ћир lat eng
 
 
 
   Архива > Вести 2008  
ВЕСТИ - 2008
TrainMiC курс
6. октобар 2008.
Пети по реду TrainMiC курс у нашој земљи "Принципи и примене метрологије у хемији" одржаће се 30. и 31. октобра 2008. године у просторијама Дирекције за мере и драгоцене матале. Модули који ће бити обрађени током овог курса су следећи: "Узорковање као део поступка мерења", "Следивост резултата мерења", "Статистика и терминологија", "Несигурност мерења - принципи",, "Међулабораторијска поређења". За практичан пример је изабрано "Одређивање концентрације амонијума у пијаћој води проточним анализама (CFA i FIA) и спектрометријском детекцијом". Ауторизовани предавачи на курсу су: Драган Николић, Јелена Бебић и Милица Појић. За курс је пријављено 20 учесника.
 
ДМДМ не издаје потврде у вези са увозом мерила
22. јули 2008.
Сагласно одредбама Закона о метрологији (,,Службени гласник СЦГ", бр. 44/2005) и Одлуци о врстама робе за чији су увоз, извоз, односно транзит прописани услови (,,Службени гласник РС", бр. 126/2007), Дирекција за мере и драгоцене метале не издаје потврде у вези са увозом мерила.
 
Летња школа метрологије 2008, BIPM, Севр, Француска
12. јули 2008.
Међународни биро за тегове и мере (BIPM), са седиштем у Севру, Француска, сваке пете године организује Летњу школу метрологије. Ове године, у периоду од 29. јуна до 12. јула, другу Летњу школу метрологије 2008 су успешно завршиле представнице Дирекције за мере и драгоцене метале Јелена Бебић и Јасмина Лазаревић.

Летњој школи је присуствовало преко 90 учесника из 36 земаља чланица и придружених чланица Генералне конференције за тегове и мере. Предавања су обухватала све области метрологије, са акцентом на најновијим правцима развоја метрологије, и редефинисању SI система јединица. Међу предавачима, поред најистакнутијих научника из свих области, била су и три добитника Нобелове награде. У оквиру школе организовани су обиласци лабораторија BIPM и LNE (Националног метролошког института Француске), постер секција, радионице (хемија, Монте-Карло метода, електрицитет и систем квалитета и база података KCDB), као и посета париској Опсерваторији.

Летња школа метрологије представљала је јединствену прилику да се остваре контакти са метролозима из целог света, стекне увид у стање у метрологији данас, и сагледа будућност метрологије из перспективе водећих стручњака ове области науке.

 
Србија постала придружени члан WELMEC
24. јуни 2008.
На 24. састанку Комитета Европске сарадње у законској метрологији (WELMEC), који је одржан маја 2008. године у Дубровнику, Србија је примљена у чланство WELMEC као придружени члан. Председавајућа нас је 24. јуна обавестила да је WELMEC, након позитивног електронског гласања, примио Србију као придруженог члана. Обавештење о пријему Србије у WELMEC је овде.

Чланство у WELMEC омогућује да ефикасно транспонујемо директиве у национално законодавство и уносимо исте обавезе које имају све државе чланице ЕУ, на начин који је у потпуности хармонизован са законодавством ЕУ. У области законске метрологије WELMEC, са радним групама, учествује у доношењу директива и упутстава којима се утврђују методе за примену директива тако да се оне истоветно примењују широм ЕУ.