ћир lat eng
 
 
   Комуникација са корисницима  
КОМУНИКАЦИЈА СА КОРИСНИЦИМА

Поштовани корисниче услуга,

Мисија Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ), као водеће метролошке институције у Републици Србији, јесте да развија и осигура примену одговарајуће инфраструктуре мерења која обезбеђује тачна, поуздана и поштена мерења чија је сврха допринос просперитету, унапређењу квалитета живота грађана и повећању конкурентности наше привреде.
Унапређење сарадње са корисницима услуга на обострано задовољство, важан је задатак Дирекције. Уколико ваши захтеви нису испуњени пруженом услугом, молимо вас да нас о томе обавестите, јер нам тако омогућавате да кроз анализу ваших захтева и потреба, пратимо и унапређујемо постојеће услуге.
Образац за приговор
Које кораке можете да очекујете од нас након подношења приговора?
  • У року од пет дана од дана пријема обавестићемо вас о пријему вашег приговора,
  • Према интерној процедури, ДМДМ ће приступити решавању приговора,
  • Уколико је приговор оправдан, биће дефинисане мере за његово решавање, оптимално у року од седам дана од дана пријема приговора, о чему ћете бити обавештени,
  • Уколико се утврди да је приговор неоправдан, такође, бићете обавештени о таквом исходу,
  • Уколико сматрате да предложени начин решавања приговора није одговарајући, молимо вас да нас о томе обавестите. У супротном, сматраће се да сте сагласни,
  • Информацију о решавању вашег приговора можете да очекујете у року од 20 дана од дана пријема приговора.
Уколико имате питања у вези са нашим услугама, можете да нам се обратите путем званичне адресе office@dmdm.rs.
Своје задовољство пруженим услугама можете да искажете попуњавањем упитника.