ћир lat eng
 
 
 
  О нама > Организација > Самостални извршилац изван свих унутрашњих јединица  
САМОСТАЛНИ ИЗВРШИЛАЦ ИЗВАН СВИХ УНУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА
Послови и задаци
Самостални извршилац обавља саветодавне послове за област опште и законске метрологије. Прати, истражује и проучава развој метрологије у свету са циљем унапређења метрологије у Републици Србији; прати и анализира документа међународних и регионалних организација у области метрологије са циљем њихове примене у Републици Србији; израђује студије, елаборате, анализе и пројекте који служе као стручна основа за утврђивање и спровођење политике у области метрологије; сарађује са органима државне управе и сарађује са предузеђима у вези са пословима који се односе на послове у области метрологије; координира рад стручних комисија за поједине области метрологије; обавља и друге послове по налогу директора.
 
Контакт
Др Бранка Раданов
телефон: 011 20 24 414
E-mail: radanov@dmdm.rs
   
Адреса Дирекција за мере и драгоцене метале
Мике Аласа 14,
11000 Београд
Република Србија
 
 
   
Послови и задаци
   
Контакт