ћир lat eng
 
 
 
   Документи > Пројекти  
КАТАЛОГ ЗБИРКИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Назив збирке података Датум успостављања
Кадровска евиденција 15.05.2007
Евиденција о издатим легитимацијама лица овлашћених за вршење надзора на предметима од драгоцених метала 02.02.2010
Евиденција о издатим легитимацијама лица овлашћених за вршење метролошког надзора 02.02.2010
Евиденција о платама запослених лица 15.05.2007
Евиденција о издатим здравственим легитимацијама за запослене и чланове њихових породица 15.05.2007
Евиденција лица ангажованих по основу уговора о делу и уговора о обављању привремених и повремених послова 15.05.2007
Евиденција о исплатама накнада за превоз 15.05.2007
Евиденција произвођача предмета од драгоцених метала 15.05.2007
Евиденција корисника службених мобилних телефона. 13.10.2009
Електронска евиденција о присутности запослених 18.07.2016
Евиденција видео надзора 15.11.2017
Детаљније о Каталогу збирки података о личности можете пронаћи на: https://registar.poverenik.rs/r/f57e8f51-5287-4306-af0b-455004cb145c.