Дирекција за мере и драгоцене метале - Јавне набавке 
 
ћир lat eng
 
 
   Јавне набавке  
ЈАВНE НАБАВКE
План јавних набавки
План јавних набавки за 2019. годину Портал јавних набавки
 
Списак јавних набавки по врстама поступка
 
1.    Отворени поступак
Број јавне набавке Назив јавне набавке Документација Рок за достављање понуда Статус набавке
 
2.    Јавна набавка мале вредности
Број јавне набавке Назив јавне набавке Документација Рок за достављање понуда Статус набавке
02/19 Мерило снаге ласерског зрачења Документација 08. април 2019. до 10:30 Обавештење о закљученом уговору
03/19 Модернизација електронике примарног ласера Документација 08. април 2019. до 11:30 Обавештење о закљученом уговору
05/19 Акустични калибратор Документација 11. април 2019. до 10:30 Обавештење о закљученом уговору
06/19 Лабораторијски еталон микрофон Документација 11. април 2019. до 11:30 Обавештење о закљученом уговору
04/19 Горива и мазива Документација 11. април 2019. до 09:30 Обавештење о закљученом уговору
07/19 Референтно злато Документација 17. април 2019. до 11:30 Обавештење о закљученом уговору
08/19 Метални жигови Документација 19. април 2019. до 09:30 Обавештење о закљученом уговору
09/19 Уградња батеријског сета за сиситем непрекидног напајања Документација 07. мај 2019. до 09:30 Обавештење о закљученом уговору
10/19 Сервисирање четири јединице исправљачког модуларног система непрекидног напајања Документација 07. мај 2019. до 10:30 Обавештење о закљученом уговору
11/19 Дигитални мултиметар Документација
Питања и одговори
13. мај 2019. до 10:30 Обавештење о закљученом уговору
12/19 Службени аутомобили Документација 22.05.2019 до 9:30 Обавештење о закљученом уговору
13/19 Апарат за пречишћавање воде Документација 21.05.2019 до 10:30 Одлука о обустави поступка
14/19 Aвионскe картe и смештај Документација 27.05.2019 до 10:30 Обавештење о закљученом уговору
15/19 Надоградња интерферометра за граничне планпаралелне мере Документација 14.06.2019 до 10:00 Позив за подношење понуда
17/19 Жигови - налепнице Документација 15.07.2019 до 11:30 Позив за подношење понуда
 
3.    Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Број јавне набавке Назив јавне набавке Документација Рок за достављање понуда Статус набавке
01/19 Oдржавање књиговодственог софтвера NextBIZ Мишљење Управе за јавне набавке

Документација

21. март 2019. до 11:30 Обавештење о закљученом уговору
 
 
Спроведене јавне набавке
 
Периодични тромесечни извештаји за 2019. годину
Први квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2018. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2017. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2016. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2015. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2014. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2013. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2012. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал