ћир lat eng
 
 
 
  О нама > Организација > Сектор за контролу и надзор  
СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ И НАДЗОР
 
Послови и задаци
У Сектору за контролу и надзор обављају се послови који се односе на:
 • учествовање у припреми стручних основа за израду прописа из области законске метрологије и драгоцених метала;
 • надзор над применом и спровођењем Закона о метрологији и других прописа у области метрологије;
 • надзор над употребом законских мерних јединица;
 • метролошки надзор укључујући надзор над претходно упакованим производима, као и надзор над стручним радом овлашћених тела;
 • испитивања количина у претходно упакованим производима;
 • оверавање, односно преглед мерила за чије оверавање нема овлашћених тела;
 • вођења евиденција и регистара мерила која подлежу законској контроли;
 • обезбеђивање метролошких информација из делокруга Сектора које су од јавног интереса;
 • представљање Републике Србије у међународним и регионалним метролошким организацијама и успостављање сарадње са међународним и европским организацијама и институцијама других држава за метрологију у области законске метрологије;
 • сарадњу са другим органима, привредним субјектима и јавним службама, у области метрологије;
 • спровођење метролошких експертиза;
 • испитивање састава и финоће пробних игала од драгоцених метала;
 • утврђивање испуњености услова за добијање знака произвођача, увозника, односно заступника предмета од драгоцених метала и доношење решења о знаку произвођача, увозника, односно заступника предмета од драгоцених метала;
 • испитивање састава и финоће предмета од драгоцених метала и вршење анализа легура од којих се израђују предмети од драгоцених метала;
 • обављање надзора над одржавањем прописаних услова код произвођача, увозника односно заступника предмета од драгоцених метала којима је издато решење о знаку произвођача, увозника односно заступника, надзора над одржавањем прописаних услова у пословним просторијама произвођача, увозника односно заступника предмета од драгоценх метала, надзора над радом овлашћених тела;
 • припрему података за Регистар овлашћених тела, вођење евиденција и регистара о прегледу предмета од драгоцених метала, као и други послови из ове области.
У Сектору за контролу и надзор образују се следеће уже унутрашње јединице:
Контакт
В.Д. Помоћника директора: Предраг Ђурић дипл. мех.
телефон: 011 20 24 400 ; 011 32 82 736
факс: 011 21 81 668
E-mail: djuric@dmdm.rs
   
Адреса Дирекција за мере и драгоцене метале
Сектор за контролу и надзор
Мике Аласа 14,
11000 Београд
Република Србија
 
 
   
Послови и задаци
   
Одсек за контролу и надзор Београд
   
Одсек за контролу и надзор Ниш
   
Одсек за контролу и надзор Крушевац
   
Група за контролу и надзор Нови Сад
   
Група за контролу и надзор Суботица
   
Група за контролу и надзор Зрењанин
   
Одсек за оверавање мерила
   
Група за надзор над предметима од драгоцених метала
   
Одсек за контролу над предметима од драгоцених метала
   
Контакт