ћир lat eng
 
 
   О нама > Организација > Сектор за развој метрологије > Одсек за електричне величине > Лабораторија за једносмерну електричну струју  
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЈЕДНОСМЕРНИ ЕЛЕКТРИЧНИ НАПОН И ЈЕДНОСМЕРНУ ЕЛЕКТРИЧНУ СТРУЈУ
Послови и задаци
 • Oстваривање, одржавање и преношење вредности јединице електромоторне силе
Национални (примарни) еталон јединице једносмерног електричног напона Републике Србије који представља основу за додељивање вредности величине другим еталонима јединице једносмерног електричног напона је Аутоматизовани систем на бази Џозефсоновог ефекта са опсегом једносмерног електричног напона од -10 V до 10 V.

Национални примарни еталон једносмерног електричног напона на бази Џозефсоновог ефекта

Температура у Лабораторији, смештеној у Фарадејевом кавезу, одржава се непрекидно на (23 ± 1) °C, а релативна влажност у оквиру референтних вредности.

Еталон на бази Џозефсоновог ефекта – делови система


Пуштање у рад еталона на бази Џозефсоновог ефекта са колегама из Supracon, Jena

Следивост у области једносмерне електричне струје изведена је преко следивости еталона за једносмерни електрични напон и једносмерну електричну отпорност.
Послови еталонирања
 • Eталонирање еталона једносмерног електричног напона - електромоторне силе:
  • електронских еталона једносмерног електричног напона
  • еталон-ћелија
  • волтметара (мултиметара)
  • калибратора једносмерног електричног напона (вишефункцијских калибратора).
Уверења о еталонирању за електронске еталоне једносмерног електричног напона су унапређена подацима о дугорочној стабилности еталона, пошто су ти подаци доступни у сертификатима еталонирања у BIPM и подацима који су добијени еталонирањем ових еталона у ДМДМ лабораторији, директно еталонирање у односу на национални примарни еталон једносмерног електричног напона.
 • Eталонирање еталона једносмерне електричне струје:
  • амперметара (мултиметара)
  • калибратора једносмерне електричне струје (вишефункцијских калибратора).
Могућности мерења и еталонирања (СМСs)
Могућности мерења и еталонирања (СМСs) за електромоторну силу, једносмерни електрични напон и једносмерну електричну струју објављене су у бази података Међународног бироа за тегове и мере (BIPM) Appendix C of the KCDB – The BIPM key comparison database.
 
Пројекти
 • Euramet project peer visits and reviews of QMSs in BIM and DMDM, Ref. 1208, started: 2011-11-01: Department for Electrical Measurement of Bulgarian Institute of Metrology (BIM), Bulgaria in the technical fields: DCV, ACV and ACI, Peers: Jelena Pantelić-Babić, PhD, Jasmina Lazarević (05 and 06 November 2018)
 • Comparison of the Josephson Voltage Standards of the DMDM and the BIPM (part of the ongoing BIPM key comparison BIPM.EM-K10.b), June 2015.
 • Bilateral comparison of 1 V and 10 V standards between the DMDM (Serbia) and the BIPM, January to March 2014 (part of the ongoing BIPM key comparison BIPM.EM-K11.a and b), February 2014.
 • ПТ шема, Еталонирање DCACR, Протокол - PT-Е-DCACR-1-2014.
 • Билатерално поређење: Еталонирање дигиталних мултиметара, Протокол РТ-Е-ДММ-2-2011, ДМДМ 2011.
 • ПТ шема, Еталонирање дигиталних мултиметара, Протокол РТ-Е-ДММ-1-2010, ДМДМ 2010.
 • Euramet project 1013, Peer-Review of the Department for Electrical Quantities of the Directorate of Measures and Precious Metals (DMDM), Serbia in the technical fields: DC voltage, current and resistance, AC/DC transfer, AC voltage and current, power&energy and phase, Peers: Dr. Beat Jeckelmann, Dr. H. Bachmair (17.10.2007.)
 • ДМДМ је учествовала 2006. године у билатералном поређењу Зенерових eталона једносмерног електричног напона за вредности 10 V и 1,018 V. Поређење је спроведено у оквиру пројекта Европске агенције за реконструкцију и развој (EAР) под називом “Јачање метрологије у Србији и Црној Гори“. Учесници су били Национални метролошки институт из Чешке (CMI), као пилот лабораторија и ДМДМ.

Comparison of the Josephson Voltage Standards of the DMDM and the BIPM (part of the ongoing BIPM key comparison BIPM.EM-K10.b), June 2015.

BIPM.EM-K10.b, SIM.EM.BIPM-K10.b, SIM.EM.BIPM-K10.b.1, and COOMET.EM.BIPM-K10.b

 
Контакт
Одсек за електричне величине телефон: 011 20 24 479
факс: 011 21 81 668
   
Адреса Дирекција за мере и драгоцене метале
Мике Аласа 14,
11000 Београд
Република Србија
 
 
   
Послови и задаци
   
Могућности мерења и еталонирања (СМСs)
   
Пројекти
   
Контакт