ћир lat eng
 
 
 
  О нама > Организација > Група за сертификацију  
ГРУПА ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ
Послови и задаци
У Групи за сертификацију обављају се послови који се односе на: успостављање, примену, одржавање и унапређење система сертификовања; оцењивања усаглашености мерила са прописаним захтевима; анализирање резултата испитивања типа мерила; доношење одлуке о одобрењу типа; сертификацију система менаџмента квалитетом; припрему сертификата и уверења о одобрењу типа мерила; вођење евиденције издатих сертификата и уверења о одобрењу типа; праћење међународних и европских прописа из ове области; покретање израде и измене прописа који се односе на захтеве за сертификацију и одобрење типа и предлагање одговарајућих решења; учествовање у раду међународних и европских метролошких организација у вези са питањима из делокруга Групе; сарадњу са другим органима, привредним субјектима и јавним службама; послове који се односе на систем управљања квалитетом Дирекције, као и други послови из ове области.
 
Контакт
Руководилац: Недељко Вукадиновић
телефон: 011 20 24 479
факс: 011 21 81 668
E-mail: nedja@dmdm.rs
   
Извршилац: Душан Стајић
телефон: 011 20 24 483
факс: 011 21 81 668
E-mail: dusanstajic@dmdm.rs
   
Извршилац: Весна Кекић
телефон: 011 20 24 462
факс: 011 21 81 668
E-mail: vesnakekic@dmdm.rs
   
Адреса Дирекција за мере и драгоцене метале
Група за сертификацију
Мике Аласа 14,
11000 Београд
Република Србија
 
 
 
 
 
 
   
Послови и задаци
   
Контакт