ћир lat eng
 
 
 
   Архива > Вести 2013  
ВЕСТИ - 2013
 
Правилник о условима и начину давања овлашћења привредним субјектима и другим правним лицима за обављање послова испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, као и испитивања драгоцених метала и њихових легура
30. децембар 2013. године
У „Службеном гласнику РС”, број 116/13 од 26. децембра 2013. године објављен је Правилник о условима и начину давања овлашћења привредним субјектима и другим правним лицима за обављање послова испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, као и испитивања драгоцених метала и њихових легура, који ступа на снагу 3. јануара 2014. године.
Овим правилником ближе се прописују услови и начин давања овлашћења привредним субјектима и другим правним лицима за обављање послова испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала и испитивања драгоцених метала и њихових легура, састав комисије која утврђује испуњеност тих услова, њен начин рада и одлучивања, вођење регистра овлашћених тела,садржина и образац евиденције коју води овлашћено тело, начин вођења те евиденције, као и друга питања од значаја за рад овлашћених тела.
 
 
Правилник о аутоматским мерилима нивоа течности у непокретним резервоарима
26. децембар 2013. године
У „Службеном гласнику РС”, број 114/13 од 23. децембра 2013. године објављен је Правилник о аутоматским мерилима нивоа течности у непокретним резервоарима, који ступа на снагу 31. децембра 2013. године.
Овим правилником ближе се прописују захтеви за аутоматска мерила нивоа течности у непокретним резервоарима, означавање аутоматских мерила нивоа течности у непокретним резервоарима, техничка документација, начин утврђивања испуњености захтева за аутоматска мерила нивоа течности у непокретним резервоарима, начин испитивања типа аутоматских мерила нивоа течности у непокретним резервоарима, методе мерења, као и начин и услови оверавања аутоматских мерила нивоа течности у непокретним резервоарима.
 
 
Студенти Машинског факултета у посети Дирекцији за мере и драгоцене метале
19. децембар 2013. године
Студентима треће године Машинског факултета Универзитета у Београду организована је студијска посета Дирекцији за мере и драгоцене метале 18. децембра 2013. године.
О улози Дирекције за мере и драгоцене метале, као националне метролошке институције Србије, кључним метролошким аспектима и постојању националних еталона као првог услова за уређену метролошку структуру говорио је помоћник директора Борис Лаштро.
Стручна посета је настављена обиласком лабораторија за масу, дужину, звук и запремину. Поред теоријског знања из метрологије о темама о којима су били упознавани током наставе и о којима имају нека предзнања, нарочито у вези са предметом на студијама „Производне технологије и метрологија”, студенти су имали прилику да се упознају и са реализованим, најтачнијим методама еталонирања за преношење вредности SI јединица до крајњих корисника и успостављање веза са међународним еталонима.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0072.php
 
 
Претходно упаковани производи – семинар
16. децембар 2013. године
Семинар о примени Правилника о претходно упакованим производима, одржан је 13. децембра 2013. године, у организацији Регионалне привредне коморе Крушевац и Дирекције за мере и драгоцене метале, у просторијама Регионалне привредне коморе Крушевац.
Координатор семинара, мр Бранка Раданов, поздравила је присутне испред Дирекције за мере и драгоцене метале, а испред Регионалне привредне коморе Крушевац, скуп је отворио председник Kоморе, господин Драгиша Ранковић. Семинар је имао за циљ упознавање циљне групе са Правилником, као и регистрацију пакера и увозника из Расинског округа. Семинар је био реализован тако да је обухватио теоријски и практични део (радионица и смернице пакерима). Предавачи су били тим из Дирекције: мр Бранка Раданов, Љиљана Мићић, Тамара Калинић, Душан Јовановић, Бошко Стефановић, Александар Костић и Драгутин Вељковић.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0071.php
 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о врстама мерила за која је обавезно оверавање и временским интервалима њиховог периодичног оверавања
16. децембар 2013. године
У „Службеном гласнику РС”, број 110/13 од 13. децембра 2013. године објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника о врстама мерила за којa је обавезно оверавање и временским интервалима њиховог периодичног оверавања, који ступа на снагу 21. децембра 2013. године.
 
 
Студенти Машинског факултета Универзитета у Београду у посети Дирекцији за мере и драгоцене метале
13. децембар 2013. године
Студенти пете године Машинског факултета Универзитета у Београду посетили су Дирекцију за мере и драгоцене метале 12. децембра 2013. године. Стручној посети присуствовали су и њихови професори др Радивоје Митровић и др Зоран Стаменић.
Током стручне посете студенти су имали прилику да се ближе упознају са улогом Дирекције за мере и драгоцене метале у метролошком обезбеђењу у Републици Србији и са њеним доприносом испуњењу захтева за приступ у чланство Светске трговинске организације и Европске уније, кроз обезбеђење тачних и упоредивих мерења, употребу мерила усаглашених са међународно утврђеним захтевима, употребу SI мерних јединица и кроз обезбеђење следивости свих резултата мерења до националних, односно међународних еталона.
У лабораторијама Дирекције за мере и драгоцене метале, студенти су видели врхунску мерну опрему, упознали су се са реализованим, најтачнијим методама еталонирања за преношење вредности SI јединица и разговарали су са експертима Дирекције о темама о којима су били упознавани током наставе и о којима имају нека предзнања, нарочито у вези са предметом на њиховим студијама „Технички прописи и стандарди”.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0070.php
 
 
Правилник о начину испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, драгоцених метала и њихових легура
9. децембар 2013. године
У „Службеном гласнику РС”, број 106/13 од 5. децембра 2013. године објављен је Правилник о начину испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, драгоцених метала и њихових легура, који ступа на снагу 13. децембра 2013. године.
Овим правилником ближе се уређује начин испитивања предмета од драгоцених метала (у даљем тексту: предмети) који су толико мали, односно крхки да није могуће извршити жигосање без оштећења, предмета или делова предмета који се употребљавају за медицинске, стоматолошке, ветеринарске, научне и техничке сврхе, као и музичких инструмената или делова таквих инструмената израђених од драгоцених метала, садржина извештаја о испитивању наведених предмета, драгоцених метала и њихових легура, садржина и образац захтева за испитивање, односно жигосање предмета, образац извештаја о резултатима извршеног испитивања драгоцених метала и њихових легура, опрема за испитивање и жигосање предмета, списак предмета који се жигошу и место на који се државни жиг утискује, услови које морају испуњавати радне просторије и опрема за испитивање и жигосање предмета када се испитивање и жигосање предмета врши у пословним просторијама произвођача, увозника, односно заступника.
 
 
Састанак Радне групе WELMEC WG 6 - Презентација развоја и успостављања нових услуга ДМДМ - метролошки надзор над претходно упакованим производима
6. децембар 2013. године
У периоду од 27 - 28. новембра 2013. године, у Риги, Летонија, одржан је састанак радне групе WELMEC WG 6 (Европска кооперација у законској метрологији, Радна група 6) за претходно упаковане производе.
У оквиру дела састанка који се односи на актуелна дешавања, у вези са облашћу испитивања претходно упакованих производа и примени WELMEC Водича у државама чланицама и придруженим чланицама организације WELMEC, мр Бранка Раданов из ДМДМ, представила је развој нове области, истакла веома добар прогрес у последњих неколико година, почев од успостављања лабораторије, набавке опреме, обука кадра задуженог за обављање метролошког надзора, семинара за пакере, развоја метода, до интегрисања WELMEC упутстава у национално законодавство, као и примене ових упутстава у пракси.
У веома позитивној атмосфери, похваљен је позитиван прогрес у овој области у Републици Србији и са задовољством је прихваћен позив представника Србије, односно Дирекције за мере и драгоцене метале, да буде домаћин на састанку радне групе WELMEC WG 6, планираном за 2014. годину.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0069.php
 
 
Студенти Факултета техничких наука из Новог Сада у посети Дирекцији за мере и драгоцене метале
18. новембар 2013. године
Студенти треће, четврте и пете године Факултета техничких наука из Новог Сада, студијског програма „Енергетика, електроника и телекомуникације”, са смера „Инструментација и мерење” посетили су Дирекцију за мере и драгоцене метале 15. новембра 2013. године. Стручној посети су присуствовали и њихови професори др Весна Спасић Јокић, др Зоран Митровић, др Иван Жупунски и Љубица Жупунски.
Са позитивним искуствима из претходних посета, студенти Факулета техничких наука из Новог Сада су се ближе упознали са улогом Дирекције за мере и драгоцене метале у метролошком обезбеђењу у Србији. Студенте је испред Дирекције поздравио помоћник директора Сектора за развој метрологије Борис Лаштро, а затим је приказан промотивни филм Дирекције за мере и драгоцене метале.
Стручна посета је настављена обиласком лабораторија Дирекције где су студенти имали прилике да виде врхунску мерну опрему, да се упознају са реализованим, најтачнијим методама еталонирања за преношење вредности SI јединица и да разговарају са експертима Дирекције о темама о којима су били упознавани током наставе и о којима имају нека предзнања.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0068.php
 
 
Правилник о престанку важења одређених правилника
18. новембар 2013. године
У „Службеном гласнику РС”, број 99/13 од 15. новембра 2013. године објављен је Правилник о престанку важења одређених правилника, који ступа на снагу 23. новембра 2013. године. Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе правилници и други прописи који се односе на врсте мерила за које није обавезно оверавање у складу са Правилником о врстама мерила за које је обавезно оверавање и временским интервалима њиховог периодичног оверавања („Службени гласник РС”, број 49/10).
 
 
Дирекција за мере и драгоцене метале је добитник Националне награде за пословну изврсност „Оскар квалитета” 2013, као АПСОЛУТНИ ПОБЕДНИК у јавном сектору
15. новембар 2013. године
Фондација за културу квалитета и изврсност - FQCE у сарадњи са Привредном комором Србије и уз подршку Министарства привреде – ресорног министарства за инфраструктуру квалитета је на Светски дан квалитета, у четвртак 14. новембра 2013. године, у Привредној комори Србије, у оквиру „Форума квалитета и пословне изврсности 2013”,19. пут за редом доделила престижне награде за пословну изврсност „Оскар квалитета” 2013 за изузетне резултате постигнуте на унапређењу и развоју квалитета и пословне изврсности у нашој земљи и окружењу.Независни жири, након спроведеног поступка оцењивања, одабрао је Дирекцију за мере и драгоцене метале која је у 2013. години постигла врхунске резултате на развоју и унапређењу квалитета пословне изврсности у Србији.
Дирекција за мере и драгоцене метале је показала да је могуће одрживо пословање применом система квалитета, што доприноси повећању конкурентности и одрживом развоју. У оштрој конкуренцији на регионалном и европском тржишту и сталној борби за улагањем у квалитет и људске ресурсе, Дирекција за мере и драгоцене метале је награду заслужила вредним радом и доприносом у развоју економије и унапређењу конкуретности и продуктивности.
Награда је вредно признање Дирекцији за мере и драгоцене метале која за стратешки циљ има допринос унапређења квалитета, јер без квалитета нема конкуретности и продуктивности које су кључ опстанка и услов изласка на друга тржишта.
Дирекција за мере и драгоцене метале покушава да се што боље припреми за процес приступања Европској унији, када ће нам се отворити нова подручја и нови реални захтеви које треба даље свакодневно испуњавати, а за то ''елитно такмичење'' су нам потребни Тим и пратећи услови. Квалитетном применом европских и светских стандарда и посебно стандарда менаџмента квалитетом, Дирекција за мере и драгоцене метале очекује корист коју стандарди претпостављају да могу да пруже.
Пример добре праксе Дирекције за мере и драгоцене метале је мотивациони фактор и подстрек за примену модела пословне изврсности, унапређење перформанси и подизање конкурентности са циљем освајања лидерске позиције у региону у области метрологије и преношење својих искустава зарад ''ширења своје изврсности''.
Опширније на адреси:
http://www.kvalitet.org.rs/seminari-kursevi-obuke-dogadaji/dodeljene-nagrade-za-poslovnu-izvrsnost-oskar-kvaliteta-2013
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0067.php
 
 
Дирекција за мере и драгоцене метале на Деветој CROLAB конференцији „Компетентност лабораторија 2013 & Регионална радионица о оцењивању усаглашености”
15. новембар 2013. године
У периоду од 6 - 9. новембра 2013. године, представник Дирекције за мере и драгоцене метале учестовао је на Деветој CROLAB конференцији „Компетентност лабораторија 2013 & Регионална радионица о оцењивању усаглашености” одржаној у Опатији. Конференција је подржана од стране EU/EFTA пројекта „Quality Infrastructure in the Western Balkans and Turkey” и посвећена је положају тела за оцењивање усаглашености у Хрватској и региону и улози националних метролошких института, националних акредитационих тела и надлежних министарстава у формирању регионалног удружења тела за оцењивање усаглашености, са циљем побољшања сарадње и контаката између лабораторија суседних држава, чланица и будућих чланица ЕУ.
 
 
Претходно упаковани производи – радионица
14. новембар 2013. године
Радиониоца из области претходно упакованих производа ‘’Workshop on WELMEC Prepackage – Guides and selected aspects of PP legislation” , одржана је у периоду од 6. новембра до 8. новембра 2013. године у Дирекцији за мере и драгоцене метале, у оквиру пројекта сарадње са немачким Институтом за метрологију (PTB). Предавач на радионици био је dr Liebegall, консултант Института PTB.
Координатор радионице од стране Дирекције за мере и драгоцене метале била је мр Бранка Раданов.
Учесници радионице, запослени у Сектору за контролу и надзор Дирекције за мере и драгоцене метале: Горан Божовић, Дејан Игњатовић, Ружа Крајнингер Вуковић, Тамара Калинић, Папди Дамир, Маца Радујков, Мирјана Бандовић, Александар Костић, Војкан Главић, Бошко Стефановић, Драгутин Вељковић, Душан Јовановић, Љиљана Булић и мр Бранка Раданов;
Радионица је обухватила различите теме из обимне законске регулативе у области претходно упакованих производа. Дат је преглед водича радне групе WELMEC WG 6 и преглед битних одредби OIML, EU и Немачког законодавства из ове области.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0066.php
 
 
Семинар о примени Правилника о мерилима-други део („Службени гласник РС”, бр. 61/2013)
12. новембар 2013. године
Дирекција за мере и драгоцене метале и Министарство привреде организовали су други део Семинара о примени Правилника о мерилима („Службени гласник РС”, бр. 61/2013), а на основу спроведене анкете на првом делу Семинара о примени Правилника о мерилима који је одржан 4. октобра 2013. год. и која је имала за циљ да се индустрија у Републици Србији упозна са посебним метролошким захтевима за водомере, гасомере и уређаје за конверзију запремине, бројила активне електричне енергије, мерила топлотне енергије, мерне системе за непрекидно и динамичко мерење количина течности које нису вода, ваге са аутоматским функционисањем, таксиметре, материјализоване мере, мерила димензија и анализаторе издувних гасова на основу Правилника о мерилима („Службени гласник РС”, бр. 61/13), прилози 17 – 26.
Други део Семинара је обухватио теме које се тичу потребних смерница произвођачима и увозницима ради испуњења захтева за стављање наведених мерила на тржиште и/или у употребу, поступке оцењивања усаглашености, означавање и исправе о усаглашености и друга документација која прати ова мерила, као и услове које мора да испуни именовано тело које спроводи поступак оцењивања усаглашености.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20131112.php
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0065.php
 
 
Конгрес метролога 2013
22. октобар 2013. године
У организацији Дирекције за мере и драгоцене метале, Завода за метрологију Црне Горе и Друштва метролога, oдржан је Конгрес метролога 2013 са посебним освртом на тему „Нови правци развоја метрологије”. Конгрес метролога је одржан у хотелу ,,Језеро“, Борско језеро, у Бору од 16.-18.(19). октобра 2013. године.
Традиционално, Конгрес метролога има за циљ размену информација, научних и стручних сазнања и побољшање квалитета у свим областима метрологије.
Рад Конгреса одвијао се кроз пленарну седницу, радионице и секције.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20131022.php
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0064.php
 
 
Проширење обима акредитације ДМДМ
17. октобар 2013. године
У поступку другог надзорног оцењивања и оцењивања у сврху проширења обима акредитације од стране Акредитационог тела Србије, Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) је успела да потврди своју компетентност за послове еталонирања кратких граничних планпаралелних мера интерферометријском методом, али и да област акредитације за послове еталонирања прошири на еталонирање мерила притиска и мерила запреминског протока течности (ротаметри). Проширени обим акредитације ДМДМ за послове еталонирања се може наћи на адреси: http://www.registar.ats.rs/predmet/671/.
 
 
Посета представника PTB у оквиру Пројекта подршке инфраструктури квалитета у Републици Србији
14. октобар 2013. године
У оквиру пројекта техничке помоћи Републике Немачке институцијама у Републици Србији у области инфраструктуре квалитета, у Србији је од 8-10. октобра 2013. године обуку из области влагометрије одржала Регинa Клус, из Националног метролошког института Немачке (PTB - Physikalisch-Technische Bundesanstalt).
Група за оптичке и физичко хемијске величине ДМДМ у сардњи са Сектором за контролу и надзор, у оквиру овог пројекта, организовала је и учествовала у припреми обуке за испитивање у оквиру одобрења типа и оверавање влагомера, као и представљању Нацрта правилника за влагомере за зрна житарица и семенке уљарица. Обука је одржана у просторијама Одсека за контролу и надзор Зрењанин за 14 полазника: представнике ДМДМ - Групе за сертификацију, Сектора за развој метрологије, Сектора за контролу и надзор, као и два овлашћена тела за оверавање влагомера.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0063.php
 
 
Светски дан стандарда 14. октобар 2013.
14. октобар 2013. године
Овогодишња порука коју су Међународна организација за стандардизацију (ISO), Међународна електротехничка комисија (IEC) и Међународна унија за телекомуникације (ITU) заједнички послале у свет поводом Светског дана стандарда гласи: „Међународни стандарди обезбеђују позитивне промене”. Те промене огледају се у подржавању убрзаног раста привредних делатности у земљама у развоју, утврђивању оптималних захтева и процеса за одлагање отпада и рециклажу, уклањању препрека у комуникацији и сарадњи и обезбеђивању да производи, услуге и окружење постану приступачнији особама са посебним потребама. Међународни стандарди омогућавају земљама широм света да учествују у иновацијама, развију бољу инфраструктуру и унапреде енергетску ефикасност, чиме се подстиче општи друштвено-економски напредак.
Опширније на адреси: http://www.iss.rs/news/news_89.html
 
 
Семинар о примени Правилника о претходно упакованим производима
7. октобар 2013. године
„Семинар о примени Правилника о претходно упакованим производима” одржан је 3. и 4. октобра 2013 године, у организацији Привредне коморе Србије и Дирекције за мере и драгоцене метале, у просторијама Привредне коморе Србије. Семинар је имао за циљ упознавање циљне групе са Правилником, као и регистрација пакера и увозника. Семинару је присуствовало преко 100 представника пакера и увозника одговорних за паковање и увоз претходно упакованих производа.
Присутне је поздравила испред Дирекције за мере и драгоцене метале, Луција Дујовић, помоћник директора Дирекције. Координатор семинара је била мр Бранка Раданов, координатор за испитивање и надзор над претходно упакованим производима.
Семинар је био реализован тако да је обухватио теоријски и практични део (Радионица и Смернице пакерима). Предавачи су били тим из Дирекције: мр Бранка Раданов, Љиљана Мићић, Ружа Крајнингер Вуковић, Тамара Калинић, Душан Јовановић, Бошко Стефановић и Александар Костић. Присутни су у секцији „Питања и одговори” поставили велики број питања везаних за знак усаглашености „е”, испитивање претходно упакованих производа, питања везана за интерну контролу, мерне боце као и друга питања везана за ову широку област и на њих добили одговоре у складу са Правилником о претходно упакованим производима, Welmec смерницама и Законом о метрологији.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20131007_2.php
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0062.php
 
 
Семинар о примени Правилника о мерилима
7. октобар 2013. године
Дирекција за мере и драгоцене метале и Министарство привреде организовали су Семинар о примени Правилника о мерилима. Семинар је одржан 4. октобра 2013. године у Палати „Србија”, са циљем да се индустрија у Републици Србији упозна са метролошким захтевима за мерила која се користе у функцији мерења за потребе јавног интереса, јавног здравља, јавне безбедности, јавног реда, заштите животне средине, заштите потрошача, прописивања пореза и царина и правичне трговине, и то за водомере, гасомере и уређаје за конверзију запремине, бројила активне електричне енергије, мерила топлотне енергије, мерне системе за непрекидно и динамичко мерење количина течности које нису вода, ваге са аутоматским функционисањем, таксиметре, материјализоване мере, мерила димензија и анализаторе издувних гасова, на основу Правилника о мерилима објављеног у „Службеном гласнику РС”, број 61/2013.
Присутне је поздравила Снежана Матић, испред Министарства привреде, и Луција Дујовић, помоћник директора Дирекције за мере и драгоцене метале.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20131007_1.php
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0061.php
 
 
Састанак „Hallmarking Convention” и састанак Међународног удружења служби за анализу предмета од драгоцених метала (IAAO)
20. септембар 2013. године
У Лисабону је 16. септембра 2013. године одржан 72. састанак Сталног комитета Конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала “Hallmarking Convention“, а 17. септембра одржан је 12. састанак Међународног удружења служби за анализу предмета од драгоцених метала (IAAO). На овим састанцима су, као представници Републике Србије, учествовале Јелена Поповић, помоћник министра привреде и Вида Живковић, директор Дирекције за мере и драгоцене метале.
На састанку Сталног комитета Конвенције расправљало се о нормативним и техничким питањима значајним за Конвенцију, о приговорима неких земаља чланица, различитости правила и регулативе Европске Уније и Конвенције која се односе на слободан промет предмета од драгоцених метала и њиховој хармонизацији, о статусу појединих земаља чланица и о земљама које желе да приступе чланству, комуникацији међу чланицама Конвенције, сарадњи Конвенције са другим организацијама, као и о финансијким питањима Конвенције. Учешће представника Србије на овом састанку Сталног комитета Конвенције било је изузетно значајно јер је Србија први пут учествовала са статусом посматрача. Госпођа Јелена Поповић известила је комитет о намери Србије да поднесе званичан захтев за пуноправно чланство у Конвенцији и, са тим у вези, презентирала је законски оквир и систем контроле предмета од драгоцених метала у Србији.
На састанку IAAO разматрани су резултати обављених кружних „Round Robins“ анализа (RR 29, RR 30 и RR 31) сребра, злата и платине, хемијском методом и XRF методом. У овим кружним анализама успешно је учествовала Дирекција за мере и драгоцене метале. Размотрено је питање поверљивости резултата ових кружних анализа, предложени су будући циклуси кружних анализа, а размотрена су и друга техничка питања значајна за контролу предмета од драгоцених метала.
Домаћин ових састанака је била Служба за анализу предмета од драгоцених метала Португала.
 
 
32. Eurachem Радна група за испитивање оспособљености (PT WG)
19. септембар 2013. године
У организацији Eurachem PT WG (Proficiency Testing Working Group) од 10-11. септембра 2013. године одржана је 32. Радна група за испитивање оспособљености (PT WG), чији је домаћин био Савезни институт за истраживање и испитивање материјала (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung - BAM), Берлин, Немачка, којој је по први пут присуствовао представник Србије из Дирекције за мере и драгоцене метале.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20130919.php
 
 
Посета представника PTB у оквиру Пројекта подршке инфраструктури квалитета у Републици Србији
18. септембар 2013. године
У оквиру пројекта техничке помоћи Републике Немачке (PTB - Physikalisch -Technische Bundesanstalt и GIZ - Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) институцијама у Републици Србији у области инфраструктуре квалитета, у Србији је од 9-13. септембра 2013. године боравио др Тин Вин, из Немачког института за материјале (ВАМ - Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung). Др Вин је ангажован на пројекту од стране PTB - Националног метролошког института Немачке. Ова посета је за циљ имала утврђивања чињеничног стања и потребе за следивошћу у хемијским, медицинским и мерењима у области заштите животне средине.
Првог дана посете др Вин је одржао уводно предавање, а наредних дана је обишао осам већих установа и лабораторија из поменутих области.
Последњег дана посете организована је једнодневна обука за представнике установа које је др Вин посетио. Обука је обухватила следеће теме: Представљање могућих начина остваривања следивости у хемијским мерењима; Улоге Националних метролошких института и Именованих института (Designated Institutes); Правила Међународног бироа за тегове и мере (BIPM) за именовање институција у метрологији у хемији; Улога сертификованих референтних материјала и њихови произвођачи. Поред представника посећених лабораторија, обуци су присутствовали и представници Дирекције за мере и драгоцене метале.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0060.php
 
 
Обавештење о покретању поступка Међулабораторијских поређења из области димензионих величина и акустике
12. септембар 2013. године
Дирекција за мере и драгоцене метале, Група за димензионе величине и акустику, планира да у наредном периоду организује међулабораторијска поређења у области димензионих величина (за еталонирање граничних планпаралелних мера дужине механичким компаратором), и у области акустике (за еталонирање акустичких калибратора и за еталонирање мерила нивоа звука).
Све заинтересоване лабораторије из земље и региона које желе да учествују у поменутим поређењима, ПТ-шемама, могу да се пријаве најкасније до 31.10.2013. на e-mail: office@dmdm.rs или zelenika@dmdm.rs (за област димензионих величина) и maja@dmdm.rs (за област акустике).
У зависности од броја заинтересованих лабораторија, Дирекција за мере и драгоцене метале накнадно ће одредити датум почетка наведене активности.
 
 
Потписан споразум о сарадњи ДМДМ и ЕПС
10. септембар 2013. године
У циљу јачања веза на пословима од заједничког интереса у области метрологије електричних величина и дистрибуције електричне енергије, 9. септембра 2013. године, директор Дирекције за мере и драгоцене метале мр Вида Живковић и вршилац дужности генералног директора Јaвног предузећа „Електропривреда Србије“ Александар Обрадовић потписали су споразум о сарадњи.
У оквиру споразума о сарадњи ДМДМ и ЕПС ће промовисати улогу и значај метрологије електричних величина, посебно у области законске метрологије, сарађивати на подизању нивоа свести код испоручилаца и купаца електричне енергије, унапређивати координацију у раду у циљу усклађивања техничке регулативе и постепеног иновирања и унапређења система као и обезбеђења благовремене размене информација о питањима од заједничког интереса.
 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о врсти, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила
5. септембар 2013. године
У „Службеном гласнику РС”, број 77/13 од 2. септембра 2013. године објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника о врсти, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила, који ступа на снагу 10. септембра 2013. године.
 
 
Дирекција за мере и драгоцене метале орган управе у саставу Министарства привреде
30. август 2013. године
У „Службеном гласнику РС”, број 76/13 од 29. августа 2013. године објављен је Закон о изменама и допунама Закона о министарствима, који ступа на снагу даном објављивања.
Чланом 4. овог Закона, поред осталог, прописано је да је Дирекција за мере и драгоцене метале орган управе у саставу Министарства привреде и да обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на: контролу мера и драгоцених метала; законске мерне јединице; еталоне; мерила; као и друге послове који су одређени законом којим се уређује метрологија и другим законима.
 
 
Правилник о метролошким захтевима за мерила брзине возила у саобраћају
15. август 2013. године
У „Службеном гласнику РС”, број 72/13 од 14. августа 2013. године објављен је Правилник о метролошким захтевима за мерила брзине возила у саобраћају, који ступа на снагу 22. августа 2013. године.
Овим правилником прописују се метролошки захтеви за мерила брзине возила у саобраћају, начин утврђивања испуњености метролошких захтева, као и методе мерења.
 
 
Србијa је добила статус посматрача да се придружи Сталном комитету Конвенције о драгоценим металима
8. август 2013. године
Секретаријат Конвенције о драгоценим металима примио је писмо о намерама о приступању Конвенцији од стране Србије. Следећи корак за Србију ће бити да поднесе званичан захтев за чланство, који ће да буде оцењен у складу са Упутством за приступање Сталном комитету (SC). У међувремену, Србија има статус посматрача (тј. државе подносиоца захтева) и њени представници могу да присуствују свим састанцима SC.
Опширније на адреси: http://www.hallmarkingconvention.org/news.php
 
 
Правилник о мерилима
22. јул 2013. године
У „Службеном гласнику РС”, број 63/13 од 19. јула 2013. године објављен је Правилник о мерилима, који ступа на снагу 27. јула 2013. године.
Овим правилником ближе се прописују захтеви за водомере, гасомере и уређаје за конверзију запремине, бројила активне електричне енергије, мерила топлотне енергије, мерне системе за непрекидно и динамичко мерење количина течности које нису вода, ваге са аутоматским функционисањем, таксиметре, материјализоване мере, мерила димензија и анализаторе издувних гасова, који морају да буду испуњени за њихово стављање на тржиште и/или употребу, поступци оцењивања усаглашености, означавање, исправе о усаглашености и друга документација која прати ова мерила, као и услови које мора да испуни именовано тело које спроводи поступак оцењивања усаглашености.
 
 
Обавештење о покретању поступка Међулабораторијског поређења из области температуре
17. јул 2013. године
Дирекција за мере и драгоцене метале, Група за термометрију, планира у наредном периоду, да за заинтересоване Акредитационе лабораторије организује Међулабораторијска поређења за стаклене термометре пуњене течношћу.
Све заинтересоване лабораторије које желе да учествују у поменутом поређењу, ПТ-шеми, могу своју намеру да искажу најкасније до 30.09.2013. на email: office@dmdm.rs или snedic@dmdm.rs.
У зависности од броја заинтересованих лабораторија, Дирекција за мере и драгоцене метале накнадно ће одредити датум почетка наведене активности.
 
 
Правилник о техничким и другим захтевима у погледу израде предмета од драгоцених метала
17. јул 2013. године
У „Службеном гласнику РС”, број 61/13 од 12. јула 2013. године објављен је Правилник о техничким и другим захтевима у погледу израде предмета од драгоцених метала, који ступа на снагу 20. јула 2013. године.
Овим правилником ближе се прописују технички захтеви који се односе на степен финоће средстава за лемљење, превлаку од другог драгоценог метала, делове од недрагоцених метала и неметалне делове, уколико их предмети од драгоцених метала садрже, као и друге захтеве у погледу њихове израде.
 
 
Потписан Споразум о сарадњи између Дирекције за мере и драгоцене метале и сертификационог тела StandCert d.o.o.
12. јул 2013. године
Дана 10. јула 2013. године, у просторијама сертификационог тела StandCert d.o.o. потписан је Споразум о сарадњи између Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ) и StandCerta (SC).
Основни циљ Споразума је удруживање ресурса ове две организације ради пружања услуга обучавања заинтересованим странама у вези са стандардом SRPS ISO 10012 - Систем менаџмента мерењем - Захтеви за процесе мерења и опрему за мерење. Споразум су потписали мр Вида Живковић, директор ДМДМ и мр Мирјана Станић, директор SC.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0059.php
 
 
Закључен споразум о сарадњи између Института за стандардизацију Србије и Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ)
11. јул 2013. године
Директори ове две установе, мр Иван Крстић, у име Института, и мр Вида Живковић, у име ДМДМ, потписали су 26. јуна ове године споразум којим су дефинисане заједничке активности на унапређењу међусобне сарадње. Циљ овог споразума је да реализовање предвиђених активности доведе до успостављања међународно упоредиве националне инфраструктуре квалитета, чији су стандардизација и метрологија саставни део. Тиме ће се омогућити слободан проток робе и услуга и повећати конкурентност привредних субјеката у нашој земљи.
Опширније на адреси: http://www.iss.rs/news/news_80.html
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0058.php
 
 
Усвојен Финални извештај поређења EURAMET.AUV.A-S1
5. јул 2013. године
Финални извештај поређења EURAMET.AUV.A-S1, у коме је Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) успешно учествовала, усвојио је консултативни Kомитет за акустику, ултразвук и вибрације (CCAUV) и објављен је у бази података кључних поређења Међународног бироа за тегове и мере (KCDB BIPM) (опширнијe) и међународном часопису Metrologia (Vol.50, Technical Supplement, 09002).
Ово поређење односило се на еталонирање микрофона LS1P и LS2aP примарном реципрочном методом на притисак и значајно је као подршка ДМДМ при подношењу пријаве могућности еталонирања и мерења (CMC) у области акустике у базу података Међународног бироа за тегове и мере (BIPM).
 
 
Потписан Споразум о сарадњи између Дирекције за мере и драгоцене метале и Института за нуклеарне науке Винча
4. јул 2013. године
Дана 04. јула 2013. године, у просторијама Института за нуклеарне науке Винча потписан је Споразум о сарадњи између Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ) и Института за нуклеарне науке Винча (ИНН Винча).
Основни циљ Споразума је интензивирање пословне сарадње у области метрологије и специјалистичког образовања запослених у ове две организације. Поред овога, Споразум ће послужити и као основ за проглашење ИНН Винча за носиоца националних еталона из области термофизичких величина и јонизујућег зрачења. Споразум су потписали мр Вида Живковић, директор ДМДМ и др Бојан Радак, вршилац дужности директора ИНН Винча.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0057.php
 
 
Испитивање претходно упакованих производа – обука
19. јун 2013. године
Обука из области испитивања претходно упакованих производа одржана је у периоду од 10-13. јуна у Дирекцији за мере и драгоцене метале у оквиру пројекта сарадње са немачким Институтом за метрологију (PTB). Обуку је водио г-дин Klaus Helmboldt, инспектор у области законске метрологије у Немачкој. Координатор обуке од стране Дирекције за мере и драгоцене метале била је мр Бранка Раданов.
Обуци су присуствовали запослени у Сектору за контролу и надзор Дирекције за мере и драгоцене метале: Душан Јовановић, Бошко Стефановић, Александар Костић, Светлана Митровић, Љиљана Булић, Тамара Калинић, Радујков Маца, Крајнингер Вуковић Ружа и мр Бранка Раданов.
Обука се састојала из теоријског и практичног дела. Теоријски део обуке изведен је у просторијама Дирекције, а практични део обуке у просторијама произвођача претходно упакованих производа (KONCERN ''BAMBI-BANAT'' a.d., ''COCA-COLA HBC – Srbija'' d.o.o., ''YUHOR'' d.o.o., Јагодина) и у лабораторији за претходно упаковане производе Дирекције за мере и драгоцене метале.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20130619.php
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0056.php
 
 
Национални еталон једносмерног електричног напона заснован на Џозефсоновом ефекту на основу приоритетног пројекта број 03/2012 у Републици Србији инсталиран у Дирекцији за мере и драгоцене метале
12. јун 2013. године
У периоду од 21. маја до 05. јуна 2013. године у Одсеку за електричне величине, Лабораторији за једносмерни електрични напон и струју ДМДМ извршена је инсталација и пуштање у рад еталона једносмерног електричног напона заснованог на Џозефсоновом ефекту. Еталон је реализован по дефиницији и представља примарни и нови национални еталон једносмерног електричног напона Републике Србије. Мерна несигурност новог еталона је реда 10-10 што представља унапређење за два реда величине.
ДМДМ је набавила модел supraVOLTcontrol, верзија са криохладњаком. Произвођач је Supracon AG, Jena из Немачке. Supracon AG је један од два светска произвођача овог еталона који се бави развојем и производњом еталона који се користе у научноистраживачким институтима, факултетима и националним метролошким институтима водећих економија света.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20130612.php
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0055.php
 
 
Објављен извештај са EURAMET пројекта у организацији ДМДМ као пилот лабораторије
12. јун 2013. године
Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) успешно је завршила билатерално поређење са Бироом за метрологију (БоМ) - Македонија, у области еталонирања тегова називне масе 20 kg. Овај EURAMET међународни пројекат организован је од стране ДМДМ као пилот лабораторије у циљу пружања додатне подршке Националном метролошком институту Македоније (БоМ) за подношење захтева за упис могућности еталонирања и мерења (СМС) у базу података Међународног бироа за тегове и мере (BIPM).
Билатерално поређење је регистровано под ознаком EURAMET.M.M-S6 у бази података кључних поређења Међународног бироа за тегове и мере (KCDB BIPM) и објављено је у Међународном часопису Metrologia (Vol.50).
Опширније
 
 
Oбележен јубилеј АТС-а
12. јун 2013. године
6. јуна 2013. године у просторијама Студентског културног центра одржана је свечаност поводом обележавања 15 година постојања и рада Акредитационог тела Србије (АТС), као и Међународног дана акредитације (9. јун) и Дана акредитације у Републици Србији (28. јун). Присутне је прво поздравила Јасна Стојановић в. д. директор АТС-а која се захвалила, пре свега, запосленима АТС-а на пожртвованом раду, који је довео до потписивања мултилатералног споразума са Европском организацијом за акредитацију – ЕА (EA MLA), али и др Дејану Крњаићу који је био директор АТС-а у годинама које су биле најзначајније за његов развој и међународно признање. Ј. Стојановић је истакла да верује у компетентност и интегритет наших акредитованих тела за оцењивање усаглашености и поновила да је за акредитацију кључна реч поверење. Прослави су присуствовали и представници Дирекције за мере и драгоцене метале.
Опширније на адреси: http://www.ats.rs/sr/vest/obelezen-jubilej-ats
 
 
Уредба о изменама Уредбе о висини и начину плаћања накнaда за спровођење оверавања мерила, метролошких експертиза, испитивања типа мерила, испитивања претходно упакованих производа и других послова из области метрологије
11. јун 2013. године
У „Службеном гласнику РС”, број 50/13 од 7. јуна 2013. године објављенa је Уредба о изменама Уредбе о висини и начину плаћања накнада за спровођење оверавања мерила, метролошких експертиза, испитивања типа мерила, испитивања претходно упакованих производа и других послoва из области метрологије, која ступа на снагу 15. јуна 2013. године.
 
 
Уредба о висини и начину плаћања накнада за извршавање послова у вези са испитивањем и жигосањем предмета од драгоцених метала
11. јун 2013. године
У „Службеном гласнику РС”, број 50/13 од 7. јуна 2013. године објављенa је Уредба о висини и начину плаћања накнада за извршавање послова у вези са испитивањем и жигосањем предмета од драгоцених метала, која ступа на снагу 15. јуна 2013. године.
Овом уредбом утврђује се висина накнада које се плаћају за спровођење испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, вршење хемијских анализа драгоцених метала, легура и премета од драгоцених метала, испитивање опреме која служи за испитивање предмета од драгоцених метала, утврђивање испуњености услова за доношење решења о знаку произвођача, увозника, односно заступника, утврђивања испуњености услова за доношење решења о испитивању и жигосању предмета од драгоцених метала у пословним просторијама произвођача или увозника, као и за извршавање других послова у вези са испитивањем и жигосањем предмета од драгоцених метала које спроводи Дирекција за мере и драгоцене метале у складу са законом којим се уређује контрола предмета од драгоцених метала, као и начин плаћања тих накнада.
 
 
ДМДМ на Међународној конвенцији о квалитету JУСК Конференцији (3.6 – 6.6.2013)
10. јун 2013. године
Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) и Акредитационо тело Србије (АТС) су у оквиру ЈУСК међународне конвенције о квалитету - JUSK ICQ 2013 - (http://www.jusk.org/) организовали пету Специјалну конференцију „Национални систем акредитације - стање и будући развој” и четврту Специјалну конференцију „Национални метролошки систем - стање и будући развој”, које се одржала 5. јуна 2013. године на Машинском факултету у Београду.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20130610.php
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0054.php
 
 
Студенти физике из Косовске Митровице у посети Дирекцији за мере и драгоцене метале
5. јун 2013. године
Студенти друге и треће године физике Природно-математичког факултета из Косовске Митровице посетили су Дирекцију за мере и драгоцене метале 31. маја 2013. године.
О метролошком систему Републике Србије и постојању националних еталона као првог услова за уређену метролошку структуру студенти су се упознали кроз презентацију.
Стручна посета настављена је обиласком лабораторија Дирекције које су кључни елементи техничке инфраструктуре квалитета и главна потпора државној економији и међународној трговини.
Студенти су имали прилику да се поред теоријског знања из метрологије, упознају и са реализованим, најтачнијим методама еталонирања за преношење вредности SI јединица до крајњих корисника и успостављања веза са међународним еталонима.
 
 
Презентација нове методе мерења Дирекције за мере и драгоцене метале на EURAMET Техничком комитету за акустику, ултразвук и вибрације (EURAMET TC-AUV)
27. мај 2013. године
У периоду од 16-17. маја 2013. године, у Прагу је одржан састанак Поткомитета за звук у ваздуху (SC-A) и EURAMET Техничког комитета за акустику, ултразвук и вибрације (EURAMET TC-AUV).
У оквиру дела састанка који се односио на допринос националних метролошких института, др Маја Алексић, метролог за акустику из ДМДМ, представила је развој нове методе мерења геометријских параметара националних еталона звучног притиска у Дирекцији за мере и драгоцене метале. За ова истраживања коришћен је оптички мерни микроскоп лабораторије за димензиону метрологију, а резултат је био смањење мерне несигурности примарне реципрочне методе еталонирања лабораторијских еталон микрофона на притисак. Презентација представника ДМДМ прихваћена је са изузетном пажњом, поздрављен је рад и успостављање веза између различитих области метрологије (димензионе метрологије и акустике), што представља тежњу у будућим развојним пројектима.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0053.php
 
 
ЈУСК међународнa конвенцијa о квалитету - JUSK ICQ 2013
24. мај 2013. године
Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) и Акредитационо тело Србије (АТС) у оквиру ЈУСК међународне конвенције о квалитету - JUSK ICQ 2013 - (http://www.jusk.org/) организују пету Специјалну конференцију „Национални систем акредитације - стање и будући развој” и четврту Специјалну конференцију „Национални метролошки систем - стање и будући развој”, које ће се одржати у среду 5. јуна 2013. године на Машинском факултету у Београду, Краљице Марије 16 у сали CeNT (први спрат) у термину од 9:00 - 13:00.
Позивамо вас да, уколико сте у могућности, присутвујете овим изузетно значајним и едукативним Конференцијама.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20130524.php
 
 
Правилник о претходно упакованим производима
22. мај 2013. године
У „Службеном гласнику РС”, број 43/13 од 17. маја 2013. године објављен је Правилник о претходно упакованим производима, који ступа на снагу 25. маја 2013. године, а одредбе чл. 11. до 13. овог правилника почињу да се примењују по истеку две године од дана ступања на снагу овог правилника.
Овим правилником ближе се прописује поступак испитивања претходно упакованих производа ради провере испуњености метролошких захтева, захтеви за опрему која се користи у надзору количине претходно упакованих производа, метролошки захтеви које морају да испуне количине претходно упакованих производа, начин означавања количина и дозвољена одступања стварних количина од означених називних количина, величина и облик знака усаглашености количине претходно упакованих производа, начин постављања, као и начин документовања усаглашености количине претходно упакованих производа са метролошким захтевима, као и метролошки захтеви за мерне боце, допуштена одступања запремине, као и натписи и ознаке на боцама као мерним посудама.
 
 
Студенти ФОН у посети Дирекцији за мере и драгоцене метале
17. мај 2013. године
Посете студената Факултета организационих наука, Универзитета у Београду, Дирекцији за мере и драгоцене метале, већ се традиционално обављају уочи Дана метрологије.
Студенти треће године студијског програма Управљање квалитетом посетили су Дирекцију за мере и драгоцене метале 17. маја 2013. године.
Кроз презентацију о Дирекцији за мере и драгоцене метале, као националне метролошке институције Србије, студенти су се упознали са њеним доприносом испуњењу захтева за приступ у чланство Светске трговинске организације и Европске уније, кроз омогућено јединство мерења у Републици Србији, обезбеђење тачних и упоредивих мерења, употребу мерила чији су захтеви усклађени са међународно утврђеним захтевима, употребу SI мерних јединица и кроз обезбеђење следивости свих резултата мерења до националних, односно међународних еталона.
Стручна посета је настављена обиласком лабораторија Дирекције у којима се остварују, чувају, одржавају и унапређују национални еталони SI јединица и чије постојање је први услов за уређену метролошку структуру. Тако су студенти имали прилику да се поред теоријског знања из метрологије, упознају и са реализованим, најтачнијим методама еталонирања за преношење вредности SI јединица до крајњих корисника и успоставља веза са међународним еталонима.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0052.php
 
 
Потписан Meморандум о разумевању између Дирекције за мере и драгоцене метале и Националног метролошког института Турске (ТUBITAK UME)
15. мај 2013. године
Дана 15. маја 2013. године, у Гебзеу (Турска), Вида Живковић, директор Дирекцијe за мере и драгоцене метале (ДМДМ) и Dr Fatih Ustuner, директор Националнoг метролошкoг институтa Турске (ТUBITAK UME) потписали су Меморандум о разумевању (МоU).
Циљ МоU је да се, заједничким активностима обезбеди, поред осталог, унапређење сарадње ДМДМ и ТUBITAK UME кроз размену информација и искустава у области метрологије, организовање међусобних посета стучњака, учешће на семинарима, радионицама, заједничким пројектима и друго.
У оквиру церемоније потписивања МоU презентован је од стране представника ТUBITAK UME рад те институције приказом, поред осталог, историјата метрологије у Турској, националног метролошког система Турске, организације ТUBITAK UME и његове улоге у инфраструктури квалитета Турске, као и мисије, визије и стратегије ТUBITAK UME.
Такође, од стране представника ТUBITAK UME организован је за представнике ДМДМ и обилазак лабораторија и том приликом вођени су разговори око припреме Акциног плана за реализацију МоU.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0051.php
 
 
Студенти физике у посети Дирекцији за мере и драгоцене метале
13. мај 2013. године
Студенти четврте године физике Природно-математичког факултета из Крагујевца посетили су Дирекцију за мере и драгоцене метале 13. маја 2013. године.
О улози Дирекције за мере и драгоцене метале, као националне метролошке институције Републике Србије и кључним метролошким аспектима, као и о вези са регионалним и међународним метролошким институцијама и учешћем Дирекције у одговарајућим аранжманима о међусобном признавању (MRA), студенти су се упознали кроз презентацију.
Стручна посета је настављена обиласком лабораторија Дирекције у којима се остварују, чувају, одржавају и унапређују национални еталони SI јединица и чије постојање је први услов за уређену метролошку структуру.
Студенти су имали прилику да се упознају са истраживањима ради унапређења SI јединица, која обавља Дирекција, кроз остварења нових и унапређење постојећих националних еталона и обезбеђењем њихове следивости до међународног нивоа.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0050.php
 
 
Радионица „Испитивање оспособљености (ПТ шеме) у хемији“
10. мај 2013. године
Радионица „Proficiency testing in chemistry” - „Испитивање оспособљености (ПТ шеме) у хемији“ одржана је у периоду од 7-9. маја 2013. године, у Београду, у Дирекцији за мере и драгоцене метале (ДМДМ), уз техничку помоћ EURAMET Focus Group, IPA пројекта и РТВ, Немачка. Радионица је организована од стране Института за метрологију Босне и Херцеговине (ИМБИХ) и ДМДМ, Република Србија. Предавачи су били Хуго Ент из VSL, Холандија, Катарина Хафнер из ИМБИХ и Јелена Бебић из ДМДМ.
Теме радионице су обрађивале проблеме као што су:
  • коришћење информација добијених у извештајима ПТ шема у циљу документовања квалитета лабораторије и предлога за побољшање
  • организација (план, припрема, извештавање) ПТ шема за учеснике
  • припрема процедуре за учествовање у ПТ шемама и за организацију ПТ шема у склопу система квалитета лабораторије
  • статистичка обрада података
Курсу је присуствовало 19 полазника из Црне Горе, Македоније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Турске, Пољске и Србије, претежно из националних метролошких института. Сви учесници добили су сертификате о учешћу на техничком курсу обуке „Proficiency Testing in Chemistry”.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0049.php
 
 
Обука из области мерења густине
7. мај 2013. године
У периоду од 23-25. априла 2013. године два представника Дирекције за мере и драгоцене метале учествовала су на обуци „Density measurement training“ из области мерења густине, која је организована у Националном метролошком институту у Аустрији – BEV. Организатор обуке је немачки институт за метрологију, PTB у оквиру PTB пројекта „Promotion of regional cooperation of the countries in South Eeast Europe in the field of quality infrastructure“.
Предавачи су били Christian Buchner, руководилац лабораторије за масу, одређивање количине и густине, метролози Dietmar Steindl, и Pohl Fratzl из института BEV.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20130507.php
 
 
Потписан Споразум о сарадњи у области метрологије између Дирекције за мере и драгоцене метале и Хрватског мјеритељског института
29. април 2013. године
Дана 29. априла 2013. године Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) и Хрватски мјеритељски институт (ХМИ) потписали су Споразум о сарадњи у области метрологије. Споразум о сарадњи у области метрологије потписали су Вида Живковић, директор ДМДМ и проф. др сц. Давор Звиздић, директор ХМИ.
Циљ Споразума о сарадњи у области метрологије је да се заједничким активностима обезбеди, поред осталог, унапређење сарадње ДМДМ и ХМИ кроз размену информација и искустава у области метрологије, организовање међусобних посета стучњака, учешће на семинарима, радионицама и друго.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0048.php
 
 
Промоција публикације „Изградња поверења - Комплет алата за оцењивање усаглашености”
26. април 2013. године
Дана 26. априла 2013. године Привредна комора Србије и Институт за стандардизацију Србије заједнички су промовисали публикацију „Изградња поверења – Комплет алата за оцењивање усаглашености”.
Публикацију „Изградња поверења – Комплет алата за оцењивање усаглашености“ издале су Међународна организација за стандардизацију (ISO) и Организација Уједињених нација за индустријски развој (UNIDO), а Институт за стандардизацију Србије објавио је ову публикацију на српском језику уз подршку Немачког друштва за међународну сарадњу (GIZ) у оквиру програма за развој приватног сектора у Србији – ACCESS.
Ова публикација је намењена, пре свега, малим и средњим предузећима која су оријентисана ка извозу, али и регулаторним органима, телима за оцењивање усаглашености, као и удружењима потрошача.
Поред осталих говорника на промоцији публикације „Изградња поверења – Комплет алата за оцењивање усаглашености“, Вида Живковић, директор Дирекције за мере и драгоцене метале, представила је улогу ове Дирекције у оцењивању усаглашености мерила са прописаним захтевима.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0047.php
 
 
Обука о примени Правилника о вагама са неаутоматским функционисањем
24. април 2013. године
Дана 19. априла 2013. године у Министарству финансија и привреде одржана је обука о примени Правилника о вагама са неаутоматским функционисањем („Службени гласник РС”, број 17/13) којим је транспонована Директива број 2009/23/ЕЗ, која се односи на ваге са неаутоматским функционисањем.
Обука је организована, од стране представника Дирекције за мере и драгоцене метале и Министарства финансија и привреде, за домаће произвођаче вага са неаутоматским функционисањем, увознике, односно овлашћене дистрибутере страних произвођача, као и за овлашћена тела за обављање послова оверавања вага са неаутоматским функционисањем.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20130424.php
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0046.php
 
 
Правилник о обрасцу и садржини службене легитимације лица овлашћеног за вршење надзора над предметима од драгоцених метала
19. април 2013. године
У „Службеном гласнику РС”, број 35/13 од 17. априла 2013. године објављен је Правилник о обрасцу и садржини службене легитимације лица овлашћеног за вршење надзора над предметима од драгоцених метала, који ступа на снагу 25. априла 2013. године, а почиње да се примењује 17. маја 2013. године.
Овим правилником ближе се прописује образац и садржина службене легитимације лица овлашћеног за вршење надзора над предметима од драгоцених метала, као и начин вођења евиденције о издатим службеним легитимацијама.
 
 
TrainMiC курс
16. април 2013. године
У оквиру програма обуке за мерења у хемији (TrainMiC), који се одржава у сарадњи са Заједничким истраживачким центром и Институтом за референтне материјале и мерења (JRC-IRMM), као носиоцем овог програма, а подржаним од стране Европске комисије, у Дирекцији за мере и драгоцене метале је одржан четрнаести TrainMiC курс у периоду од 10-11. априла 2013. године. Теме које су биле представљене, а односиле су се на захтев стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006, тачка 5. Технички захтеви, су следеће: Метрологија у хемији, Следивост резултата мерења, Валидација поступка мерења унутар лабораторије, Статистика за аналитичку хемију-део 1, Статистика за аналитичку хемију-део 2, Несигурност мерења-принципи, Несигурност мерења-приступи, Практичан пример вежбе EX 25 Мерне концентрације арсена у подземној води.
Обуци је присуствовало 15 полазника из Дирекције за мере и драгоцене метале. Курс су водили предавачи Драган Николић, вођа националног TrainMiC тима и Јелена Бебић, члан националног TrainMiC тима.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0045.php
 
 
Обука у Холандском метролошком институту - VSL из области еталонирања мерних средстава протока течности
1. април 2013. године
У периоду од 18. марта до 21. марта 2013. године два представника Дирекције за мере и драгоцене метале учествовала су на обуци из области еталонирања мерних средстава протока течности која је организована у Метролошком институту у Холандији - VSL. Предавачи су били метролози одговорни за националне еталоне и следивост мерења протока течности и гаса - Eric Smith, Mr. Rens van den Brink и Ros Rath.
Обуком су биле обухваћене следеће области: Гравиметријскa, волуметријскa, master meter, pipe prover и tower метода еталонирања; Модели еталонирања (израчунавање грешке мерења); Анализа мерне несигурности; Утицај вискозности, густине, температуре и притиска у поступку еталонирања; Специфични захтеви за еталонирање различитих типова мерних средстава протока; Приказ референтних докумената BIPM, OIML, API и ISO.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0044.php
 
 
40 година Техничког опитног центра
29. март 2013. године
У Дому Гарде на Топчидеру 22. мартa 2013. године свечано је обележено 40 година Техничког опитног центра. Скупу су присуствовали представници Министарства одбране и Генералштаба ВС, предузећа наменске индустрије, научних институција и других организација. О раду Техничког опитног центра говорио је директор, пуковник професор др Слободан Илић. Он је подсетио на основну мисију ТОЦ да испита и оцени квалитет свих средстава наоружања и војне опреме произведених у земљи или у иностранству, која се уводе у наоружање Војске Србије, ради њене модернизације. Прослави су присуствовали и представници Дирекције за мере и драгоцене метале.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20130329.php
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0043.php
 
 
Састанак европских метролошких асоцијација у организацији EURAMET у Бриселу
28. март 2013. године
У Бриселу је 21. марта 2013. године одржан EURAMET састанак делегата министарстава држава чланица које ће се укључити у будући Европски метролошки програм за иновације и истраживања (EMPIR) и представника Националних метролошких институција (NMI) тих земаља. Домаћин састанка је било белгијско Министарство економије, MSP, запошљавања и енергије.
Кључне теме састанка су се односиле на садржај и време трајања пројекта EMPIR, фазе пројекта, финансирање пројекта у периоду његовог спровођења и специфицирање националне подршке EMPIR пројектима. Предавачи су били представници EURAMET и надлежни из Европске комисије из DG RTH. Састанку су присуствовали представници 23 земље које ће учествовати у овом програму. Делегацију Србије, која се по први пут укључује као члан у европске развојне метролошке пројекте, представљале су Јелена Поповић, помоћник министра финансија и привреде и Вида Живковић, директор Дирекције за мере и драгоцене метале. Помоћник министра је истакла да надлежно Министарство пружа јасну свеукупну подршку учешћу Србије у EMPIR пројекту. Нагласила је да је то посебно значајно за нашу привреду и подизање њене конкурентности на тржишту за области као што су енергетика, здравство, безбедност, заштита животне средине и сл.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0042.php
 
 
Обавештење о покретању тестова испитивања оспособљености (ПТ шема) у области еталонирања мерила
15. март 2013. године
Дирекција за мере и драгоцене метале ће организовати тестове испитивања оспособљености (ПТ шеме) у области оптичког зрачења (за еталонирање спектрофотометара и за еталонирање рефлектометара), и у области запремине течности (за еталонирање лабораторијских мерила од стакла). Заинтересоване лабораторије које желе да учествују у поменутим ПТ шемама могу да се пријаве до 15. априла 2013. године. За све потребне информације о пријави заинтересовани се могу обратити на мејл адресе: jelenabebic@dmdm.rs и zarkov@dmdm.rs за област оптичких величина, као и tanasic@dmdm.rs и ljmicic@dmdm.rs за област запремине течности.
 
 
Састанак са потенцијалним провајдерима за испитивање оспособљености
11. март 2013. године
Акредитационо тело Србије (АТС) је пре годину дана започело интензивне активности на проширењу области рада на акредитацији провајдера за испитивање оспособљености (ПТ провајдера) према SRPS ISO/IEC 17043:2011. У међувремену, крајем 2012. године, акредитација ПТ провајдера одлуком Генералне скупштине ЕА постаје део EA MLA споразума. У складу са тим предузето је низ активности: од формирања докумената система менаџмента, обуке оцењивача до стицања практичног искуства у оцењивањима других акредитационих тела (ESYD - Акредитационо телo Грчке).
Опширније на адреси: http://www.ats.rs/sr/vest/sastanak-sa-potencijalnim-provajderima-za-ispitivanje-osposobljenosti
 
 
Први комб генератор у Републици Србији инсталиран у Дирекцији за мере и драгоцене метале
5. март 2013. године
У периоду од 25 – 27. фебруара 2013. године у Лабораторији за димензионе величине ДМДМ извршена је инсталација и пуштање у рад комб генератора – синтисајзера оптичких фреквенција. Комб генератор је нови национални еталон дужине и оптичких фреквенција Републике Србије. Набавком комб генератора битно су унапређене и побољшане мерне могућности ДМДМ у области мерења дужине и оптичких фрквенција путем остваривања новог еталона таласних дужина (фреквенција) ласерског зрачења у оптичком делу спектра.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20130305.php
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0041.php
Информације о Menlo комб генераторима које поседују институције у свету, међу којима је и ДМДМ, могу се наћи на адреси http://www.frequencycomb.com
 
 
Учешће ДМДМ у међународном кључном поређењу EURAMET.L-K1.2011 - EURAMET пројекат 1218
5. март 2013. године
Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) учествује у кључном поређењу EURAMET.L-K1.2011 - EURAMET пројекат 1218: Еталонирање граничних мера дужине интерферометријском методом. EURAMET.L-K1.2011 је кључно поређење које је покренуто да би се обезбедила техничка основа за проверу мерних могућности (CMCs) лабораторија националних метролошких института (NMI) у области еталонирања граничних мера дужине. ДМДМ у овој области мерења дужине има објављене CMCs у бази података BIPM у оквиру међународног аранжмана CIPM MRA још од 2005. године, а које овим поређењем треба и да потврди. Потврђивање се генерално врши, на основу захтева CCL, учествовањем у одговарајућим међународним кључним и допунским поређењима, и то бар једном у интервалу од 7 – 10 година.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20130304.php
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0040.php
 
 
ДМДМ примљена у чланство EURACHEM
28. фебруар 2013. године
На састанку Техничког комитета EURAMET TC-MC, одржаном од 4-8. фебруара 2013. године у Брауншвајгу, Немачка, у оквиру пленарне седнице, у излагању председавајућег EURACHEM (мреже организација широм Европе са циљем успостављања система за међународну следивост хемијских мерења) г. Бертила Магнусона (Bertil Magnusson) објављена је информација да је Дирекција за мере и драгоцене метале примљена у чланство EURACHEM као контакт организација преко које и остале националне организације (Српско хемијско друштво, Српско биохемијско друштво и др.) могу да се укључе у активности EURACHEM.
EURACHEM представља основу за аналитичку хемију и питања квалитета у Европи. Једна од главних улога је да обезбеди оквир за усклађену и олакшану сарадњу националних EURACHEM активности.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20130228.php
Додатне информације о активностима EURACHEM могу се наћи на адреси http://www.eurachem.org/
 
 
Правилник о вагама са неаутоматским функционисањем
26. фебруар 2013. године
У „Службеном гласнику РС”, број 17/13 од 21. фебруара 2013. године објављен је Правилник о вагама са неаутоматским функционисањем, који ступа на снагу 1. марта 2013. године.
Овим правилником, којим је транспонована Директива 2009/23/EC која се односи на ваге са неаутоматским функционисањем (Non-Automatic Weighing Instruments – NAWI), ближе се прописују захтеви за ваге са неаутоматским функционисањем, поступци оцењивања усаглашености, означавање, исправе о усаглашености и друга документација која прати ваге са неаутоматским функционисањем на тржишту, као и услови које мора да испуни именовано тело које спроводи поступак оцењивања усаглашености.
 
 
Обука у ДМДМ за испитивање софтвера у мерилима из МID
18. фебруар 2013. године
У оквиру техничке сарадње између РТВ (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) и ДМДМ, децембра 2012. године у РТВ је организована обука за испитивање софтвера у мерилима из МID, у складу са WELMEC Guide 7.2. У циљу упознавања запослених у ДМДМ о темама са ове обуке, у Дирекцији за мере и драгоцене метале је 14. фебруара 2013. године одржанa интерна обука. Интерну обуку о испитивању софтвера у мерилима одржали су Татјана Цинцар-Вујовић, шеф Одсека за електричне величине и Драган Пантић из Групе за масу, силу и притисак.
Обуци су присуствовали запослени из ДМДМ, из Сектора за развој метрологије, Одељења за метролошки надзор и Одсека за контролу и надзору Београд, Нови Сад и Крушевац. Кроз презентацију је дат преглед WELMEC Guide 7.2 са освртом на Директиву Европског Парламента и Савета о мерним инструментима – MID и везама између та два документа. Присутни су се, кроз презентацију, делом упознали са одредбама WELMEC Guide 7.2 и радом радне групе WELMEC WG7, у чијим активностима учествује и ДМДМ преко својих представника.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20130218.php
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0039.php
 
 
Обавештење свим произвођачима предмета од драгоцених метала, увозницима предмета од драгоцених метала, односно заступницима који заступају страног произвођача предмета од драгоцених метала на тржишту РС
14. фебруар 2013. године
Произвођачима предмета од драгоцених метала, увозницима, односно заступницима који заступају страног произвођача предмета од драгоцених метала на тржишту Републике Србије Дирекција за мере и драгоцене метале упутила је обавештење о ступању на снагу Правилника о условима за добијање знака произвођача предмета од драгоцених метала, као и знака увозника, односно заступника, који почиње да се примењује од 1. маја 2013. године, као и Правилника о државним жиговима за предмете од драгоцених метала, који почиње да се примењује од 1. фебруара 2014. године, како би обављање своје делатности благовремено ускладили са одредбама ових правилника. Текст обавештења можете преузети овде.
 
 
Потписан Споразум о пословној сарадњи између Дирекције за мере и драгоцене метале и Националне организације потрошача Србије
7. фебруар 2013. године
Дана 7. фебруара 2013. године потписан је Споразум о пословној сарадњи између Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ) и Националне организације потрошача Србије (НОПС). Основни циљ Споразума је успостављање пословне сарадње између ДМДМ и НОПС ради јачања веза у области метрологије и заштите потрошача. Споразум су потписали мр Вида Живковић, директор ДМДМ и Горан Паповић, председник Управног одбора Националне организације потрошача Србије.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20130207.php
 
 
Преко 600 примљених мишљења о метрологији - Европска комисија објавила резултате јавне расправе у вези са Европским метролошким програмом за иновације и истраживање (EMPIR)
4. фебруар 2013. године
Европска комисија је представила резултате јавне расправе на тему „European Metrology Research Programme under Horizon 2020“. Импресиван број од 624 одговора је добијен преко онлајн упитника. Они су пристигли из 27 земаља ЕУ, и више од 10 земаља ван Европске уније. Овиме се наглашава међународни интерес за EURAMET (European Association of National Metrology Institutes) истраживачку иницијативу, за Европски метролошки програм за иновације и истраживање (European Metrology Programme for Innovation and Research - EMPIR). Као део припрема за EMPIR, Европска комисија је одржала консултације заинтересованих страна, које су укључивале и онлајн анкету. Током периода од 12 недеља, све до краја децембра 2012. године, појединци, компаније и институције су позване да дају своја мишљења на тему метролошког истраживања.
Анализа одговора пружа важан увид: у просеку 97 % учесника сматра да су метролошка истраживања веома битна сама по себи или су битна за решавање великих друштвених изазова, повећавајући европску конкурентност и подржавајући европску политику, стандардизацију и регулативу. Ови одговори показују да постоји јасна тенденција за новим, побољшаним чланом 185 иницијативе у оквиру програма Хоризонт 2020. Сходно томе ЕУ жели да настави своје учешће у новом проширеном програму наследнику EMRP -а. Приближно 92 % од укупног одзива на анкету је мишљења да је ова политичка опција веома прикладна или одговарајућа.
EURAMET је веома задовољан високим одзивом. Др Камал Хосаин, председавајући EURAMET-а је прокоментарисао: „За EURAMET евалуација је била кључни корак у процењивању подршке за EMPIR. Ми смо задовољни што нас је велики број заинтересованих страна подржао и захваљујемо им на њиховом доприносу.“
Комплетан извештај је доступан на:
http://ec.europa.eu/research/consultations/pdf/empir-survey-final-report.pdf
http://ec.europa.eu/research/consultations/list_en.cfm
http://www.euramet.org/index.php?id=latestnews&tx_ttnews[tt_news]=255&cHash=7ec36ba3dffa38b7244407b76d3838dd
 
 
Семинар „Акредитационо тело Србије у Европи и свету, значај потписаних споразума“
30. јануар 2013. године
Традиционални једнодневни семинар Акредитационог тела Србије (АТС) за акредитована тела за оцењивање усаглашености са темом „Акредитационо тело Србије у Европи и свету, значај потписаних споразума“ одржан је 24. јануара 2013. године у Центру „Сава“ пред до сада најширим аудиторијумом.
Семинар је окупио представнике ресорних министарстава, привредних друштава, струковних удружења, удружења потрошача, као и представнике акредитованих тела за оцењивање усаглашености (ТОУ).
Циљ семинара је било представљање значаја мултилатералних споразума које је АТС потписао са Међународном организацијом за акредитацију лабораторија (ILAC) и Међународним форумом за акредитацију (IAF) прошле године, као и упознавање представника акредитованих тела за оцењивање усаглашености са већим бројем тема из области техничких захтева значајних за њихов рад у области оцењивања усаглашености и акредитације.
Опширније на адреси: http://www.ats.rs/sr/vest/godisnji-seminar-za-akreditovana-tou-24-januar-2013
 
 
Правилник о државним жиговима за предмете од драгоцених метала
28. јануар 2013. године
У „Службеном гласнику РС”, број 7/13 од 23. јануара 2013. године објављен је Правилник о државним жиговима за предмете од драгоцених метала, који ступа на снагу 31. јануара 2013. године, а почиње да се примењује по истеку једне године од дана ступања на снагу, односно од 1. фебруара 2014. године.
Овим правилником ближе се прописују врсте, облици, изглед и начин израде државних жигова који се употребљавају за означавање степена финоће предмета од драгоцених метала.
 
 
Правилник о условима за добијање знака произвођача предмета од драгоцених метала, као и знака увозника, односно заступника
28. јануар 2013. године
У „Службеном гласнику РС”, број 7/13 од 23. јануара 2013. године објављен је Правилник о условима за добијање знака произвођача предмета од драгоцених метала, као и знака увозника, односно заступника, који ступа на снагу 31. јануара 2013. године, а почиње да се примењује по истеку три месеца од дана ступања на снагу, односно од 1. маја 2013. године.
Овим правилником прописује се опрема и изглед радних просторија које морају да поседују произвођачи предмета од драгоцених метала, опрема и изглед радних просторија које морају да поседују увозници предмета од драгоцених метала, односно заступници који заступају страног произвођача предмета од драгоцених метала на тржишту Републике Србије, као и садржина и образац захтева за добијање знака произвођача, знака увозника, односно заступника.
 
 
Правилник о начину утврђивања испуњености услова за именовање тела за оцењивање усаглашености мерила
11. јануар 2013. године
У „Службеном гласнику РС”, број 2/13 од 9. јануара 2013. године објављен је Правилник о начину утврђивања испуњености услова за именовање тела за оцењивање усаглашености мерила, који ступа на снагу 17. јануара 2013. године.
Овим правилником ближе се прописује начин утврђивања испуњености услова за именовања, вођење регистра именованих тела за оцењивање усаглашености мерила, као и пријављивање именованих тела за оцењивање усаглашености мерила одговарајућој међународној организацији.