ћир lat eng
 
 
   Јавне набавке  
ЈАВНE НАБАВКE
План јавних набавки
Одлука о усвајању Плана јавних набавки за 2021. годину Портал јавних набавки
План јавних набавки за 2021. годину
 
Списак јавних набавки по врстама поступка
 
1.    Отворени поступак
Број јавне набавке Назив јавне набавке Документација Датум објављивања Рок за достављање понуда Статус набавке
 
2.    Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Број јавне набавке Назив јавне набавке Документација Датум објављивања Рок за достављање понуда Статус набавке
 
 
Спроведене јавне набавке
 
Периодични тромесечни извештаји за 2020. годину
Први квартал
Други квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2019. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2018. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2017. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2016. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2015. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2014. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2013. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2012. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал