GalerijaSlikaGalerijaSlikaGalerijaSli!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Дирекција за мере и драгоцене метале 
 
ћир lat eng
 
 
 
   О нама > Организација > Сектор за развој метрологије > Група за термометрију  
ГРУПА ЗА ТЕРМОМЕТРИЈУ
У Групи за термометрију обављају се послови који се односе на метролошке области температуре, релативне влажности ваздуха и топлотне енергије.
 
Послови и задаци
Најважнији послови и задаци у Групи односе се на:
  • истраживање и развој нових еталона јединица основних и изведених величина;
  • развој и примену нових метода преношења вредности јединица и испитивања типа мерила;
  • усавршавање и побољшавање метролошких својстава постојећих еталона и метода;
  • обезбеђивање и одржавање следивости и метролошких својстава националних и референтних еталона;
  • признавање и потврђивање могућности мерења и еталонирања у оквиру Аранжмана о међусобном признавању националних еталона и уверења о еталонирању и мерењу (MRA);
  • припрему и доношење метролошких проприса за мерила која подлежу обавези испитивања типа и оверавања;
  • еталонирање еталона и мерила корисника;
  • испитивање типа;
Лабораторије
У Групи за термометрију послови се обављају у лабораторији за:
Контакт
Руководилац Групе за термометрију Славица Симић, дипл. инж.
Телефон: 011 20 24 425
Факс: 011 21 81 668
E-mail: slavicasimic@dmdm.rs
   
Адреса Дирекција за мере и драгоцене метале
Група за термометрију
Мике Аласа 14,
11000 Београд
Република Србија
 
 
   
Послови и задаци
   
Лабораторије
   
Контакт