ћир lat eng
 
 
   Јавне набавке  
ЈАВНE НАБАВКE
План јавних набавки
План јавних набавки за 2020. годину Портал јавних набавки
 
Списак јавних набавки по врстама поступка
 
1.    Отворени поступак
Број јавне набавке Назив јавне набавке Документација Рок за достављање понуда Статус набавке
 
2.    Јавна набавка мале вредности
Број јавне набавке Назив јавне набавке Документација Рок за достављање понуда Статус набавке
02/20 Канцеларијски материјал Документација
Питање 1
21. мај 2020. године до 10.00 часова Позив за подношење понуда
03/20 Горива и мазива Документација 20. маj 2020. године, до 9:30 часова Одлука о додели уговора
04/20 Метални жигови Документација 20. мај 2020. године, до 11:30 часова Одлука о додели уговора
 
3.    Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Број јавне набавке Назив јавне набавке Документација Рок за достављање понуда Статус набавке
01/20 Oдржавање књиговодственог софтвера NextBIZ Мишљење Управе за јавне набавке

Документација

18. маj 2020. До 09:00 Одлука о додели уговора
 
 
Спроведене јавне набавке
 
Периодични тромесечни извештаји за 2020. годину
Први квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2019. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2018. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2017. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2016. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2015. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2014. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2013. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2012. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал