ћир lat eng
 
 
 
  О нама > Организација > Сектор за контролу и надзор > Одсек за контролу и надзор Крушевац  
ОДСЕК ЗА КОНТРОЛУ И НАДЗОР КРУШЕВАЦ

Одсек за контролу и надзор Крушевац, обавља послове за подручну јединицу за општине::

Александровац, Ариље, Бајина Башта, Брус, Варварин, Врњачка Бања, Горњи Милановац, Деспотовац, Ивањица, Јагодина, Кнић, Косјерић, Краљево, Крушевац, Лучани, Нова Варош, Нови Пазар, Параћин, Пожега, Прибој, Пријепоље, Рашка, Рековац, Сјеница, Трстеник, Тутин, Ћићевац, Ћуприја, Ужице, Чачак и Чајетина, са седиштем у Крушевцу.

У Одсеку за контролу и надзор Kрушевац обављају се послови који се односе на: покретање измене и израде прописа из области надзора; надзор над применом и спровођењем Закона о метрологији и других прописа у области метрологије; надзор над употребом законских мерних јединица; надзор над производњом, прометом, увозом, уградњом, употребом, одржавањем и поправком мерила; испитивање количина у претходно упакованим производима; надзор над претходно упакованим производима који се стављају на тржиште или су стављени на тржиште, односно који се складиште са намером стављања на тржиште; надзор над стручним радом овлашћених тела; сарадњу са надлежним инспекцијиским органима у вези са спровођењем метролошког надзора.

Шеф Одсека: Драгана Милићевић

Адреса:
Дирекција за мере и драгоцене метале
Одсек за контролу и надзор Крушевац
Трг Деспота Стефана 22
37000 Крушевац

Телефон/Факс:
037 427 144
Телефон/Факс:
037 423 527

Е-пошта:
oknkrusevac@dmdm.rs
 
Mапа локације мапа локације