. године
Полазећи од тога колико је тачно мерење важно за привреду, за трговину колико и фармацију, али и за све сегменте живота, Привредна комора Србије основала је Групацију за метрологију при Удружењу акредитованих тела за оцењивање усаглашености. Групацију чине привредни субјекти, акредитовани код Акредитационог тела Србије за делатност оверавања мерила, оцењивања усаглашености мерила са прописаним захтевима и еталонирање.
На конститутивној седници Групације за метрологију за председника је изабран Владан Лапчевић, директор Сектора производа и услуга и Сектора квалитета компаније Meter&Control из Београда, а за заменика председника Луција Дујовић, помоћник директора Дирекције за мере и драгоцене метале. Образовано је радно тело за израду програма рада Групације за наредни период.
На конститутивној седници Групације истакнут је велики значај метрологије при мерењима у јавном интересу, у области заштите здравља, опште безбедности и заштите животне средине и др. Код многих индустријских процеса, да би се обезбедио квалитет, мора да постоји следивост мерења. Тела за оцењивање усаглашености морају да покажу да су њихова мерења поуздана, што значи да су следива до националних или међународних еталона са одређеном мерном несигурношћу. Да би се резултатима мерења и испитивања веровало, опрема мора да буде правилно еталонирана, у чему метрологија, кроз национални метролошки институт и лабораторије за еталонирање, пружа ову врсту подршке.
Опширније на адреси: http://www.pks.rs/Vesti.aspx?IDVestiDogadjaji=13970
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0090.php
 
 
Представници Министарства привреде у посети Дирекцији за мере и драгоцене метале
17. јул 2014. године
Представници Министарства привреде, господин Бруно Ђуран, шеф Кабинета министра привреде и госпођа Милица Лукешевић, саветник министра привреде, посетили су Дирекцију за мере и драгоцене метале (ДМДМ) дана 17. јула 2014. године.
Радна посета представника Министарства привреде ДМДМ, имала је за циљ њихово упознање са улогом и значајем ДМДМ, као националног метролошког института Републике Србије, њеном организационом структуром, пословима које обавља, као и са стручним радом ДМДМ који се спроводи у циљу остварења нових и унапређења постојећих националних еталона и обезбеђења њихове следивости до међународног нивоа, са посебним освртом на мерне могућности ДМДМ. Такође, представници Министарства привреде упознати су и са планираним и приоритетним активности ДМДМ до краја 2014. године. Састанку су присуствовали мр Вида Живковић, директор ДМДМ, Луција Дујовић, помоћник директора ДМДМ и Борис Лаштро, помоћник директора ДМДМ.
Радна посета је настављена обиласком лабораторија у којима се најтачнијим методама реализује еталонирање и преношење вредности SI јединица до крајњих корисника.
 
 
Развој и одрживост инфраструктуре испитивања у Републици Србији
15. јул 2014. године
Округли сто на тему „Развој и одрживост инфраструктуре испитивања у Републици Србији“ одржан је 9. јуна 2014. године у Андревљу, Фрушка Гора, у организацији Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију (BSC).
Учесници округлог стола су били представници акредитованих лабораторија, Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ) и Акредитационог тела Србије (АТС).
Опширније на адреси: http://www.ats.rs/sr/vest/razvoj-i-odrzivost-infrastrukture-ispitivanja-u-republici-srbiji
 
 
Правилник о ареометрима
1. јул 2014. године
У „Службеном гласнику РС”, број 66/14 од 29. јуна 2014. године објављен је Правилник о ареометрима, који ступа на снагу 7. јула 2014. године.
Овим правилником прописују се захтеви и означавање за ареометре, начин утврђивања испуњености тих захтева, методе мерења, као и начин и услови оверавања ареометара.
 
 
Правилник о манометрима за мерење притиска у пнеуматицима
1. јул 2014. године
У „Службеном гласнику РС”, број 66/14 од 29. јуна 2014. године објављен је Правилник о манометрима за мерење притиска у пнеуматицима, који ступа на снагу 7. јула 2014. године, а примењује се почев од 1. јануара 2015. године.
Овим правилником ближе се прописују захтеви за манометре за мерење притиска у пнеуматицима, начин утврђивања испуњености тих захтева, означавање манометара за пнеуматике, начин испитивања типа манометра за пнеуматике, методе мерења, као и начин и услови оверавања манометра за пнеуматике.
 
 
Потписан уговор између Дирекције за мере и драгоцене метале и Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду о научноистраживачкој, стручној и пословно-техничкој сарадњи
30. јун 2014. године
Између Дирекције за мере и драгоцене метале и Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду је потписан Уговор о научноистраживачкој, стручној и пословно-техничкој сарадњи.
Сарадња одржава потребе и интересе да на принципима добровољности, равноправности, самосталности и јавности узајамно утврђених обавеза и права, а у циљу међусобног повезивања и обједињавања ресурса у областима научних, образовних, стручних и пословно-техничких програма од заједничког интереса, допринесу квалитетнијем решавању научноистраживачких, стручних и пословно-техничких проблема сваке од страна.
 
 
Састанак овлашћених тела за обављање послова оверавања мерила масе
30. јун 2014. године
Дирекцијa за мере и драгоцене метале је 20. јуна 2014. године одржала Састанак овлашћених тела за обављање послова оверавања мерила масе. На састанку су присуствовали мр Вида Живковић, директор Дирекције за мерe и драгоцене метале, Луција Дујовић, помоћник директора Дирекције за мерe и драгоцене метале, Драгутин Вељковић, шеф Одсека за контролу и надзор Крушевац, Дејан Ковачевић, шеф Одсека за контролу и надзор Београд и технички руководиоци овлашћених тела за обављање послова оверавања мерила масе.
Тема састанка била је решавање питања која се односе на неправилности које се уочавају у раду овлашћених тела за обављање послова оверавања мерила масе и усклађивање њиховог будућег рада, као и питања примене новог Правилнка о вагама са неаутоматским функционисањем („Службени гласник РС“, број 17/13) од 1. јануара 2016. године и новог Правилника о мерилима („Службени гласник РС“, број 63/13) од 1. јануара 2017. године.
У уводном излагању мр Вида Живковић, поред осталог, нагласила је да послове оверавања мерила масе овлашћена тела обављају као поверене послове државне управе, као и да у складу са тим морају водити рачуна о испуњености услова како у погледу непристрасности и независности, тако и у погледу међусобне сарадње и успостављању партнерског односа заснованог на поверењу.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0088.php
 
 
Студенти Физичког факултета Универзитета у Београду у посети Дирекцији за мере и драгоцене метале
17. јун 2014. године
Студенти четврте године Физичког факултета Универзитета у Београду посетили су Дирекцију за мере и драгоцене метале 9. јуна 2014. године.
Први пут у Националном метролошком институту, студенти су, кроз промо филм о Дирекцији за мере и драгоцене метале, имали прилику да се ближе упознају са улогом Дирекције у метролошком систему Републике Србије. Стручна посета је настављена обиласком лабораторија Дирекције за мере и драгоцене метале за које су студенти и њихов професор исказали посебну заинтересованост и то за метролошке области дужине, фотометрије и термометрије.
Поред теоријског знања из метрологије, које су усвојили из предмета Метрологија, студенти су имали прилику да се упознају и са реализованим, најтачнијим методама еталонирања за преношење вредности SI јединица до крајњих корисника, као и са истраживањима ради унапређења SI јединица, која обавља Дирекција за мере и драгоцене метале, кроз остварења нових и унапређење постојећих националних еталона и обезбеђењем метролошке следивости до међународног нивоа.
 
 
Састанак Радне групе WELMEC WG 6 - prepackages
10. јун 2014. године
У периоду од 5. до 6. јуна 2014. године, Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) је била домаћин редовног годишњег састанка радне групе WG 6 у оквиру Европске кооперације у законској метрологији WELMEC (European cooperation in legal metrology) у Београду. Чланови Европске кооперације у законској метрологији су национална тела одговорна за Законску метрологију у Европској Унији као и у оквиру асоцијације EFTA (European Free Trade Association) држава чланица ЕУ.
Почетак састанка је отворио и поздравио председавајући и вођа радне групе Howard Burnett, директор Дирекције за мере и драгоцене метале мр Вида Живковић, помоћник директора Луција Дујовић и мр Бранка Раданов, координатор, самостални саветник. Састанку је присуствовао Daniel Hanekuyk, представник Европске Комисије и 26 представника држава чланица и придружених држава чланица ЕУ.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20140610.php
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0087.php
 
 
TrainMiC курс
9. јун 2014. године
У организацији Дирекције за мере и драгоцене метале, Привредне коморе Србије и Акредитационог тела Србије, а под покровитељством Европске комисије и Института за референтне материјале и мерења (IRMM) као носиоца пројекта, у просторијама Привредне коморе Србије одржан је TrainMiC - Програм обуке за мерења у хемији, у периоду од 4. до 5. јуна 2014. године. Курсу је присуствовало 20 учесника, који су били представници акредитованих лабораторија за испитивање и еталонирање, института, привреде и лабораторија у поступку акредитације. Теме обрађене на овом курсу односиле су се на следивост резултата мерења, валидацију поступака мерења, несигурност резултата мерења и интерну контролу квалитета према захтевима стандарда ISO/IEC 17025.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0086.php
 
 
Списак српских стандарда из области електромагнетске компатибилности и Списак српских стандарда из области електричне опреме намењен за употребу у оквиру одређених граница напона
6. јун 2014. године
У „Службеном гласнику РС”, број 59/14 од 5. јуна 2014. године објављени су Списак српских стандарда из области електромагнетске компатибилности и Списак српских стандарда из области електричне опреме намењен за употребу у оквиру одређених граница напона.
 
 
ЈУСК међународнa конвенцијa о квалитету - JUSK ICQ 2014
5. јун 2014. године
У оквиру ЈУСК међународне конвенције о квалитету - JUSK ICQ 2014, на Машинском факултету у Београду, 4. јуна 2014. године, у организацији Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ) и Акредитационог тела Србије (АТС), одржане су пета Специјална конференција "Национални метролошки систем – стање и будући развој" и шеста Специјална конференција "Национални систем акредитације - стање и будући развој".
Скупове су отвориле и поздравиле учеснике мр Вида Живковић, директор ДМДМ и Јасна Стојановић, в. д. директора АТС.
Конференције су биле прилика за конструктивну размену стручних искустава, кроз квалитетно презентовање радова о развојним пројектима и плановима, унапређењима и примерима из праксе.
Опширније на адреси: http://www.ats.rs/sr/vest/odrzana-medjunarodna-konvencija-o-kvalitetu-jusk-icq-2014
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20140605.php
 
 
Годишњи семинар АТС „Мултилатерални споразуми - пасош за међународну трговину”
5. јун 2014. године
Дана 2. јуна 2014. године, у Београду, у Сава центру, одржан је Годишњи семинар Акредитационог тела Србије (АТС) „Мултилатерални споразуми - пасош за међународну трговину”. У оквиру Семинара представници акредитованих тела за оцењивање усаглашености су били у могућности да се упознају са већим бројем тема из области техничких захтева значајних за свој рад у области оцењивања усаглашености и акредитације.
Презентације са Семинара могу се преузети на веб страници АТС, у рубрици Публикације/Презентације
Опширније на адреси: http://www.ats.rs/sr/vest/godisnji-seminar-za-akreditovana-tou-2-jun-2014-godine
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0085.php
 
 
Истраживање потреба за следивошћу у хемијским, медицинским и мерењима у области заштите животне средине
2. јун 2014. године
У оквиру наставка истраживања потреба за следивошћу у областима хемијских и медицинских мерења као и мерења у области заштите животне средине које је део пројекта ,,Подршка инфраструктури квалитета у Србији” установљеног између Сектора за инфрастуктуру квалитета Министарства привреде Републике Србије са једне стране и Немачке невладине организације за техничку помоћ GIZ, као и Немачког института за метрологију PTB са друге стране, др Тин Вин, ангажован на пројекту од стране PTB, боравио је у Србији од 26 - 30. маја 2014. године.
Током посете организована је дводневна обука-радионица на тему: „Организација, спровођење и статистичка процена ПТ шема на основу стандарда ISO 17043“. Обуци су присуствовали представници Акредитационог тела Србије, НИС-Нафтагас, ЈКП Београдских електрана, Института за хигијену и технологију меса из Београда, Агенције за заштиту животне средине, Фармацеутског факултета из Београда, Института за прехрамбене технологије из Новог Сада, као и представници Дирекције за мере и драгоцене метале. Предавачи на обуци били су др Тин Вин и Јелена Бебић из Дирекције за мере и драгоцене метале.
Последњег дана посете др Вин је обишао лабораторије Фармацеутског факултета Универзитета у Београду.
Опширније на адреси: http://www.ats.rs/sr/vest/odrzana-interaktivna-radionica-o-znacaju-ucesca-u-pt-semama-i-mlp
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0084.php
 
 
Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси
2. јун 2014. године
У „Службеном гласнику РС”, број 57/14 од 30. маја 2014. године објављени су Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси.
Динарски износи републичких административних такси прописаних Законом о републичким административним таксама у делу – Тарифа републичких административних такси, која је саставни део Закона о републичким административним таксама (,,Службени гласник РС” бр. 43/03, 51/03 – исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 – др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13 и 65/13 – др. закон), усклађују се годишњим индексом потрошачких цена, који је објавио Републички завод за статистику, за период од 1. маја 2013. године до 30. априла 2014. године.
 
 
АТС потписник новог EA MLA споразума
30. мај 2014. године
Акредитационо тело Србије (АТС) је 27. маја 2014. године потписало, на 33. заседању Генералне скупштине Европске организације за акредитацију (ЕА), нови Мултилатерални споразум о међусобном признавању еквивалентности система акредитације у оквиру ЕА (EA MLA) који сада, поред области испитивања, еталонирања, контролисања и сертификације производа, укључује и области сертификације система менаџмента и сертификације особа. Потписивањем овог споразума АТС се сврстао међу прве домаће институције чији је рад усаглашен са европским законодавством и међународним стандардима, али и признат од стране релевантних европских институција.
Опширније на адреси: http://www.ats.rs/sr/vest/ats-potpisao-novi-ea-mla-sporazum
 
 
Метрологија у служби исправности хране и воде
21. мај 2014. године
Чланови Одбора Удружења акредитованих тела за оцењивање усаглашености (ТОУ), на трећој седници Одбора, придружили су се апелу Привредне коморе Србије (ПКС) да сва привредна друштва сходно својим могућностима помогну у поплављеним подручјима.
Одбор је упутио и апел свим акредитованим ТОУ да услуге здравственог и хигијенског испитивања хране и воде за поплављена подручја пружају бесплатно или по нижим ценама.
У раду Одбора Удружења акредитованих тела за оцењивање усаглашености учествовала је и мр Вида Живковић, директорка Дирекције за мере и драгоцене метале, која је истакла да су у 21. веку у центру пажње, пре свега, безбедност воде и хране и екологија.
Јасна Стојановић, в.д. директора Акредитационог тела Србије, истакла је да ће се сви ангажовати да се у поплављеним подручјима олакша рад ових тела. Она је такође навела важност квалитетно успостављеног система акредитације и усаглашености контроле квалитета, који је услов да Србија постане чланица Светске трговинске организације и Европске уније.
На седници Одбора удружења акредитованих ТОУ одлучено је да се формирају Групација сертификационих тела и Групација за метрологију.
Опширније на адреси: http://www.pks.rs/Vesti.aspx?IDVestiDogadjaji=12772
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0083.php
 
 
Студенти физике из Косовске Митровице у посети Дирекцији за мере и драгоцене метале
16. мај 2014. године
Посете студената физике Природно-математичког факултета из Косовске Митровице Дирекцији за мере и драгоцене метале постале су традиционалне и одвијају се у сусрет Дану метрологије.
На молбу доц. др Бранка Дрљаче, Дирекција за мере и драгоцене метале је уприличила посету студената.
О метролошком систему Републике Србије и улози Дирекције, о постојању националних еталона као првог услова за уређену метролошку структуру као и о пословима Дирекције, студенти су се упознали кроз пропагандни филм о Дирекцији, а затим је стручна посета Дирекцији настављена обиласком лабораторија за температуру, време, фотометрију, дужину и масу.
Поред теоријског знања из метрологије, које су усвојили из предмета Мерење физичких величина, студенти су се упознали и са реализованим, најтачнијим методама еталонирања за преношење вредности SI јединица до крајњих корисника. Студенти су имали прилику да се упознају и са истраживањима ради унапређења SI јединица, која обавља Дирекција, кроз остварења нових и унапређење постојећих националних еталона и обезбеђењем њихове следивости до међународног нивоа.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0082.php
 
 
Интерна обука за оверавање мерних система за компримована гасовита горива за возила
15. мај 2014. године
Дирекција за мере и драгоцене метале је 15. маја 2014. године организовала једнодневну интерну обуку за запослене у Одсецима за контролу и надзор из Београда, Ниша, Новог Сада, Суботице и Крушевца и Групи за сертификцију, којима су поверени послови оверавања и одобрења типа мерних система за компримована гасовита горива за возила.
На обуци су представљене смернице за примену Правилника о мерним системима за компримована гасовита горива за возила („Службени гласник РС”, број 9/14), са посебним освртом на мерну опрему и методе мерења за потребе испитивања типа, оверавања, прегледа и жигосања мерних система. У оквиру обуке, приказана је одговарајућа презентација др Бранислава Танасића, Станислава Алексића и Љиљане Мићић из Групе за запремину и проток.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0081.php
 
 
ЈУСК међународнa конвенцијa о квалитету - JUSK ICQ 2014
12. мај 2014. године
Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) и Акредитационо тело Србије (АТС) у оквиру ЈУСК међународне конвенције о квалитету - JUSK ICQ 2014 – (http://www.jusk.org/) организују шесту Специјалну конференцију "Национални систем акредитације - стање и будући развој" и пету Специјалну конференцију "Национални метролошки систем – стање и будући развој", које ће се одржати у среду 4. јуна 2014. године на Машинском факултету у Београду, Краљице Марије 16 у сали CeNT(први спрат) у термину од 9:00 – 13:00.
Позивамо вас да, уколико сте у могућности, присутвујете овим изузетно значајним и едукативним Конференцијама.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20140512.php
 
 
Радно време Дирекције за мере и драгоцене метале
5. мај 2013. године
У „Службеном гласнику РС”, број 47/14 од 1. маја 2014. године, објављена је Одлука о распореду радног времена у министарствима, посебним организацијама и службама Владе, Републичком јавном правобранилаштву и јавним агенцијама, којом је утврђено да радно време почиње у 7:30 часова и завршава се у 15:30 часова. У складу са овим и Дирекција за мере и драгоцене метале усклађује своје радно време.
 
 
Дирекција за мере и драгоцене метале орган управе у саставу Министарства привреде
29. април 2014. године
У „Службеном гласнику РС”, број 44/14 од 26. априла 2014. године објављен је Закон о министарствима, који ступа на снагу даном објављивања.
Чланом 4. став 3. овог Закона, прописано је да је Дирекција за мере и драгоцене метале орган управе у саставу Министарства привреде и да обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на: контролу мера и драгоцених метала; законске мерне јединице; еталоне; мерила; као и друге послове који су одређени законом којим се уређује метрологија и другим законима.
 
 
Потписан уговор о сарадњи између Машинског факултета Универзитета у Београду и Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ)
28. април 2014. године
Дана 15. априла 2014. године потписан је Уговор о научноистраживачкој, стручној и пословно-техничкој сарадњи између Машинског факултета Универзитета у Београду и Дирекције за мере и драгоцене метале. У циљу јачања веза и успостављања сарадње на пословима од заједничког интереса, Уговор су потписали декан проф. др Милорад Милованчевић у име Машинског факултета и директор мр Вида Живковић у име Дирекције за мере и драгоцене метале.
Циљ сарадње ове две институције је међусобно повезивање и обједињавање ресурса у областима научних, образовних, стручних и пословно-техничких програма од заједничког интереса као и допринос квалитетнијем решавању научноистраживачких, стручних и пословно-техничких проблема сваке од уговорних страна.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20140428.php
 
 
Претходно упаковани производи - семинар
17. април 2014. године
Семинар о примени Правилника о претходно упакованим производима, одржан је 15. априла 2014. године, у организацији Регионалне привредне коморе Ваљево и Дирекције за мере и драгоцене метале, у просторијама Регионалне привредне коморе Ваљево.
Координатор семинара, мр Бранка Раданов, поздравила је присутне испред Дирекције за мере и драгоцене метале, а испред Регионалне привредне коморе Ваљево, скуп је отворио потпредседник Коморе, господин Петар Николић. Семинар је имао за циљ упознавање циљне групе са Правилником, као и регистрација пакера и увозника Ваљевског округа. Семинар је био реализован тако да је обухватио теоријски и практични део (радионица и смернице пакерима). Предавачи су били тим из Дирекције: мр Бранка Раданов, Љиљана Мићић, Тамара Калинић, Душан Јовановић, Бошко Стефановић, Александар Костић и Ружа Крајнингер Вуковић.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0080.php
 
 
Обука за техничке експерте/oцењиваче и овлашћена тела за оверавање медицинских термометара, бројила реактивне електричне енергије и аутоматских мерила нивоа течности
17. април 2014. године
Дирекција за мере и драгоцене метале је у периоду од 14. до 16 априла 2014. године, организовала три једнодневне обуке за техничке експерте/оцењиваче и представнике овлашћених тела којима су поверени послови оверавања медицинских термометара, бројила електричне енергије и аутоматских мерила нивоа течности у непокретним резервоарима.
На обуци су представљене смернице за примену Правилника о медицинским термометрима („Службени гласник РС”, бр. 118/13), Правилника о бројилима реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3 („Службени гласник РС”, бр. 118/13) и Правилника о аутоматским мерилима нивоа течности у непокретним резервоарима („Службени гласник РС”, бр. 114/13), са посебним освртом на минималне захтеве за мерну опрему и методе мерења за потребе оверавања, прегледа и жигосања, на основу одговарајућих прилога наведених правилника, као и других подзаконских акта који се доводе у везу са оверавањем мерила.
Заинтересованост за обуке исказало је укупно 44 учесника, 7 оцењивача/ теничких експерата и 37 представника из 15 овлашћених тела за послове оверавања мерила. Учесници обука за послове оверавања поменутих мерила обуке су оценили корисним и поздравили идеју организације сличних у наредном периоду
У оквиру обука, приказане су следеће презентације:
Правилник о аутоматским мерилима нивоа течности у непокретним резервоарима, - Слободан Зеленика, руководилац Групе за димензионе, оптичке величине и акустику
Правилник о медицинским термометрима, - Славица Симић, руководилац Групе за термометрију
Правилник о бројилима реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3, Татјана Цинцар – Вујовић, шеф одсека за електричне величине
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0079.php
 
 
Списак српских стандарда из области мерила и Списак српских стандарда (нормативних докумената) из области мерила
14. април 2014. године
У „Службеном гласнику РС”, број 39/14 од 9. априла 2014. године објављени су Списак српских стандарда из области мерила и Списак српских стандарда (нормативних докумената) из области мерила.
 
 
Правилник о мерилима нивоа звука
14. април 2014. године
У „Службеном гласнику РС”, број 39/14 од 9. априла 2014. године објављен је Правилник о мерилима нивоа звука, који ступа на снагу 17. априла 2014. године.
Овим правилником уређују се захтеви за мерила нивоа звука, начин утврђивања испуњености захтева за мерила, означавање мерила, начин испитивања типа мерила, методе мерења, као и начин и услови оверавања мерила.
Овај правилник примењује се на мерила намењена за мерење буке у животној и радној средини, ради заштите здравља и безбедности људи.
 
 
Правилник о влагомерима за зрна житарица и семенке уљарица
14. април 2014. године
У „Службеном гласнику РС”, број 39/14 од 9. априла 2014. године објављен је Правилник о влагомерима за зрна житарица и семенке уљарица, који ступа на снагу 17.априла 2014. године.
Овим правилником прописују се захтеви за влагомере за зрна житарица и семенке уљарица, означавање влагомера, документација, начин утврђивања испуњености метролошких захтева за влагомере, методе мерења, начин испитивања типа влагомера, као и начин и услови оверавања влагомера.
 
 
Правилник о алкохолометрима
14. април 2014. године
У „Службеном гласнику РС”, број 39/14 од 9. априла 2014. године објављен је Правилник о алкохолометрима, који ступа на снагу 17.априла 2014. године.
Овим правилником ближе се прописују захтеви за алкохолометре,њихово означавање, начин утврђивања испуњености тих захтева, методе мерења, као и начин и услови оверавања алкохолометара.
 
 
Интерна обука лица овлашћених за вршење метролошког надзора
11. април 2014. године
У организацији Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ), дана 10. априла 2014. године, у просторијама Палате Србије, одржана је Интерна обука лица овлашћених за вршење метролошког надзора. Обуци су присуствовали запослени из свих одсека за контролу и надзор ДМДМ.
Председавајућа, Луција Дујовић, помоћник директора, поздравила је скуп, пожелела учесницима успешан наставак досадашње сарадње и истакла да је ову врсту обуке иницирало доношење новог Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству привреде, у чијем је саставу ДМДМ. Сврха измене систематизације је, између осталог, реорганизација Сектора за контролу и надзор, у оквиру чијих послова је нарочит акценат стављен на метролошки надзор. Потреба појачаног вршења метролошког надзора произилази и из чињенице да постоји велики број овлашћених тела за обављање послова оверавања мерила.
У оквиру обуке, изнета су искуства ДМДМ у вршењу метролошког надзора кроз следеће презентације:
Надзор над стручним радом овлашћених тела - Мирјана Ломпар, координатор за надзор, Одсек за контролу и надзор Београд, ДМДМ
Метролошки надзор, записници - Даница Тадић, саветник, Одељење за правне и опште послове, ДМДМ
Искуства из надзора над овлашћеним телима - Дејан Ковачевић, шеф Одсека за контролу и надзор Београд, ДМДМ
Новине у вези са евидентирањем и праћењем налога за уплату - Татјана Аћимовић, руководилац Групе за финансијске послове, ДМДМ.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0078.php
 
 
Годишњи састанак овлашћених тела за обављање послова оверавања мерила
8. април 2014. године
У организацији Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ), дана 8. априла 2014. године, у Палати Србије, одржан је Годишњи састанак овлашћених тела за обављање послова оверавања мерила. На састанку су разматрана питања која су се, пре свега, односила на израду извештаја о раду овлашћених тела за обављање послова оверавања мерила, на усклађеност рада тих овлашћених тела, као и питања досадашњих искустава у њиховом раду.
Учеснике скупа је поздравила мр Вида Живковић, директор ДМДМ, нагласила да повећан број оверених мерила, у односу на претходну годину, указује на тенденцију постизања гаранције тачне и поуздане мере, а посебно са аспекта непристрасности, независности и поверљивости, с тим у вези похвалила је резултате рада овлашћених тела у области оверавања мерила, као имаоце јавних овлашћења.
Састанак је водила Луција Дујовић, помоћник Директора ДМДМ, која је истакла неопходност усклађивања евентуалних неправилности у раду овлашћених тела са важећим законским прописима.
На састанку су приказане презентације:
Годишњи извештај о раду овлашћених тела за 2013. годину - Мирјана Ломпар, Дирекција за мере и драгоцене метале
Искуства АТС у оцењивању контролних тела у области мерила - Љубица Живанић, Акредитационо тело Србије
Овлашћена тела за оверавање мерила - Трогодишње искуство - Снежана Матић, Министарство привреде, Сектор за инфраструктуру квалитета
Искуства из надзора над овлашћеним телима - Дејан Ковачевић, Дирекција за мере и драгоцене метале.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0077.php
 
 
TrainMiC курс
31. март 2014. године
У организацији Дирекције за мере и драгоцене метале, Привредне коморе Србије и Акредитационог тела Србије, а под покровитељством Европске комисије и Института за референтне материјале и мерења (IRMM) као носиоца пројекта, у просторијама Привредне коморе Србије одржан је TrainMiC - Програм обуке за мерења у хемији, у периоду од 26-27. марта 2014. године. Учесници курса су били представници акредитованих лабораторија за испитивање и еталонирање, факултета, привреде и лабораторија у поступку акредитације. Теме представљене на овом курсу односиле су се на следивост резултата мерења, валидацију поступака мерења, несигурност резултата мерења и интерну контролу према захтеву стандарда ISO/IEC 17025.
 
 
Почетак летњег рачунањa времена у 2014. години
25. март 2014. године
На основу Закона о рачунању времена („Службени лист СЦГ” број 20/06) летње рачунање времена у 2014. години почиње 30. марта 2014. године у 2 h, 00 min, 00 s, тако што се, померањем за један час унапред, време у 2 h, 00 min, 00 s рачуна као 3 h, 00 min, 00 s.
 
 
Студенти Високе техничке школе струковних студија из Зрењанина у посети Дирекцији за мере и драгоцене метале
24. март 2014. године
Студенти треће године Високе техничке школе струковних студија из Зрењанина посетили су Дирекцију за мере и драгоцене метале 18. марта 2014. године.
Први пут у Националном метролошком институту, студенти су имали прилику да се ближе упознају са улогом Дирекције за мере и драгоцене метале у обезбеђењу метролошке следивости у Србији. Студенти су приликом посете Дирекцији обишли лабораторије за масу, дужину,термометрију, фотометрију и запремину.
Поред теоријског знања из метрологије, које су усвојили из предмета Мерење физичких величина, студенти су имали прилику да се упознају и са реализованим, најтачнијим методама еталонирања за преношење вредности SI јединица до крајњих корисника, као и са истраживањима ради унапређења SI јединица, која обавља Дирекција, кроз остварења нових и унапређење постојећих националних еталона и обезбеђењем метролошке следивости до међународног нивоа.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0076.php
 
 
Учешће Дирекције за мере и драгоцене метале у међународном кључном поређењу EURAMET.L-K8.2013 - EURAMET пројекат 1245
24. март 2014. године
Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) учествује у кључном поређењу EURAMET.L-K8.2013 - EURAMET пројекат 1245: Еталонирање еталона храпавости – метеријализоване мере (Calibration of surface roughness standards). EURAMET.L-K8.2013 је кључно поређење које је покренуто да би се обезбедила техничка основа за проверу мерних могућности (CMCs) лабораторија националних метролошких института (NMI) у области еталонирања материјализованих мера храпавости. ДМДМ у овој области мерења још увек нема, али планира да објави, CMCs у бази података BIPM у оквиру међународног аранжмана CIPM MRA, а које овим поређењем треба и да потврди.
У поређењу учествује 17 националних метролошких институција (NMI). Пилот лабораторија целокупног поређења је METAS, Швајцарска, која ће уједно вршити и контролна мерења стабилности еталона за време поређења.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20140324.php
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0075.php
 
 
Наставак пословно техничке сарадње између ДМДМ и ИСС
21. март 2014. године
У оквиру успостављене пословно техничке сарадње између Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ) и Института за стандардизацију Србије (ИСС), 20. марта 2014. године представници Дирекције за мере и драгоцене метале мр Вида Живковић, директор и Борис Лаштро, помоћник директора, посетили су Институт за стандардизацију. Госте су дочекали директор Института за стандардизацију мр Иван Крстић и његови сарадници Виолета Нешковић-Поповић, Татјана Бојанић, Драган Вуксановић и Радиша Кнежевић. Током посете размотрене су могућности сарадње на заједничком превођењу појединих делова из енциклопедије појмова у области електротехнике Electropedia, затим стандарда ISO/IEC 80000, који се бави физичким величинама и мерним јединицама, а такође је предложена могућност одржавања заједничких семинара у организацији ове две институције.
 
 
Међународни биро за тегове и мере BIPM објавио је могућности мерења и еталонирања CMCs Дирекције за мере и драгоцене метале из области акустике, ултразвука и вибрација
11. март 2014. године
Дана 27. фебруара 2014. године Међународни биро за тегове и мере (BIPM) објавио је могућности мерења и еталонирања (CMCs) за 12 услуга еталонирања из области акустике, ултразвука и вибрација (AUV), подобласти звук у ваздуху, које Дирекција за мере и драгоцене метале спроводи, а односе се на еталонирање лабораторијских еталон микрофона (LS1P и LS2P) примарном реципрочном методом еталонирања.
Листа могућности еталонирања ДМДМ је доступна на сајту BIPM
(http://kcdb.bipm.org/AppendixC/country_list_search.asp?page=1&pge=1&CountSelected=RS&type=AUV).
 
 
Недеља квалитета 2014
11. март 2014. године
У организацији Фондације за културу квалитета и изврсност (FQCE) и часописа „Квалитет и изврсност”, а уз подршку Министарства привреде Републике Србије и Привредне коморе Србије, у периоду од 5-7. марта 2014. године, одржана је „Недеља квалитета 2014”. Ова традиционална манифестација, 23. по реду, окупила је бројне експерте из науке, привреде и области квалитета, како би кроз размену искустава и примере из праксе успешних организација, дискутовали о актуелним темама из области квалитета и пословне изврсности.
Ове године, изложено је преко 30 радова аутора из Црне Горе, Хрватске и Србије, међу којима је био и рад мр Виде Живковић, директора Дирекције за мере и драгоцене метале, којим је приказала искуство Дирекције као добитника Националне награде за пословну изврсност „Оскар квалитета” 2013, апсолутног победника у јавном сектору.
Посебну пажњу и ове године изазвао је округли сто, са изузетно актуелном темом о трендовима промена у новој верзији стандарда ISO 9001, чије се објављивање очекује крајем 2015. године.
Опширније на адреси:
http://www.fqce.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=181:nedelja-kvaliteta-2014&catid=40:nedelja-kvaliteta&Itemid=68
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0074.php
 
 
Посета представника PTB и BEV у оквиру Пројекта подршке инфраструктури квалитета у Републици Србији
7. март 2014. године
У оквиру пројекта техничке помоћи Републике Немачке институцијама у Републици Србији у области инфраструктуре квалитета, дана 4. марта 2014. године у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале одржана је радионица на тему „Нотификација тела за оцењивање усаглашености у складу са Директивом о мерилима (MID) и Директивом о неаутоматским вагама (NAWID)”.
Радионицу су спровели Dr. Harry Stolz из националног метролошког института Немачке (PTB - Physikalisch-Technische Bundesanstalt) и Zoltan Zelenka из националног метролошког института Аустрије (BEV - Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen). Радионици су присуствовали представници Дирекције, Сектора за инфраструктуру квалитета Министарства привреде, као и Акредитационог тела Србије.
Материјал са радионице
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0073.php
 
 
Потписан споразум о сарадњи ДМДМ, ПКС и АТС
27. фебруар 2014. године
У циљу јачања образовне и стручно-техничке сарадње, дана 27. фебруара 2014. године, директор Дирекције за мере и драгоцене метале мр Вида Живковић, директор Привредне коморе Србије Жељко Сертић и в.д. директора Акредитационог тела Србије Јасна Стојановић, потписали су Споразум о сарадњи.
Циљ овог споразума је, пре свега, размена стручних знања, стандарда, искустава и информација; организовање стручних саветовања, семинара и других скупова; сарадња на припреми курсева, семинара, научних скупова, конференција, округлих столова и других облика континуалне и перманентне едукације у области инфраструктуре квалитета.
 
 
Правилник о мерним системима за компримована гасовита горива за возила
3. фебруар 2014. године
У „Службеном гласнику РС”, број 9/14 од 30. јануара 2014. године објављен је Правилник о мерним системима за компримована гасовита горива за возила, који ступа на снагу 7. фебруара 2014. године.
Овим правилником ближе се прописују захтеви за мерне системе за компримована гасовита горива за возила, означавање мерних система, техничка документација, начин утврђивања испуњености захтева, методе мерења, начин испитивање типа мерних система, као и начин и услови оверавањa мерних система.
 
 
Међународна организација за законску метрологију (ОIML) је усвојила нови Међународни речник термина у законској метрологији (VIML)
16. јануар 2014. године
Међународна организација за законску метрологију (ОIML) је усвојила нови Међународни речник термина у законској метрологији (International vocabulary of terms in legal metrology). Међународни речник је објављен као двојезично француско-енглеско издање из 2013. године. Речник је резултат рада на усклађивању терминологије која се употребљава у области законске метрологије.
Међународни речник термина у законској метрологији је доступан на адреси: http://www.oiml.org/en/files/pdf_v/v001-ef13.pdf
 
 
Правилник о бројилима реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3
3. јануар 2014. године
У „Службеном гласнику РС”, број 118/13 од 30. децембра 2013. године објављен је Правилник о бројилима реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3, који ступа на снагу 7. јануара 2014. године.
Овим правилником ближе се прописују захтеви за бројила реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3, њихово означавање, начин утврђивања испуњености захтева, начин испитивања типа бројила реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3, методе мерења, као и начин и услови оверавања бројила реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3.
 
 
Правилник о медицинским термометрима
3. јануар 2014. године
У „Службеном гласнику РС”, број 118/13 од 30. децембра 2013. године објављен је Правилник о медицинским термометрима, који ступа на снагу 7. јануара 2014. године.
Овим правилником ближе се прописују захтеви за медицинске термометре, означавање медицинских термометара, начин утврђивања испуњености захтева за медицинске термометре,методе мерења, начин испитивања типа, као и начин и услови оверавања медицинских термометара.