ћир lat eng
 
 
 
  Вести > Вест 28.04.2014  
ВЕСТ - 28.04.2014.
Потписан уговор о сарадњи између Машинског факултета Универзитета у Београду и Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ)
28. април 2014. године
Дана 15. априла 2014. године потписан је Уговор о научноистраживачкој, стручној и пословно-техничкој сарадњи између Машинског факултета Универзитета у Београду и Дирекције за мере и драгоцене метале. У циљу јачања веза и успостављања сарадње на пословима од заједничког интереса, Уговор су потписали декан проф. др Милорад Милованчевић у име Машинског факултета и директор мр Вида Живковић у име Дирекције за мере и драгоцене метале.
Циљ сарадње ове две институције је међусобно повезивање и обједињавање ресурса у областима научних, образовних, стручних и пословно-техничких програма од заједничког интереса као и допринос квалитетнијем решавању научноистраживачких, стручних и пословно-техничких проблема сваке од уговорних страна.
У оквиру сарадње ДМДМ и Машински факултет ће нарочито промовисати улогу и значај метрологије у области образовања; заједнички се бавити научноистраживачким и стручним радом, посебно у оквиру EMPIR (Европског програма за иновације и истраживања у области метрологије) пројеката; заједнички ће наступати на научно-стручним скуповима у земљи и иностранству; доприносити стварању повољнијих услова за унапређење и примену научних сазнања корисних за привреду и друге заинтересоване стране у нашој земљи и заједничким активностима допринети што ефикаснијем придруживању ЕУ.
 
Дирекција за мере и драгоцене метале
Машински факултет у Београду