ћир lat eng
 
 
 
   О нама > Организација > Сектор за развој метрологије > Одсек за електричне величине > Могућности мерења и еталонирања (СМСs)  
МОГУЋНОСТИ МЕРЕЊА И ЕТАЛОНИРАЊА (СМСs)
Могућности мерења и еталонирања (СМСs) за електричне величине објављене су у бази података Међународног бироа за тегове и мере (Appendix C of the KCDB - The BIPM key comparison database).

Метролози у Одсеку за електричне величине су чланови EURAMET техничког комитета за електрицитет и магнетизам, техничког подкомитета за DC и квантну метрологију, техничког подкомитета за ниске фреквенције и AC/DC трансфер, техничког поткомитета за снагу и енергију.

 
Контакт
Одсек за електричне величине телефон: 011 20 24 479
факс: 011 21 81 668
   
Адреса Дирекција за мере и драгоцене метале
Мике Аласа 14,
11000 Београд
Република Србија