ћир lat eng
 
 
  О нама > Организација > Одсек за послове људских ресурса и правне послове  
ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Послови и задаци
Одсек за послове људских ресурса и правне послове обавља послове који се односе на: припрему нацрта и предлога општих и других аката; праћење и спровођење закона и прописа значајних за рад Дирекције; припрему прописа из области законске метрологије и драгоцених метала; спровођење поступка овлашћивања за послове оверавања мерила; сарадњу са Државним правобранилаштвом и правосудним органима; припрему захтева за покретање прекршајног поступка, остваривање права, дужности и одговорности запослених из рада и по основу рада; обављање персоналних послова, обављање канцеларијских, евиденционих и документационих послова.
 
Контакт
Шеф Одсека Соња Милојковић
телефон: 011 20 24 433
факс: 011 21 81 728
E-mail: sonjamilojkovic@dmdm.rs
   
Писарница телефон: 011 20 24 415
   
Адреса Дирекција за мере и драгоцене метале
Одсек за послове људских ресурса и правне послове
Мике Аласа 14,
11000 Београд
Република Србија
 
 
   
Послови и задаци
   
Контакт