ћир lat eng
 
 
  О нама > Организација > Сектор за контролу и надзор > Одсек за контролу и надзор Крушевац  
ОДСЕК ЗА КОНТРОЛУ И НАДЗОР КРУШЕВАЦ

Одсек за контролу и надзор Крушевац, обавља послове за подручну јединицу за општине: Александровац, Брус, Варварин, Врњачка Бања, Горњи Милановац, Деспотовац, Јагодина, Кнић, Краљево, Крушевац, Нови Пазар, Параћин, Чачак, Рашка, Рековац, Трстеник, Тутин, Ћићевац и Ћуприја, са седиштем у Крушевцу.

У Одсеку за контролу и надзор Kрушевац обављају се послови који се односе на: обављају се послови који се односе на: покретање измене и израде прописа из области надзора; надзор над применом и спровођењем Закона о метрологији и других прописа у области метрологије; надзор над употребом законских мерних јединица; надзор над производњом, прометом, увозом, уградњом, употребом, одржавањем и поправком мерила; испитивање количина у претходно упакованим производима; надзор над претходно упакованим производима који се стављају на тржиште или су стављени на тржиште, односно који се складиште са намером стављања на тржиште; надзор над стручним радом овлашћених тела; сарадњу са надлежним инспекцијским органима у вези са спровођењем метролошког надзора.

Шеф Одсека: Драгана Милићевић

Адреса:
Дирекција за мере и драгоцене метале
Одсек за контролу и надзор Крушевац
Трг Деспота Стефана 22
37000 Крушевац

Телефон/Факс:
037 427 144
Телефон/Факс:
037 423 527

Е-пошта:
oknkrusevac@dmdm.rs
 
Mапа локације мапа локације