ћир lat eng
 
 
   Документи > Интерни акти  
ИНТЕРНИ АКТИ
План извршења буџета за 2019. годину
Извештај надзор за 2018. годину
План метролошког надзора за 2019. годину
Програм посебног стручног усавршавања за 2017. годину
Програм рада Дирекције за мере и драгоцене метале за 2018. годину
Буџет ДМДМ - Подаци о приходима и расходима
Правила о поступку јавне набавке
Извештај о раду Дирекције за мере и драгоцене метале за 2017. годину
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству привреде