ћир lat eng
 
 
 
   Мапа сајта  
МАПА САЈТА
ПОЧЕТНА
О НАМА
Организација
 
Организациона шема
  Сектор за развој метрологије
 
O Сектору
  Одсек за електричне величине, време и фреквенцију
  Група за метрологију у хемији
  Одсек за дужину, оптичке величине и акустику
  Група за масу, силу и притисак
  Група за запремину и проток
  Група за термометрију
  Сектор за контролу и надзор
 
O Сектору
  Група за надзор над предметима од драгоцених метала
  Одсек за контролу предмета од драгоцених метала
  Одсек за контролу и надзор Београд
  Група за контролу и надзор Ниш
  Одсек за контролу и надзор Крушевац
  Група за контролу и надзор Нови Сад
  Група за контролу и надзор Суботица
  Група за контролу и надзор Зрењанин
  Група за контролу и надзор Ужице
  Група за финансијске послове
  Одељење за правне, послове људских ресурса, стручно оперативне и информатичке послове
  Група за сертификацију
  Систем квалитета
  ДМДМ надлежност
  Историјат
  Декларација
  Где се налазимо
УСЛУГЕ
Одобрење типа мерила
  Оверавање мерила
  Еталонирање еталона и мерила
  Драгоцени метали - услуге
  Фискални уређаји
 
O фискалним уређајима
  Подношење захтева
  Таксе и накнаде
  Упитник за кориснике
ОБРАСЦИ
КОНТАКТ
Контакт формулар
ПРЕТРАЖИВАЊЕ САЈТА
 
 
ДОКУМЕНТИ
ЗАКОНИ
  ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИСИ
  ОСТАЛИ ПРОПИСИ
  ИНТЕРНИ АКТИ
  OIML документи
  WELMEC водичи
  Систематизација
МЕРНЕ ЈЕДИНИЦЕ
О мерним јединицама
  Основне
  Изведене
  Децимални умношци
  Друге јединице
  Комбиноване јединице
  Правила
МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
МЕТАРСКА КОНВЕНЦИЈА
  OIML
  EURAMET
  WELMEC
  EMLMF
  IAAO
ИНФОРМАТОР
ВЕСТИ
ПУБЛИКАЦИЈЕ И РАДОВИ
МЕТРОЛОГИЈА ТЕМПЕРАТУРЕ И ТОПЛОТЕ
  МЕРЕЊА У ХЕМИЈИ
  СВЕТЛОСНЕ ВЕЛИЧИНЕ
  ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ
  МЕТРОЛОГИЈА ВРЕМЕНА И ФРЕКВЕНЦИЈЕ
  ДРАГОЦЕНИ МЕТАЛИ
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
КОНКУРСИ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
СИСТЕМ КВАЛИТЕТА
ГАЛЕРИЈА СЛИКА
ЛИНКОВИ
МАПА САЈТА
АРХИВА