ћир lat eng
 
 
 
   Услуге > Фискални уређаји  
ФИСКАЛНИ УРЕЂАЈИ
Надлежност
Делокруг рада: Надлежности у оквиру спровођења прописа у области фискалних уређаја.
Надлежна организациона јединица: Задужени извршилац.
 
Послови и задаци
Стручни, управни и организациони послови у вези испитивања фискалних уређаја, и то:
  • утврђивање испуњености техничких и функцијских карактеристика типа фискалне касе/штампача,
  • утврђивање испуњености техничких и функцијских карактеристика типа терминала за даљинско очитавање фискалне касе/штампача,
  • утврђивање испуњености функцијских карактеристика типа софтверске апликације за контролисање фискалне касе у режиму фискалног штампача
Врсте фискалних уређаја
  • фискална каса/штампач,
  • терминал за даљинско очитавање фискалне касе/штампача,
  • софтверска апликација за контролисање фискалне касе у режиму фискалног штампача
Прописи

Прописи из делокруга рада, који се директно или посредно извршавају:

 
Корисни линкови
 
 
   
Надлежност
   
Послови и задаци
   
Врсте фискалних уређаја
   
Прописи
   
Подношење захтева
   
Корисни линкови