ћир lat eng
 
 
 
   Архива > Вести 2011  
ВЕСТИ - 2011
 
Потписан Меморандум о разумевању и сарадњи између ДМДМ и ИМБИХ
30. децембар 2011. године
Дирекција за мере и драгоцене метале - ДМДМ и Институт за мјеритељство Босне и Херцеговине - ИМБИХ потписали су дана 4. новембра 2011. године Меморандум о разумевању и сарадњи. Испред ДМДМ Меморандум је потписала мр Вида Живковић, директор Дирекције за мере и драгоцене метале, док је испред ИМБИХ Меморандум о разумевању потписао мр сц. Зијад Џемић, директор Института за мјеритељство Босне и Херцеговине.
 
 
Студенти у посети Дирекцији за мере и драгоцене метале
15. децембар 2011. године
Дирекција за мере и драгоцене метале је 15. децембра 2011. године била домаћин студентима Машинског факултета и Универзитета "Сингидунум", из Београда. Том приликом студенти су упознати са најзначајнијим информацијама везаним за метролошки системом у Републици Србији са посебним освртом на улогу ДМДМ, као националног метролошког института Републике Србије. Укратко су презентоване лабораторије у ДМДМ.
Стручна посета укључила је обилазак лабораторија Дирекције, у којима се чувају национални еталони SI јединица и примењују најтачније методе еталонирања за преношење вредности SI јединица до крајњих корисника и успостављање везе са међународним еталонима. Такође том приликом студенти су се упознали са методама мерења, еталонском и мерном опремом у лабораторијама за испитивање и еталонирање, укључујући и питања студената из сфера њиховог интересовања.
 
 
Сарадња BIM и ДМДМ кроз peer visit
8. децембар 2011. године
У Дирекцији за мере и драгоцене метале је 6. и 7. децембра 2011. године реализовано колегијално оцењивање - peer visit од стране техничких експерата бугарског националног института, Bulgarian Institute of Metrology - BIM, у области масе, температуре, времена и фреквенције и акустике.
На основу EURAMET Пројекта бр. 1208 и EURAMET упутства Guide for on site visits, колегијално оцењивање спроведено је према стандарду ISO/IEC 17025:2005, проверавајући како менаџмент захтеве, тако и техничке захтеве лабораторија за еталонирање, у поменутим областима за објављене сервисе еталонирања СМС у КСDB бази BIPM и за СМС који су у поступку ревизије или се планира њихово пријављивање регионалној метролошкој организацији у скорије време. У дводневном веома интерактивном раду и колегијалној атмосфери, размењујући експертска знања, произашла су запажања о систему управљања, дата у извештају са peer visit, који даје основ за унапређење система управљања квалитетом. Резултати peer visit и побољшања система управљања квалитетом у ДМДМ биће презентовани на састанку ТС-Q, 2012. године y Варшави, Пољска.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20111208.php
 
 
Оверавање гасомера - обука
5. децембар 2011. године
У Новом Саду је 2. децембра 2011. године у организацији Дирекције за мере и драгоцене метале у лабораторијама ЈП „Србија Гас” и ДП „Нови Сад - Гас” одржана обука са циљем да се учесници упознају са захтевима и методама за оверавање гасомера са меховима. У лабораторији ДП „Нови Сад - Гас” учесници су упознати са прегледом гасомера са меховима на уређају са критичним млазницама, а у лабораторији ЈП „Србија Гас” на уређају са звоном и на уређају са гасомером са течношћу.
Обуци су присуствовали представници свих одсека за контролу и надзор ДМДМ, Одељења за надзор ДМДМ, као и колеге из лабораторије ЈП „Србија Гас”.
Медијатори су били др Бранислав Танасић, Никола Соврић и Маца Радујков из ДМДМ, а у име ЈП „Србија Гас” учеснике је поздравио Зоран Вучковић, руководилац РиМ.
 
 
МЕРР и ДМДМ - састанак са овлашћеним телима за обављање послова оверавања мерила
25. новембар 2011. године
У организацији Министарства економије и регионалног развоја (МЕРР) и Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ) 25. новембра 2011. године одржан је заједнички састанак са овлашћеним телима за обављање послова оверавања мерила, поводом решавања почетних проблема, недоумица и отворених питања са којима су се та овлашћена тела сусрела у досадашњем раду.
Састанак је отворила мр Јелена Поповић, помоћник министра економије и регионалног развоја и предала вођење састанка мр Види Живковић, директору Дирекције за мере и драгоцене метале.
Састанку су присуствовали представници Министарства економије и регионалног развоја, Дирекције за мере и драгоцене метале, Акредитационог тела Србије и овлашћених тела.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20111125.php
Галерија слика http://www.dmdm.gov.rs/cr/GalerijaSlika.php
 
 
Семинар: Дирекција и овлашћена тела - партнерством до поузданих резулата у метрологији за бољи живот и бољу будућност, Кладово
11. новембар 2011. године
У организацији Дирекције за мере и драгоцене метале је у периоду од 8. до10. новембра 2011. године у Кладову одржан Семинар: Дирекција и овлашћена тела - партнерством до поузданих резулата у метрологији за бољи живот и бољу будућност.
Семинар је отворила мр Вида Живковић, директор Дирекције за мере и драгоцене метале.
Дневни ред Семинара обухватио је следећа излагања: Резултати рада Дирекције у току 2011. године; Резултати са 24. састанка Генералне конференције за тегове и мере - CGPM; Законодавне активности у области метрологије у току 2010. и 2011. године; Резултати метролошког надзора у 2011. години; Презентација о информацијама од јавног значаја - обука запослених; Приказ нових могућности Microsoft Word 2007/2010; Испитивање и одобрење типа, теоријски део; Презентације могућности оверавања мерила од стране овлашћених тела и Радионица испитивања и одобрења типа, практични део.
Семинару су осим запослених у Дирекцији за мере и драгоцене метале, присуствовали и представници овлашћених тела Vaga Legal d.o.o. Београд, Мehanika MD D.O.O Tрстеник; Tehnopetrol SA DOO Гаџин Хан и Rohe, друштво са ограниченом одговорношћу за спољну трговину и сервисирање Београд, који су приказали своје могућности у обављању послова оверавања мерила.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20111111.php
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr//GS0015.php
 
 
Конгрес метролога 2011.
1. новембар 2011. године
У Кладову је у периоду од 17. до 19. октобра 2011. године у организацији Друштва метролога, а уз подршку Грађевинског факултета Универзитета у Београду и Дирекције за мере и драгоцене метале, одржан Конгрес метролога 2011., са посебним освртом на мерења у грађевинарству.
На Конгресу је саопштено преко 50 реферата, разврстаних у Пленарни део и седам сесија (Грађевинарство, Мерење електричних величина I, Мерење геометријских величина, Мерење електричних величина II, Следивост у метрологији, Мерење протока, температуре и топлоте, Образовање и обучавање у мерењима и инструментима).
На Конгресу су представљена и саопштења аутора из земаља из окружења. Дирекција за мере и драгоцене метале је имала девет саопштења из разних области метрологије. Радови са Конгреса метролога ће бити доступни на сајту Друштва метролога http://www.drustvometrologa.org.
 
 
Нова законска решења у области метрологије
31. октобар 2011. године
У организацији Дирекције за мере и драгоцене метале, дана 25. и 26. октобра 2011. године, у Министарству економије и регионалног развоја, одржана су предавања у циљу представљања нових законских решења у области метрологије, као и преношења Директиве која се односи на ваге са неаутоматским функционисањем (Non-Automatic Weighing Instrument – NAWI Directive 2009/23/EC) и Директиве о мерним инструментима (Directive 2004/227EC и 2009/137/ЕС on Measuring Instrumets - MID) у домаће законодавство.
Скупу су присуствовали представници Министарства економије и регионалног развоја, Снежана Матић, начелник Одељења за стратегију и политику развоја стандардизације, акредитације и метрологије и Жељко Лалић, саветник и представници Дирекције за мере и драгоцене метале Луција Дујовић, помоћник директора Сектора за контролу и надзор, Предраг Ђурић, руководилац Групе за масу, силу и притисак, Дејан Ковачевић, начелник Одељења за метролошки надзор, Татјана Цинцар-Вујовић, шеф Одсека за електричне величине, Душан Хорват, млађи метролог у Одсеку за електричне величине, као и многобројни произвођачи, увозници, заступници и сервисери мерила масе и бројила електричне енергије. Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20111031.php
Галерија слика http://www.dmdm.gov.rs/cr/GalerijaSlika.php
 
 
Учешће ДМДМ на Конфренцији о науци и делу Милутина Миланковића
06. октобар 2011. године
У Београду је, 14. и 15. септембра 2011. године, одржана Прва конференција о науци и делу Милутина Миланковића под називом: „Календарско знање и допринос Милутина Миланковића“.
Конференцију је, под покровитељством Универзитета у Београду, организовало Удружење Милутин Миланковић, уз сарадњу неколико факултета, института, привредних организација и Дирекције за мере и драгоцене метале.
Ово је била прва из серије конференција, посвећених областима научног испољавања Милутина Миланковића и афирмацији његових научних доприноса. Циљ конференције је био мултидисциплинарно разматрање питања календарског знања са гледишта: математичке и астрономске теорије мерења и рачунања времена и годишњих циклуса; историје календарских знања од најстаријих времена до данас итд.
По позиву организатора, мр Јадранка Марендић-Миљковић из ДМДМ је одржала предавање под насловом „Научне основе мерења времена“. Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20111006.php
 
 
Састанак радне групе за еталонирање
04. октобар 2011. године
16. састанак EA-LC/WG ILC’s calibration одржан је у периоду од 21. до 23.09.2011. године у Берлину. Организатор састанка био је DakkS , Немачко акредитационо тело. Састанку којим је председавао Andre Barel, координатор радне групе EA-LC/WG ILC’s calibration присуствовала је представница Акредитационог тела Србије.
На састанку су представљени статуси текућих ПТ активности и регионалних међулабораторијских поређења према плану који је у ранијем периоду дефинисан (еталонирање акцелерометра и мерача нивоа звучног притиска, области еталонирања: храпавост, торзија, снага).
Опширније на адреси:
http://www.ats.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=583&mode=thread&order=0&thold=0
 
 
Правилник о условима за признавање националних еталона
29. септембар 2011. године
У „Службеном гласнику РС”, број 70/11 од 23. септембра 2011. године објављен је Правилник о условима за признавање националних еталона, који ступа на снагу 1. октобра 2011. године.
Овим правилником ближе се прописују услови за признавање еталона Републике Србије као основе за додељивање вредности одређене величине другим еталонима те величине.
 
 
Стручна обука за једносмерну и наизменичну електричну струју и електричну отпорност (Training on AC/DC current and resistance) у оквиру EURAMET Focus Group, Београд
19. септембар 2011. године
Дирекција за мере и драгоцене метале је, у оквиру EURAMET Focus Group Акционог плана за 2011. годину била домаћин обуке за једносмерну и наизменичну електричну струју и електричну отпорност (Training on AC/DC current and resistance) од 13. до 14. септембра 2011. године, у Београду.
Учесници обуке били су представници земаља југоисточне Европе: по два метролога Бироа за метрологију БЈР Македонија (BoM), Института за метрологију Босне и Херцеговине (IMBiH), Завода за метрологију Црне Горе (MBM), Генералне дирекције за метрологију (DPM) и четири метролога из Одсека за електричне величине Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ). Семинар је одржан у сарадњи са Националним метролошким институтом Немачке (PTB).
Предавач је био експерт из области електричних величина Torsten Funck (PTB), руководилац Лабораторије за AC-DC трансфер и импедансу.
Обука је била интерактивна. Први дан је био посвећен обуци из области електричне отпорности: еталонирање мерача отпорности као и еталонирање еталон отпорника и калибратора. Било је речи и о процедурама за безбедан транспорт еталона када је реч о еталонирању или међулабораторијском поређењу.
Еталонирање из области једносмерне и наизменичне електричне струје (мерачи, извори, појачавачи) било је на програму другог дана обуке.
За све наведене примере дискутовани су буџети мерне несигурности.
Обука је успешно завршена. Констатовано је од стране учесника да би било корисно да се након теоријске обуке организују и практичне обуке за конкретне величине, у зависности од потреба и интересовања појединих Националних метролошких института.
Галерија слика http://www.dmdm.gov.rs/cr/GalerijaSlika.php
 
 
Портал ТЕХНИС
19. септембар 2011. године
Сектор за инфраструктуру квалитета Министарства економије и регионалног развоја је креирао портал ТЕХНИС (детаљније на http://www.tehnis.merr.gov.rs), како би омогућио олакшано информисање привредних субјеката о техничким захтевима, које производи морају да задовоље приликом стављања на тржиште Рeпублике Србије.
ТЕХНИС као јединствени информативни центар о техничкој регулативи Србије, обухвата портал, апликативни софтвер и базу података са регистрима који се односе на техничке прописе. У складу са Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености (ЗОТЗ) („Службени гласник РС“, број 36/09), поред регистра важећих техничких прописа, база података ТЕХНИС садржи још три регистра и то:
  • регистар прописа у припреми,
  • регистар именованих и овлашћених тела за оцењивање усаглашености и
  • регистар важећих исправа о усаглашености издатих у иностранству
 
Састанак ЕА радне групе за медицинске лабораторије
14. септембар 2011. године
У периоду од 15. до 16. јуна 2011.године у Даблину, Ирска, одржан је састанак радне групе ЕА WG in the Health Care Sector Laboratory Medicine. Састанку су присуствовали представници националних акредитационих тела и представници стручних организација. Састанком радне групе је председавао Dr Rolf Straub (SAS).
Неке од тема које су разматране на састанку односе се на
  • Статус акредитације медицинских лабораторија
  • Акредитација Point of Care Testing (POCT)
  • Припрему обуке за техничке оцењиваче за медицинске лабораторије
  • Директиву која се односи на медицинске уређаје (In Vitro Diagnostic Medical Devices Directive- 98/79/EC)
  • Исказивање обима акредитације медицинских лабораторија
Опширније на адреси http://www.ats.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=577&mode=thread&order=0&thold=0
 
 
Објава конкурса за директора BIPM
14. септембар 2011. године
Међународни комитет за тегове и мере (CIPM) позива да се доставе пријаве за место директора Међународног бироа за тегове и мере (BIPM), које ће да буде упражњено у првој половини 2014. године, након пензионисања садашњег директора, проф. др М. Кинеа.
Датум затварања пријављивања: 1. децембар 2011.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/PDF/DirektorBIPM.pdf
 
 
Правилник о садржини и обрасцу евиденције, као и начину вођења евиденције коју води овлашћено тело
11. август 2011. године
5. августа 2011. године објављен је Правилник о садржини и обрасцу евиденције, као и начину вођења евиденције коју води овлашћено тело, у „Службеном гласнику РС”, број 58/11, а ступа на снагу 13. августа 2011. године
Овим правилником прописује се садржина и образац евиденције, као и начин вођења евиденције коју воде привредни субјекти или друга правна лица која су овлашћена за обављање послова оверавања мерила.
 
 
Правилник о врсти, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила
10. август 2011. године
9. августа 2011. године ступио је на снагу Правилник о врсти, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила објављен у „Службеном гласнику РС”, број 57/11 од 1. августа 2011. године.
Овим правилником прописује се врста, облик и начин стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила, као и ближи облик и садржај уверења о оверавању мерила и уверења о одобрењу типа мерила.
Ступањем на снагу овог правилника престала је да важи Наредба о врстама и облицима жигова и других знакова који се употребљавају при оверавању мерила („Службени лист СЦГ” број 25/06).
 
 
Обука контролора из ОКН-ДМДМ за оверавaње положених цилиндричних резервоара волуметријском методом, ДЕБЕЉАЧА, 26.07.2011. године
26. јули 2011.
На бензинској станици НИС, Блок-Промет у Дебељачи, 26.07.2011. године реализована је обука и демонстрирана метода у реалним условима, за волуметријски преглед резервоара према Метролошком упутству за преглед положених цилиндричних резервоара волуметријском методом (Гласник ДМДМ, бр. 3/2005). Изабран је резервоар називне запремине NV = 20 m3.
Обуку и демонстрирање методе су спровели: Бранислав Танасић и Маца Радујков.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vesti20110726.php
 
 
ДМДМ учествовала у међународном кључном поређењу CCL-K11 националних (примарних) еталона дужине
12. јули 2011.
Дирекција за мере и драгоцене метале учествовала је у периоду од 27. јуна до 01. јула 2011. године на међународном кључном поређењу CCL-K11 националних (примарних) еталона дужине (key comparison of optical frequency/wavelength standards). Поређења су обављена у пилот лабораторији кључног поређења у аустријском националном метролошком институту (NMI) BEV у Бечу.
CCL-K11 је кључно поређење које је покренуто да би се обезбедила техничка основа за проверу мерних могућности (CMCs) лабораторија националних метролошких института у области еталонирања оптичких фреквенција/таласних дужина, нарочито оних који су дати под улазима (entries) 1.1.1 и 1.1.2 у листи Класификација калибрационих сервиса у области метрологије дужине (Classifications of services in length), односно
1.1.1 Стабилисани ласери према дефиницији (Stabilized lasers of the Mise en Pratique) и
1.1.2 Остали стабилисани ласери (Other stabilized lasers).
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vesti20110712.php
 
 
Обука контролора из ДМДМ за оверавење положених цилиндричних резервоара геометријском мануелном методом
08. јули 2011.
Дана 16. априла 2011. године ступила је на снагу „Директива о спровођењу поступка оверавања пложених цилиндричних резервоара геометријском мануелном методом“. Како би се одсеци за контролу и надзор Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ) оспособили за ову методу оверавања мерила, 10. јуна 2011. године на бензинској станици НИС, Блок-Промет, Бољевц, реализована је обука и демонстрирана метода у реалним условима. Изабран је резервоар за мерење запремине TNG, NV = 30 m3.
Обуку и демонстрирање методе су спровели др Бранислав Танасић и Ненад Милисављевић из ДМДМ. Обуци су присуствовали представници одсека за контролу и надзор ДМДМ из Београда, Крушевца, Ниша и Новог Сада, као и мр Предраг Грубишић, Директор Сектора за сертификацију, квалитет и метрологију, из НИС - Дирекције за техничка питања.
 
 
Уредба о одређеним законским мерним јединицама и начину њихове употребе
29. јуни 2011.
21. јуна ступила је на снагу Уредба о одређеним законским мерним јединицама и начину њихове употребе, објављена у "Службеном гласнику РС", број 43/11 од 14. јуна 2011. године.

Овом уредбом уређују се законске мерне јединице које нису обухваћене Међународним системом јединица (Systeme International d׳Units, SI), а које се могу користити у Републици Србији, у складу са законом којим се уређују послови метрологије, као и начин њихове употребе.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о законским мерним јединицама ("Службени лист СЦГ", број 10/06).

Текст Уредбе о одређеним законским мерним јединицама и начину њихове употребе на адреси:
 http://www.dmdm.rs/PDF/MJ/UredbaOOdredjenimZakonskimMernimJedinicamaINacinNjihoveUpotrebe.pdf

 
 
Увођење Интегрисаног система
21. јуни 2011.
Дирекција за мере и драгоцене метале отпочела је нову фазу пословања доношењем Одлуке о увођењу Интегрисаног система (ИС), који подразумева настојање да се изађе у сусрет захтевима три међусобно компатибилна стандарда: ISO 9001 (управљање квалитетом), ISO 18001 (управљање заштитом на раду) и ISO 14001 (управљање животном средином). Одлука о увођењу ИС је базирана на опредељењу да је обезбеђење квалитета услуга, безбедности на раду, као и здравог и безбедног окружења, неопходно за успешно пословање Дирекције.
 
 
Међународна конвенција о квалитету ЈУСК 2011
8. јуни 2011.
Друга Специјална Конференција – Национални метролошки систем – стање и будући развој у оквиру Међународне конвенције о квалитету JUSK ICQ 2011, одржана је 8. јуна 2011. године у Београду.

Конференцијом су председавали Луција Дујовић, помоћник директора Сектора за контролу и надзор Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ), Славица Симић, руководилац Групе за термометрију и заменик руководиоца квалитета ДМДМ и Татјана Цинцар Вујовић, шеф Одсека за електричне величине ДМДМ.

Друга Специјална Конференција је била посвећена новинама у метролошком систему и новинама у законској метрологији Републике Србије, са посебним акцентом на улогу Дирекције за мере и драгоцене метале, као националне метролошке институције и значај међулабораторијских поређења. Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vesti20110608.php

 
 
Нови Закон о контроли предмета од драгоцених метала
6. јуни 2011.
На Четвртој седници Првог редовног заседања у 2011. години, 25. маја 2011. године, Народна скупштина Републике Србије је донела Закон о контроли предмета од драгоцених метала, који је објављен у "Службеном гласнику РС" број 36/11, 27. маја 2011. године, а ступа на снагу 4. јуна 2011.године.
 
 
Еталонирање тегова класе тачности М1, M2 и F2
31. мај 2011.
Eталонирање тегова класе тачности М1, M2 и F2 изводиће се у подручним одсецима за контролу и надзор Дирекције за мере и драгоцене метале. Сви захтеви за еталонирање ових тегова се упућују директно у надлежне одсеке за контролу и надзор.
 
 
У Дирекцији за мере и драгоцене метале обележен Светски дан метрологије
20. мај 2011.
Запослени у Дирекцији за мере и драгоцене метале (ДМДМ) обележили су Светски дан метрологије 20. маја 2011. године. Свечаност је отворила директор ДМДМ мр Вида Живковић.
Том приликом, директор ДМДМ је свечано уручила сертификате о акредитацији ДМДМ од стране Акредитационог тела Србије. Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20110520.php
 
 
Прослава Светског дана метрологије
17. мај 2011.
Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) и Универзитет ''Сингидунум'' су 17. маја 2011. поводом Светског дана метрологије, организовали Симпозијум типа округлог стола. Ова година је Међународна година хемије, посвећена метрологији у хемији, са слоганом: ''Хемијска мерења за наш живот, наша будућност''. Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20110517.php
 
 
У организацији Дирекције за мере и драгоцене метале одржан редовни годишњи састанак EURAMET Техничког комитета за акустику, ултразвук и вибрације
16. мај 2011.
Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ), национална метролошка институција Србије, оснивач и активни члан Регионалне метролошке организације Европе EURAMET, била је од 11. маја до 13. маја 2011. године домаћин редовног годишњег састанка EURAMET Техничког комитета за акустику, ултразвук и вибрације (EURAMET TC-АUV), у Београду. Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20110516.php
 
 
Радионица на тему CIPM MRA: Peer-Review Система менаџмента квалитетом, припрема CMC и интеркомпарације, Скопљe
9. мај 2011.
У оквиру EURAMET Focus Group Акционог плана за 2011. годину, у периоду од 27. до 29. априла 2011. године у Скопљу је одржана Радионица на тему CIPM MRA: Peer-Review Система менаџмента квалитетом, припрема CMC и интеркомпарације.
На радионици су учествовали представници Националних метролошких институција (NMI) земаља југоисточне Европе, а као представник Дирекције за мере и драгоцене метале у раду ове радионице учествовала је Славица Симић, руководилац Групе за термометрију и заменик руководиоца квалита Дирекције. Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20110509.php
 
 
Акредитација Дирекције за мере и драгоцене метале
6. мај 2011.
29. априла 2011. године Акредитационо тело Србије (http://www.ats.rs) је објавило да је донета одлука о акредитацији Дирекције за мере и драгоцене метале. Према обиму акредитације акредитована је Дирекција за мере и драгоцене метале, Сектор за развој метрологије, Група за димензионе величине и акустику, за еталонирање граничних планпаралелних мера интерферометријском методом, према стандарду ISO3650:1998 и Одсек за електричне величине, за испитивање бројила електричне енергије, у складу са серијом стандарда SRPS EN 62053 и SRPS EN 52470. Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20110506.php
 
 
TrainMiC курс
13-15. април 2011.
Једанаести по реду TrainMiC® курс у Србији са темом "Принципи и примене метрологије у хемији" одржан је у периоду од 13. до 15. априла 2011. године у Београду, у Палати Србија у сарадњи са Акредитационим телом Србије. Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20110504.php
 
 
Семинар „Енергија и безбедност” одржан у Дирекцији за мере и драгоцене металe
8. април 2011.
Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) је, 8. априла 2011. године, у својим просторијама у Београду, организовала Семинар „Енергија и безбедност”. Учешће у раду Семинара узело је 13 учесника из Одсека за контролу и надзор Београд, Нови Сад, Суботица, Зрењанин, Крушевац и Ниш.
Организација Семинара је поверена Татјани Цинцар-Вујовић, а за обуку и демонстрацију мерења били су задужени мр Нада Вучијак и Душан Хорват. Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20110412.php
 
 
Склопљен споразум о сарадњи између Дирекције за мере и драгоцене метале и Универзитета „Сингидунум“
18. март 2011.
18. марта 2011. године је склопљен споразум о пословној сарадњи између Дирекције за мере и драгоцене метале (у даљем тексту ДМДМ) и Универзитета „Сингидунум“ (у даљем тексту Универзитет). Предмет овог споразума је успостављање пословне сарадње између ДМДМ и Универзитета у циљу јачања веза у области метрологије и образовања студената. Опширније на адреси: http://www.dmdm.rs/cr/Vest20110318.php
 
 
Дирекција за мере и драгоцене метале домаћин Шестог састанка EURAMET техничког комитета за квалитет, одржаног од 9. марта до 11. марта 2011. године у Београду
11. март 2011.
Дирекција за мере и драгоцене метале, Национална Метролошка Институција Србије, оснивач и активни члан Регионалне Метролошке Организације Европе EURAMET, била је од 9. марта до 11. марта 2011. године домаћин Шестог састанка EURAMET Техничког комитета за квалитет (EURAMET TC-QUALITY). Учешће у раду Техничког комитета за квалитет узело је 57 еминентних стручњака, представника Националних Метролошких Инстритуција (НМИ) из 33 државе Европе. Опширније на адреси: http://www.dmdm.rs/cr/Vest20110311.php
 
 
Радна група за израду Правилника о поступку испитивања претходно упакованих производа
3. март 2011.
1. марта 2011. године у просторијама Министарства економије и регионалног развоја одржан је први састанак Посебне радне групе за израду „Правилника о поступку испитивања претходно упакованих производа”. Састанак је водила руководилац Посебне радне групе, помоћник директора Дирекције за мере и драгоцене метале, Луција Дујовић. Чланови радне групе су упознати са задацима и роковима и имали су прилику да кроз презентацију (3.31 MB) добију информације о овој веома интересантној области метрологије која је у развоју.
 
 
Еталонирање тегова класе тачности М1
25. фебруар 2011.
Од 1. марта 2011. године еталонирање тегова класе тачности М1 изводиће се у подручним одсецима за контролу и надзор Дирекције за мере и драгоцене метале. Сви захтеви за еталонирање ових тегова се упућују директно у надлежне одсеке за контролу и надзор.
 
 
Предлог Закона о контроли предмета од драгоцених метала
11. фебруар 2011.
Од 7. фебруара 2011. године у скупштинској процедури се налази Предлог Закона о контроли предмета од драгоцених метала. Детаљније информације се налазе на сајту Народне скупштине Републике Србије, на страницама http://www.parlament.gov.rs/content/cir/akta/predzakoni.asp и http://www.parlament.gov.rs/content/cir/akta/akta_detalji.asp?Id=1384&t=P.