ћир lat eng
 
 
 
  О нама > Организација > Сектор за контролу и надзор > Група за надзор над предметима од драгоцених метала  
ГРУПА ЗА НАДЗОР НАД ПРЕДМЕТИМА ОД ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА
Послови и задаци
У Групи за надзор над предметима од драгоцених метала обављају се послови који се односе на:
  • обављање надзора над предметима од драгоцених метала који су стављени на тржиште;
  • обављање надзора над привредним субјектима који обављају откуп предмета од драгоцених метала;
  • обављање надзора над одржавањем прописаних услова код произвођача, увозника односно заступника предмета од драгоцених метала којима је издато решење о знаку произвођача, увозника односно заступника;
  • обављање надзора над одржавањем прописаних услова у пословним просторијама произвођача, увозника односно заступника предмета од драгоценх метала;
  • обављање надзора над радом овлашћених тела;
  • обављање надзора над предметима од драгоцених метала код привредних субјеката који предмете од драгоцених метала стављају на тржиште;
  • припрему података за Регистар овлашћених тела као и других послова из ове области
Послови из делокруга Групе обављају се:
  • У подручној јединици града Ниша за подручје целе Републике Србије
 
Контакт
Руководилац групе Нада Лекић, дипл. хем.
телефон: 018 527 897
факс: 018 527 897
E-mail: nadalekic@dmdm.rs
   
Адреса Дирекција за мере и драгоцене метале
Група за надзор над предметима од драгоцених метала
Генерала Боже Јанковића 32,
18000 Ниш
Република Србија
 
 
   
  Послови и задаци
   
Контакт