ћир lat eng
 
 
 
   О Мерним јединицама  
О МЕРНИМ ЈЕДИНИЦАМА
Законска мерна јединица је јединица чија је употреба прописана Уредба о одређеним законским мерним јединицама и начину њихове употребе (“Службени гласник РС”, број 43/2011).
 
Законске мерне јединице у Републици Србији су:
  1. мерне јединице међународног система јединица (SI), основне и изведене јединице,
  2. децимални умношци и делови јединица (SI),
  3. друге јединице наведене у Уредби,
  4. комбиноване мерне јединице.
Правила употребе и писања мерних јединица и физичких величина прописана су Законом о метрологији („Службени гласник РС“, број 15/2016) и Уредба о одређеним законским мерним јединицама и начину њихове употребе („Службени гласник РС”, број 43/2011) а документована у стандардима SRPS ISO 31 и SRPS ISO 1000.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Основне
   
Изведене
   
Децимални умношци
   
Друге јединице
   
Комбиноване јединице
   
Правила