ћир lat eng
 
 
   О нама > Организација > Сектор за развој метрологије > Група за термометрију > Лабораторија за релативну влажност  
 
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА РЕЛАТИВНУ ВЛАЖНОСТ
 
Национални еталон
Лабораторија за релативну влажност je носилац националног еталона јединице релативне влажности у Републици Србији. За реализацију јединице релативне влажности користи се генератор (2p-2t) у температурном опсегу од -10 °С до 70 °С за генерацију овлаженог ваздуха од 10 %rh до 95 %rh. Релативна влажност се мери индиректно коришћењем трансфер еталона јединице температуре и еталона јединице тачке росе.
Следивост резултата мерења релативне влажности преко два паралелна непрекидна ланца следивости одређена је до:
  • националног еталона јединице темпратуре - (t) у Републици Србији и
  • националног еталона јединице температуре тачке росе- (td) у националним метролошким институтима са признатим мерним могућностима.
Температура и релативна влажност су веома зависне величине, тако да се температура прати, бележи и саопштава у току поступка еталонирања релативне влажности. Поставком методе за праћење, бележење и саопштавање температуре у температурним и климатским коморама, омогућава пружање и додатне услуге еталонирања сувих температурних сензора.
Лабораторија пружа услуге еталонирања свих типова сензора релативне влажности, од механичких до разних типова дигиталних сензора релативне влажности, методом поређења са еталоном температуре тачке росе или преко трансфер еталона.
 
Могућности мерења и еталонирања (СМСs)
За сада Лабораторија за релативну влажност нема објављене могућности еталонирања и мерења у подобласти релативне влажности.
 
Међународни пројекти
  • EURAMET 782 – Усавршавање техничке компетенције запослених за нове лабораторије за релативну влажност
  • EURAMET 1189 – Поређење у реализацији релативне влажности у обпсегу од 10 %rh до 95 %th на температурама од -10 °C до 70 °C
  • EURAMET 1203 –Обука из релативне влажности
  • EMPIR 15RPT03- HUMEA Изградња европских капацитета у мерењу релативне влажности
Група за термометрију активно учествује у раду Техничког комитета за термометрију и Подкомитета за релативну влажност у ЕURAMET, ради учешћа на новим пројектним активностима развоја и трансфера знања.
 
Списак стручних радова
Објављени стручни радови, учешћа на домађим и међународним конференцијама и сличним скуповима метролога Групе за термометрију дати су у списку стручних радова и друго.
 
Контакт
Руководилац Групе за термометрију Славица Симић, дипл. инж.
Тел: +381 11 20 24 425
Моб: +381 66 860 41 19
Факс: +381 11 21 81 668
E-mail: slavicasimic@dmdm.rs
   
Метролог Светлана Станисављевић, дипл. инж.
Тел: +381 11 20 24 425
Моб: +381 66 860 41 21
Факс: +381 11 21 81 668
E-mail: snedic@dmdm.rs
   
Адреса Министарство привреде,
Дирекција за мере и драгоцене метале,
Група за термометрију
Мике Аласа 14,
11000 Београд
Република Србија
 
 
   
Национални еталони
   
Могућности мерења и еталонирања (СМСs)
   
Међународни пројекти
   
Стручни радови
   
Контакт