ћир lat eng
 
 
 
   Линкови  
КОРИСНИ ЛИНКОВИ
Међународне организације:
BIPM - Bureau International des Poids et Mesures
OIML - International Organisation of Legal Metrology
IMEKO - International Measurement Confederation http://www.imeko.org/
Hallmarking Convention - Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals
 
Регионалне европске организације:
EURAMET e.V. - European Association of National Metrology Institutes
EURACHEM - Focus for analytical chemistry
WELMEC - European Co-operation in Legal metrology
EUROLAB -European Federation of National Associations of Measurement, Testing and Analytical Laboratories
EC - Evropska komisija - Метрологија, претходно упаковани производи
EC-JRC-IRMM - Institute for Reference Materials & Measurements
 
Државне институције:
Народна скупштина Републике Србије
Председник Републике Србије
Влада Републике Србије
Министарствo привреде
Министарство финансија
 
Остали корисни линкови:
Акредитационо тело Србије
Институт за стандардизацију Србије
Институт за нуклеарне науке „Винча”
Друштво метролога
ТЕХНИС
Портал јавних набавки