ћир lat eng
 
 
  О нама > Организација > Сектор за контролу и надзор > Група за контролу и надзор Ниш  
ГРУПА ЗА КОНТРОЛУ И НАДЗОР НИШ

Група за контролу и надзор Ниш, обавља послове за подручну јединицу за општине: Група за контролу и надзор Ниш, обавља послове за подручну јединицу за општине: Алексинац, Бабушница, Бела Паланка, Блаце, Бојник, Бољевац, Бор, Босилеград, Бујановац, Владичин Хан, Власотинце, Врање, Гаџин Хан, Димитровград, Дољевац, Житорађа, Зајечар, Кладово, Књажевац, Куршумлија, Лебане, Лесковац, Мајданпек, Медвеђа, Мерошина, Неготин, Ниш, Пирот, Прешево, Прокупље, Ражањ, Сокобања, Сурдулица, Сврљиг, Трговиште и Црна Трава, са седиштем у Нишу.

У Групи за контролу и надзор Ниш обављају се послови који се односе на: покретање измене и израде прописа из области надзора; надзор над применом и спровођењем Закона о метрологији и других прописа у области метрологије; надзор над употребом законских мерних јединица; надзор над производњом, прометом, увозом, уградњом, употребом, одржавањем и поправком мерила; испитивање количина у претходно упакованим производима; надзор над претходно упакованим производима који се стављају на тржиште или су стављени на тржиште, односно који се складиште са намером стављања на тржиште; надзор над стручним радом овлашћених тела; сарадњу са надлежним инспекцијским органима у вези са спровођењем метролошког надзора.


Адреса:
Дирекција за мере и драгоцене метале
Групаз за контролу и надзор Ниш
Генерала Боже Јанковића 32,
18000 Ниш

Телефон:
018 527 897
Факс:
018 527 897

Е-пошта:
oknnis@dmdm.rs
Mапа локације мапа локације