ћир lat eng
 
 
 
   О нама > Организација > Сектор за развој метрологије > Одсек за масу силу и притисак  
ОДСЕК ЗА МАСУ, СИЛУ И ПРИТИСАК
Послови и задаци
Основни послови и задаци Одсека за масу силу и притисак су:
  • развијање и одржавање националних еталона из области мерења масе и притиска који одговарају тренутним и будућим потребама наше привреде и науке;
  • обезбеђивање да метролошке могућности лабораторија буду потврђене, кроз међународна поређења и сарадњу са сличним установама у свету;
  • развијање метода еталонирања које су међународно признате и промовисање увођења међународних стандарда и препорука из области мерења масе и притиска;
  • вршење испитивања типа мерила масе и притиска који се примењују у области законске метрологије .
Еталонирање и испитивање типа мерила мерила масе и притиска обавља се у:
  1. Лабораторији за еталонирање тегова,
  2. Лабораторији за мерила масе,
  3. Лабораторији за притисак.
Контакт
Шеф Одсека за масу, силу и притисак телефон: 011 20 24 417
факс: 011 21 81 668
   
Адреса Дирекција за мере и драгоцене метале
Одсек за масу силу и притисак
Мике Аласа 14,
11000 Београд
Република Србија
 
 
 
 
 
 
   
Послови и задаци
   
Контакт