ћир lat eng
 
 
 
   Архива > Вести 2009  
ВЕСТИ - 2009
Семинар "Дирекција за мере и драгоцене метале у сусрет 2010."
22-23. децембар 2009. - Дивчибаре
Поводом завршетка 2009. године у којој су постигнути резултати на домаћем и међународном нивоу, циљ руководства Дирекције био је да се са њима упознају сви запослени, а поготову у дислоцираним организационим јединицама – Контролама мера, на семинару "Дирекција за мере и драгоцене метале у сусрет 2010.", који је одржан на Дивчибарама, 22 - 23. децембра 2009. године. Семинар је био прилика да се анализом досадашњег рада унапреде програм и планови рада у наредној години. Опширније ...
 
Објављене прве линије могућности мерења и еталонирања у ДМДМ у области температуре
10. децембар 2009.
Почетком децембра 2009. године у бази података BIPM објављено је првих 12 линија са могућностима мерења и еталонирања у ДМДМ у области температуре којима су обухваћени секундарни сервиси који се реализују методама поређења и односе се на отпорне и стаклене термометре у опсегу температура од –40 оС до 250 оС. Прва апликација је поднесена априла 2008. године, а после процеса ревизије који је завршен 3. новембра 2009. године, након коначног прихватања од стране Консултативног комитета за температуру, наше могућности мерења и еталонирања у овом обиму су објављене. Осим ових објављених сервиса, у наредном периоду се очекује објављивање још седам линија, од којих једна линија обухвата примарни сервис и односи се на еталонирања у тројној тачки воде, док се преосталих шест линија односе на секундарне сервисе и еталонирања термопарова методом поређења у опсегу температура од 100 оС до 1 000 оС. Објављене могућности мерења и еталонирања ДМДМ у области температуре налазе се на адреси: http://kcdb.bipm.org/appendixc/country_list_search.asp?countselected=RS&type=T .
 
TrainMiC курс
6-8. мај 2009.
Шести по реду TrainMiC® курс у Србији са темом "Принципи и примене метрологије у хемији" одржан је у периоду од 6. до 8. маја 2009. у Београду, у Дирекцији за мере и драгоцене метале, а у сарадњи са Институтом за прехрамбене технологије из Новог Сада. Теме које су биле обрађене и представљене на овом курсу су следеће: метрологија у хемији, следивост резултата мерења, избор и употреба референтних материјала, интерна контрола квалитета, валидација као део поступка мерења, статистика и терминологија, међулабораторјска поређења и несигурност мерења – принципи, са практичним примером који се односио на следивост, валидацију и мерну несигурност. Курс је похађало 14 учесника из Института за јавно здравље, Акредитационог тела Србије, испитних акредитованих лабораторија, Хемијског и Физичког факултета БУ и аналитичких лабораторија. Предавачи су били: Драган Николић, вођа националног тима и лиценцирани предавач, Јелена Бебић, лиценцирани предавач, Нада Лазић, ауторизовани предавач и Срђан Милетић, ауторизовани предавач. На овом курсу, у својству предавача по позиву, су учествовале Љиљана Мићић и Славица Симић, из Дирекције за мере и драгоцене метале, са темама: еталонирање лабораторијског посуђа и еталонирање термометара. Курс је по први пут имао предаваче по позиву и трајао је три дана. Следећи курс је планиран за октобар месец, 2009.
 
12. састанак EURAMET TC-IM
23-24. април 2009.
Дирекција за мере и драгоцене метале била је домаћин 12. састанка контакт особа Техничког комитета за интердисциплинарну метрологију (TC-IM) Европског удружењa националних метролошких института - EURAMET, који је одржан у Привредној комори Србије, Теразије 23, Београд, од 23-24. априла 2009. године. Поред седница организован је и обилазак националног метролошког института земље домаћина - Дирекције за мере и драгоцене метале.

Јелена Поповић, помоћник министра у Минстарству економије и регионалног развоја, и др Атило Сакони, председавајући Техничког комитета, поздравили су учеснике и отворили састанак. Састанку је присуствовало 25 учесника из 20 земаља чланица Eurameta.

С обзиром да су се на наведеном међународном састанку окупили водећи европски стручњаци из области метрологије, улога домаћина је од великог значаја за сарадњу са Eurametom, другим европским националним метролошким институтима и представљање Дирекције у међународној стручној јавности. Ово је трећи пут да је Дирекција за мере и драгоцене метале, домаћин састанака Техничких комитета Eurameta, с обзиром да је претходних година била домаћин Техничког комитета за фотометрију и радиометрију и Техничког комитета за електрицитет и магнетизам.
 
Саветовање одсека за контролу мера
16. март 2009.
Прво стручно саветовање у 2009. години из области метрологије за државне службенике из одсека за контролу мера је одржано од 10. до 13. марта 2009. на Златибору. На саветовању су разматране следеће теме: Нови софтвери у Дирекцији; Поступци / Процедуре / Упутства; Базе података; Обука и квалификације државних службеника који раде у законској метрологији (OIML D 14); Референтни стандарди за рад контрола мера; Унификација документације.

       Оцена учесника је да је саветовање успешно реализовано и донет је предлог да се са оваквом праксом настави.
 
Лабораторија за акустику
6. фебруар 2009.
У Дирекцији за мере и драгоцене метале реализована је нова Лабораторија за акустику са српским (примарним) еталоном звучног притиска (LS1, LS2) и развијеном примарном (реципрочном) методом еталонирања микрофона (према IEC 61604-2). Обезбеђена је следивост до радних еталон микрофона и фонометара секундарном методом поређења (према IEC 61604-5) и методом електростатичког актуатора (према IEC 61604-6). Опширније се може видети овде.
 
Завршетак пројекта EUROMET.T-K7
14. јануар 2009.
У периоду од априла 2005., од како је започет, па до јануара 2009., када су коначни резултати званично објављени у бази кључних поређења BIPM-а, одвијао се пројект EUROMET.T-K7 - кључног поређења резултата реализације температуре тројнe тачкe воде, којом се дефинише јединица физичке величине SI - термодинамичке температуре – келвин. У овом кључном поређењу учествовале су 24 земље Европе, укључујући и нашу земљу, односно Лабораторија за температуру и топлоту Одељења за физичко хемијске величине Дирекције за мере и драгоцене метале. Евалуација резултата овог кључног поређења добијених у нашој лабораторији потврђујe њихов квалитет, као и нашу компетентност остваривања и одржавања примарног еталона јединице термодинамичке температуре – келвин, онако како је дефинисан у SI. Комплетан извештај о пројекту може се наћи овде.