ћир lat eng
 
 
 
  О нама > Организација > Група за информационе технологије  
ГРУПА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Послови и задаци
У Групи за информационе технологије обављају се послови који се односе на: унапређење и развој информационих и комуникационих технологија у Дирекцији; администрацију локалне мреже, спољних комуникација и интернета; примарно одржавање ЛАН-а, комуникација и апликативних софтвера, увођење, инсталацију и реинсталацију системског и мрежног софтвера, програмских система и база података; безбедност и заштиту информационог система Дирекције; обезбеђивање информационе и документационе основе за израду прописа из области метрологије; организацију систематизовања, обраде и коришћења научних и стручних информација из области метрологије; учествовање у међународној сарадњи у области метрологије; припрему информација и старање о ажурирању веб стране Дирекције; припрему Гласника и других публикација Дирекције; промоцију метрологије; сарадњу са институцијама, органима и организацијама у циљу размене информација; поступање по захтевима за приступ информацијама из делокруга рада Дирекције.
 
Контакт
Руководилац групе Јасмина Павловић
телефон: 011 20 24 440
факс: 011 21 81 668
E-mail: jasminapavlovic@dmdm.rs
   
Адреса Дирекција за мере и драгоцене метале
Група за информационе технологије
Мике Аласа 14,
11000 Београд
Република Србија
 
 
 
 
 
 
 
   
Послови и задаци
   
Контакт