ћир lat eng
 
 
  Обрасци  
ОБРАСЦИ
Метрологија:
Захтев за оцењивање система квалитета
Захтев за сертификацију мерила
Захтев за ванредни преглед мерила у употреби
Захтев за испитивање/еталонирање
Захтев за еталонирање референтног материјала
Захтев за одобрење типа
Захтев за оверавање
Прилог 1 – Прилог захтева за оверавање
Захтев за прву верификацију
Прилог 1 – Прилог захтеву за прву верификацију
Захтев за утврђивање испуњености услова за обављање послова оверавања мерила
Захтев за oбнављање решења којим је утврђена испуњеност услова за обављање послова оверавања мерила (обнављање овлашћивања)
Захтев за задуживање жигова
Захтев за раздуживање жигова
Драгоцени метали
Захтев за квантитативну хемијску анализу
Захтев за добијање знака произвођача
Захтев за добијање знака увозника, односно заступника
Захтев за утврђивање услова за испитивање и жигосање у пословним просторијама
Захтев за испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала
 
Контролне листе за обављање послова надзора
Контролна листа за надзор над мерилима
Контролна листа за надзор над претходно упакованим производима
Контролна листа за надзор над предметима од драгоцених метала
 
Фискални уређаји
Фискалне касе
 
Изјава 1
Изјава 2
Квалификациони формулар
 
Терминали за даљинско очитавање фискалних каса
 
Изјава 1
Изјава 2
Изјава 3
Квалификациони формулар