ћир lat eng
 
 
 
   Документи > Интерни акти  
ИНТЕРНИ АКТИ
План метролошког надзора за 2017. годину
Програм посебног стручног усавршавања за 2017. годину
Програм рада Дирекције за мере и драгоцене метале за 2017. годину
Буџет ДМДМ - Подаци о приходима и расходима
План извршења буџета за 2017. годину
Правила о поступку јавне набавке
Извештај о раду Дирекције за мере и драгоцене метале за 2016. годину