ћир lat eng
 
 
   Вести  
ВЕСТИ
 
Државни секретар Министарства привреде Милан Љушић посетио је Дирекцију за мере и драгоцене метале
6. април 2021.
Државни секретар у Министарству привреде, Милан Љушић посетио је 2. априла 2021. године, Дирекцију за мере и драгоцене метале (ДМДМ).
Државни секретар је у пратњи Чедомира Белића, в.д. директора ДМДМ и Николе Петровића, в.д. помоћника директора за Сектор за развој метрологије, обишао лабораторијe за масу, дужину, велике и мале запремине, температуру, хемију, драгоцене метале и електричне величине, где се детаљно упознао са активностима на одржавању, усавршавању и развијању националних еталона, међународним пројектима у којима ДМДМ учествује, као и другим пословима које ДМДМ обавља.
Након обиласка лабораторија Милан Љушић и Чедомир Белић имали су састанак на коме су разматрали актуелне теме из надлежности ДМДМ.
 
(5)
 
 
Представник Дирекције за мере и драгоцене метале на састанку EURAMET Техничког комитета за интердисциплинарну метрологију ТС-IM
1. април 2021. године
Представник Дирекције за мере и драгоценене метале, Јасмина Лазаревић, метролог у Одсеку за електричне величине, време и фреквенцију, 25. марта 2021. године учествовала је у раду EURAMET Техничког комитета за интердисциплинарну метрологију (EURAMET TC-IM) који је одржан путем видео везе.
Организатор састанка био је EURAMET. Састанку је присуствовало око 45 еминентних стручњака, представника Националних метролошких института (NMI) из различитих земаља света, EURAMET, COOMET, SIM и BIPM.
Главна тема састанка је била дигитализација издавања сертификата (DCC), кроз тренутно актуелне пројекте у оквиру Техничког комитета за интердисциплинарну метрологију, статуси актуелних EMPIR пројеката, актуелних Европских метролошких мрежа (EMN), пројеката везаних за израду водича за еталонирање и различитих видова усавршавања из области метрологије.
 
 
Почетак летњег рачунања времена у 2021. години
24. март 2021. године
На основу Закона о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/06), летње рачунање времена у 2021. години почиње 28. марта 2021. године у 2 h, 00 min, 00 s, тако што се, померањем за један час унапред, време у 2 h, 00 min, 00 s рачуна као 3 h, 00 min, 00 s.
 
 
 
Почетак летњег рачунања времена у 2021. години
24. март 2021. године
На основу Закона о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/06), летње рачунање времена у 2021. години почиње 28. марта 2021. године у 2 h, 00 min, 00 s, тако што се, померањем за један час унапред, време у 2 h, 00 min, 00 s рачуна као 3 h, 00 min, 00 s.
 
 
 
Објављен Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења метролошког надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана метролошког надзора
2. март 2021. године
У “Службеном гласнику РС”, број 16/21 од 26. фебруара 2021. године објављен је Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења метролошког надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана метролошког надзора.
Овим правилником прописују се посебни елементи процене ризика, учесталост вршења метролошког надзора на основу процене ризика и посебни елементи плана метролошког надзора.
 
 
Састанак партнера EMPIR пројекта 16RPT02 ALCOREF
12. фебруар 2021. године
Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, др Јелена Бебић, руководилац Групе за метрологију у хемији, 27. и 28. јануара 2021. године учествовала је на састанку партнера након 42 месеца трајања пројекта 16RPT02 ALCOREF – Сертификовани форензички референтни материјали етанола у води, на Европском метролошком пројекту за иновације и развој – ЕMPIR.
Састанак је одржан путем видео-конференције, а присуствовали су представници Босне и Херцеговине, Шпаније, Француске, Пољске, Грчке, Литваније, Немачке, Турске, Румуније и Србије. На овом завршном састанку у оквиру 16RPT02 ALCOREF пројекта, сумирани су резултати пројекта и презентовани планови свих партнера за њихову будућу примену и развој области производње СРМ-а.
За више информација погледати сајт пројекта.
 
 
Представник Дирекције за мере и драгоцене метале на састанку EURAMET Техничког комитета за метрологије у хемији
11. фебруар 2021. године
Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, др Јелена Бебић, руководилац Групе за метрологију у хемији, активно је учествовала, од 1. до 3. фебруара 2021. године на EURAMET Техничком комитету за метрологије у хемији (EURAMET TC-MC) као и на састанку поткомитета за органске и био анализе и гасне анализе који је одржан путем видео-конференције.
Састанку EURAMET TC-MC присуствовало је преко 50 еминентних стручњака, представника Националних Метролошких Института (NMI) и именованих лабораторија из већине европских земаља.
 
 
Објављен Правилник о измени Правилника о националним еталонима
21. јануар 2021. године
У “Службеном гласнику РС”, број 3/21 од 15. јануара 2021. године објављен је Правилник о измени Правилника о националним еталонима који ступа на снагу 23. јануара 2021. године.
Овом изменом правилника омогућено је да се странка ослободи обавезе да уз захтев за проглашење националног еталона и именовање носиоца националног еталона достави одговарајући акт о акредитацији, будући да је Дирекција за мере и драгоцене метале, као орган државне управе, у складу са Законом о општем управном поступу дужна да то учини по службеној дужности.
 
 
Обавештење о покретању поступка међулабораторијског поређења из области запремине течности, подобласт лабораторијска мерила од стакла
19. јануар 2021. године
Дирекција за мере и драгоцене метале, Група за запремину и проток планира да за заинтересоване акредитоване и друге лабораторије организује међулабораторијско поређење из области запремине течности, подобласт лабораторијска мерила од стакла у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17043:2011.
Све заинтересоване лабораторије које желе да учествују у поменутом поређењу (ПТ-шеми), могу своју намеру да искажу најкасније до 19. фебруара 2021. на email: office@dmdm.rs .
У зависности од броја заинтересованих лабораторија и њихових обима активности на пословима еталонирања, Дирекција ѕа мере и драгоцене метале накнадно ће изабрати трансфер мерило у поређењу и започети спровођење наведене активности. За додатне информације http://www.dmdm.rs/cr/GrupaZaZapreminuIProtok.php.
Трошкови који се уплаћују на рачун ДМДМ за потребе поређења износиће 34.000,00 RSD.
 
 
Обавештење о покретању поступка међулабораторијског поређења из области запремине течности, подобласт лабораторијска мерила од пластике
19. јануар 2021. године
Дирекција за мере и драгоцене метале, Група за запремину и проток планира да за заинтересоване акредитоване и друге лабораторије организује међулабораторијско поређење из области запремине течности, подобласт лабораторијска мерила од пластике у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17043:2011.
Све заинтересоване лабораторије које желе да учествују у поменутом поређењу (ПТ-шеми), могу своју намеру да искажу најкасније до 19. фебруара 2021. на email: office@dmdm.rs .
У зависности од броја заинтересованих лабораторија и њихових обима активности на пословима еталонирања, Дирекција ѕа мере и драгоцене метале накнадно ће изабрати трансфер мерило у поређењу и започети спровођење наведене активности. За додатне информације http://www.dmdm.rs/cr/GrupaZaZapreminuIProtok.php.
Трошкови који се уплаћују на рачун ДМДМ за потребе поређења износиће 34.000,00 RSD.
 
 
Обавештење о покретању поступка међулабораторијског поређења из области запремине течности, подобласт пикнометри
19. јануар 2021. године
Дирекција за мере и драгоцене метале, Група за запремину и проток планира да за заинтересоване акредитоване и друге лабораторије организује међулабораторијско поређење из области запремине течности, подобласт пикнометри у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17043:2011.
Све заинтересоване лабораторије које желе да учествују у поменутом поређењу (ПТ-шеми), могу своју намеру да искажу најкасније до 19. фебруара 2021. на email: office@dmdm.rs .
У зависности од броја заинтересованих лабораторија и њихових обима активности на пословима еталонирања, Дирекција ѕа мере и драгоцене метале накнадно ће изабрати трансфер мерило у поређењу и започети спровођење наведене активности. За додатне информације http://www.dmdm.rs/cr/GrupaZaZapreminuIProtok.php.
Трошкови који се уплаћују на рачун ДМДМ за потребе поређења износиће 34.000,00 RSD.
 
 
Обавештење о покретању поступка међулабораторијског поређења из области запремине течности, подобласт еталон градуисане посуде од стакла
19. јануар 2021. године
Дирекција за мере и драгоцене метале, Група за запремину и проток планира да за заинтересоване акредитоване и друге лабораторије организује међулабораторијско поређење из области запремине течности, подобласт еталон градуисане посуде од стакла у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17043:2011.
Све заинтересоване лабораторије које желе да учествују у поменутом поређењу (ПТ-шеми), могу своју намеру да искажу најкасније до 19. фебруара 2021. на email: office@dmdm.rs .
У зависности од броја заинтересованих лабораторија и њихових обима активности на пословима еталонирања, Дирекција ѕа мере и драгоцене метале накнадно ће изабрати трансфер мерило у поређењу и започети спровођење наведене активности. За додатне информације http://www.dmdm.rs/cr/GrupaZaZapreminuIProtok.php.
Трошкови који се уплаћују на рачун ДМДМ за потребе поређења износиће 34.000,00 RSD.
 
 
Обавештење о покретању поступка међулабораторијског поређења из области запремине течности, подобласт уређаји запремине са клипом
19. јануар 2021. године
Дирекција за мере и драгоцене метале, Група за запремину и проток планира да за заинтересоване акредитоване и друге лабораторије организује међулабораторијско поређење из области запремине течности, подобласт уређаји запремине са клипом у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17043:2011.
Све заинтересоване лабораторије које желе да учествују у поменутом поређењу (ПТ-шеми), могу своју намеру да искажу најкасније до 19. фебруара 2021. на email: office@dmdm.rs .
У зависности од броја заинтересованих лабораторија и њихових обима активности на пословима еталонирања, Дирекција ѕа мере и драгоцене метале накнадно ће изабрати трансфер мерило у поређењу и започети спровођење наведене активности. За додатне информације http://www.dmdm.rs/cr/GrupaZaZapreminuIProtok.php.
Трошкови који се уплаћују на рачун ДМДМ за потребе поређења износиће 34.000,00 RSD.
 
 
Вести - 2020 Вести - 2019
Вести - 2018 Вести - 2017
Вести - 2016 Вести - 2015
Вести - 2014 Вести - 2013
Вести - 2012 Вести - 2011
Вести - 2010 Вести - 2009
Вести - 2008 Вести - 2007