ћир lat eng
 
 
 
   Систем квалитета  
СИСТЕМ КВАЛИТЕТА
Дирекција за мере и драгоцене метале је посвећена пружању квалитетне услуге свим нашим корисницима и осталим заинтересованим странама у складу са законском регулативом Републике Србије и стандардима највишег нивоа, водећи рачуна о сталној привржености и превенцији заштите животне средине и безбедности и заштити здравља на раду. Документација интегрисаног система квалитета у складу са SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, SRPS OHSAS 18001, као и документација система квалитета за лабораторије у складу са SRPS ISO 17025 демонстрира нашу посвећеност.
 
Политика квалитета:
Политика интегрисаног система менаџмента
 
Акредитације:
АТС No. 01-339: Сертификат о акредитацији / Обим акредитације
АТС No. 02-039: Сертификат о акредитацији / Обим акредитације
 
Сертификације:
Сертификат SRPS ISO 9001:2015
Сертификат SRPS ISO 14001:2015
Сертификат SRPS OHSAS 18001:2008
 
Анкетни лист за кориснике:   
 
Контакт
Представник руководства за квалитет Тамара Ђекић
телефон: 011 202 44 50
факс: 011 21 81 668
E-mail: tamaradjekic@dmdm.rs
   
Адреса Дирекција за мере и драгоцене метале
Мике Аласа 14,
11000 Београд
Република Србија
 
 
   
Контакт