ћир lat eng
 
 
 
  Вести > Вест 22.10.2013  
ВЕСТИ - 22.10.2013.
Конгрес метролога 2013
22. октобар 2013. године
У организацији Дирекције за мере и драгоцене метале, Завода за метрологију Црне Горе и Друштва метролога, oдржан је Конгрес метролога 2013 са посебним освртом на тему „Нови правци развоја метрологије”. Конгрес метролога је одржан у хотелу „Језеро” Борско језеро, у Бору од 16.-18.(19). октобра 2013. године.
Традиционално, Конгрес метролога има за циљ размену информација, научних и стручних сазнања и побољшање квалитета у свим областима метрологије.
Рад Конгреса одвијао се кроз пленарну седницу, радионице и секције.
2013. године се обележава 140 година законске метрологије у Србији. Народна скупштина Кнежевине Србијe 1. децембра 1873. године изгласала је први Закон о метарским мерама (заснован на прамерама метра и килограма) чиме је постављен камен темељац законске метрологије у Србији. Овај Конгрес је подржао овај јубилеј својим мотом „Од прамера до нових дефиниција мерних јединица”.
Рад Конгреса почео је Пленарном седницом, на којој је проф. др Младен Боршић из Загреба презентовао рад o новостима у метрологији и испитивању „What is new in metrology and testing?”, а Горан Вукославовић из Завода за метрологију Црне Горе изложио презентацију о раду и могућностима овог Завода.
Скуп је поздравила у име Дирекције за мере и драгоцене метале из Београда директор мр Вида Живковић и у свом излагању се осврнула на значај метрологије и нове правце развоја метрологије.
Директор Института за мјеритељство Босне и Херцеговине мр Зијад Џемић осврнуо се на „Значај европских програма за развој истраживачког мјеритељства за регију југоисточне Европе”.
На Радионици у оквиру Конгреса, која је била посвећена испитивању оспособљености (РТ- шемама), медијатори су били представници Акредитационог тела Србије (АТС).
Радови су излагани по секцијама - осам секција према класификацији IMEKO (International Measurement Confederation).
Дирекција за мере и драгоцене метале је била заступљена следећим радовима:
Maja Aлексић: НОВИ ПРИСТУП У ЕТАЛОНИРАЊУ ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ЕТАЛОН МИКРОФОНА
Јелена Бебић, Татјана Колџић: MEASUREMENT UNCERTAINTY OF CALIBRATION OF GAS ANALYZERS FOR STATIONARY SOURCES EMISSIONS AND EVALUATION OF PERFORMANCE OF ACCREDITED LABORATORY IN THIS FIELD
Душан Поповић: РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ДИСТРИБУЦИЈЕ ВРЕМЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Jовица Цветковић, Јадранка Марендић-Mиљковић: СЛЕДИВОСТ МЕРЕЊА БРЗИНЕ ВОЗИЛА У САОБРАЋАЈУ
Миодраг Маловић, Љиљана Брајовић, Зоран Мишковић, Горан Тодоровић, Јовица Цветковић, Невен Бановић: АНАЛИЗА ВРЕМЕНСКЕ СИНХРОНИЗОВАНОСТИ БЕЖИЧНИХ СЕНЗОРСКИХ УРЕЂАЈА ЗА МЕРЕЊЕ ВИБРАЦИЈА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ
Раде Дерета, Драгана Наумовић Вуковић, Нада Вучијак, Слободан Шкундрић, Тамара Стојковић, Миодраг Гајић, Татјана Цинцар Вујовић: ЕТАЛОНИРАЊЕ НАПОНСКИХ И СТРУЈНИХ МЕРНИХ ТРАНСФОРМАТОРА – МЕЂУЛАБОРАТОРИЈСКО ПОРЕЂЕЊЕ PT-E-MT-4-2012
Нада Вучијак, Зоран Шофранац, Татјана Цинцар Вујовић: ELECTRIC POWER, CURRENT HARMONICS AND FLICKER SEVERITY - CALIBRATION AND MEASUREMENT CAPABILITIES OF DMDM
Владан Степановић, Светлана Станисављевић, Славица Симић: НОВЕ МОГУЋНОСТИ ЕТАЛОНИРАЊА ЕТАЛОНСКИХ ТЕРМОМЕТАРА МЕТОДОМ ФИКСНИХ ТАЧАКА У ДМДМ
Mладен Mирић: МЕХАНИЗАМ И ПРИНЦИП РАДА ICP-AES МЕТОДЕ - МОГУЋНОСТИ ЊЕНЕ ПРИМЕНЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА
У току Конгреса одржана је и Скупштина Друштва метролога.
 
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0064.php
 
 
Facebook