Дирекција за мере и драгоцене метале - Јавне набавке 
 
ћир lat eng
 
 
   Јавне набавке  
ЈАВНE НАБАВКE
План јавних набавки
План јавних набавки за 2019. годину Портал јавних набавки
 
Списак јавних набавки по врстама поступка
 
1.    Отворени поступак
Број јавне набавке Назив јавне набавке Документација Рок за достављање понуда Статус набавке
 
2.    Јавна набавка мале вредности
Број јавне набавке Назив јавне набавке Документација Рок за достављање понуда Статус набавке
02/19 Мерило снаге ласерског зрачења Документација 08. април 2019. до 10:30 Одлука о додели уговора
03/19 Модернизација електронике примарног ласера Документација 08. април 2019. до 11:30 Одлука о додели уговора
05/19 Акустични калибратор Документација 11. април 2019. до 10:30 Одлука о додели уговора
06/19 Лабораторијски еталон микрофон Документација 11. април 2019. до 11:30 Одлука о додели уговора
04/19 Горива и мазива Документација 11. април 2019. до 09:30 Одлука о додели уговора
07/19 Референтно злато Документација 17. април 2019. до 11:30 Позив за подношење понуда
08/19 Метални жигови Документација 19. април 2019. до 09:30 Позив за подношење понуда
 
3.    Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Број јавне набавке Назив јавне набавке Документација Рок за достављање понуда Статус набавке
01/19 Oдржавање књиговодственог софтвера NextBIZ Мишљење Управе за јавне набавке

Документација

21. март 2019. до 11:30 Обавештење о закљученом уговору
 
 
Спроведене јавне набавке
 
Периодични тромесечни извештаји за 2019. годину
Први квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2018. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2017. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2016. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2015. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2014. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2013. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2012. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал