ћир lat eng
 
 
   О нама > Организација > Сектор за развој метрологије > Група за запремину и проток  
ГРУПА ЗА ЗАПРЕМИНУ И ПРОТОК
Мерења запремине течности, протока течности и протока гаса имају велики значај у скоро свим областима истраживања и развоја, индустријских активности и квалитета животне средине.
Тачнa и поуздана мерењa потрошње воде, гаса, течних горива и других врста течности су од кључног значаја у поступку промета роба и услуга.
У групи за запремину и проток обавља се истраживање и развој у областима мерења запремине течности, протока течности и протока гаса.
У домену научне, индустријске и законске метрологије, група за запремину и проток спроводи еталонирање еталона и мерила за потребе корисника, међу којима су најчешће акредитоване лабораторије, овлашћена тела, произвођачи и увозници.
Осим стручних савета, група за запремину и проток нуди широк спектар могућности еталонирања и мерења које су потпуно покривене интегрисаним менаџментом квалитета.
Група за запремину и проток поседује националне еталоне јединице запремине и протока гаса.
Метролози групе за запремину и проток припремају сертификате о прегледу типа мерила (водомери, гасомери, уређаји за конверзију запремине гаса, мерни системи за континуално и динамичко мерење количине течности које нису вода) и уверења о одобрењу типа за мерила из нехармонизоване области (нпр. мерни системи за компримована гасовита горива за возила).

Лабораторије

Могућност еталонирања (CMCs)

Могућности мерења и еталонирања (СМС) се стално проширују, побољшавају и одржавају као што је објављено на интернет адреси: https://kcdb.bipm.org/AppendixC/M/RS/M_RS.pdf

Акт о акредитацији

Група за запремину и проток има сертификат о акредитацији којим се потврђује компетентност за обављање послова еталонирања ротаметара за мерење протока воде, опсега мерења од 0,003 m3/h до 150 m3/h у складу са стандардом SRPS EN ISO 8316:2012.

Списак стручних радова

Објављени стручни радови метролога групе за запремину и проток:
2018.
Ljiljana Mićić, Elsa Batista, Radu Poenaru-Bordea, Csilla Vámossy, Miroslava Benkova, Erik Smits,Beata Sokolowska, Anton Niessner, Lise-Lotte Grue, Andrea Malengo, Nieves Medina, Matej Grum, Erinda Piluri, Anastazija Šarevska, Mirjana Mihailović, Umit Akcadag Comparison of a 50 mL pycnometer and a 500 mL flask, EURAMET.M.FF.S8 (EURAMET 1297).
2016.
Lj. Mićić, B. Tanasić, R. Ivanović: Realizacija metode za ispitivanje tipa i overavanje mernih Sistema za komprimovana gasovita goriva za vozila, JUSK, 2016.
2015.
Б. Танасић : Директиве новог и глобалног приступа у области мерила и са њима повезани нормативни документи и хармонизовани стандарди, Конгрес метролога, 2015.
2013.
Б. Танасић, Љ. Мићић: Резултати учешћа лабораторије за запремину течности у EURAMET Пројектима међулабораторијског поређења који су резултовали међународном признању могућности ДМДМ за еталонирање мерила и еталона јединице запремине течности, Конгрес метролога, 2013.
2011.
B. Tanasić, Lj. Mićić, S. Aleksić, N. Sovrić: Prikaz rezultata EURAMET PROJEKTA No. 1079 „VOLUMETRIC AND GRAVIMETRIC CALIBRATION OF A 20 L PROVING TANK“, Kongres metrologa, 2011.
2009.
B. Tanasić, Lj. Mićić, N. Sovrić, P. Đurić, B. Ramač: Rezultati regionalnog ključnog poređenja prelivne pipete u okviru „PROJECT No. 1008. EURAMET, M-FF-K4B-VOLUME INTER-COMPARISON AT 20 L“, Kongres metrologa, 2009.
B. Tanasić, I. Župunski, N. Sovrić, Z. Vučković, V. Ostojić, L. Đurđević I M. Radujkov: Analiza rezultata učešća u „EURAMET PROJECT NO. 1006: INTER-LABORATORY COMPARISON OF THE TURBINE GAS METER G6500“, Kongres metrologa, 2009.
2007.
B. Tanasić, Lj. Mićić, P. Đurić i B. Ramač: Neka iskustva iz EUROMET PROJEKTA: BILATERALNO POREĐENJE MIKROPIPETE NAZIVNE ZAPREMINE 500 µL, Конгрес метролога, 2007.
B. Tanasić, N.Sovrić, N. Tanasić: Realizacija etalonske instalacije sa ultrazvučnim mlaznicama – sekundarni etalon jedinice zapremine prirodnog gasa, Конгрес метролога, 2007.
D. Prodanović, B. Tanasić: Prikaz predloga naredbe o merenju zapremine vode, Конгрес метролога, 2007.

Пројекти

У групи за запремину и проток гаса урађени су следећи пројекти:
1. EURАMET 1004, "Bilateral comparison of a 500 ml micropipette". Пилот лабораторија: IPQ, Португалија, 2007.
2. EURAMET 1006, “Inter-laboratory calibration comparison of the turbine gas meter in flow rates from 1000 m3/h to 10000 m3/h”. Пилот лабораторија: ČMI, Чешка Република, 2008.
3. EURAMET 1008, “Volume Inter-comparison at 20 L - European Regional Key-comparison of CCM.FF-K4”. Пилот лабораторија: IPQ, Португалија и SP, Шведска, 2008.
4. EURAMET. Е1025 – Водич за одређивање мерне несигурности при еталонирању мерила запремине. Пилот лабораторија: IPQ, Португалија, 2009.
5. ЕURAMET. Е1079 – Волуметријско и гравиметријско еталонирање посуде од 20 L. Пилот лабораторија: INRIM, Италија, 2009.
6. EURAMET 1184 – „ Bilateral comparison between EIM (Greece) and DMDM (Serbia) in the framework of EuropAid Program - Gravimetric calibration of a 100 ml Volumetric flask”, Пилот лабораторија: EIM, Грчка, 2010.
7. ЕURАМЕТ. Е1159 - “Volume calibration of micropipettes”. Пилот лабораторија: Force, Данска и IPQ, Португалија, 2011.
8. EURAMET.Е1157- “ Inter – comparison of 1000 L proving tank“. Пилот лабораторија: Justervesenet, Норвешка, 2012.
9. EURAMET.M.FF‐K6 (EURAMET 1180), „Comparison of the Primary (National) Standards of low‐pressure Gas Flow“. Пилот лабораторија: ČMI, Чешка Република и SMU, Словачка, Co‐pilot PTB, Немачка, 2014.
10. EURAMET.FF.M.S8 (EURAMET 1297), „Comparison of a 50 mL pycnometer and a 500 mL flask“. Пилот лабораторија: DMDM, Србија, 2015.
11. ПТ шема из области мерења запремине течности, „ЕТАЛОНИРАЊЕ ПИКНОМЕТРА НАЗИВНЕ ЗАПРЕМИНЕ 50 mL и ТИКВИЦЕ СА ЈЕДНОМ МЕРНОМ ЦРТОМ НАЗИВНЕ ЗАПРЕМИНЕ 500 mL ГРАВИМЕТРИЈСКОМ МЕТОДОМ“.
Ознака ПТ шеме: PТ-Z-PiT-1-2014, ДМДМ, пилот лабораторија, 2015.
12. EURAMET.M.FF-K4.2.2014 (EURAMET 1322) „Volume comparison at 100 µL – Calibration of micropipettes“, Пилот лабираторија: IPQ, Португалија., 2016.
13. EURAMET.M.FF-K4.1.2016 (EURAMET 1395), „Volume intercomparison at 20 L“, Пилот лабораторија: INRIM, Италија, 2017.
14. ПT шема из области мерења запремине течности, „ЕТАЛОНИРАЊЕ ПИПЕТЕ СА КЛИПОМ НАЗИВНЕ ЗАПРЕМИНЕ 100 µL ГРАВИМЕТРИЈСКОМ МЕТОДОМ“, Ознака ПТ шеме: PТ-Z-PК-2-2016. Пилот лабораторија ДМДМ, Србија, 2017.
15. ПT шема из области мерења запремине течности, „ЕТАЛОНИРАЊЕ ЕТАЛОН МЕРНЕ ПОСУДЕ ОД СТАКЛА НАЗИВНЕ ЗАПРЕМИНЕ 5 L ГРАВИМЕТРИЈСКОМ МЕТОДОМ“, Ознака ПТ шеме: PТ-Z-1-2018, Пилот лабораторија ДМДМ, Србија, 2018.

Контакт


Руководилац Групе за запремину и проток Љиљана Мићић, дипл. инж.
телефон: +381 11 20 24 423
мобилни: +381 66 8604 098
факс: +381 11 21 81 668
E-mail: ljmicic@dmdm.rs
   
Метролог Радомир Ивановић, дипл. инж.
телефон: +381 11 20 24 443
мобилни: +381 66 8604 159
факс: +381 11 21 81 668
E-mail: radeivanovic@dmdm.rs
   
Метролог Предраг Селаковић, дипл. физ.
телефон: +381 11 20 24 423
факс: +381 11 21 81 668
мобилни: +381 66 8604 105
E-mail: predrags@dmdm.rs
   
Адреса Дирекција за мере и драгоцене метале
Група за запремину и проток
Мике Аласа 14
11000 Београд
Република Србија
 
 
 
>