ћир lat eng
 
 
  О нама > Организација > Сектор за контролу и надзор > Група за контролу и надзор Суботица  
ГРУПА ЗА КОНТРОЛУ И НАДЗОР СУБОТИЦА

Група за контролу и надзор Суботица, обавља послове за подручну јединицу за општине:

Ада, Апатин, Бачка Топола, Кањижа, Кула, Мали Иђош, Сента, Сомбор и Суботица, са седиштем у Суботици.

У Групи за контролу и надзор Суботица обављају се послови који се односе на: покретање измене и израде прописа из области надзора; надзор над применом и спровођењем Закона о метрологији и других прописа у области метрологије; надзор над употребом законских мерних јединица; надзор над производњом, прометом, увозом, уградњом, употребом, одржавањем и поправком мерила; испитивање количина у претходно упакованим производима; надзор над претходно упакованим производима који се стављају на тржиште или су стављени на тржиште, односно који се складиште са намером стављања на тржиште; надзор над стручним радом овлашћених тела; сарадњу са надлежним инспекцијиским органима у вези са спровођењем метролошког надзора.

Руководилац групе: Ружица Крајнингер

Адреса:
Дирекција за мере и драгоцене метале
Група за контролу и надзор Суботица
Сегедински пут 58
24000 Суботица

Телефон:
024 548 459
Факс:
024 548 145

Е-пошта:
oknsubotica@dmdm.rs
 
Мапа локације мапа локације