ћир lat eng
 
 
   О нама > Организација > Сектор за развој метрологије > Одсек за електричне величине  
ОДСЕК ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ
Електрична мерења имају велики значај у скоро свим областима истраживања и развоја, индустријских активности, квалитета живота и околине. Неелектричне величине се трансформишу, обрађују, чувају и преносе електричним путем. Зато, мерења електричних величина имају кључну улогу у метрологији.
Прва електрична мерења у области метрологије на територији Републике Србије везана су за оверавање бројила електричне енегрије.
Крајем седамдесетих година XX века, почела су прва поређења еталона једносмерног електричног напона и електричне отпорности са BIPM-ом и добијени први сертификати о следивости наших еталона према међународним. Од тада се следивост до SI одржава континуирано.
 
Послови и задаци
У овом Одсеку обавља се истраживање и развој у области мерења електричних величина.
У домену научне, индустријске и законске метрологије, Одсек за електричне величине спроводи еталонирање еталона и испитивање мерила за потребе свих корисника, међу којима су најчешће акредитоване лабораторије, произвођачи мерила и научно истраживачке институције. Осим стручних савета, Одсек за електричне величине нуди широк спектар могућности еталонирања и мерења које су потпуно покривене интегрисаним менаџментом квалитета.
Одсек за електричне величине поседује националне еталоне за једносмерни електрични напон, наизменични електрични напон (AC-DC трансфер), електричну отпорност, електричну снагу, електричну енергију и однос трансформације наизменичне електричне струје и наизменичног електричног напона.
 
Лабораторије:
 
Лабораторија за једносмерни електрични напон и једносмерну електричну струју
Лабораторија за наизменични електрични напон и наизменичну електричну струју
Лабораторија за електричну отпорност
Лабораторија за електричну снагу
Лабораторија за електричну енергију
Лабораторија за однос трансформације наизменичне електричне струје и наизменичног електричног напона
Лабораторија за електричну капацитивност и електричну индуктивност
 
Могућности мерења и еталонирања (СМСs)
Могућности мерења и еталонирања (СМС) се стално проширују, побољшавају и одржавају као што је објављено на интернет адреси: https://kcdb.bipm.org/appendixC/EM/RS/EM_RS.pdf
 
Акт о акредитацији (Лабораторија за електричну енергију)
Одсек за електричне величине има серификатe о акредитацији којимa се потврђује компетентност за обављање послова испитивања бројила активне и реактивне електричне енергијe, у складу са серијом стандарда SRPS EN 50470-2:2009, SRPS EN 50470-3:2009, SRPS EN 62053-11:2008, SRPS EN 62053-21:2008, SRPS EN 62053-22:2008 и SRPS EN 62053-23:2008.
 
 
Стручни радови
Објављени стручни радови метролога Одсека за електричне величине:
 
Пројекти
У Одсеку за електричне величине урађени су следећи пројекти:
 1. Euramet project peer visits and reviews of QMSs in BIM and DMDM, Ref. 1208, started: 2011-11-01: Department for Electrical Measurement of Bulgarian Institute of Metrology (BIM), Bulgaria in the technical fields: DCV, ACV and ACI, Peers: Jelena Pantelić-Babić, PhD, Jasmina Lazarević (05 and 06 November 2018)
 2. Билатерално поређење: Еталонирање еталон кондензатора, Протокол РТ-Е-С-1-2018, ДМДМ 2018.
 3. BP-Е-NТ-1-2017 Билатерално поређење, еталонирање напонских трансформатора, ДМДМ 2017.
 4. ПТ шема, еталонирање мерних трансформатора, PT-E-МТ-1-2016.
 5. Comparison of the Josephson Voltage Standards of the DMDM and the BIPM (part of the ongoing BIPM key comparison BIPM.EM-K10.b), June 2015.
 6. Bilateral comparison of 1 V and 10 V standards between the DMDM (Serbia) and the BIPM, January to March 2014 (part of the ongoing BIPM key comparison BIPM.EM-K11.a and b), February 2014.
 7. ПТ шема, Еталонирање DCACR, Протокол - PT-Е-DCACR-1-2014.
 8. ПТ шема, еталонирање бројила електричне енергије, Протокол - PT-Е-ВЕЕ-1-2013.
 9. Интерлабораторијско поређење, Еталонирање напонских и струјних мерних трансформатора, ДМДМ 2012.
 10. Euramet project 1187, Euramet.EM-S37, Comparison of Instrument Current Transformers up to 10 kA, June 2012.
 11. Билатерално поређење, Еталонирање бројила алектричне енергије, Протокол РТ-Е-ВЕЕ-1-2012, ДМДМ 2012.
 12. Билатерално поређење: Еталонирање дигиталних мултиметара, Протокол РТ-Е-ДММ-2-2011, ДМДМ 2011
 13. Euramet project peer visits and reviews of QMSs in BIM and DMDM, Ref. 1208, started: 2011-11-01: Department for Electrical Measurement of Bulgarian Institute of Metrology (BIM), Bulgaria in the technical field of electrical energy, Peer: Zoran Šofranac, MSc. (04 and 05 December 2012)
 14. Euramet project 1013, Peer-Review of the Department for Electrical Quantities of the Directorate of Measures and Precious Metals (DMDM), Serbia in the technical fields: DC voltage, current and resistance, AC/DC transfer, AC voltage and current, power&energy and phase, Peers: Dr. Beat Jeckelmann, Dr. H. Bachmair (17.10.2007.)
 15. ПТ шема, Еталонирање дигиталних мултиметара, Протокол РТ-Е-ДММ-1-2010, ДМДМ 2010.
 16. ELF-5 Bilateral comparison - Calibration of energy meter between EIM, Greece and DMDM, Serbia, 2010.
 17. CARDS 2006 PT 3 Electrical energy, “Intercomparison with static meter for active energy class 0,5S”, proficiency testing in accordance with IEC 62053-22:2003. (15.04.2008. to 29.04.2008.)
 18. Euramet project 1013, Peer-Review of the Department for Electrical Quantities of the Directorate of Measures and Precious Metals (DMDM), Serbia in the technical fields: DC voltage, current and resistance, AC/DC transfer, AC voltage and current, power&energy and phase, Peers: Dr. Beat Jeckelmann, Dr. H. Bachmair (17.10.2007.)
 19. Bilateral comparison of dcv reference standard CMI to DMDM (04.08.2006. to 29.08.2006.)
 20. Euromet key comparisom suplementing CCEM K-5, "Comparison of AC power at 50 Hz" (01.06.2005. to 30.06.2005.)
 21. Euromet ЕМ-К10, "Key Comparison of Resistance Standards of 100 Ω" (07.10.2004. to 26.10.2004.)
 
Контакт
Одсек за електричне величине телефон: 011 20 24 479
факс: 011 21 81 668
   
Метролози Марина Павићевић, дипл.инж.
телефон: +381 11 20 24 401
мобилни: +381 66 860 4106
факс: +381 11 21 81 668
E-mail: marinapavicevic@dmdm.rs
   
Раде Дерета, дипл. инж.
телефон: +381 11 20 24 408
мобилни: +381 66 860 4089
факс: +381 11 21 81 668
E-mail: radedereta@dmdm.rs
   
Јасмина Лазаревић, дипл. инж.
телефон: +381 11 20 24 401
мобилни: +381 66 860 4095
факс: +381 11 21 81 668
E-mail: jasminas@dmdm.rs
   
Адреса Дирекција за мере и драгоцене метале
Одсек за електричне величине
Мике Аласа 14,
11000 Београд
Република Србија
 
 
   
Послови и задаци
   
Лабораторије
   
Могућности мерења и еталонирања (СМСs)
   
Пројекти
   
Стручни радови
   
Контакт