ћир lat eng
 
 
 
   О нама > Организација > Сектор за развој метрологије > Група за mетрологију у хемији  
ГРУПА ЗА MЕТРОЛОГИЈУ У ХЕМИЈИ
Група за метрологију у хемији је задужена за реализацију јединице за количину материје –мола. У делокруг групе спадају и реализације јединица физичко-хемијских величина. При Европском удружењу националних метролошких института - ЕURАМЕТ ова група припада Техничком комитету за метрологију у хемији (ТC-МC). Област рада Групе за метрологију у хемији је повезана и са активностима Европске организације за аналитичку хемију – EURACHEM, чији је Дирекција члан, кроз учешће метролога у раду радних група ове организације.
 
Послови и задаци
Најважнији послови и задаци у Групи односе се на:
  • истраживање и развој нових еталона јединица основних и изведених величина;
  • развој и примену нових метода преношења вредности јединица и испитивања типа мерила;
  • усавршавање и побољшавање метролошких својстава постојећих еталона и метода;
  • обезбеђивање и одржавање следивости и метролошких својстава националних и референтних еталона;
  • признавање и потврђивање могућности мерења и еталонирања у оквиру Аранжмана о међусобном признавању националних еталона и уверења о еталонирању и мерењу (МRА);
  • припрему и доношење метролошких прописа за мерила која подлежу обавези испитивања типа и оверавања;
  • еталонирање еталона и мерила корисника;
  • метролошку експертизу;
  • испитивање типа мерила;
  • остваривање и сертификовање референтник материјала.
Лабораторије
У Групи за метрологију у хемији послови се обављају у лабораторијама за:
Програми
Дирекција за мере и драгоцене метале организује TrainMiC програм обуке "Принципи и примене метрологије у хемији" под покровитељством Европске комисије и у сарадњи са Заједничким истраживачким центром и Институтом за референтне материјале и мерења, Гил, Белгија.
Група за метрологију у хемији учествује у три EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research), развојна програма, из области производње сертификованих референтних материјала из области заштите животне средине, из области форензике и за развој метода мерења густине течности на примарном нивоу.
 
Стручни радови
Објављени стручни радови метролога Групе за метрологију у хемији:
Контакт
Руководилац Групе Јелена Бебић, дипл. инж. тех.
телефон: (+381) (11) 20 24 427
мобилни: (+381) (66) 8604 083
факс: (+381) (11) 21 81 668
E-mail:jelenabebic@dmdm.rs
   
Адреса Дирекција за мере и драгоцене метале
Група за метрологију у хемији
Мике Аласа 14,
11000 Београд
Република Србија
 
 
   
Послови и задаци
   
Лабораторије
   
Програми
   
Стручни радови
   
Контакт