ћир lat eng
 
 
 
  О нама > Организација > Сектор за контролу и надзор > Одељење за метролошки надзор  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕТРОЛОШКИ НАДЗОР
Послови и задаци
У Одељењу за метролошки надзор обављају се послови који се односе на:
  • иницирање измене и израде прописа из области надзора;
  • надзор над применом и спровођењем Закона о метрологији и других прописа у области метрологије;
  • надзор над употребом законских мерних јединица;
  • надзор над производњом, прометом, увозом, уградњом, употребом, одржавањем и поправком мерила;
  • испитивање количина у претходно упакованим производима;
  • надзор над претходно упакованим производима који се стављају на тржиште или су стављени на тржиште, односно који се складиште са намером стављања на тржиште;
  • надзор над стручним радом овлашћених тела;
  • сарадњу са надлежним инспекцијским органима у вези са спровођењем метролошког надзора.
Послови из делокруга Одељења обављају се за подручне јединице за подручја Београда, Ниша, Крушевца, Новог Сада, Суботице и Зрењанина.
 
Контакт
Начелник Одељења Дејан Ковачевић, дипл.инж.
телефон: 011 20 24 466
факс: 011 21 81 668
E-mail: dkovacevic@dmdm.rs
   
Адреса Дирекција за мере и драгоцене метале
Одељење за метролошки надзор
Мике Аласа 14,
11000 Београд
Република Србија
 
 
 
 
 
 
   
Послови и задаци
   
Контакт