ћир lat eng
 
 
 
   Јавне набавке  
ЈАВНE НАБАВКE
План јавних набавки
План јавних набавки за 2018. годину Портал јавних набавки
Измена плана јавних набавки 1
Измена плана јавних набавки 2
 
Списак јавних набавки по врстама поступка
 
1.    Отворени поступак
Број јавне набавке Назив јавне набавке Документација Рок за достављање понуда Статус набавке
06/18 GNSS пријемник за трансфер времена и фреквенције Документација
Појашњење 1
18. јун 2018. до 10:30 Реализовано
07/18 Цезијумска цев Документација 18. јун 2018. до 11:30 Реализовано
12/18 Уређај за одређивање садржаја протеина по референтним методама Документација
Питања и одговори
Питања и одговори
Документација 1
Документација 2
Питања и одговори 3
07.септембар 2018 до 10:30 часова Реализовано
13/18 Водено термостатско купатило од -90º С до +130º С са флуидом Документација 28.септембар 2018 до 10:30 часова Реализовано
 
2.    Јавна набавка мале вредности
Број јавне набавке Назив јавне набавке Документација Рок за достављање понуда Статус набавке
02/18 Метални жигови Документација 29. март 2018. до 10:30 Реализовано
03/18 Еталон ротациони гасомер са клипом Документација
Документација 1
04. јун 2018. године, до 9:00 часова Реализовано
04/18 Вакуум пумпа Документација 1. јун 2018. до 9:30 Реализовано
05/18 Жигови - налепнице Документација 9. мај 2018. до 10:30 Реализовано
08/18 Авионске карте и смештај Документација 1. јун 2018. до 9:30 Реализовано
09/18 Опрема за оверавање мерила брзине возила у саобраћају Документација 11. јун 2018. до 10:30 Реализовано
10/18 Опрема за лед расвету Документација 8. јун 2018. до 10:30 Реализовано
11/18 Сервисирање и одржавање возила Документација
Питања и одговори
30. август 2018. до 10:30 Реализовано
14/18 Гарнитурa тегова Документација 20. септембар 2018. до 10:30 Реализовано
15/18 Терминали за масене компараторе Документација 3. октобар 2018. до 10:30 Реализовано
17/18 Горива и мазива Документација 24. октобар 2018. до 9:30 Реализовано
18/18 Референтно злато Документација 24. октобар 2018. до 8:30 Реализовано
19/18 Услуга подешавања и оптимизације серверске, виртуелне и мрежне инфраструктуре, софтверских система и система за дистрибуцију времена Документација 19. новембар.2018. године Реализовано
20/18 Дигитални термометар са платинском отпорном сондом Документација 27. новембар.2018. године Реализовано
 
3.    Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Број јавне набавке Назив јавне набавке Документација Рок за достављање понуда Статус набавке
01/18 Oдржавање књиговодственог софтвера NextBIZ Мишљење Управе за јавне набавке

Документација

6. март 2018. до 10:30 Реализовано
 
 
Спроведене јавне набавке
 
Периодични тромесечни извештаји за 2018. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2017. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2016. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2015. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2014. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2013. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал
 
Периодични тромесечни извештаји за 2012. годину
Први квартал
Други квартал
Трећи квартал
Четврти квартал