ћир lat eng
 
 
 
   Национални еталони  
НАЦИОНАЛНИ ЕТАЛОНИ
 
НАЦИОНАЛНИ ЕТАЛОНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НОСИОЦ НАЦИОНАЛНИХ ЕТАЛОНА
1. AC-DC Трансфер ДМДМ
2. Уређај за еталонирање микрофона реципрочном методом и две гарнитуре од по три кондензаторска микрофона ДМДМ
3. Фемтосекундни ласер ДМДМ
4. Група отпорника ДМДМ
5. Конвертор снаге ДМДМ
6. Гарнитура ареометара ДМДМ
7. Рефрактометар ДМДМ
8. Уређај за храпавост контактног типа са интегрисаним ласерским интерферометром и гарнитура од четири еталона храпавости ДМДМ
9. Клипни манометар са теговима ДМДМ
10. Ћелија фиксне тачке алуминијума за реализацију температуре очвршћавања алуминијума од 660,323 °C ДМДМ
11. Ћелија фиксне тачке бакра за реализацију температуре очвршћавања бакра од 1084,62 °C ДМДМ
12. Ћелија фиксне тачке сребра за рализацију температуре очвршћавања сребра од 961,78 °C ДМДМ
13. Аутоматизовани систем на бази Џозефсоновог ефекта ДМДМ
14. Компаратор ДМДМ
15. Еталонски референтни фотометар за озон SRP 54 ДМДМ
16. Напонски трансформатори ДМДМ
17. Струјни трансформатор са електронском компензацијом грешке ДМДМ
18. Гарнитура преливних пипета називних запремина 1L, 2L, 5L, 10L, 20L, 50L и 100L ДМДМ
19. Генератор релативне влажности (2p,2t) за реализацију релативне влажности од 0% до 100 % на температурама од -10°C до 70°C и еталон тачке росе опсега температуре тачке росе од -50°C до 40°C ДМДМ
20. Група од три радиометријска детектора ДМДМ
21. Спектрофотометријска мерна станица и група од три еталона спектралне пропустљивости ДМДМ
22. Група од седам фотометријских сијалица ДМДМ
23. Група од шест фотометријских сијалица ДМДМ
24. Тег ДМДМ
25. Ћелија фиксне тачке цинка за реализацију температуре очвршћавања цинка од 419,527°C ДМДМ
26. Ћелија фиксне тачке индијума за реализацију температуре очвршћавања индијума од 156,5985°C ДМДМ
27. Ћелија фиксне тачке калаја за реализацију температуре очвршћавања калаја од 231,928°C ДМДМ
28. Ћелија фиксне тачке галијума за реализацију температуре очвршћавања галијума од 29,7646°C ДМДМ
29. Ћелија фиксне тачке воде за реализацију температуре тројне тачке воде од 0,01°C ДМДМ
30. Ћелија фиксне тачке живе за реализацију температуре тројне тачке живе од -38,8344°C ДМДМ
31. 24-страни оптички полигон и гониометар ДМДМ
32. Група од два цезијумска часовника, микрофазног степера и два пријемника сигнала за глобално позиционирање ДМДМ
33. Јонизациона комора Институт за нуклеарне науке ,,Винча’’
34. Група од пет јонизационих комора Институт за нуклеарне науке ,,Винча’’
35. Група узорака Hf, Rh, Ti, V и Zr Институт за нуклеарне науке ,,Винча’’
36. Група узорака Ag, Cu, Hf, Rh, Ti, W, Zr и керамичког стакла Институт за нуклеарне науке ,,Винча’’
37. Група узорака смолом импрегниране стаклене вуне и пирекс стакла Институт за нуклеарне науке ,,Винча’’
38. Група узорака Hf, Rh, Ti, V и Zr Институт за нуклеарне науке ,,Винча’’