ћир lat eng
 
 
   Јавне набавке  
ЈАВНE НАБАВКE
План јавних набавки
План јавних набавки за 2019. годину Портал јавних набавки
Измена плана јавних набавки за 2019. годину
Измена плана јавних набавки за 2019. годину
 
Списак јавних набавки по врстама поступка
 
1.    Отворени поступак
Број јавне набавке Назив јавне набавке Документација Рок за достављање понуда Статус набавке
17/19 Жигови - налепнице Документација
Питање бр. 1
Документација 1
15.07.2019 до 11:30 Обавештење о закљученом уговору
22/19 Oпрема за испитавање предмета од драгоцених метала XRF методом Документација 22.08.2019 до 09:30 Обавештење о закљученом уговору
 
2.    Јавна набавка мале вредности
Број јавне набавке Назив јавне набавке Документација Рок за достављање понуда Статус набавке
02/19 Мерило снаге ласерског зрачења Документација 08. април 2019. до 10:30 Обавештење о закљученом уговору
03/19 Модернизација електронике примарног ласера Документација 08. април 2019. до 11:30 Обавештење о закљученом уговору
05/19 Акустични калибратор Документација 11. април 2019. до 10:30 Обавештење о закљученом уговору
06/19 Лабораторијски еталон микрофон Документација 11. април 2019. до 11:30 Обавештење о закљученом уговору
04/19 Горива и мазива Документација 11. април 2019. до 09:30 Обавештење о закљученом уговору
07/19 Референтно злато Документација 17. април 2019. до 11:30 Обавештење о закљученом уговору
08/19 Метални жигови Документација 19. април 2019. до 09:30 Обавештење о закљученом уговору
09/19 Уградња батеријског сета за сиситем непрекидног напајања Документација 07. мај 2019. до 09:30 Обавештење о закљученом уговору
10/19 Сервисирање четири јединице исправљачког модуларног система непрекидног напајања Документација 07. мај 2019. до 10:30 Обавештење о закљученом уговору
11/19 Дигитални мултиметар Документација
Питања и одговори
13. мај 2019. до 10:30 Обавештење о закљученом уговору
12/19 Службени аутомобили Документација 22.05.2019 до 9:30 Обавештење о закљученом уговору
13/19 Апарат за пречишћавање воде Документација 21.05.2019 до 10:30 Одлука о обустави поступка
14/19 Aвионскe картe и смештај Документација 27.05.2019 до 10:30 Обавештење о закљученом уговору
15/19 Надоградња интерферометра за граничне планпаралелне мере Документација 14.06.2019 до 10:00 Обавештење о закљученом уговору
16/19 Апарат за прочишћавање воде Документација
Питање бр.1
02.07.2019 до 10:00 Обавештење о закљученом уговору
18/19 Сервисирање мерне опреме:
- Еталон COOM3003 и уређај за испитивање MTS 310 ED 8503
- Мост за мерење великих отпорности
Документација 03.07.2019 до 10:00 Обавештење о закљученом уговору
19/19 Сертификовани еталони боје labsphere – Color Standard.set – 25.4 mm Документација 19.07.2019 до 9:30 Обавештење о закљученом уговору
20/19 Ротациони и транслациони моторизовани померачи са додатном опремом Документација 19.07.2019 до 10:30 Обавештење о закљученом уговору
21/19 Интеграциона сфера IS 670 са фибер оптичким водом 730-7Q-1.0 и адаптером #9500 за спектрорадиометар OL756 Документација 30.07.2019 до 9:30 Обавештење о закљученом уговору
23/19 Сервисирање гарнитуре еталонских посуда Документација 15.10.2019 до 9:30 Одлука о обустави поступка
24/19 Пиезо генератор Документација 16.10.2019 до 9:30 Одлука о обустави поступка
25/19 Сервисирање и одржавања возила Документација 21.10.2019 до 9:30 Обавештење о закљученом уговору Партија 2
26/19 Микроскопа ручног Документација 22.10.2019 до 9:30 Обавештење о закљученом уговору
27/19 Сервисирање пикоамперметара LMT – I 1000 Документација
Документација 1
28.10.2019 до 12:30 Обавештење о закљученом уговору
28/19 Пиезо генератор Документација
Документација 1
04.11.2019 до 9:30 Обавештење о закљученом уговору
29/19 Услуга подешавања и оптимизације серверске, виртуелне и мрежне инфраструктуре LAN мреже, серверских система и система за дистрибуцију времена Документација
Документација 1
21.11.2019 до 9:30 Обавештење о закљученом уговору
30/19 Сервисирање и одржавања возила Сервисирање и одржавање возила марке Škoda, са уграђеним оргиналним резервним деловима Документација 21.11.2019 до 11:30 Обавештење о закљученом уговору
 
3.    Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Број јавне набавке Назив јавне набавке Документација Рок за достављање понуда Статус набавке
01/19 Oдржавање књиговодственог софтвера NextBIZ Мишљење Управе за јавне набавке

Документација

21. март 2019. до 11:30 Обавештење о закљученом уговору
 
 
Спроведене јавне набавке
 
Периодични тромесечни извештаји за 2019. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2018. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2017. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2016. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2015. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2014. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2013. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2012. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал