DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Дирекција за мере и драгоцене метале 
 
ћир lat eng
 
 
 
  Вести > Вест 06.11.2014  
ВЕСТ - 06.11.2014.
Сарадња BIM и ДМДМ кроз Peer Visit
6. новембар 2014. године
У Дирекцији за мере и драгоцене метале (ДМДМ) 4. и 5. новембра 2014. године, реализовано је колегијално оцењивање - Peer Visit, од стране техничких експерата бугарског националног института за метрологију, Bulgarian Institute of Metrology (BIM), у области фотометрије, запремине и протока и дужине.
На основу EURAMET Пројекта бр. 1208 и EURAMET упутства Guide for on Site Visits, колегијално оцењивање спроведено је према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006, проверавајући како менаџмент захтеве, тако и техничке захтеве лабораторија за еталонирање, у поменутим областима за објављене могућности еталонирања (CMCs) у KCDB бази BIPM и за CMCs који су у поступку ревизије, или се планира њихово пријављивање регионалној метролошкој организацији у скоријем периоду. Дводневно оцењивање протекло је у колегијалној атмосфери, кроз интерактиван рад и размену експертских знања. Запажања, која представљају основ за унапређење система управљања квалитетом, дата су у извештају са Peer Visit, а резултати овог оцењивања послужиће као основа за реевалуацију система квалитета Дирекције на састанку TC-Q, у марту 2015. године у Прагу.
Спроведено оцењивање система управљања квалитетом у ДМДМ, представља реализацију треће фазе предвиђеног годишњег наизменичног оцењивања система квалитета BIM и ДМДМ, према EURAMET Пројекту бр. 1208, до 2015. године.
Сарадња BIM и ДМДМ кроз Peer Visit Сарадња BIM и ДМДМ кроз Peer Visit
Оцењивачки тим експерата из BIM током peer visit сачињавали су:
 • Rositsa Chipanova, EURAMET контакт особа за ТС-Q, менаџер квалитета у BIM, као водећи оцењивач,
 • Nikolai Aleksandrov, EURAMET контакт особа за TC-PR, технички експерт из области фотометрије,
 • Denita Tamakyarska, EURAMET контакт особа за TC-L технички експерт из области димензионих величина и
 • Mariana Miteva, EURAMET контакт особа за TC-F технички експерт из области запремине и протока.
Представници ДМДМ у наведеној фази пројекта Peer Visit били су:
 • Борис Лаштро, EURAMET контакт особа за ТС-Q, руководилац квалитета и помоћник директора Сектора за развој метрологије,
 • Славица Симић, заменик руководиоца квалитета, руководилац Групе за термометрију,
 • Слободан Зеленика, руководилац Одсека за димензионе, оптичке величине и акустику,
 • Гордана Стефановић, саветник у Одсеку за димензионе, оптичке величине и акустику,
 • Бобан Зарков, самостални саветник у Одсеку за димензионе, оптичке величине и акустику,
 • Др Бранислав Танасић, руководилац Групе за запремину и проток и
 • Љиљана Мићић, самостални саветник у Групи за запремину и проток.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0095.php
Facebook