ћир lat eng
 
 
   Интегрисани систем менаџмента  
ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА
Дирекција за мере и драгоцене метале посвећена је пружању квалитетне услуге свим корисницима и осталим заинтересованим странама у складу са законском регулативом Републике Србије и стандардима највишег нивоа, водећи рачуна о сталној привржености и превенцији заштите животне средине и безбедности и заштити здравља на раду. Своју посвећеност одржавању и унапређењу интегрисаног система менаџмента, Дирекција демонстрира кроз одржавање и унапређивање самодекларисаног и акредитованог система менаџмента усаглашеног са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025, и сертификованог система менаџмента усаглашеног са захтевима стандарда SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001 и SRPS ISO 45001.
Политика интегрисаног система менаџмента
Интегрисани систем менаџмента подржава могућности мерења и еталонирања које Дирекција пружа својим корисницима, а које су потврђене објављивањем у бази података BIPM – Међународног бироа за тегове и мере као и кроз поступак акредитације од стране Акредитационог тела Србије. Све услуге Дирекције доступне су у каталогу услуга.
Дирекција поседује сертификате о акредитацији од стране Акредитационог тела Србије за испитивање:
  • бројила електричне енергије,
  • вага са неаутоматским функционисањем,
  • таксиметара и
  • предмета од драгоцених метала.
АТС No. 01-339: Сертификат о акредитацији за послове испитивања / Обим акредитације
Дирекција поседује сертификате о акредитацији од стране Акредитационог тела Србије за еталонирање:
  • мера дужине,
  • мерила притиска и
  • мерила протока.
АТС No. 02-039: Сертификат о акредитацији за послове еталонирања / Обим акредитације
Интегрисани система менаџмента први пут је сертификован 2012. године, у складу са захтевима стандарда SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001 и SRPS ISO 45001, након чега Дирекција наставља да ради на његовој примени, одржавању и континуираном унапређењу.
Важећи сертификати:
Сертификат SRPS ISO 9001:2015
Сертификат SRPS ISO 14001:2015
Сертификат SRPS ISO 45001:2018
Став Дирекције је да су мишљења и запажања корисника услуга од великог значаја за даље унапређење рада и проналажење нових могућности за побољшање квалитета пружених услуга. Информације у вези комуникације са корисницима, доступне су овде.
 
Контакт
Тамара Ђекић
телефон: 011 202 44 83
факс: 011 21 81 668
E-mail: tamaradjekic@dmdm.rs
   
Адреса Дирекција за мере и драгоцене метале
Мике Аласа 14,
11000 Београд
Република Србија
 
   
Контакт