ћир lat eng
 
 
  О нама > Организација > Сектор за контролу и надзор > Група за контролу и надзор Ужице  
ГРУПА ЗА КОНТРОЛУ И НАДЗОР УЖИЦЕ

Група за контролу и надзор Ужице, обавља послове за подручну јединицу за општине:

Ариље, Бајина Башта, Ивањица, Косјерић, Лучани, Нова Варош, Пожега, Прибој, Пријепоље, Сјеница, Ужице и Чајетина, са седиштем у Ужицу.

У Групи за контролу и надзор Ужице обављају се послови који се односе на: покретање измене и израде прописа из области надзора; надзор над применом и спровођењем Закона о метрологији и других прописа у области метрологије; надзор над употребом законских мерних јединица; надзор над производњом, прометом, увозом, уградњом, употребом, одржавањем и поправком мерила; испитивање количина у претходно упакованим производима; надзор над претходно упакованим производима који се стављају на тржиште или су стављени на тржиште, односно који се складиште са намером стављања на тржиште; надзор над стручним радом овлашћених тела; сарадњу са надлежним инспекцијским органима у вези са спровођењем метролошког надзора.

Руководилац групе: Вељко Јевтић
Адреса:
Дирекција за мере и драгоцене метале
Група за контролу и надзор Ужице
Димитрија Туцовића 52
31000 Ужице

Телефон:
031 500 021

Е-пошта:
oknuzice@dmdm.rs