Дирекција за мере и драгоцене метале - Јавне набавке 
 
ћир lat eng
 
 
 
   Јавне набавке  
ЈАВНE НАБАВКE
План јавних набавки
План јавних набавки за 2018. годину Портал јавних набавки
Измена плана јавних набавки 1
 
Списак јавних набавки по врстама поступка
 
1.    Отворени поступак
Број јавне набавке Назив јавне набавке Документација Рок за достављање понуда Статус набавке
06/18 GNSS пријемник за трансфер времена и фреквенције Документација
Појашњење 1
18. јун 2018. до 10:30 Реализовано
07/18 Цезијумска цев Документација 18. јун 2018. до 11:30 Реализовано
12/18 Уређај за одређивање садржаја протеина по референтним методама Документација 04.септембар 2018 до 10:30 часова Позив за подношење понуде
 
2.    Јавна набавка мале вредности
Број јавне набавке Назив јавне набавке Документација Рок за достављање понуда Статус набавке
02/18 Метални жигови Документација 29. март 2018. до 10:30 Реализовано
03/18 Еталон ротациони гасомер са клипом Документација
Документација 1
04. јун 2018. године, до 9:00 часова Реализовано
04/18 Вакуум пумпа Документација 1. јун 2018. до 9:30 Реализовано
05/18 Жигови - налепнице Документација 9. мај 2018. до 10:30 Реализовано
08/18 Авионске карте и смештај Документација 1. јун 2018. до 9:30 Реализовано
09/18 Опрема за оверавање мерила брзине возила у саобраћају Документација 11. јун 2018. до 10:30 Реализовано
10/18 Опрема за лед расвету Документација 8. јун 2018. до 10:30 Реализовано
 
3.    Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Број јавне набавке Назив јавне набавке Документација Рок за достављање понуда Статус набавке
01/18 Oдржавање књиговодственог софтвера NextBIZ Мишљење Управе за јавне набавке

Документација

6. март 2018. до 10:30 Реализовано
 
 
Спроведене јавне набавке
 
Периодични тромесечни извештаји за 2018. годину
Први квартал
Други квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2017. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2016. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2015. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2014. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2013. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2012. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал