ћир lat eng
 
 
  О нама > Организација > Група за стручно – оперативне послове  
ГРУПА ЗА СТРУЧНО – ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
Послови и задаци
Група за стручно-оперативне послове обавља послове који се односе на: инвестиционо и техничко одржавање лабораторија и пословног простора Дирекције; оперативне послове у вези са спровођењем јавних набавки; набавку годишњих штапних жигова, жигова за предмете од драгоцених метала и жигова налепница; набавку опреме и канцеларијског материјала; имовинско правне послове; послове безбедности и здравља на раду и послове заштите од пожара; одржавање опреме, канцеларија и објеката које користи Дирекција; евиденцију и коришћење опреме, руковање имовином Дирекције као и друге послове из ове области.
 
Контакт
Руководилац Групе Ксенија Миличковић Поповић
телефон: 011 20 24 433
факс: 011 21 81 668
E-mail: ksenija@dmdm.rs
   
Адреса Дирекција за мере и драгоцене метале
Група за стручно-оперативне послове
Мике Аласа 14,
11000 Београд
Република Србија
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Послови и задаци
   
Контакт