ћир lat eng
 
 
 
  Вести > Вест 12.06.2013  
ВЕСТИ - 12.06.2013.
Национални еталон једносмерног електричног напона заснован на Џозефсоновом ефекту на основу приоритетног пројекта број 03/2012 у Републици Србији инсталиран у Дирекцији за мере и драгоцене метале
12. јун 2013. године
У периоду од 21. маја до 05. јуна 2013. године у Одсеку за електричне величине, Лабораторији за једносмерни електрични напон и струју ДМДМ извршена је инсталација и пуштање у рад еталона једносмерног електричног напона заснованог на Џозефсоновом ефекту. Еталон је реализован по дефиницији и представља примарни и нови национални еталон једносмерног електричног напона Републике Србије. Мерна несигурност новог еталона је реда 10-10 што представља унапређење за два реда величине.
ДМДМ је набавила модел supraVOLTcontrol, верзија са криохладњаком. Произвођач је Supracon AG, Jena из Немачке. Supracon AG је један од два светска произвођача овог еталона који се бави развојем и производњом еталона који се користе у научноистраживачким институтима, факултетима и националним метролошким институтима водећих економија света.
Еталон supraVOLTcontrol се користи за еталонирање електронских еталона једносмерног електричног напона, дигиталних волтметара, нановолтметара, мерења линеарности дигиталних волтметара врхунских карактеристика у опсегу од –10 V до 10 V.
У току инсталације извршена је обука запослених у ДМДМ за рад са овим еталоном.
Инсталацији и обуци присуствовали су стручњаци ДМДМ из Сектора за развој метрологије (СРМ) – из Одсека за електричне величине др Јелена Пантелић-Бабић и мр Зоран Шофранац. Током инсталације значајну подршку су пружиле колеге из Групе за време и фреквенцију и Групе за информационе технологије.
Представници Supracon AG били су Michael Schubert и Marco Starkloff.
Еталон је испоручен у паковањима са уграђеним сензорима за нагиб и шок. Ови сензори су показивали да је специјални поступак транспорта спроведен и да је еталон достављен по предвиђеној процедури.
Инсталацијом и пуштaњем у рад supraVOLTcontrol еталона успешно је завршена друга кључна фаза на реализацији приоритетног пројекта ДМДМ бр. 03/2012: Национални еталон једносмерног електричног напона заснован на Џозефсоновом ефекту. Остале фазе подразумевају спровођење свих неопходних активности са циљем да се објаве нове могућности еталонирања (СМС) у међународној бази података.
Галерија слика: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0055.php