ћир lat eng
 
 
 
   Јавне набавке  
ЈАВНE НАБАВКE
План јавних набавки
План јавних набавки за 2017. годину Портал јавних набавки
Одлука о усвајању измене и допуне плана набавки за 2017. годину
 
Списак јавних набавки по врстама поступка
 
1.    Отворени поступак
Број јавне набавке Назив јавне набавке Документација Рок за достављање понуда Статус набавке

 
2.    Јавна набавка мале вредности
Број јавне набавке Назив јавне набавке Документација Рок за достављање понуда Статус набавке
03/17 Авионске карте и смештај Документација 15.3.2017. до 10:30 Реализовано
04/17 Метални жигови Документација 16.3.2017. до 10:30 Реализовано
05/17 Надоградња постојећих NTS опцијом за рад са РТР протоколом (2 ком.) Документација 3.4.2017. до 10:30 Реализовано
01/17 Жигови налепнице Документација 21.4.2017. до 12:30 Реализовано
06/17 Уређај за одређивање садржаја воде према Karl Fisheru Документација
Појашњење 1
10.5.2017. до 10:30 Реализовано
07/17 Ћелија за реализацију тројне тачке воде Документација 17.5.2017. до 10:30 Реализовано
08/17 Еталон јединице температуре – стандардни отпорни термометар (SPRT) Документација 15.5.2017. до 10:30 Реализовано
09/17 Сервисирање и поправка пећи за купелацију Документација 18.5.2017. до 10:30 Реализовано
10/17 Апаратура за пречишћавање киселине Документација 23.5.2017. до 10:30 Реализовано
11/17 Сервисирањe појачавача за калибратор Документација 6.7.2017. до 9:30 Реализовано
12/17 Сервисирања делитеља једносмерног напона Документација 6.7.2017. до 10:30 Реализовано
14/17 Штампање службених гласила Документација
Документација – Партија 2
26.10.2017. до 10:30 Партија 1 - Реализовано
Партија 2 - Реализовано
15/17 Поправка контролне табле – тач панел монитора Документација 30.10.2017. до 10:00 Реализовано
16/17 Авионске карте и смештај Документација
Појашњење 1
Појашњење 2
24.10.2017. до 10:30 Реализовано
17/17 Сервисирање примарног фотометријског система Документација 20.11.2017. до 12:30 Реализовано
18/17 Услуга подешавање и оптимизације серверске, виртуелне и мрежне инфраструктуре,софтверских система и система за дистрибуцију времена Документација 3.11.2017. до 10:30 Реализовано
19/17 Сервисирање компаратора масе Документација 10.11.2017. до 10:30 Одлука о обустави поступка
20/17 Критичне млазнице (2 комада) Документација 10.11.2017. до 12:00 Реализовано
21/17 Референтно злато Документација 6.12.2017. до 10:30 Реализовано
22/17 Сервисирање компаратора масе Документација 23.11.2017. до 10:30 Реализовано
23/17 Лабораторијски фрижидер / клима коморa Документација 15.12.2017. до 10:30 Реализовано
24/17 Двоканални дигитални мултиметар Документација 15.12.2017. до 12:00 Реализовано
 
3.    Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Број јавне набавке Назив јавне набавке Документација Рок за достављање понуда Статус набавке
02/17 Oдржавање књиговодственог софтвера NextBIZ Мишљење Управе за јавне набавке

Документација

3. март 2017. до 10:30 Реализовано
 
 
Спроведене јавне набавке
 
Периодични тромесечни извештаји за 2017. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2016. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2015. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2014. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2013. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2012. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал