ћир lat eng
 
 
   Документи > Интерни акти  
ИНТЕРНИ АКТИ
План извршења буџета за 2021. годину
Извештај надзор за 2018. годину
План метролошке инспекције за 2021. годину
План инспекције за надзор над предметима од драгоцених метала за 2021. годину
Списак надзираних правних субјеката са највећим и најмањим степеном усклађености
Програм посебног стручног усавршавања за 2017. годину
Програм рада Дирекције за мере и драгоцене метале за 2021. годину
Буџет ДМДМ - Подаци о приходима и расходима
Правила о поступку јавних набавки
Извештај о раду Дирекције за мере и драгоцене метале за 2019. годину
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству привреде
Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама