ћир lat eng
 
 
   О нама > Организација > Сектор за развој метрологије > Група за метрологију у хемији > Лабораторија за референтнe материје и мерења у хемији  
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА РЕФЕРЕНТНЕ МАТЕРИЈАЛЕ И МЕРЕЊА У ХЕМИЈИ

Послови и задаци

  • Остваривање и сертификовање референтних материјала за лабораторије у области хемијских мерења, контролна тела, сервисере као и заступнике и дистрибутере мерне опреме;
  • Развој метода за остваривање и сертификовање референтних материјала;
  • Организовање међулабораторијских поређења;
  • Сарадња са националним и међународним организацијама за метрологију у хемији (EURAMET, ЕURACHEM, OIML, IRMM).


Контакт


Руководилац Групе за метрологију у хемији Јелена Бебић, дипл. инж. тех.
телефон: +381 11 20 24 427
мобилни: +381 66 8604 083
факс: +381 11 21 81 668
E-mail: jelenabebic@dmdm.rs
   
Метролог за физичко-хемијска мерења Лука Гажевић, дипл. инж.
телефон: +381 11 20 24 464
мобилни: +381 66 8604 165
факс: +381 11 21 81 668
E-mail: lukagazevic@dmdm.rs
   
Адреса Дирекција за мере и драгоцене метале
Група за метрологију у хемији
Мике Аласа 14
11000 Београд
Република Србија
 
 
 
>