ћир lat eng
 
 
 
   Јавне набавке  
ЈАВНE НАБАВКE
План јавних набавки
План јавних набавки за 2018. годину Портал јавних набавки
Измена плана јавних набавки 1
 
Списак јавних набавки по врстама поступка
 
1.    Отворени поступак
Број јавне набавке Назив јавне набавке Документација Рок за достављање понуда Статус набавке
06/18 GNSS пријемник за трансфер времена и фреквенције Документација
Појашњење 1
18. јун 2018. до 10:30 Позив за подношење понуда
07/18 Цезијумска цев Документација 18. јун 2018. до 11:30 Позив за подношење понуда
 
2.    Јавна набавка мале вредности
Број јавне набавке Назив јавне набавке Документација Рок за достављање понуда Статус набавке
02/18 Метални жигови Документација 29. март 2018. до 10:30 Реализовано
03/18 Еталон ротациони гасомер са клипом Документација
Документација 1
04. јун 2018. године, до 9:00 часова Одлука о додели уговора
04/18 Вакуум пумпа Документација 1. јун 2018. до 9:30 Одлука о додели уговора
05/18 Жигови - налепнице Документација 9. мај 2018. до 10:30 Реализовано
08/18 Авионске карте и смештај Документација 1. јун 2018. до 9:30 Реализовано
09/18 Опрема за оверавање мерила брзине возила у саобраћају Документација 11. јун 2018. до 10:30 Одлука о додели уговора
10/18 Опрема за лед расвету Документација 8. јун 2018. до 10:30 Позив за подношење понуда
 
3.    Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Број јавне набавке Назив јавне набавке Документација Рок за достављање понуда Статус набавке
01/18 Oдржавање књиговодственог софтвера NextBIZ Мишљење Управе за јавне набавке

Документација

6. март 2018. до 10:30 Реализовано
 
 
Спроведене јавне набавке
 
Периодични тромесечни извештаји за 2018. годину
Први квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2017. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2016. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2015. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2014. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2013. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2012. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал